Home » Thư Viện » Tài Liệu Tham Khảo » BƯỚC THEO CHÚA JÊSUS

BƯỚC THEO CHÚA JÊSUS

MỤC LỤC

Mở đầu …………………………………………….…
Cách làm việc với sách giáo khoa………………………………….
Tuần lễ thứ nhất. HÃY BƯỚC THEO CHÚA JÊSUS

MỞ ĐẦU
Quyển sách giáo khoa này là một phần của chương trình đào tạo người tin nhận CHÚA từ người mới tin nhận CHÚA đến người lãnh đạo. Trong Tin Lành theo Giăng 15:16 có chép: “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn TA, bèn là TA đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn…”
CHÚA JESUS đã chọn lựa bạn để bạn hoàn thành Đại Mạng Lệnh mà NGÀI đã ban cho các môn đồ MÌNH: rao truyền Nước TRỜI trên đất. Mà để hoàn thành được mạng lệnh này, cần phải tăng trưởng trong sự nhận biết ĐỨC CHÚA TRỜI và Lời NGÀI. Mục đích của chương trình – giúp đỡ bạn trong việc này.
Trong Hội Thánh “Đại Sứ Quán Nước TRỜI” có Hệ dạy dỗ Kinh Thánh thống nhất (ESBO):

Giai đoạn 1
Vững mạnh người mới tin CHÚA Giai đoạn 2
Sự nên thánh Giai đoạn 3
Sự môn đồ hóa Giai đoạn 4
Đào tạo lãnh đạo nhóm tư gia Giai đoạn 5
Nghiên cứu Kinh Thánh
THỜI HẠN HỌC
7 tuần 6 tuần 12 tuần 12 tuần 12 tuần

Thời gian và địa điểm học bạn có thể biết được ở Ban Quản trị Hội Thánh !

Học không mất tiền trong tất cả 5 giai đoạn !
Học trong giai đoạn 1 và 2 dưới dạng bài tập về nhà tự làm với sách giáo khoa và các buổi học trong Hội Thánh, nhóm nhỏ dưới sự chỉ đạo của người dạy (Mục sư hay một trong những phụ tá Mục sư)
Khóa học trong giai đoạn 1 – là 7 tuần, trong giai đoạn 2 – là 6 tuần. Trong cả tuần lễ bạn học 1 đề tài, mỗi ngày 1 bài học (tất cả có 5 bài học). Một lần trong tuần bạn học ở Hội Thánh. Nếu bạn có lí do chính đáng nghỉ học, bạn có thể học đuổi trong nhóm học đang học theo đề tài mà bạn nghỉ.
Kết thúc 2 giai đoạn đầu bạn phải làm bài kiểm tra, kết quả bài kiểm tra sẽ ghi vào sổ học bạ.
Để theo học giai đoạn 3, sau đó là giai đoạn 4 cần xuất trình sổ học bạ với chứng nhận đã kết thúc giai đoạn 1 và 2, đơn xin học của bạn và giấy giới thiệu của người lãnh đạo nhóm tư gia.
Bạn có thể học giai đoạn 5 mà không phụ thuộc là bạn đã kết thúc các giai đoạn từ 1 đến 4 hay chưa.
Khi học cách xuất sắc trong 5 giai đoạn, bạn sẽ nhận được bằng kết thúc ESBO, nó là giấy giới thiệu cho việc gia nhập các trường học trong Hội Thánh.

CÁCH LÀM VIỆC VỚI SÁCH GIÁO KHOA

⦁ Mỗi ngày học 1 bài học !
⦁ Nhất định phải làm bài tập cuối mỗi bài học.
⦁ Đọc những đoạn Kinh Thánh chỉ ra trong bài học. Chẳng có quyển sách nào, cho dù có tốt đến mấy cũng không thay thế được Kinh Thánh! Hãy đọc cả những câu Kinh Thánh trước và sau những câu đã chỉ ra trong văn mạch. Nhờ đó mà bạn có thể hiểu sâu hơn những chân lí Kinh Thánh, học cách định hướng trong Kinh Thánh nhanh hơn, và cùng với thời gian bạn sẽ nhận được những sự tỏ ra riêng tư cho bạn từ nơi CHÚA.
⦁ Khi làm việc với bài học, hãy cầm lấy bút hay bút chì đánh dấu những gì bạn không hiểu. Sau khi học xong bài học thứ 5 của đề tài hãy xem lại 4 bài học trước, hãy kiểm tra xem bạn đã nhận được câu trả lời cho tất cả những câu hỏi bạn quan tâm hay chưa. Nếu như chưa – hãy ghi chép lại chúng để hỏi người dạy vào buổi học trong Hội Thánh.
⦁ Trước khi làm bài học, hãy chuẩn bị lòng mình cho sự nhận lãnh những gì THIÊN CHÚA muốn dạy dỗ bạn. Hãy đặt sang một bên sự hư không và những lo toan, hãy kêu gọi sự bình an và yên nghỉ trong lòng mình, hãy cầu nguyện vài phút, hãy nói với CHÚA: “Xin CHÚA mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của CHÚA” (Thi thiên 119:18)
⦁ Cuối giai đoạn học thứ nhất bạn phải làm bài kiểm tra. Các câu hỏi bạn sẽ thấy ở cuối sách. Lời khuyên: hãy bắt đầu trả lời các câu hỏi theo lượng học từng đề tài. Đừng gộp lại việc này cho ngày cuối cùng!
⦁ Khi trả lời các câu hỏi bài thử nghiệm, bạn có thể đánh giá những thành tựu của mình và xác định cần phải làm gì nữa để thay đổi mình.

Nguyện THIÊN CHÚA chúc phước cho bạn!

Tuần lễ thứ nhất
HÃY BƯỚC THEO CHÚA JÊSUS

Bài học thứ nhất
Chương trình của ĐỨC CHÚA TRỜI cho con người
Câu đầu tiên của sách Sáng Thế Kí nói rằng thế gian hiện nay được dựng bởi ĐỨC CHÚA TRỜI. Hãy nhìn xem, những gì mà ĐỨC CHÚA TRỜI tạo dựng nên thật tuyệt vời! Trong sự giàu có và phong phú các loại tạo vật trong thiên nhiên thật là hài hòa và hợp lí. Tuy vậy không một tạo vật nào trong thế giới muôn màu này có thể so sánh được với con người – đỉnh cao của sự tạo dựng! Trong suốt quá trình tồn tại của loài người đã có rất nhiều phát minh sáng kiến. Bởi đôi tay mình con người đã dựng nên nhiều lợi ích vật chất cần cho đời sống mình. Sự hình dung và trí tưởng tượng của con người đã dựng nên thế giới điển hình nhất trong các tác phẩm nghệ thuật. Nhưng CHÚA tạo dựng chính con người với mục đích gì? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta hãy cùng nhau quay về với Kinh Thánh – Lời ĐỨC CHÚA TRỜI.
Hãy đọc chương 1 sách Sáng Thế Kí, câu 1..28. Bạn đã đọc xong rồi chứ? Ban đầu CHÚA dựng nên sự sáng, bầu trời, nước, đất, các vì tinh tú, cây cỏ – tất cả những gì mà chúng ta gọi là thế giới vô tri vô giác (câu 1..19), sau đó là thế giới động vật (câu 20..25) và cuối cùng là con người (câu 26..28). Trong mỗi giai đoạn tạo hóa CHÚA dựng nên tạo vật mới chất lượng hơn, khác hẳn với tạo vật đã được dựng trước đó. Thí dụ, động vật khác hẳn với thiên nhiên vô tri ở chỗ động vật là những sinh vật sống.
Sự tạo dựng loài người là giai đoạn cuối cùng của công cuộc tạo dựng thế gian “ĐỨC CHÚA TRỜI phán rằng: Chúng TA hãy làm nên loài người như hình TA và theo tượng TA…” (Sáng Thế Kí 1:26). Con người là tạo vật tốt nhất của ĐỨC CHÚA TRỜI. Con người được dựng theo hình và tượng của ĐỨC CHÚA TRỜI. Như vậy, ngay từ đầu con người đã mang thần tính. Con người, giống như CHÚA, là cá nhân trọn vẹn: công bình và thánh, có khả năng sáng tạo và gây dựng. Con người có nhu cầu được yêu và ước muốn yêu. Con người là tạo vật duy nhất mà CHÚA tạo dựng có khả năng nhận thức những bí mật của sự tồn tại, các định luật vũ trụ. Con người được dựng nên như tạo vật tự do, có nghĩa là con người được ban cho quyền tự ý chọn lựa và quyết định, để con người chịu trách nhiệm về mọi hành động, việc làm của mình.
Con người có thể giao tiếp trực tiếp với CHÚA và tiếp nhận từ NGÀI sự tiếp trợ, khuyên bảo, dạy dỗ. Các mối tương giao giành cho sự thống nhất tuyệt đối giữa ĐỨC CHÚA CHA- ĐẤNG TẠO HÓA với con người dựng theo hình tượng của tất cả những gì mà CHÚA đã tạo dựng nên, tuân thủ theo ĐẤNG TẠO DỰNG, thực hiện ý muốn NGÀI, trong tất cả ý tưởng, công việc và hành động phải phản chiếu CÁ THỂ hoàn thiện của ĐẤNG TẠO HÓA của mình.

Hãy đọc Sáng Thế Kí 1:28 và chép lại, CHÚA đã ủy nhiệm con người làm những gì?

Từ tổ tiên của loài người – Ađam và Êva – cả dòng giống loài người phải thừa hưởng hình và tượng của ĐỨC CHÚA TRỜI, tính cách, bản chất và khả năng của NGÀI. CHÚA phân chia cho con người khả năng “sinh sản và thêm nhiều”, tức là tái tạo lại những người giống như mình. Điều đó có nghĩa là con người cần phải trở nên ích lợi trong mọi việc lành. Thí dụ, bạn đã nhận được sự cứu rỗi và bắt đầu làm chứng về điều này cho nhiều người khác. Bông trái của bạn là những người mà nhờ sự làm chứng của bạn đến Hội Thánh của ĐỨC CHÚA TRỜI Hằng Sống, ăn năn mọi tội lỗi mình và cũng như bạn, nhận được sự cứu rỗi.
CHÚA dựng nên con người như một cá thể hoàn thiện. Mạng lệnh của NGÀI làm phục tùng và quản trị trên đất – sứ mạng tiền định quan trọng nhất của con người. Để thực hiện được điều này CHÚA đã tạo mọi điều kiện. Hãy mở lần nữa sách Sáng Thế Kí và đọc chương 2. Chương trình của CHÚA đã từng được thực hiện thành công: Ađam đã trồng và giữ vườn, như một chủ nhân thực thụ tòan quyền Ađam đã đặt tên cho mọi loài động vật. CHÚA đã bao phủ con người bằng sự quan tâm ân cần, ban cho tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống đầy giá trị trong sự vui mừng và yêu thương. Thế gian đã từng phồn vinh hài hòa, trong thế gian đã từng không có bệnh tật, nghèo đói, thù hằn, rủa sả. Tất cả những gì CHÚA dựng nên đều từng rất tuyệt vời và hòan thiện. Con người đã từng có tất cả, vì thế mà không thiếu thốn một thứ gì. Giới hạn duy nhất của con người là điều răn mà CHÚA có phán dặn trong chương 2 của sách Sáng Thế Kí: “Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết bởi cái chết” (Sáng Thế Kí 2:16,17). Sự thực hiện điều răn này có nghĩa là tự nguyện tuân thủ và vâng lời ĐỨC CHÚA TRỜI, sẵn sàng hành động theo ý muốn cua NGÀI. Trong bài học tiếp theo bạn sẽ biết điều răn này có ý nghĩa gì, và điều gì đã xảy ra khi con người vi phạm nó.

Bài tập
Hãy đọc Sáng Thế Kí 1:18,25,31. ĐỨC CHÚA TRỜI phán điều gì khi đánh giá công việc của MÌNH?

NGÀI hoàn toàn phù hợp với chương trình ban đầu của
CHÚA, và là điều kiện chính yếu cho đời sống trọn vẹn và hòa hợp của con người. Như vậy chương 1 sách Sáng Thế Kí cho biết là CHÚA đã tạo dựng trời đất và tất cả mọi điều kiện cho cuộc sống trên đất. Trong sách tiên tri Êsai đã nói rằng “NGÀI làm nên đất để dân ở” (Êsai 45:18). Mục đích và tiền định (sứ mạng) của con người là gì? Hãy đọc sách Sáng Thế Kí 1:26! Bạn đã đọc xong chưa? . Tiền định và mục đích sự tạo dựng nên con người – cai quản trên đất như CHÚA cai quản trong khắp trời, cai trị

