Home » Tin Tức » Thông Báo: Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Viện Thánh Kinh Thần Học và Lễ Kỷ Niệm 500 Năm Ngày Cải Chánh Giáo Hội

Thông Báo: Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Viện Thánh Kinh Thần Học và Lễ Kỷ Niệm 500 Năm Ngày Cải Chánh Giáo Hội

Những Bài Viết Trong Mục Nầy