Bài học thứ hai
Lịch sử sự nguyên tội
Trong bài học trước chúng ta đã biết rằng mỗi tạo vật của CHÚA từng “tốt lành” và “rất tốt lành”, và con người được dựng nên theo hình tượng của ĐỨC CHÚA TRỜI, được ban cho khả năng sáng tạo và gây dựng, lao động một cách hiệu quả, cả đời sống mình bày tỏ sự hòan thiện của ĐẤNG TẠO HÓA. Nhưng chúng ta nhìn thấy gì ngày hôm nay? “Đỉnh cao của sự tạo dựng” đang phá hủy hành tinh, gia đình mình, chính bản thân mình, sống trong nô lệ của những đam mê chết người. Thế gian đầy rẫy sự hận thù, lừa dối, phản bội, bạo lực, nghiệt ngã. Tại sao mọi người đau khổ trong bệnh tật và đói nghèo, sống trong sợ hãi không biết gì sẽ xảy ra ngày mai? Tại sao những khái niệm như điều thiện, sự trung tín, yêu thương, thông hiểu nhau, thông cảm nhau…bị quên lãng đi từ bao giờ?
Bạn đã đọc xong chương 2 sách Sáng Thê Kí. Trong câu 15 có chép rằng: “GIÊHÔVA ĐỨC CHÚA TRỜI đem người ở vào cảnh vườn Êđem để trồng và giữ vườn”. Nói cách khác con người cần phải lao động, gìn giữ và nhân bội những gì mà CHÚA ban cho, và trong tương lai – làm chủ toàn trái đất, thống trị và làm bá chủ trái đất. CHÚA cho phép con người được sử dụng tất cả các loại trái cây, loại trừ duy nhất một cây là cây biết điều thiện và điều ác: “Rồi GIÊHÔVA ĐỨC CHÚA TRỜI phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết bởi cái chết” (Sáng Thế Kí 2:16,17)
Bây giờ hãy đọc chương 3 sách Sáng Thế Kí. Bạn đọc xong chưa? . Như vậy là con người đã phạm điều răn của CHÚA. Con rắn (quỉ satan) đã cám dỗ Êva, làn cho Êva nghi ngờ vào sự chân thật của điều CHÚA dặn. Êva đã hái trái cấm ăn và lại còn đưa cho Ađam. Họ đã phạm tội khi vi phạm điều răn của CHÚA. Từ “tội lỗi” (tiếng Hilạp là hamartia) có nghĩa là “trật đích” và cả nghĩa “vi phạm luật pháp”. Sứ đồ Giăng đã viết: “Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp” (1 Giăng 3:4). Như vậy phạm tội nghĩa là vi phạm luật mà CHÚA đã thiết lập và ghi ấn trong Kinh Thánh, cố ý không chịu thực hiện ý muốn CHÚA, trốn tránh mục đích chân thật sự tồn tại của mình mà CHÚA đã tiền định, đi theo đường riêng của mình. Tội lỗi – đó là sự nổi loạn chống lại THIÊN CHÚA, là nghi ngờ sự chân thật của Lời CHÚA, là sự vô tín chẳng tin, và thể hiện bằng sự không vâng phục. Ađam và Êva đã coi thường điều răn của CHÚA, tin vào sự lừa dối của satan. Vì nghi ngờ Lời CHÚA nên họ đã không chịu thực hiện ý muốn của NGÀI và đã làm điều hài lòng ma quỉ.
Hậu quả của sự không vâng lời và vi phạm điều răn CHÚA là con người bị tước địa vị làm chủ và quyền lực mà CHÚA ban cho họ, nhường lại quyền lợi của mình cho quỉ satan thống trị trái đất, mà nó bây giờ trở thành “chúa của thế gian” (2 Côrinhtô 4:4). Ađam và Êva bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng Êđem.
Bạn đã biết rằng, theo dự định ban đầu của THIÊN CHÚA, tất cả mọi người đều được thừa hưởng thần tính của con người đầu tiên được dựng theo hình và tượng của NGÀI. Nhưng vì Ađam đã phạm tội nên tòan bộ dòng giống sau này của ông ta thừa kế bản tính tội lỗi: “…vì mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của THIÊN CHÚA…Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội” (Rôma 3:23; 5:12). Mỗi người sinh ra đều có chiều hướng về tội lỗi, với “trái tim đầy thương tổn”, đó là nguyên nhân của tất cả hành vi tội lỗi: “Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người” (Mác 7:21..23). Con người ưa thích tội lỗi hơn CHÚA và trở thành nô lệ của tội lỗi (Rôma 6:16; 7:14,15,17,24)
Như vậy, tội lỗi – đó là sự không vâng phục CHÚA và không tin Lời NGÀI. Bản chất của tội lỗi – sự nổi loạn chống lại THIÊN CHÚA, và biểu hiện của tội lỗi – những ý tưởng, hành động và công việc tội lỗi.

Hãy đọc lại lần nữa chương 3 sách STK. Hậu quả của sự vi phạm điều răn CHÚA là gì?
⦁ Sự chết thuộc linh. Con người bị tách khỏi THIÊN CHÚA (Êphêsô 2:1..3; Êsai 59:2). Mối tương giao thiêng liêng của THIÊN CHÚA với con người bị phá hủy. Trong con người xuất hiện sự xấu hổ, cảm giác mắc tội, mong ước ẩn trốn, trốn chạy khỏi THIÊN CHÚA (STK 3:8..10)
⦁ Sự chết thân thể. Từ ban đầu con người được tiền định cuộc sống vĩnh cửu. Tuy nhiên trong sách STK 3:19 nói rằng, tội lỗi mang lại sự chết: “ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi”
⦁ Sự chết đời đời. Khi bị chết thuộc linh, con người bị tách khỏi THIÊN CHÚA và chết thuộc thể, con người không được thừa hưởng sự sống đời đời trên các tầng trời – thần linh của con người không thoát khỏi sự đau đớn đời đời trong địa ngục. Trong Kinh Thánh chép rằng vì sự nổi loạn chống nghịch CHÚA và tội lỗi mà tất cả “…sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách Mặt CHÚA và sự vinh hiển của quyền phép NGÀI” (2 Têsalônica 1:9)
⦁ Sự rủa sả tất cả những gì ban đầu đã từng “tốt” và “rất tốt” (STK 3:16..19). Tội lỗi đã bóp méo mối tương quan của con người, mang đến bệnh tật, làm công việc trở nên nặng nề. Trên đất đã mọc lên chông gai và tật lê, còn để mà nhận được từ đất điều gì quí giá phải tốn rất nhiều công sức.
⦁ Nguyên tội đã phá hủy kế hoạch ban đầu của THIÊN CHÚA cho loài người. Mặc dầu con người không bị mất đi những khả năng về linh hồn hay vật chất, và vẫn không hết là hình ảnh CHÚA, tội lỗi đã thay đổi con người (làm biến chất). Khi thực hiệ những công việc và phát minh lớn lao, con người vẫn để lại trên chúng dấu ấn của sự tội lỗi, vị kỉ, kiêu ngạo. Thần linh bị chết, tách rời khỏi THIÊN CHÚA, con người không thể chiến thắng được tội lỗi, tội lỗi càng ngày càng nô dịch con người (2 Timôthê 3:1..5). Ăn phải trái biết điều thiện và điều ác, con người đã nhận vào đời sống mình hạt giống của sự chết. Ngày hôm nay chúng ta chứng kiến những trái đắng của hạt giống này. Bản thân con người, cho dù có cố gắng và làm điều chi chăng nữa, vẫn không thể tự giải thoát khỏi sự rủa sả của tội lỗi. Nhưng THIÊN CHÚA không muốn tạo vật của NGÀI phải chết. Trong bài học tiếp theo bạn sẽ biết, bằng tình yêu và sự thương xót vô bờ bến của MÌNH, NGÀI đã triển khai kế hoạch vĩ đại để cứu rỗi loài người.

Bài tập
Tội lỗi là gì? Hãy viết cách ngắn gọn bằng lời của bạn:

Hãy liệt kê những hậu quả của tội lỗi:

Bài học thứ ba
Chương trình cứu chuộc của THIÊN CHÚA
Như vậy, tội lỗi đã tách con người ra khỏi THIÊN CHÚA, mang lại cho trái đất sự hỗn loạn, bệnh tật, sự chết, đặt dấu sự rủa sả trên tất cả những gì hài hòa và hoàn thiện mà CHÚA đã dựng nên. Không một người nào có khả năng tự giải thoát khỏi sự nô lệ của tội lỗi, chiến thắng ma quỉ, giành lại quyền cai trị và làm chủ trên đất, hủy phá điều ác trong thế gian này. Nhưng ĐỨC CHÚA TRỜI đã thấy trước sự phục hồi vị trí ban đầu cho con người – chương trình cứu rỗi cho nhân loại.
Trở lại chương 3 sách STK. Con người phạm tội thiếu mất vinh hiển của THIÊN CHÚA, mà sự vinh hiển này ban đầu từng phủ trên con người làm áo che thân. Con người nhìn thấy sự trần truồng của mình và cố gắng che phủ nó bằng khố từ lá vả. Trong câu 21, CHÚA ban cho Ađam và Êva áo dài làm từ da thú. Con thú vô tội bị giết để che phủ sự lõa lồ của con người phạm tội.
Hành động này bày tỏ bản chất chương trình cứu chuộc của THIÊN CHÚA: Để làm hòa người với ĐẤNG TẠO HÓA, cần phải của lễ thế mạng. Tội lỗi, theo luật CHÚA định, bị trừng trị bằng sự chết (Rôma 6:23). Thành thử, CHÚA sẽ tha thứ và giải cứu con người khỏi sự rủa sả của tội lỗi nếu như có ai đó giành lấy hình phạt của người ấy lên mình và chịu hình phạt thế mạng cho người đó: “Không có sự đổ huyết thì không có sự tha tội” (Hêbơrơ 9:22)
Trong thời Cựu Ước người ta mang thú vật làm của lễ chuộc tội. Nhưng sự dâng của lễ này không thể chuộc con người khỏi tội lỗi trước CHÚA và giải phóng khỏi sự rủa sả. Cũng không thể làm hòa người với TRỜI bằng của tế lễ người: dòng dõi Ađam và Êva đã thừa hưởng bản chất tội lỗi của họ.

Thành thử của lễ chuộc tội đẹp lòng ĐỨC CHÚA TRỜI phải trong sạch và vô tội.
Để phục hồi lại mối tương quan ban đầu của con người với CHÚA, cần có người trung bảo (người làm trung gian) công bình và vô tội dâng sự sống mình làm của lễ vì tội lỗi của cả nhân loại. JÊSUS CHRIST đã trở nên Đấng Trung Bảo này: “Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thế nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình, là sự ban sự sống, cũng rải khắp cho mọi người thể ấy. Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình” (Rôma 5:18,19).
Kinh Thánh nói rằng, THIÊN CHÚA đã lường trước chương trình cứu chuộc qua của lễ chuộc tội JESUS CHRIST, “…đã định sẵn trước buổi sáng thế, và hiện ra trong cuối các thời kì vì cớ anh em…” (1 Phierơ 1:20). CHÚA JESUS xuống trần gian trong xác thịt con người, sinh bởi trinh nữ Mari bởi ĐỨC THÁNH LINH. NGÀI hoàn tòan vô tội: con người thừa hưởng bản chất tội lỗi qua huyết thống của cha ông, mà CHA của CHÚA JESUS là THIÊN CHÚA Thánh. CHÚA
JESUS không một lần phạm tội, không cho phép có một ý tưởng không công bình và không một lần nào làm công việc tội lỗi. NGÀI bị đóng đinh trên Thập tự và đổ Huyết vô tội; Huyết NGÀI rửa chúng ta khỏi mọi tội lỗi. CHÚA JESUS đã gánh hết thảy tội lỗi của cả thế gian lên MÌNH và chịu tội thay cho chúng ta, hầi cho bất cứ ai tiếp nhận của lễ chuộc tội của NGÀI với đức tin rằng, tất cả tội lỗi người đó đã được chuộc và họ được tha thứ, xưng JESUS CHRIST là CHÚA và ĐẤNG CỨU CHUỘC mình, thì được tự do khỏi mọi sự rủa sả của tội lỗi và được làm hòa cùng ĐỨC CHÚA TRỜI.
ĐỨC CHÚA TRỜI là tình yêu thương, và NGÀI đã bày tỏ tình yêu của MÌNH với con người khi ban CON của MÌNH làm của lễ chuộc tội cho cả thế gian. Hãy đọc sách Tin Lành theo Giăng 3:16 và điền vào chỗ trống: “Vì ĐỨC CHÚA TRỜI , đến nỗi đã ban , hầu cho không bị mà được ”. Đoạn Kinh Thánh trên được gọi là “Kinh Thánh thu nhỏ”, vì trong đó có chứa đựng chân lí cơ bản như sợi chỉ đỏ xuyên suốt tòan bộ Kinh Thánh: chương trình mới của ĐỨC CHÚA TRỜI cho loài người – chương trình cứu chuộc, tha tội, làm hòa và sinh lại thần linh. Sự chết của CHÚA JESUS và sự phục sinh của NGÀI – là nền tảng cho sự tha tội từng người. Nhưng chỉ ai thừa nhận sự phạm tội của mình, hạ mình trước ĐỨC CHÚA TRỜI, tiếp nhận JESUS CHRIST làm CHÚA và ĐẤNG Cứu Chuộc mình thì mới được sinh lại cho đời sống mới, được giải thoát khỏi mọi sự rủa sả và được tha thứ.
Hãy đọc Rôma 10:9,10. Bạn đã đọc xong chưa? . Để làm hòa lại với ĐỨC CHÚA TRỜI, không phụ thuộc vào việc con người đã phạm tội như thế nào, chỉ cần người đó:
⦁ Thừa nhận mình là tội nhân, và ăn năn vì đã sống không có CHÚA;
⦁ Bằng đức tin tiếp nhận vào lòng mình chân lí rằng JESUS CHRIST, CON ĐỨC CHÚA TRỜI đã chết thay cho mình và chuộc mọi tội lỗi trong đời sống mình bởi sự chết thay của NGÀI;
⦁ Xưng JESUS CHRIST là CHÚA và ĐẤNG Cứu Chuộc mình.

Nếu bạn đã xưng lời cầu nguyện ăn năn với đức tin rằng ĐỨC CHÚA TRỜI đã tha thứ bạn, thì bây giờ bạn đã là tạo vật mới để sống cho CHÚA JESUS. Tin tức tốt Lành (Tin Lành – Evangelie) ở điều: CHÚA JESUS đã phó sự sống MÌNH làm của lễ chuộc tội cho toàn bộ loài người, bây giờ ĐỨC CHÚA TRỜI tha thứ bất cứ người nào tiếp nhận của lễ chuộc tội này.
ĐỨC CHÚA TRỜI đã nghĩ ra và hòan thành chương trình cứu chuộc loài người, và chúng ta không thể thêm bớt điều chi và cũng chẳng thể thay đổi điều gì trong chương trình ấy. Ngó xuống loài người, ĐỨC CHÚA TRỜI đưa tay giúp đỡ, vì thế người tin CHÚA không thể khoe mình đã đạt được ĐỨC CHÚA TRỜI. Sự vinh hiển thuộc chỉ Mình NGÀI: “…Vì chỉ có một ĐỨC CHÚA TRỜI, và chỉ có một Đấng Trung Bảo ở giữa ĐỨC CHÚA TRỜI và loài người, tức là ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, là NGƯỜI; NGÀI đã phó
chính MÌNH NGÀI làm giá chuộc mọi người…” (1 Timôthê 2:5,6). Sự cứu chuộc – là sự ban cho của ĐỨC CHÚA TRỜI, là sự bày tỏ tình yêu thương và sự thương xót của NGÀI mà chúng ta không xứng đáng được nhận. Trong Kinh Thánh điều đó được gọi là “ân điển”. Hãy nhớ rằng: Nếu như THIÊN CHÚA không bày tỏ sự thương xót của NGÀI với chúng ta thì chúng ta đã bị hình phạt đau đớn đời đời rồi! Có người cố gắng xứng đáng được ơn phước của ĐỨC CHÚA TRỜI bằng cách đi Nhà Thờ (Hội Thánh) và giúp đỡ người khác. Hiển nhiên rằng chúng ta là những tín đồ “…được dựng nên trong ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST để làm việc lành mà ĐỨC CHÚA TRỜI đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Êphêsô 2:10), nhưng sự cứu rỗi của chúng ta “chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Êphêsô 2:9).
Đừng bao giờ quên rằng trong Danh Tình yêu THIÊN CHÚA mà CHÚA JESUS vô tội đã không xấu hổ ngần ngại nhận sự chết đau đớn và nhục nhã cho tội lỗi của cả thế gian, trong đó có cả tội lỗi của chúng ta! Đừng xấu hổ làm chứng cho người khác rằng bạn đã tiếp nhận NGÀI làm CHÚA và ĐẤNG CỨU CHUỘC mình! Hãy để lời của Frontei thành khẩu hiệu đời sống Cơ Đốc của bạn: “Tôi công khai làm chứng về
CHÚA JESUS vì NGÀI đã công khai chết thay cho tôi”.

Bài tập
⦁ Hãy hướng tới THIÊN CHÚA bằng lời cầu nguyện và cảm tạ NGÀI vì NGÀI đã ban cho bạn sự cứu rỗi. Hãy ngợi khen CHÚA JESUS rằng NGÀI đã ban sự sống Mình vì mọi tội lỗi của bạn!
⦁ Học thuộc lòng đọan Kinh Thánh Giăng 3:16
⦁ Sự cứu chuộc biến đổi đời sống con người. Hãy đánh dấu những biến đổi trong đời sống bạn:
⦁ Bạn hướng tới đời sống công bình, bạn không còn mong muốn phạm tội.
⦁ Xuất hiện tình yêu siêu nhiên với mọi người, khả năng tha thứ, quan tâm đến họ, mong muốn làm việc thiện.
⦁ Mọi nỗi lo âu, nan đề, hòan cảnh khó khăn không làm bạn sợ hãi, vì bạn trông cậy vào THIÊN CHÚA và sự giúp đỡ của NGÀI.
⦁ Bạn không còn nghi ngờ là THIÊN CHÚA không có thật. NGÀI ở cùng bạn và ở trong bạn.
⦁ Bạn luôn ở trong sự vui mừng, bình an và yên nghỉ.

Bài học thứ tư
Thế nào là sự cứu chuộc?
Như vậy, bạn đã biết rằng THIÊN CHÚA tạo ra con người hòan thiện. Trong chương 2 sách STK nói về sự thực hiện chương trình ban đầu của NGÀI. Sau khi phạm tội, con người đã đánh mất vị trí đặc quyền trước CHÚA. Quyền lực trên đất đã chuyển giao cho ma quỉ. Sự phạm tội đã vi phạm chương trình ban đầu của NGÀI. Tại sao NGÀI là ĐỨC CHÚA TRỜI Toàn Năng lại không làm gì để hồi phục ngay lập tức chương trình này?
THIÊN CHÚA đã lập luật pháp mà theo đó tội lỗi cần phải bị trừng phạt: “…tiền công của tội lỗi là sự chết…” (Rôma 6:23). THIÊN CHÚA không thể vi phạm luật pháp của MÌNH được vì NGÀI luôn giữ lời hứa của MÌNH. Mỗi tội nhân phải chết! Nhưng nếu như vậy thì mất đi ý nghĩa của chương trình ban đầu của THIÊN CHÚA. Ngoài ra mỗi người lại thừa hưởng bản chất tội lỗi của Ađam, có nghĩa là chúng ta là tội nhân không phải khi thực hiện những hành động này hay hành động khác, mà chúng ta sinh ra đã tội lỗi thế rồi. Tội nhân chết vì tội lỗi mình và như vậy không thể trả thay cho tội lỗi của người khác được. Con người không thể tự phục hồi lại vị trí ban đầu mà mình có trước khi phạm tội. Để làm được điều đó, cần phải có ai không phạm tội bao giờ, chết hộ. THIÊN CHÚA đã trả giá chuộc cho tội lỗi cả loài người chính CON NGÀI. JESUS CHRIST đã đến thế gian trong xác thịt con người, nhưng hoàn toàn thánh khiết và vô tội, vì đã thừa hưởng Thần tính của ĐỨC CHÚA TRỜI CHA MÌNH. Chính vì thế mà NGÀI có thể làm của lễ chuộc tội thay thế (Galati 4:4..7). THIÊN CHÚA đã chuộc cả dòng giống loài người và bảo đảm sự cứu chuộc cho tất cả mọi người bằng điều này: “…như bởi sự không phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình” (Rôma5:19)
Như vậy, sự công bình đã được lập lại, luật pháp được hoàn tất. Bây giờ con người không cần phải chết vật lí nữa – mà chỉ đơn giản tiếp nhận JESUS CHRIST làm CHÚA và ĐẤNG CỨU CHUỘC mình, chết cho mình và sống cho THIÊN CHÚA. Hãy nhớ rằng: sự chuộc tội – là một phần của sự cứu rỗi mà bạn nhận được, là nền tảng của cuộc sống của bạn trong ĐẤNG CHRIST. Sự sống của CHÚA JESUS CHRIST – là giá trị của cuộc sống của bạn, và đã được trả giá: “vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng ma anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi Huyết báu ĐẤNG CHRIST, dường như huyết của CHIÊN CON không lỗi không vít” (1 Phierơ 1:18,19)
THIÊN CHÚA đã chuộc loài người cho MÌNH, và chúng ta không còn thuộc về mình nữa, cũng chẳng thuộc ai khác huống chi là ma quỉ! Chúng ta – sở hữu của THIÊN CHÚA! Nhưng nếu như tất cả mọi người đã được cứu, tại sao trong cuộc sống thực tế chúng ta còn thấy những biểu hiện của trạng thái sa ngã của họ? Chúng ta đã hiểu rằng, con người sinh ra trong thế gian này là tội nhân vì thừa hưởng bản chất tội lỗi từ Ađam. Điều đó có nghĩa là mỗi con người đều có nhu cầu cần được cứu rỗi. Và để được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi, cần phải được sinh lần thứ hai, nhưng lần này không phải là vật lí mà là thần linh – vào Nước Thiên Đàng (Giăng 3:3..5)
Sự sinh lại tâm linh xảy ra qua sự ăn năn về việc con người đã sống không có CHÚA, đi theo lối riêng mình. Bạn còn nhớ lời cầu nguyện ăn năn chứ? “Lạy CHÚA, con ăn năn vì con đã sống không có NGÀI. Hãy tha thứ cho kẻ tội nhân này, CHÚA ơi! Con tin rằng JESUS CHRIST là CON ĐỨC CHÚA TRỜI, đã chết thay cho con. Lạy CHÚA JESUS, hãy bước vào lòng con làm CHÚA và ĐẤNG CỨU CHUỘC của con!”. Có thể là trước đây bạn đã từng tin nhận CHÚA, nhưng bạn sinh lại chỉ khi đức tin trong lòng bạn kết hợp cùng sự ăn năn và sự tuyên xưng đức tin mình. Ngay lập tức xảy ra sự phục sinh từ trạng thái tâm linh chết và được sinh ra cho đời sống mới – sự sinh lại tâm linh. Sự kiện này không phải là của bản chất cũ: thôi uống bia rượu, hút thuốc, dâm dục…- mới là con người “mới”. Không phải! Con người cũ cùng với bản chất tội lỗi của nó đang chết, tâm linh được hồi sinh lại bởi THẦN của THIÊN CHÚA, và con người mới được sinh ra – là tạo vật mới trong ĐẤNG CHRIST: “Vậy, nếu ai ở trong ĐẤNG CHRIST, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (2 Côrinhtô 5:17). Trong lúc ăn năn xảy ra phép lạ sinh ra tạo vật mới từ tình yêu của THIÊN CHÚA!
Sự cứu rỗi bao gồm sự xưng công bình, thừa nhận con người không phạm tội: “…ĐỨC CHÚA TRỜI vốn ở trong ĐẤNG CHRIST, làm cho thế gian lại hòa với NGÀI, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó lời giảng hòa cho chúng tôi” (2 Côrinhtô 5:19). CHÚA giải phóng con người không chỉ khỏi hình phạt cho tội lỗi, mà còn khỏi cảm giác có tội. Bạn không còn bị phán xét vì tội mình nữa, vì CHÚA JESUS đã gánh chịu hình phạt vì mọi tội lỗi bạn, bạn đã tiếp nhận điều đó và tuyên xưng đức tin mình rồi: “…ai nghe Lời TA mà tin ĐẤNG đã sai TA, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:24)
Sự cứu rỗi mà THIÊN CHÚA ban tặng bạn, mang lại một đặc quyền cực đặc biệt nữa. Lời CHÚA nói rằng: “Hãy xem ĐỨC CHÚA CHA đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái ĐỨC CHÚA TRỜI…” (1 Giăng 3:1). THIÊN CHÚA nhận bạn làm con, mang bạn vào Gia đình MÌNH. Bạn là con cái của THIÊN CHÚA và là người thừa kế cơ nghiệp của NGÀI: “Vì hết thảy kẻ nào được THÁNH LINH của ĐỨC CHÚA TRỜI dắt dẫn, đều là con của ĐỨC CHÚA TRỜI. Thật anh em…đã nhận lấy THẦN trí của sự làm con nuôi…Chính ĐỨC THÁNH LINH làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái ĐỨC CHÚA TRỜI. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự ĐỨC CHÚA TRỜI và là kẻ đồng kế tự với ĐẤNG CHRIST…” (Rôma 8:14..17)
Nói tóm lại, khi tiếp nhận JESUS CHRIST vào lòng mình, bạn được sinh lại từ trên cao – được sinh lại vào thế giới tâm linh làm con cái và kẻ kế tự cơ nghiệp ĐỨC CHÚA TRỜI, được xưng công bình khỏi mọi tội. Sứ đồ Phaolô có viết: “Vả, bởi luật pháp, tôi đã chết cho luật pháp, để sống cho ĐỨC CHÚA TRỜI. Tôi đã bị đóng đinh vào Thập tự giá với ĐẤNG CHRIST, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa,, nhưng ĐẤNG CHRIST sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của CON ĐỨC CHÚA TRỜI, là ĐẤNG đã yêu tôi, và đã phó chính MÌNH NGÀI vì tôi” (Galati 2:19,20). Bây giờ sự sống của bạn – là sự sống của CON ĐỨC CHÚA TRỜI công bình. Bây giờ THIÊN CHÚA nhìn thấy trong bạn CON NGÀI, vì thế mà trong Mắt NGÀI bạn hoàn toàn tuyệt đối trong sạch không tì vít. Sau khi nhận sự cứu rỗi bạn đã làm hòa lại với THIÊN CHÚA, và bây giờ bạn được hoàn trả lại địa vị ban đầu trước khi con người phạm tội. CHÚA ban cho bạn cơ hội bắt đầu cuộc sống lại từ đầu, “từ tờ giấy trắng”. Bạn được ban cho một khả năng độc nhất vô nhị: với sự phù hộ của THIÊN CHÚA và với khả năng của NGÀI, bạn bắt đầu xây dựng mới lại tất cả những gì mà trước đây đối với bạn là hoàn toàn tuyệt vọng. Hãy công nhận rằng đây là món quà vô giá mà chỉ có thể nhận được từ ĐỨC CHÚA TRỜI! Đừng bỏ lỡ cơ hội của mình! Đừng đổi sự cứu rỗi lấy những thú vui tạm thời và khả nghi của thế gian tội lỗi này mà tiền công của chúng là sự chết!

Bài tập
⦁ Hãy nghĩ rằng chương 1 và chương 2 của sách STK bây giờ đối với bạn cấp bách thế nào. Hãy đọc lại lần nữa với sự thông hiểu là mỗi câu trong đó là dành riêng cho bạn.
⦁ Hãy đọc STK 1:26..28. Hãy nêu ra những quyền phép nào được ban cho bạn:

⦁ Những phước hạnh nào THIÊN CHÚA ban cho loài người, và điều đó có ý nghĩa gì đối với riêng bạn (STK 1:28)?

⦁ THIÊN CHÚA giao nhiệm vụ gì cho con người, và điều đó có ý nghĩa gì đối với riêng bạn (STK 2:15)?

⦁ THIÊN CHÚA cảnh báo con người điều gì? Điều đó có ý nghĩa gì đối với riêng bạn (STK 2:16,17)?

Bài học thứ năm
Sự trở lại vườn địa đàng Êđem
Như vậy, món quà cứu rỗi của THIÊN CHÚA đã phục hồi bạn lại chương trình ban đầu của NGÀI dành cho loài người. Hãy đọc sách Êphêsô 1:1..14. Bạn đọc xong chưa? .Ở đây nói về những phước hạnh được ban cho chúng ta trong ĐẤNG CHRIST: sự thánh khiết và sự trung tín (câu 1,4); được THIÊN CHÚA nhận làm con (câu 5); sự đẹp lòng NGÀI (không chỗ trách được) và ân điển, sự cứu chuộc bởi Huyết JESUS CHRIST, sự tha tội, sự tỏ ra nhận biết ý muốn NGÀI (câu 5..9); sự ban cho của ĐỨC THÁNH LINH và cơ nghiệp (câu 13,14). Khi bạn đến với THIÊN CHÚA với sự ăn năn, bạn đã tiếp nhận JESUS CHRIST làm CHÚA và ĐẤNG CỨU CHUỘC của
mình, THIÊN CHÚA đưa bạn từ vương quốc tối tăm sang Vương Quốc CON Yêu Dấu của MÌNH. ĐẤNG CHRIST bây giờ đang ở đâu? NGÀI “…đã được lên Trời, nay ngự bên hữu ĐỨC CHÚA TRỜI…” (1 Phierơ 3:22). Câu “bên hữu” nghĩa là “ở bên cạnh, bên tay phải”. Trong Kinh Thánh có nói: “Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình…Nhưng ĐỨC CHÚA TRỜI là ĐẤNG giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn NGÀI đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì NGÀI làm cho chúng ta sống với ĐẤNG CHRIST – ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu – Và NGÀI làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi cao trên Trời trong ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST” (Êphêsô 2:1,4..6). Mặc dầu bạn ở đâu đi chăng nữa, trong tâm linh bạn luôn ở cạnh THIÊN CHÚA, trong sự hiện diện của NGÀI.
Tâm linh bạn được sinh lại. Bức tường tội lỗi ngăn cách bạn với ĐỨC CHÚA TRỜI bị phá hủy bởi ĐỨC CHÚA JÊSUS. “…anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của ĐỨC CHÚA TRỜI” (Êphêsô 2:19). Bây giờ bạn có thể tương giao với CHA THIÊN THƯỢNG một cách trôi chảy không gì trở ngại nữa. NGÀI đặt bạn trong ĐẤNG CHRIST cạnh bên MÌNH trên các tầng trời! Điều này có thể gọi là sự trở lại vườn địa đàng Êđem, bởi vì Êđem – không phải là nơi địa lí nào trên trái đất, mà là nơi hiện diện của THIÊN CHÚA, nơi con người theo như kế hoạch ban đầu, dưới sự chỉ dạy của THIÊN CHÚA xây dựng đời sống mới – hài hòa và hoàn thiện. Mọi ân phước mà ngay từ đầu tiên đã được tiền định cho con người đầu tiên trong vườn Êđem, thuộc về bạn. Đời sống trong ĐẤNG CHRIST – là đời sống trong vườn địa đàng Êđem.
Hãy đọc sách STK 2:8..18. Bạn đã đọc xong chưa? . Trong vườn Êđem mà THIÊN CHÚA tạo dựng cho con người, đã từng có tất cả mọi thứ cần thiết cho cuộc sống: cây ăn trái, sông, thậm chí còn có cả vàng và các loại đá quí nữa! Cũng thể ấy trong ĐẤNG CHRIST chúng ta có tất cả mọi sự cần thiết cho cuộc sống và sự tin kính.
THIÊN CHÚA đặt con người trong vườn Êđem để người trồng và giữ vườn (STK 2:15), nên bạn cần phải “trồng” đời sống mình, lao động để biến đổi nó theo như Lời CHÚA, và cần phải trân trọng sự cứu chuộc mình để không đánh mất nó – giữ gìn sự thánh khiết và công bình.
THIÊN CHÚA quan tâm để con người có người bạn giúp việc tương xứng với mình (STK 2:18). Trong Tân Ước CHÚA không để chúng ta thiếu người giúp việc: NGÀI ban cho mỗi con người ân tứ CHÚA THÁNH LINH để hòan thành công việc trong Vương Quốc NGÀI. Trong vườn Êđem đã từng không có tội lỗi, bệnh tật, sự nghèo đói, sự phá sản, sự sợ hãi, sự trầm uất. Cuộc sống trong vườn Êđem đã từng hòa hợp và hoàn thiện. Trong ĐẤNG CHRIST bạn cũng có lời hứa để thánh khiết, khỏe mạnh, thạnh vượng và dư dật.

Hãy lao động theo ý muốn THIÊN CHÚA thì NGÀI sẽ chúc phước cho bạn. Êđem – là nơi mà Lời CHÚA là chính yếu và quyết định mọi sự. Bây giờ bạn được hồi phục lại trong vườn Êđem, và nếu như bạn xây dựng đời sống mình trên nền tảng Lời CHÚA, tất cả lời hứa của NGÀI sẽ là cơ nghiệp của bạn.
Điều chính yếu nhất – là hiểu rằng bạn đã được trở về vườn địa đàng Êđem! Tất cả các kho báu của Vương Quốc THIÊN CHÚA mà trước đây không thể đạt được, nay đã thuộc về bạn toàn quyền như thuộc về những người kế tự trong ĐẤNG CHRIST – chỉ còn phải tiếp nhận mà thôi! Bây giờ mọi sự vô tổ chức trong đời sống bạn là bất hợp pháp, bởi vì bạn không thừa kế sự rủa sả mà thừa kế phước hạnh!
Chúng ta xem xét một số vấn đề thường gặp trong cuộc sống con người, và câu trả lời của THIÊN CHÚA cho những nan đề ấy.
Hãy đọc chương 53 sách tiên tri Êsai, chỗ nói về sự thương khó của CHÚA JESUS trên thập hình. NGÀI đã gánh lấy mọi sự thương khó để giải phóng bạn khỏi chúng!
⦁ Nếu bạn chịu sự lăng nhục, cảm giác bị ruồng rẫy, nếu như người ta khinh thường bạn, – hãy đọc thật to và tin quyết những câu trong Êsai 53:2,3. Hãy tuyên xưng trong thế giới thần linh rằng những đau đớn của bạn đã chấm hết vì CHÚA JESUS đã gánh lấy hết hộ bạn rồi!
⦁ Nếu truớc đây bạn bị phá sản về điều gì đó, nếu bạn thường xuyên thất bại và bạn bất lực không thể thay đổi một việc nào đó, – hãy đọc câu 4: “NGÀI đã mang lấy mọi sự yếu đuối của chúng ta…”! Hãy chối bỏ mọi sự yếu đuối, buồn bực! Chúng không còn là của bạn nữa! Trong bạn có năng quyền của CHÚA
– “…đối với kẻ tin mọi sự đều được cả” (Mác 9:23)
⦁ Bạn bị bệnh tật hành hạ? Hãy đọc Êsai 53:4,5. Bởi những làn đòn của CHÚA JESUS mà bạn được lành bệnh (1 Phierơ 2:24). Không có một bệnh tật nào mà THIÊN CHÚA cho phép tồn tại trong đời sống người tin nhận NGÀI.
⦁ Bây giờ hãy xem Êsai 53:5. Bạn được tha thứ khỏi mọi tội lỗi. Cho dù chúng có nặng thế nào đi chăng nữa THIÊN CHÚA không bao giờ còn nhớ tới chúng. Bạn được giải phóng khỏi hình phạt vì tội lỗi và khỏi mọi sự rủa sả. Bây giờ không còn một sự rủa sả nào còn hiệu lực trong đời sống bạn nữa – nó đã bị chặt đứt bởi Huyết JESUS CHRIST. Còn hơn thế nữa, THIÊN CHÚA có quyền biến sự rủa sả thành phước hạnh (Nêhêmi 13:2)
⦁ Có thể bạn nghĩ rằng những nan đề tài chính của bạn đối với CHÚA là thật không đáng nói? Lời CHÚA nói: “ĐỨC CHÚA TRỜI có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy rẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành” (2 Côrinhtô 9:8), – Bây giờ bạn đã tìm thấy sự sống đời đời thay vì sự chết; sự khỏe mạnh thay vì bệnh tật; sự bình an, yên tịnh và vui vẻ thay vì sự sợ hãi và trầm uất; sự thạnh vượng, đời sống dư dật thay vì nghèo đói. Bạn rất quí giá và rất quan trọng đối với ĐỨC CHÚA TRỜI. NGÀI đặt vào trong bạn một phần của MÌNH, phục hồi lại những quyền lợi mà đã bị mất bởi Ađam và Êva (STK 1:26..28). Bạn được quay trở lại vườn Êđem, nơi có thể tự do tương giao với CHA THIÊN THƯỢNG. Huyết JESUS CHRIST đã rửa sạch mọi tội lỗi của bạn, và bạn được giải thoát khỏi mọi sự rủa sả mà CHÚA đã nguyền khi con người phạm tội.
Tuy vậy đừng mất cảnh giác. Ađam đã từng sống trong vườn Êđem và hưởng thụ những ân phước của THIÊN CHÚA cho đến khi ông vẫn con vâng lời NGÀI. Bạn cần phải trồng và giữ vườn Êđem của mình (STK 2:25), có nghĩa là phải sống trong sự vâng lời Lời CHÚA và chống trả mọi sự cám dỗ của ma quỉ, gìn giữ sự trung tín với THIÊN CHÚA và thực hiện ý muốn của NGÀI.

Bài học thứ nhất

Tuần lễ thứ hai
KINH THÁNH
CHÚA JESUS thường hướng về Kinh Thánh. Thí dụ như khi

Lịch sử sự hình thành Quyển Sách độc nhất vô nhị
Năm bài học tiếp theo sẽ chuyên sâu về Kinh Thánh – quyển sách được hà hơi bởi THIÊN CHÚA và có lịch sử kinh ngạc; quyển sách được phổ biến rộng rãi nhất trong suốt toàn bộ lịch sử loài người, được dịch ra hơn 1200 thứ tiếng của các dân tộc trên thế giới, trong đó có câu trả lời cho tất cả vấn đề quan trọng sống còn. Kinh Thánh có ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử và văn hóa của nhiều dân tộc; vì cuốn sách này mà hàng ngàn người đã hi sinh mạng sống mình. Kinh Thánh là món quà vĩ đại nhất của THIÊN CHÚA cho con người: quyển sách duy nhất bày tỏ sự màu nhiệm nguồn gốc Vũ trụ và con người, chỉ ra mục đích công cuộc tạo dựng thế gian, thỏa mãn sự tìm kiếm ĐỨC CHÚA TRỜI của con người – ĐẤNG TẠO HÓA, TẠO DỰNG.
Hôm nay bạn sẽ làm quen với lịch sử sự tạo dựng Kinh Thánh. Từ “Kinh” có nguồn gốc từ tiếng Hilạp “biblos” có nghĩa là “quyển sách”. Kinh Thánh là tập hợp từ 66 cuốn sách, còn được gọi là Lời CHÚA. ĐỨC CHÚA TRỜI lúc đầu đã nói chuyện với những người được chọn của NGÀI – những Tiên tri – về kế hoạch của NGÀI, ý muốn NGÀI. Họ đã gìn giữ Lời CHÚA, cố gắng chuyển giao lại cho người khác mà không được lệch lạc. Sau đó NGÀI ban cho họ sự khôn ngoan để ghi chép Lời. Làm việc này đầu tiên là Môise, người đã viết 5 cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh, mang tên “Sách luật pháp” hay là “Năm sách của Môise”. Các Tiên tri mà CHÚA phán cho đã tiếp tục ghi chép Lời NGÀI. Dần dần như thế Kinh Thánh được hình thành.
Nền tảng của sự hình thành Kinh Thánh – ý muốn THIÊN CHÚA, được thể hiện ra trong những sự tỏ ra cho các Tiên tri: “Vì chẳng có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi ĐỨC THÁNH LINH cảm động mà người ta đã nói bởi ĐỨC CHÚA TRỜI” (2 Phierơ 1:21)
Kinh Thánh được hình thành không phải bởi ai đó muốn viết sách. THIÊN CHÚA đã chỉ định những người đàn ông của CHÚA được chọn lựa bởi NGÀI để họ chép. Họ không tự sáng tác – CHÚA THÁNH LINH hà hơi trên họ: “Cả Kinh Thánh đều là bởi ĐỨC CHÚA TRỜI soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (2 Timôthê 3:16)
Kinh Thánh “được ĐỨC CHÚA TRỜI hà hơi” – điều đó có nghĩa là tác giả Kinh Thánh là ĐỨC CHÚA TRỜI, và Kinh Thánh được viết dưới sự dẫn dắt siêu nhiên của CHÚA THÁNH LINH trên những người tạo Kinh Thánh. Từng lời từng chữ trong Kinh Thánh được chính THIÊN CHÚA chỉ định.
Một trong những chứng tỏ về sự soi dẫn bởi THIÊN CHÚA của Kinh Thánh là nhiều lời tiên tri được báo trước từ rất lâu trong đó đã thành hiện thực. Điều quan trọng nhất – đó là lời tiên tri về sự đến của CHÚA JESUS CHRIST. Có nhiều thí dụ về những sự kiện lịch sử được báo trước đã thành sự thật. Thí dụ, sự phá hủy Babilôn được báo trước bởi Tiên tri Êsai (Êsai 13:9); trong thời đại ngày nay Babilôn mà ngày trước là thành lớn thì bây giờ thực tế đã trở nên nơi hoang vu.

NGÀI đến thành Naxarét (nơi NGÀI lớn lên) thì trong nhà hội NGÀI bắt đầu đọc sách Tiên tri Êsai – đọan mà trong đó có chép lời tiên tri về NGÀI (Luca 4:16..20). Trong Tin Lành theo Giăng 10:35 CHÚA JESUS gọi Kinh Thánh là Lời ĐỨC CHÚA TRỜI. Hai tên gọi của Kinh Thánh thể hiện hai phương diện sự hình thành Kinh Thánh:
⦁ Thần tính (Tác giả Kinh Thánh là ĐỨC CHÚA TRỜI)
⦁ Nhân tính (Kinh Thánh được viết bởi con người)
Những chân lí trong Kinh Thánh bắt nguồn từ THIÊN CHÚA, nhưng được chép lại bởi những người được CHÚA THÁNH LINH soi dẫn. Các tác giả Kinh Thánh có trình độ học vấn khác nhau, vị trí xã hội khác nhau – thầy thuốc Luca, người Pharisi cao học Phaolô, vua Salômôn người nổi tiếng bởi sự khôn ngoan mình, người chăn chiên Amốt, người thu thuế Mathiơ và nhiều người khác nữa (gần 40 người). Kinh Thánh được chép trong vòng 1600 năm. Mặc dù các tác giả sống trong những thời gian khác nhau (giai đọan lịch sử khác nhau) nhưng tất cả các sách đều được liên kết với nhau bởi một đề tài – sự cứu rỗi của loài người.
THIÊN CHÚA ban cho chúng ta Kinh Thánh, để chúng ta khi đã đọc có thể nhận được tri thức về đời sống chúng ta, về xã hội, tương lai. Chúng ta là những tín đồ cần phải nhận biết, thông hiểu ý muốn của CHÚA, và điều đó có thể làm được chỉ khi chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh. Chúng ta được ủy nhiệm Lời NGÀI để làm tỏa sự sáng, mà sự sáng ấy thay đổi đời sống chúng ta và nhiều người khác.
“Nhân đó chúng tôi càng tin lời các đấng Tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em” (2 Phierơ 1:19)
Trước năm 1450 khi bắt đầu ấn bản đầu tiên, Kinh Thánh tồn tại dưới dạng viết tay. Kinh Thánh được viết trên những cuộn papyrus (gỗ tán mỏng, chất liệu để làm giấy sau này), chiều dài một số cuộn lên tới 40 mét. Nhưng theo dòng thời gian nhưng cuộn papyrus bị hư hỏng, và người ta bắt đầu chép lại trên những tấm da cừu. Hàng ngàn người chép đã sao chép copy những bản Kinh Thánh. Hình thành ra bộ luật lệ Masor để sao truyền những bản chép không sai lệch. Những luật lệ này có chỉ những cách đếm số chữ cái trong từng câu, từng đoạn, từng sách. Sự đồng nhất các bản Kinh Thánh hoàn toàn được khẳng định bằng những bản viết tay cổ. Trong hang Cumran ở biển Chết vào năm 1947 tìm thấy 400 bản sao chép tay cổ, mà trong đó có 175 bản là những phần của các sách Kinh Thánh, có cả toàn bộ bản chép tay của sách Tiên tri Êsai. Sự nghiên cứu cuộn sách cổ tiên tri một lần nữa chứng tỏ rằng 1000 năm trước đó trong những bản copy Cumran hoàn toàn không có một sự thay đổi nào.
Những bản gốc của Cựu Ước được chép bằng tiếng Do Thái và Aramei, Tân Ước – tiếng Hilạp. Thế kỉ III trước khi CHÚA giáng sinh, dưới triều đại Alexander 72 vị trưởng lão Do Thái đã làm những bản dịch Cựu Ước đầu tiên ra tiếng Hilạp, thứ tiếng được sử dụng phổ biến thời đó, thậm chí trong dân Do Thái. Sau đó một thời gian xuất hiện những bản dịch Kinh Thánh tiếng Latinh. Trước bản dịch Kinh Thánh tiếng Nga đã có bản dịch tiếng Slavơ cổ, được hai anh em Kirill và Mêphôđi (thế kỉ IX, Salôniki). Kinh Thánh không chỉ một lần được dịch ra tiếng Ukraine. Bản dịch đầu tiên và nổi tiếng nhất của Kinh Thánh ra tiếng Ukraine là Kinh Thánh Kulish (năm 1903).
Kinh Thánh có số phận rất phức tạp và độc nhất vô nhị. Đã có thời kì bị coi là quyển sách nguy hiểm nhất và bị cấm. Người ta đã từng cố gắng hủy diệt Kinh Thánh hoàn toàn. Như hoàng đế Điôkletian vào thế kỉ III sau khi CHÚA JESUS giáng sinh đã ra lệnh đốt tất cả các bản copy của Kinh Thánh, nhưng Kinh Thánh vẫn sống. Nhà triết học người Pháp Volter sống vào thế kỉ XVIII đã quả quyết rằng sau 100 năm nữa sẽ không còn tồn tại một bản Kinh Thánh nào nữa. Nhưng thật trớ trêu thay, 50 năm sau khi ông ta chết Hiệp Hội Kinh Thánh Giơnevơ đã in Kinh Thánh trên máy in của ông Volter. Người ta đã bị bắt bớ, thậm chí nhiều người mất mạng vì phổ biến Kinh Thánh. Kinh Thánh thường xuyên bị chỉ trích, nhiều kẻ cố gắng chứng minh sự mâu thuẫn của những đọan riêng lẻ trong Kinh Thánh. Nhưng bất chấp mọi điều đó, các nhà khảo cổ học và những nghiên cứu khoa học khẳng định sự trung thực và tin cậy của Kinh Thánh. Trong thời đại ngày nay Kinh Thánh là quyển sách được đọc nhiều nhất. Mỗi năm trên khắp thế giới xuất bản tới 430 triệu bản cuốn sách tuyệt vời này.
Lịch sử Kinh Thánh là sự khẳng định hùng hồn về sự bảo vệ siêu nhiên của THIÊN CHÚA khỏi những sự phá hủy, xuyên tạc, thêm thắt. Văn bản trở nên bất biến, mặc dù những bản gốc đã mất đi. Lời trong Kinh Thánh đã được ứng nghiệm: “Cỏ khô, hoa rụng; nhưng Lời của ĐỨC CHÚA TRỜI chúng ta còn mãi đời đời!” (Êsai 40:8)

Cấu trúc Kinh Thánh
Kinh Thánh cấu tạo từ hai phần cơ bản – Cựu Ước và Tân Ước. Tại sao trong tên của Kinh Thánh lại có từ “Ước”? Kinh Thánh – kim chỉ nam mà THIÊN CHÚA ban cho con người, mà quan hệ tương giao giữa CHÚA với con người luôn là quan hệ giao ước
– sự thỏa thuận mà trong đó có xác định các quyền lợi và trách nhiệm của cả hai bên. Cựu Ước đã xuất hiện từ lâu trước khi THIÊN CHÚA giáng sinh, chứa 39 sách: Năm sách Môise, các sách lịch sử, thơ ca, tiên tri. Cựu Ước đưa tin về sự tạo dựng thế gian và con người, lịch sử sự phạm tội, cuộc sống con người sau khi phạm tội, về chương trình cứu chuộc loài người.
Tân Ước – đó là 27 sách: 4 sách Tin Lành, mà trong đó có kể về sự giáng sinh, sự chết và sự phục sinh của THIÊN CHÚA JESUS CHRIST; sách “Công vụ các Sứ đồ” kể về sự loan truyền bởi các Sứ đồ Tin tức tốt Lành giữa dân ngoại; các thư và sứ điệp của các Sứ đồ, mà trong đó có bày tỏ bản chất sự dạy dỗ của CHÚA JESUS CHRIST và lột trần những giáo lí giả dối; sách Khải huyền của Sứ đồ Giăng – những sự tiên tri về tương lai của thế giới và sự phán xét sắp tới trên thế gian.
Tân Ước là sự tiếp tục của Cựu Ước. Trong lời nói, công vụ và sự chết của CHÚA JESUS đã ứng nghiệm những lời hứa vĩ đại thời Cựu Ước. Cựu Ước và Tân Ước tạo thành rất hòa hợp một nhất thể liên quan chặt chẽ với nhau – khải thị của THIÊN CHÚA cho con người. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng là đề tài chính – sự chuộc tội và sự cứu rỗi con người của THIÊN CHÚA.

Sáng thế kí Xuất Êđíptô kí Lêvi kí Dân số kí Phục truyền luật lệ kí Giôsuê Các quan xét Rutơ 1 Samuên 2 Samuên 1 Các vua 2 Các vua 1 Sử kí 2 Sử kí Êxơra Nêhêmi Êxơtê
Năm quyển sách của Môisê Các sách về lịch sử

Gióp Thi thiên Châm ngôn Truyền đạo Nhã ca Êsai Giêrêmi Ca thương Êxêchiên Đaniên Ôsê Giôên Amốt Ápđia Giôna Michê Nahum Habacúc Sôphôni Aghê Xachari Malachi
Các sách văn thơ Các sách tiên tri

Mathiơ Mác Luca Giăng Công vụ các Sứ đồ Giacơ 1 Phierơ 2 Phierơ 1 Giăng 2 Giăng 3 Giăng Giuđe
Các sách Tin Lành Các thư tuyển lọc

Rôma 1 Côrinhtô 2 Côrinhtô Galati Êphêsô Philíp Côlôse 1 Têsalônica 2 Têsalônica 1 Timôthê 2 Timôthê Tít Philêmôn Hêbơrơ Khải huyền
Các thư của Sứ đồ Phaolô

Bài tập
Hãy đọc 2 Timôthê 3:16 và điền vào những chỗ trống dưới đây: “Cả Kinh Thánh đều là bởi ĐỨC CHÚA TRỜI soi dẫn, có ích: cho

cho cho cho ”

Hãy học thuộc lòng đoạn Kinh Thánh này!

Bài học thứ hai
Đọc Kinh Thánh như thế nào
Kinh Thánh – Lời của THIÊN CHÚA nói với lòng bạn. Vì thế mỗi lần trước khi đọc Kinh Thánh nên cầu nguyện với CHÚA và cầu xin NGÀI giúp bạn hiểu được những chân lí tâm linh. Hãy để CHÚA THÁNH LINH là ĐẤNG hà hơi (soi dẫn) những người chép Kinh Thánh, tỏ ra cho bạn con đường nhận biết sự khôn ngoan của THIÊN CHÚA.
Đối với bạn không có gì quan trọng hơn là nhận biết ý muốn CHÚA, ĐẤNG trò chuyện với bạn qua Kinh Thánh. Vì thế cần phải đọc, nghiên cứu và suy gẫm Lời CHÚA. Tất cả 66 sách Kinh Thánh được thống nhất bởi đề tài chính – sự cứu rỗi loài người qua của lễ chuộc tội JESUS CHRIST. Hãy đọc chương 1 sách Tin Lành theo Giăng 1:1..14. CHÚA JESUS được gọi là Lời ĐỨC CHÚA TRỜI, đã “…trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật…”. Vì thế nghiên cứu Kinh Thánh – đó là nhận biết JESUS CHRIST.

⦁ Phải chuẩn bị khi đọc Kinh Thánh.
Điều đó có nghĩa là gì? Trong Kinh Thánh có câu trả lời cho câu hỏi này: “Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy Lời đã trồng trong anh em, là Lời cứu được linh hồn của anh em” (Giacơ 1:21). Trong Kinh Thánh Lời CHÚA được gọi là “hạt giống chẳng hư nát” (1 Phierơ 1:23). Để hạt giống đâm rễ, lớn và ra trái, cần phải chuẩn bị chu đáo đất trồng: nhặt bỏ đá sỏi, cày bới đào xới đất, đổ phân. “Đất” cho Lời CHÚA là tấm lòng con người, và để Lời CHÚA mang lại kết quả tốt, cần phải rửa sạch lòng mình khỏi mọi sự không tha thứ, tội lỗi, nóng giận, hư không. Khi đọc Kinh Thánh không được để bất cứ việc gì quấy rầy sự tương giao của bạn với THIÊN CHÚA
⦁ Phải hoàn toàn tin tưởng Lời CHÚA.
Kinh Thánh – là kim chỉ nam cho đời sống và đức tin.
⦁ Hãy sẵn sàng thay đổi nếp nghĩ, hành động, công việc của mình cho thích hợp với Kinh Thánh.
⦁ Hãy đọc Kinh Thánh hàng ngày
Kinh Thánh – là bánh thuộc linh của bạn. Tương tự như để thân thể bạn có thể hoạt động bình thường cần có thức ăn, thì tâm linh bạn cần Lời CHÚA. Hãy đặt mục đích – đọc hết Kinh Thánh trong vòng một năm (bạn có thể sử dụng những sơ đồ đã được chuẩn bị sẵn hoặc tự lập sơ đồ riêng của mình)
⦁ Khi đọc Kinh Thánh hãy trả lời những câu hỏi sau:
⦁ Có nói gì về CHÚA CHA, CHÚA JESUS và CHÚA THÁNH LINH không?
⦁ Có tấm gương nào mà bạn cần phải noi theo không?
⦁ Có chỉ ra những sai lầm mà bạn cần phải sửa đổi (trong tính cách, công việc, hành vi, quan hệ tương hỗ với người khác) không?
⦁ Có lời hứa nào mà bạn cần ghi nhớ không?
⦁ Cần phải cầu nguyện như thế nào trên nền tảng đọan Kinh Thánh mà bạn vừa đọc?

Khi đọc Kinh Thánh có thể xuất hiện những sự khó hiểu lời văn, vì nhiều điều được thể hiện dưới dạng mô phạm và tượng trưng. Dần dần CHÚA sẽ tỏ ra ý nghĩa chúng, và bạn bắt đầu hiểu sâu hơn ý nghĩa của những gì đã đọc. Ngoài ra, hãy sử dụng Bách khoa tòan thư Kinh Thánh, Từ điển, sách tra cứu để bạn có thể tìm được dịch thuật chính xác của từ này hay từ nọ, cũng như ý nghĩa của những hình tượng được sử dụng trong Kinh Thánh. Đừng nghĩ là ngay lập tức có thể hiểu được tất cả, mà hãy nhịn nhục và kiên nhẫn, tham khảo với trưởng nhóm tế bào, linh mục Hội Thánh.

Bài tập
Bạn đã quyết định đọc Kinh Thánh hàng ngày chưa? Vào thời gian nào?

nguồn gốc sự khôn ngoan và hiểu biết mà THIÊN CHÚA ban
tặng nhằm có được đời sống tin kính và thành đạt, trong đó

mỗi câu là một chân lí. Sự nghi ngờ và chẳng tin là tội lỗi với

Sách nào trong Kinh Thánh bạn sẽ đọc trước tiên?

THIÊN CHÚA. Hãy nhớ lại chuyện Ađam và Êva. Điều gì đã
dẫn họ đến sự phạm tội? Sự nghi ngờ vào tính chân thật của điều răn CHÚA, mà quỉ satan đã gieo vào lòng họ. Chối bỏ Lời CHÚA có nghĩa là chối bỏ CHÚA JESUS: “Người nào

Hãy đọc 2 Timôthê 3:16 và trả lời những câu hỏi được nêu ra trong bài học này

bỏ TA ra và không nhận lãnh Lời TA, đã có kẻ xét đoán rồi;
Lời TA đã rao giảng, chính Lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng” (Giăng 12:48)
⦁ Hãy đọc Kinh Thánh với lòng kính trọng và ngưỡng mộ – như thể bạn đang ngồi dưới bệ chân SƯ PHỤ. Vì đọc Kinh Thánh – là tương giao với THIÊN CHÚA
⦁ Hãy suy gẫm những gì đã đọc. Suy gẫm nghĩa là suy nghĩ, ngẫm nghĩ đọan văn, thấm một cách cầu nguyện suy tư từng lời. Hãy đọc song song những đoạn, hãy suy xét, nhất định hãy suy nghĩ phải ứng dụng những kiến thức nhận được như thế nào vào đời sống mình. Sau khi đã suy gẫm Lời CHÚA, bạn hãy nói chuyện với NGÀI. Chỉ có cách học Kinh Thánh như thế mới có thể giúp bạn tăng trưởng thuộc linh được. Trong sách Giôsuê có nói: “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giôsuê 1:8)
⦁ Hãy quyết định làm học trò ngoan và thực hiện tất cả những gì mà THÁNH LINH dạy dỗ qua Kinh Thánh

Bài học thứ ba Ánh sáng tri thức
Như vậy bạn đã biết rằng Kinh Thánh là tập hợp gồm 66 sách. Tác Giả các sách đó là THIÊN CHÚA, chúng được chép lại bởi những người được CHÚA THÁNH LINH dẫn dắt. Trong bài học trước đã nói rằng phải dành thời gian đọc Kinh Thánh hàng ngày. Tại sao học Lời CHÚA lại có ý nghĩa quan trọng như vậy?
Hãy mở chương 119 sách Thi Thiên và đọc câu 105: “Lời CHÚA là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi”. Lời CHÚA là sự sáng. Không có sự sáng con người bị mù lòa trong sự tối tăm. Quỉ satan chúa tể ở nơi nào có sự không hiểu biết, không có tri thức về THIÊN CHÚA và về ý muốn NGÀI, vì thế mà nó được gọi là vua chúa của sự tối tăm. Trong sách Ôsê có nói: “Dân TA bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết (hiểu biết)”; “…dân chẳng hiểu biết sẽ bị úp đổ” (Ôsê 4:6,14). Những thảm họa, chiến tranh, hàng ngàn người chết vì ma túy, ma men, bỏ mạng vì những bệnh tật không chữa nổi khẳng định Lời CHÚA. Người ta không biết đến THIÊN CHÚA, không biết được mục đích sự tồn tại của mình trên trái đất, không thấy được lối thoát khỏi những nan đề và tai họa của mình.
Nhưng chúng ta có lối thoát! CHÚA JESUS đã được sai xuống trần gian để mang lại cho con người ánh sáng chân lí. NGÀI là “Sự sáng thật, soi cho mọi người sanh ra trong thế gian” (Giăng 1:9). Dân sự sinh lại, được chuộc lại đã nhận được nguồn của tri thức – Lời THIÊN CHÚA. Sự nghiên cứu Kinh Thánh là khả năng nhận biết những sự mầu nhiệm của CHÚA CHA và CHÚA JESUS, “mà trong NGÀI đã giấu kín mọi sự quí báu về khôn ngoan thông sáng” (Côlôse 2:3).
Kinh Thánh trả lời mọi vấn đề quan trọng sống còn: con người đã xuất hiện như thế nào, điều gì xảy ra sau khi chết, ý nghĩa đời sống là gì, làm thế nào để thành công, để lập gia đình hạnh phúc. Lời CHÚA giải thích những định luật của thế giới tâm linh và dạy dỗ giải quyết các nan đề trên cấp độ tâm linh. “…loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi Lời bởi Miệng ĐỨC GIÊHÔVA mà ra…” (Phục truyền 8:3)
Hãy đọc sách Châm ngôn của Salômôn 2:3..14, sách được gọi là “sách khôn ngoan”. Trong sách này THIÊN CHÚA khuyên dạy qua tác giả sách phải “chuyên lòng” suy gẫm Lời NGÀI, phải có tri thức, ”…tìm nó như tìm tiền bạc, kiếm nó như bửu vật ẩn bí”, và khi đó “…con sẽ hiểu biết sự kính sợ ĐỨC GIÊHÔVA, và tìm được điều tri thức của ĐỨC CHÚA TRỜI. Vì ĐỨC GIÊHÔVA ban cho sự khôn ngoan, từ Miệng NGÀI ra điều trí thức và thông sáng. NGÀI dành ơn cứu rỗi cho người ngay thẳng; NGÀI là thuẫn đỡ cho người làm theo sự đoan chính, phù hộ các lối của người công bình, và giữ gìn đường của thánh đồ NGÀI. Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự công bình, sự lí đoán, sự chánh trực, và các nẻo lành. Vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng con, và linh hồn con sẽ lấy sự hiểu biết làm vui thích. Sự dẽ dặt sẽ_ con, sự thông sáng sẽ con, để cứu con khỏi đường dữ, khỏi kẻ nói việc gian tà, và khỏi kẻ đường tin mà bạn không thể áp dụng được vào đời sống mình. Ý nghĩa chân thực của Lời CHÚA bạn chỉ có thể nhận được thông qua những bày tỏ mà THIÊN CHÚA tỏ cho người tin NGÀI trong khi đọc Kinh Thánh. Điều đó như linh cảm bất ngờ khi bạn đột nhiên bắt đầu hiểu rõ ràng và rành mạch điều mà THIÊN CHÚA muốn bạn cần phải ứng xử trong trường hợp này hay trường hợp khác, rằng cần phải thay đổi như thế nào, hay đoạn Kinh Thánh mà bạn vừa đọc xong có ý nghĩa gì. Sự bày tỏ – đó là những tri thức mang lại ánh sáng cho cuộc đời bạn. Trong Kinh Thánh có nói: “Sự bày giãi (bày tỏ, tỏ ra) Lời CHÚA, soi sáng cho, ban sự thông hiểu cho người thật thà” (Thi thiên 119:130)
Nhờ ĐỨC THÁNH LINH sống trong bạn (1 Giăng 2:27), trong quá trình học Kinh Thánh sẽ xảy ra những đổi thay trong trí óc bạn, trong lòng, trong ý tưởng, điều đó có nghĩa là những hành động của bạn cũng sẽ tương ứng với Lời CHÚA. Sự khôn ngoan của THIÊN CHÚA kêu gọi từ các trang Kinh Thánh: “Hãy đến, và TA sẽ dạy dỗ con!”. Mức độ các khả năng của bạn tương xứng với mức độ tri thức của bạn.
Nhiều người tìm kiếm câu trả lời cho những vấn đề bức thiết đời sống không trong Kinh Thánh, mà ở những nơi mà không có chúng: trong những học thuyết triết học, trong “công việc” của những nhà ngoại cảm, họ cố gắng tìm kiếm chân lí khi giao tiếp với mọi người. THIÊN CHÚA muốn ban tặng bạn tri thức, mở mang các giới hạn sự thông sáng của bạn. Lời CHÚA nói: “…Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của ĐỨC CHÚA TRỜI là thể nào” (Rôma 12:2). Sự đổi mới ý tưởng, tâm trí thông qua sự nhận biết các chân lí Thánh Kinh – đó là cách thức đúng đắn duy nhất thành đạt trong mọi lĩnh vực đời sống.
Mỗi người có sự hiểu biết riêng mà họ nhận được trên cơ sở kinh nghiệm cuộc sống hay học tập trong trường lớp. Nhưng những kiến thức đó không phải bao giờ cũng là ánh sáng cho đời sống, bởi vì chúng có thể dẫn họ tới sự lầm lạc sâu sa. Chỉ có sự hiểu biết các chân lí của THIÊN CHÚA – “…là sự sống cho người nào tìm được nó, và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ” (Châm ngôn 4:22). Nguyện Lời CHÚA gieo vào lòng bạn cách dư dật, tích lũy lại như trong thư viện, để khi nào cần thiết Lời CHÚA được lôi ra và bày tỏ cho bạn bởi ĐỨC THÁNH LINH. Hãy xây dựng đời sống mình trên sự bày tỏ của Lời CHÚA, hãy nhớ rằng: chẳng có kiến thức tích lũy nào, chẳng có sự bày tỏ nhận được nào thay đổi được đời sống bạn, nếu như bạn không áp dụng chúng trong thực tế.
Vì vậy hãy quyết định:
⦁ Học Kinh Thánh;
⦁ Hành động tương xứng theo những kiến thức đã nhận được.

Bài tập
Điền vào chố trống (Giôsuê 1:8):
“Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy ngay thẳng, mà đi theo các lối tối tăm; là ngày và đêm, hầu cho cẩn thận
người làm dữ, ưa thích sự gian tà của kẻ ác” mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được trong con đường mình, và mới được phuoc.”

Không phải chỉ đơn giản đọc Kinh Thánh, mà nghiên cứu (học) dưới sự dẫn dắt của ĐỨC THÁNH LINH, là ĐẤNG làm sống lại từng câu từng chữ. Có thể học thuộc lòng Kinh Thánh, nhưng nếu không có sự dẫn dắt của ĐỨC THÁNH LINH thì những kiến thức nhận được sẽ chỉ vẻn vẹn là thông

 

Bài học thứ tư
Hãy gây dựng đời sống mình bằng lời đức tin
Toàn bộ Vũ trụ, tất cả những gì thấy được và không thấy được đều được dựng nên bởi Lời THIÊN CHÚA. “Vì NGÀI phán, thì việc liền có; NGÀI biểu, thì vật bèn đứng vững bền” (Thi thiên 33:9). Trước khi làm việc gì đó, THIÊN CHÚA phán một Lời, giải phóng năng quyền gây dựng, và khi đó trong thực tế điều mà NGÀI hoạch định trong thế giới thần linh được thực hiện. Hãy mở chương 1 sách Sáng Thế Kí: “ĐỨC CHÚA TRỜI phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng ĐỨC CHÚA TRỜI lại phán rằng: Phải có một khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ nước cách với nước…thì có như vậy” (STK 1:3,6). Những thí dụ tương tự – câu 9,11,15,20,24. CHÚA JESUS bởi Lời đã biến đổi đời sống con người, chữa lành họ, làm người chết sống lại, đuổi quỉ khỏi họ.
Lời có một sức mạnh thật vĩ đại. THIÊN CHÚA ban cho con người khả năng bởi lời nói ảnh hưởng đến đời sống mình và thay đổi hoàn cảnh xung quanh. Vì thế mà bạn luôn phải kiểm soát bản thân mình. Mỗi lời phát ra từ bạn “gieo” vào thế giới tâm linh, để sớm hay muộn mang lại kết quả trong đời sống bạn. “Gieo” lời mang thông tin tiêu cực – sẽ “gặt” sự phá hủy; “gieo” lời tốt lành – sẽ “gặt” sự thành đạt.Thí dụ, không hiếm những ông bố bà mẹ khi sửa phạt con cái mình, trong cơn thạnh nộ không tiếc lời rủa mắng, vô trách nhiệm với lời nói của mình: “Mày là đứa ăn hại, chẳng làm nên trò trống gì!”, hay còn tệ hại hơn nữa: “Đồ quỉ tha ma bắt, đồ vô lại bất trị!…” Không gì ngạc nhiên rằng sau một thời gian họ gặt những trái đắng – tai họa, mà “những hạt giống” của nó tự cha mẹ đã “gieo” vào đời sống con cái mình.
Hãy đọc Tin Lành theo Mathiơ 12:36 và điền vào chỗ trống: “Vả, TA bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ ra mọi lời mà mình đã nói”.
Như vậy, mỗi lời nói của bạn được ghi nhận lại trong thế giới thần linh. Hãy nhớ rằng: chỉ có Lời CHÚA mới mang năng quyền gây dựng. Để Lời đó có tác dụng trong đời sống bạn, cần phải:
⦁ Biết Lời CHÚA, nhận sự bày tỏ từ NGÀI trên cơ sở Lời đó;
⦁ Tin Lời NGÀI;
⦁ Tuyên xưng Lời đó bởi môi miệng mình;
⦁ Hành động phù hợp với Lời CHÚA.
Làm thế nào để nhận được Lời từ THIÊN CHÚA? “Quyền phép ĐỨC CHÚA TRỜI đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết ĐẤNG lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta, và bởi vinh hiển nhân đức ấy, NGÀI lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho chúng ta…” (2 Phierơ 1:3,4). Lời hứa – sự hứa của THIÊN CHÚA mà NGÀI luôn thực hiện: “…Thì Lời nói của TA cũng vậy, đã ra từ Miệng TA, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều TA muốn, thuận lợi công việc TA đã sai khiến nó” (Êsai 55:11)
Mọi lời hứa trong những chỗ khác nhau của Kinh Thánh, như những sa khoáng đá quí. Thông qua chúng mà bạn biết được về cơ nghiệp mình trong ĐẤNG CHRIST. Trước ăn năn bạn “…chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có ĐỨC CHÚA TRỜI” (Êphêsô 2:12). Bây giờ, khi bạn đã trở thành con cái NGÀI, mọi lời hứa thuộc về bạn. Nhưng làm thế nào để sử dụng cơ nghiệp THIÊN CHÚA ban khi NGÀI nhận bạn làm con NGÀI?

⦁ Bạn cần phải hiểu biết Lời CHÚA, đầy rẫy mình bởi Lời NGÀI, để Lời CHÚA đâm rễ mọc nền trong lòng bạn, để trong mọi hòan cảnh, đặc biệt những hòan cảnh khủng hoảng, bạn hành động theo Lời NGÀI. Hãy tuyên xưng Lời CHÚA bằng đức tin, không chút nghi ngờ rằng THIÊN CHÚA sẽ thực hiện từng lời hứa một. “ĐỨC CHÚA TRỜI chẳng phải loài người để nói dối, cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải. Điều NGÀI đã nói, NGÀI há sẽ chẳng làm ư? Điều NGÀI đã phán, NGÀI há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao?” (Dân số kí 23:19)
⦁ Để lời hứa trở nên hiện thực trong đời sống bạn, cần phải thực hiện những điều kiện chứa trong lời hứa ấy. Thí dụ, trong sách Thi thiên 50:15 THIÊN CHÚA có hứa: “Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng TA: TA sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen TA”. Trước khi lời hứa đó thành hiện thực, cần phải thực hiện điều kiện được nói trong câu 14: “Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho ĐỨC CHÚA TRỜI , và trả sự hứa nguyện ngươi cho ĐẤNG CHÍ CAO”. Để lời hứa sau thành hiện thực: “TA sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt TA sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi” (Thi thiên 32:8), cần phải ăn năn mọi tội lỗi mình.
⦁ Một trong những điều kiện quan trọng nhất của tác động gây dựng của Lời CHÚA – đó là sự vâng lời ĐỨC THÁNH LINH, là ĐẤNG thúc giục tâm thần bạn cầu nguyện và chỉ hướng thần linh bạn trong lúc cầu nguyện. Khi THẦN ĐỨC CHÚA TRỜI bởi đức tin dấy lên từ lòng bạn Lời CHÚA đã sơ bộ mọc rễ trong đó – hãy cầu nguyện dựa trên cơ sở Lời này. Đừng để ý đến hòan cảnh xung quanh mà hãy tuyên xưng những gì Lời CHÚA nói. Lời hứa đã được thực hiện trong thế giới tâm linh, nhưng chỉ nhờ đức tin của bạn mà nó trở thành hiện thực. Không được do dự, tức là không được tin đồng thời cả hòan cảnh, cả cảm xúc, cả Lời CHÚA, không được “chân trong chân ngoài”. Nhiệm vụ của ma quỉ là làm lung lay đức tin của bạn vào lời hứa của THIÊN CHÚA, gieo vào lòng bạn sự nghi ngờ vào tính xác thực Lời NGÀI. Bất chấp mọi cạm bẫy của ma quỉ, hãy tin quyết rằng THIÊN CHÚA sẽ thực hiện Lời của MÌNH!
Bạn có nhiều nan đề, mà đôi khi bạn cảm tưởng rằng cả thế giới này chống lại bạn? Nhưng THIÊN CHÚA đã phán: “TA sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu” (Hêbơrơ 13:5). Hãy tin rằng THIÊN CHÚA luôn ở bên bạn, hãy trông cậy vào sự bảo vệ của NGÀI, hãy công bố, tuyên xưng ra miệng Lời CHÚA ban cho bạn. Thí dụ, nếu bạn tiếp nhận bởi đức tin lời về sự chữa lành, thì cho dù có triệu chứng bệnh tình thế nào đi chăng nữa, hãy nói: “Bởi những làn roi của CHÚA JESUS ta được lành bệnh”, – và hãy cảm tạ THIÊN CHÚA về sự chữa lành. Hãy công bố điều gì mà bạn đang mong đợi. Nếu bạn đang trong hoàn cảnh khó khăn, đừng nhắc về nó, mà tốt nhất hãy mở Kinh Thánh và đọc: “ĐỨC CHÚA TRỜI tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của NGÀI ở nơi vinh hiển trong ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST” (Philíp 4:19). Nếu chồng con bạn vẫn chưa thoát được khỏi sự nghiện ngập bia rượu, thuốc lá, thì Kinh Thánh có chép: “…ngươi và cả nhà ngươi sẽ đều được cứu rỗi” (Công vụ 16:31). “Con cái ngươi chóng về, kẻ phá hoại hủy diệt ngươi sẽ ra khỏi giữa ngươi…..những kẻ bị người mạnh bạo bắt lấy, sẽ được cứu thoát, mồi của người đáng sợ sẽ bị giật lại. Vì TA sẽ chống cự kẻ đối địch ngươi, và chính TA sẽ giải cứu con cái ngưoi” (Êsai 49:17,25) Chúng ta chiến thắng mọi nan đề trước hết trong thế giới tâm linh, sau đó – trong cuộc sống thực tại. Chính vì thế mà phải tin vào lời hứa của THIÊN CHÚA và tuyên xưng nó ra.
Dù bạn có khó khăn thế nào đi chăng nữa, hãy nhớ rằng THIÊN CHÚA luôn thành tín với Lời của MÌNH (Êsai 55:11). Bạn đã biết ý muốn NGÀI cho gia đình bạn, cho sức khỏe, cuộc sống chưa? Bạn biết THIÊN CHÚA hứa gì trong Lời của NGÀI? Tất cả những điều đó làm cho bạn có cơ sở để không chút nghi ngờ và tin vào sự chiến thắng của mình. Hãy tiếp tục công bố những lời gây dựng cho cuộc sống mình. Hãy tin rằng, dù bạn có cả núi nan đề trong đời sống, thì bất kì hoàn cảnh nào cũng dưới quyền của ĐỨC CHÚA TRỜI Tòan Năng và Vĩ Đại. Hãy gây dựng đời sống mình, chiến thắng điều ác bằng lời đức tin. Nếu bạn chung thủy với THIÊN CHÚA và với Lời NGÀI, nếu bạn hầu việc NGÀI – thì đời sống bạn chắc chắn sẽ thay đổi.
“Bấy giờ các dân tộc còn sót lại xung quanh các ngươi sẽ biết rằng TA, ĐỨC GIÊHÔVA, đã cất lại nơi bị phá, trồng lại nơi bị hủy. TA, ĐỨC GIÊHÔVA, đã phán Lời đó, và sẽ làm thành” (Êxêchiên 36:36)
Tóm tắt lại bài học:
⦁ Cả thế gian được dựng nên bởi Lời ĐỨC CHÚA TRỜI. THIÊN CHÚA biết cụ thể NGÀI muốn tạo dựng sự gì, và tin rằng sự mong muốn đó sẽ hoàn thành theo Lời của NGÀI.
⦁ Bạn được tạo dựng nên theo hình tượng của THIÊN CHÚA, vì thế những lời nói của bạn có sức mạnh hoặc gây dựng, hoặc hủy phá.
⦁ Chỉ có lời được công bố mới có quyền năng.
⦁ Bất chấp mọi hoàn cảnh, hãy tin vào Lời CHÚA.
Hãy nhớ! Với THIÊN CHÚA mọi sự đều có thể, và đối với kẻ tin NGÀI mọi sự là được cả!

Bài tập
Bởi cách nào mà dân Do Thái đã tin chắc rằng Lời CHÚA là thành tín (I Các vua 8:56)

Bài học thứ năm
Lời CHÚA – nền tảng đời sống bạn
Kinh Thánh nói về chuyện bạn trở nên tạo vật mới trong CHÚA JESUS CHRIST, người kế tự mọi lời hứa của THIÊN CHÚA sau khi công bố là JESUS CHRIST là CHÚA đời sống mình, ăn năn mọi tội lỗi của mình. Bây giờ bạn là con cái yêu dấu của CHA THIÊN THƯỢNG. Từ vương quốc tối tăm bạn đã rời sang Vương Quốc Sáng Láng – Nước Thiên Đàng, bạn bắt đầu xây dựng cuộc đời mới mà trong đó không còn chỗ cho bệnh tật, cay đắng, thất vọng, thất bại nữa.
Trong Kinh Thánh đời sống Cơ Đốc nhân được ví như việc xây dựng nhà. Như đã biết, bộ phận quan trọng nhất của bất cứ ngôi nhà nào là nền móng: móng càng vững, công trình xây dựng càng bền. Hãy đọc Tin Lành theo Mathiơ 7:24..27. CHÚA JESUS giảng ngụ ngôn cho các môn đồ MÌNH. Có hai người, một người khôn và một người dại, xây nhà mình trên nền tảng khác nhau. Người khôn xây nhà mình trên đá, còn người dại thì xây trên cát. Khi xảy ra thiên tai – gió bão, mưa sa, lũ lụt – thì nhà xây trên đá vẫn đứng vững. Còn nhà xây trên cát thì sập, “…bị hư hại nhiều” (Mathiơ 7:27)
Cũng một lẽ ấy, người ta xây dựng cuộc đời mình như xây nhà vậy. Trước khi ăn năn tiếp nhận CHÚA cuộc đời bạn được “xây trên cát”: bạn từng trông cậy vào của cải, địa vị trong xã hội, uy tín, quyền lực, tài năng hay quan hệ của riêng mình. Tuy vậy tất cả những thứ đó không vĩnh cửu. Người giàu, thành đạt chỉ trong nháy mắt đã trở nên trắng tay. Còn những người mà trước đây bạn có uy tín với họ, một ngày đẹp trời có thể làm cho bạn thất vọng (hoặc bạn làm họ thất vọng), bạn bè thì phản bội, còn tài năng của mình có thể không được trọng dụng. Và điều gì khi đó? Những người đã từng trải những trường hợp tương tự trên đã quá quen thuộc với trạng thái bế tắc, cảm giác lo sợ về ngày mai, tuyệt vọng. Nhưng người tin CHÚA cần phải xây dựng đời sống mình “trên đá” – trên nền tảng mà không bao giờ có thể bị hủy phá được, có thể chống chọi được bất kì ai đó thử thách sóng gió
nào. Đá góc nhà của nền tảng đời sống Cơ Đốc của bạn –
chính là CHÚA JESUS CHRIST, ĐẤNG mà trong Kinh Thánh gọi là NGÔI LỜI (Giăng 1:1..3,14)
“Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST” (1 Côrinhtô 3:11
Nếu “nhà” bạn – đời sống bạn – có nền móng vững chắc, thì cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bất kể mọi tai ương nào giáng xuống bạn đi nữa, bạn vẫn đứng vững – và
bạn vượt qua mọi hoàn cảnh mà tưởng chừng như bế tắc với tư cách người chiến thắng!

THIÊN CHÚA ban lời hứa nào trong sách tiên tri Êxêchiên 12:25?

Một số người mới tin CHÚA khi gặp những thất bại ban đầu đã bắt đầu đến Hội Thánh ít hơn, bỏ nhóm tế bào, ít đọc Kinh Thánh, thậm chí còn bỏ quên luôn trên kệ sách. Họ làm
những công việc mà theo họ là quan trọng hơn – những việc để giải quyết nan đề của họ. Nhiều người trong số họ bỏ theo thế gian, thật đáng tiếc là nhiều khi họ mất sự cứu rỗi. Bạn
đừng bắt chước như họ! Nền tảng đời sống bạn cần phải thường xuyên gia cố – điều đó có nghĩa là không một hoàn cảnh nào được phép cản trở bạn tăng trưởng trong sự nhận biết THIÊN CHÚA và Lời NGÀI.
Hãy đọc lần nữa châm ngôn của CHÚA JESUS (Mathiơ 7:24..27). Người nghe và làm theo Lời CHÚA JESUS giống như người xây nhà trên đá vậy. Còn người hờ hợt với Lời
NGÀI, không giữ Lời trong lòng mình – xây nhà trên cát.
Nhà này bị sập. Thành thử, để được thành công không những cần phải nghe Lời, mà còn làm theo Lời CHÚA, có nghĩa là hành động phù hợp với Lời CHÚA, hòan toàn đầu phục ý muốn CHÚA toàn bộ đời sống mình (Giacơ 1:22) Bạn bây giờ đã trong sự phù hộ của THIÊN CHÚA. NGÀI hứa rằng bạn sẽ chẳng thiếu thốn gì cả. Bạn được ban mọi điều kiện cần thiết cho cuộc sống chiến thắng. Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ chẳng còn nan đề, khó khăn, thử thách nữa. Bạn nhất định còn va chạm với chúng, nhưng nếu bạn nghe và làm theo Lời CHÚA, thì bạn sẽ vượt qua mọi trở ngại và trở thành người chiến thắng. “Hãy làm theo Lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Giacơ 1:22)
Như vậy, bạn đã lựa chọn nền tảng tin cậy, nhưng bạn sẽ sử dụng vật liệu nào để xây dựng? Hãy đọc sách 1 Côrinhtô 3:11..13. Vàng, bạc, đá quí – đó là sự thánh khiết, trong sạch, tình thương yêu của CHÚA, sự vâng Lời NGÀI, sự thành thật, trung tín. Nếu những vật liệu xây dựng khác: gỗ, cỏ khô, rơm rạ – là những cố gắng nỗ lực riêng của bản thân, sự không thanh bạch trong hành động và ý tưởng, sự xảo quyệt, láu cá, tư lợi. Bạn xây dựng bằng vật liệu nào phụ thuộc vào sự dâng mình cho CHÚA và nỗ lực nhận biết NGÀI. Bởi vì chỉ thông qua sự nhận biết ĐẤNG gọi bạn từ thế gian, bạn được ban cho MỌI sự cần thiết cho đời sống (2 Phierơ 1:3,4). Công trình xây dựng của bạn sẽ không bị cháy rụi trong lửa thử thách của THIÊN CHÚA, nếu bạn sẽ bước theo CHÚA JESUS, dâng trọn đời sống mình cho NGÀI và luôn luôn tuân theo Lời CHÚA. Hãy chọn chiến thắng mà THIÊN CHÚA ban cho bạn!

Bài tập
Đọc Tin Lành theo Mathiơ 7:24..27. Hãy trả lời những câu hỏi sau:
⦁ Ai là kẻ dại?

⦁ Ai là người khôn?

⦁ Thế nào là “xây đời sống mình trên đá”?

Bài học thứ nhất Đức tin cần để làm gì?

Tuần lễ thứ ba

ĐỨC TIN
Trên cơ sở Lời ĐỨC CHÚA TRỜI: “Người công bình sống bởi đức tin” (Rôma 1:17).
⦁ Nếu bạn muốn hầu việc ĐỨC CHÚA TRỜI, bạn không thể bỏ qua đức tin được! Mong ước hầu việc CHÚA là dấu hiệu của lòng biết ơn, nhạy bén với sự động chạm của NGÀI. Nhưng hầu việc theo cách xác thịt, “cho CHÚA nhưng không có CHÚA”, không thể thành công và có kết quả được. Trong Kinh Thánh có nói rằng làm công việc của ĐỨC CHÚA TRỜI – trước hết phải tin: “ĐỨC CHÚA JESUS đáp rằng: các ngươi tin ĐẤNG mà ĐỨC CHÚA TRỜI đã sai đến, ấy đó là công việc NGÀI” (Giăng 6:29).

Bạn có nghĩ rằng tại sao Cơ Đốc nhân được gọi là những người tin CHÚA không? Sự khác nhau cơ bản giữa họ với những người khác – đức tin vào THIÊN CHÚA.
Bất cứ ai cũng tin vào điều gì đó. Khi bạn bước lên máy bay, bạn tin rằng phi công đã được đào tạo và có trình độ, máy bay không trục trặc, thời tiết bay thuận lợi trên suốt chặng bay, và bạn sẽ bay đến nơi an toàn. Kinh nghiệm của bạn và sự làm chứng của nhiều người khác là nền tảng cho niềm tin của bạn, nhưng bạn đang mạo hiểm, cho rằng mọi sự sẽ diễn ra như bạn đang trông đợi. Đức tin – như là chất ximăng, nối những mắt xích dính bạn với điều mà bạn đang tin. Bà cụ già khi dựa trên gậy, tin rằng nhờ nó mà bà cụ không bị ngã; nhà doanh nghiệp tin rằng tiền của bảo đảm cho anh ta tương lai; nhiều người tin rằng cuộc sống gia đình sẽ cứu họ khỏi sự cô đơn. Nhưng chẳng có niềm tin nào chứng tỏ được mình cả.
Khi đến với THIÊN CHÚA, bạn bắt đầu tin vào NGÀI và vào Lời NGÀI. Bây giờ Kinh Thánh và CHÚA THÁNH LINH – nguồn gốc đức tin của bạn, còn nền tảng nó là tình yêu thương trọn vẹn của THIÊN CHÚA, sự thương xót vô hạn của NGÀI, sự thánh khiết, sự tòan năng, sự bất biến của Lời NGÀI. Chỉ có đức tin vào ĐỨC CHÚA TRỜI và vào Lời NGÀI không làm hổ thẹn và luôn được mĩ mãn bởi sự thạnh vượng, còn đức tin (thậm chí rất mạnh) vào điều gì đó mâu thuẫn với Lời CHÚA, không thành hiện thực hoặc kết quả chỉ mang lại những đau thương thất vọng.
Vậy đức tin cần để làm gì? Những bông trái nào của nó trong đời sống người tín đồ?
⦁ “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý NGÀI; vì kẻ đến gần ĐỨC CHÚA TRỜI phải tin rằng có ĐỨC CHÚA TRỜI, và NGÀI là ĐẤNG hay thưởng cho kẻ tìm kiếm NGÀI” (Hêbơrơ 11:6). Để có thể giao tiếp được với THIÊN CHÚA, cần phải tin rằng có NGÀI. ĐỨC CHÚA TRỜI là THẦN. Không thể nhìn thấy NGÀI được (bằng mắt thường), không thể động chạm được vào NGÀI; tương giao với NGÀI chỉ có thể trên mức độ tâm linh, mà ngôn ngữ của tâm linh là đức tin. Bởi đức tin bạn nhận được sự cứu rỗi: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của ĐỨC CHÚA TRỜI. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Êphêsô 2:8,9). Không có đức tin con người không thể làm vừa lòng THIÊN CHÚA. Nhờ đức tin bạn có thể vượt qua mọi trở ngại, giành chiến thắng trong mọi hoàn cảnh: “Vì hễ sự gì sinh bởi ĐỨC CHÚA TRỜI, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta” (1 Giăng 5:4). Bạn được ban cho quyền phép hủy phá kế hoạch của ma quỉ, đối với bạn chẳng còn chướng ngại vật nào không qua nổi hay hoàn cảnh nào còn bế tắc nữa: “ĐỨC CHÚA JESUS đáp rằng: Sao ngươi nói: Nếu THẦY làm được?…Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả” (Mác 9:23)
⦁ Bởi đức tin bạn nhận được phước hạnh từ THIÊN CHÚA. NGÀI có thể và mong muốn chúc phước cho bạn trong mọi sự bạn cần: sự khôn ngoan, sức khỏe, sự chữa lành, hạnh phúc gia đình, nhà cửa, công ăn việc làm tốt… Trong Kinh Thánh có nói: “ĐỨC GIÊHÔVA là ĐẤNG chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì” (Thi thiên 23:1)
Bạn là những người thừa kế Nước THIÊN CHÚA và mọi lời hứa của NGÀI. Nhưng chỉ có đức tin cho bạn khả năng tiếp nhận phước hạnh vào đời sống mình. Đức tin – đó là “cánh tay” mà bạn sử dụng nó để mang từ thế giới tâm linh không nhìn thấy sang thế giới vật lí nhìn thấy tất cả những gì mà THIÊN CHÚA sắm sẵn cho bạn. Thí dụ, nếu bạn cần đồ ăn, bạn mang tiền ra cửa hàng và mua sắm những gì bạn cần. Trong thế giới thần linh bạn nhận được phước hạnh từ trời trong “cửa hàng trên trời” của những lời hứa của THIÊN CHÚA, và đức tin chính là “ngoại tệ” mà bạn cần phải thanh toán.

Bài tập
Trong chương 11 sách Hêbơrơ có kể về những người nhờ đức tin mà được cứu, nhìn thấy những phép lạ của THIÊN CHÚA, lập những chiến công, được vững lòng, được chữa lành cách siêu nhiên. Hãy đọc chương này. Hãy chép ra 3 thí dụ đức tin mà bạn có ấn tượng nhât:

sạch của mình, hay bởi công vụ hầu việc, hay bởi việc lành. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là có thể phạm tội và làm mọi điều nghĩ ra. Bạn cần phải sống trong sự thánh khiết và thanh sạch, “…vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy ĐỨC CHÚA TRỜI” (Hêbơrơ 12:14). Nhưng hãy nhớ rằng chỉ sự nên thánh và sự công bình thôi không thể thay thế đức tin được.
⦁ Đức tin – là phong cách sống trong Nước ĐỨC CHÚA TRỜI. Thế gian sống theo những luật pháp của nó, mời mọc mọi người trông cậy vào sức mình, sự giàu có, vào người khác. Nhưng đối với những ai đã được chuộc và được sinh lại bởi THIÊN CHÚA, luật pháp sự sống cần phải là đức tin dựa

Học thuộc lòng Hêbơrơ 11:1

Bài học thứ hai

Đức tin là gì?
Trong bài học này chúng ta sẽ xem, thế nào là đức tin có tác dụng, mạnh mẽ, mang lại chiến thắng trong mọi hoàn cảnh. Hãy chép lại định nghĩa của Kinh Thánh về đức tin từ sách Hêbơrơ 11:1 (bạn đã học thuộc lòng câu Kinh Thánh nay rồi):

Người vợ khi tin quyết vào sự không thấy được, chẳng khó khăn gì thực hiện điều mình đang trông mong. Điều đó có nghĩa là cô ta phải cư xử như là phép lạ đã xảy ra rồi, và đó sẽ là bằng chứng tốt nhất của việc cô ấy đã tiếp nhận phước hạnh THIÊN CHÚA bởi đức tin. Cô ấy không còn dằn vặt chồng mình nữa, không còn kiểm soát từng bước của anh ta; cô ấy sẽ tôn trọng và kính nể anh ta như người đứng đầu trong gia đình, sẽ chăm sóc, tin tưởng chồng mình. Sự thực hiện (biết chắc) điều mình đang trông mong – đó là sự thực hiện, thể hiện vào đời sống điều gì mà bạn đang tin. Thí dụ, nếu bạn đang không có công ăn việc làm, chỉ cầu nguyện và tin vào lời hứa của CHÚA về sự thạnh vượng thi chưa đủ. Hãy dậy sớm, chuẩn bị “sẵn sàng chiến đấu”, hãy mua báo quảng cáo thuê người làm việc, hãy đến trung tâm phân phối việc làm. Hãy sử dụng tối đa mọi khả năng: vì bạn chẳng biết bằng cách nào, khi nào, ở đâu người ta sẽ mời bạn làm việc, làm công việc mà bạn đã cầu nguyện. Hãy thực hiện điều mà bạn đang tin.

Khái niệm này cấu tạo từ 2 phần:
⦁ sự thực hiện (biết chắc) những điều mình đang trông mong;
⦁ bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.
Chúng ta cùng xem trước, “bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy” có nghĩa là gì. Thí dụ, nếu có người ngồi trong những gian phòng khác nhau, không nhìn thấy nhau, nhưng không có nghĩa là trong những gian phòng đó không có ai cả. Có đúng vậy không hả bạn? Chúng ta không nhìn thấy không khí, nhưng điều đó không ngăn cản việc chúng ta thở. Chúng ta không nhìn thấy vi khuẩn sữa chua, nhưng điều đó không cản trở chúng ta uống sữa chua. Nói cách khác, không thể phủ nhận sự tồn tại của sự gì đó chỉ vì chúng ta không nhìn thấy nó. Những lời hứa của THIÊN CHÚA tồn tại trong thế giới tâm linh, nhờ đức tin chúng trở thành hiện thực và có thể đối với bạn.
Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, đôi lúc tưởng như bế tắc. Có những bệnh tật mà bác sĩ không thể chữa được, số phận của nhiều người rất phức tạp đến nỗi những nhà tâm lí học hàng đầu cũng phải bó tay. Con người thừa nhận rằng họ là bất lực khi đối diện với cái chết, cho dù họ là những bác học đại tài, giàu có và rất thành đạt. Nhưng THIÊN CHÚA không dưới các định luật của thế giới vật lí. NGÀI cao hơn vô cùng mọi nan đề! Tất cả “núi nan đề” nằm trên đất, còn NGÀI trên trời. NGÀI vĩnh cửu, Vương Quốc tâm linh của NGÀI không bao giờ hư mất. Còn tất cả những gì thuộc đất, nhìn thấy, không phụ thuộc vào mong ước của bạn, sớm hay muộn cũng sẽ kết thúc sự tồn tại của mình. “Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy” (2 Côrinhtô 4:18).
Hãy học chăm xem những gì mà bạn muong muốn nhận được từ nơi CHÚA. Hãy cố hướng cái nhìn của mình lên lời hứa không thấy được của THIÊN CHÚA và tiếp nhận sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sẽ bị thay thế bởi điều mà bạn tin theo lời hứa của CHÚA (thí dụ sự hiện thấy thần linh bạn có thể tìm thấy trong sách 2 Các vua 6:8..17)
Nan đề tồn tại trong thực tế vẻn vẹn chỉ là một trong những cách của ma quỉ làm bạn sao lãng đức tin vào sự không thấy được nhằm cướp đi chiến thắng của bạn.
Chúng ta cùng xét thí dụ. Người vợ phải làm gì khi chồng mình đau khổ vì nghiện rượu? Trước hết cần phải nhận thức rằng sự nghiện rượu là bệnh của thần linh. Vì thần linh của người này đang trong nô lệ của ma quỉ, nên anh ta cần sự cứu rỗi và giải phóng trên phương diện tâm linh. Đuổi quỉ ma men ra khỏi anh ta chỉ làm được bởi ĐỨC THÁNH LINH. Và nếu như người vợ tin CHÚA và tin vào lời hứa của NGÀI “Hãy tin vào CHÚA JESUS CHRIST thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu rỗi” (Công vụ 16:31). Bất chấp hoàn cảnh, người vợ nhìn thấy người chồng được cứu, được chữa lành, được giải phóng – nhìn thấy như THIÊN CHÚA nhìn thấy anh ta. Những gì xảy ra trong cuộc sống hiện tại là tạm thời, còn điều gì CHÚA hứa là vĩnh cửu. Lời NGÀI sẽ được ứng nghiệm!

Để hiểu được tốt hơn khái niệm đức tin của Kinh Thánh, hãy xem, đức tin không phải là:
⦁ Sự lạc quan. Nhiều người có nhận thức cuộc sống tích cực hơn người khác. Nhưng đức tin thật không phụ thuộc vào tính cách, vào tâm trạng. Sự lạc quan không giúp gì được người không có nền tảng vững chắc – lời hứa của CHÚA.
⦁ Biết thích ứng. Tin – không có nghĩa là biết thích nghi với hòan cảnh hay liều tin vào vận may. Đức tin được dựa trên mạng lệnh hay lời hứa rõ ràng của CHÚA. Thí dụ, trước khi Sứ đồ Phierơ đi trên nước, ông ấy đã xin CHÚA điều này. Sau đó Phierơ hành động theo Lời NGÀI phán cụ thể riêng với ông.
⦁ Thuyết định mệnh. Tin – không có nghĩa là nghĩ rằng các nan đề được giải quyết không cần đến sự tham gia của chúng ta. JESUS là CON ĐỨC CHÚA TRỜI. Nhưng NGÀI vẫn gắng sức để học hỏi, nhận biết ý CHA MÌNH. NGÀI không nói rằng: “TA là ĐẤNG CHRIST nên TA không cần phải làm gì thêm cả, mọi sự sẽ tự diễn ra”. Trong Kinh Thánh có nói rằng CHÚA JESUS “…lớn lên, tâm thần mạnh mẽ…” (Luca 1:80)
⦁ Trí tưởng tượng. Người ta sai lầm khi tin rằng THIÊN CHÚA sẽ thực hiện mọi ao ước, giúp họ thực hiện ý tưởng không phù hợp với thực tế và không đúng với Lời CHÚA. Trong Châm ngôn 19:21 có chép: “Trong lòng loài người có nhiều mưu kế; song ý chỉ của ĐỨC GIÊHÔVA sẽ thành được”. Sự nhận biết ý muốn CHÚA sẽ gìn giữ bạn khỏi những mơ ước hão huyền không có thực và những thất vọng cay đắng ê chề. Tín đồ cần phải khôn ngoan và có học thức (thông sáng): “Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức (thông sáng)” (2 Phierơ 1:5)
Hãy tránh những hành động thiếu cân nhắc để khỏi bị thất vọng và không đánh mất đức tin. Đức tin – không phải cú nhảy khi mắt nhắm vào sự mất mát. Đó là chuyển động không ngừng theo đích không thấy được của THIÊN CHÚA qua những cản trở của thế giới thấy được. Những hành động không khôn ngoan chẳng có dính dáng gì tới đức tin. Thông thường chúng chỉ dẫn đến hậu quả thê thảm. Tín đồ hành động dại dột sẽ trở nên sự vấp phạm cho người khác.

Bài tập
⦁ Hãy đọc Luca 14:28..32. Trả lời các câu hỏi sau:
⦁ CHÚA JESUS so sánh sự đạt được lời hứa với điều gì?

được sự phụ thuộc của mình vào NGÀI, ở trong Lời NGÀI, là Lời nuôi sống tâm linh bạn bởi đức tin siêu nhiên làm ra phép lạ. “Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi Lời của ĐẤNG CHRIST được rao giảng” (Rôma 10:17).

⦁ Bạn nghĩ thế nào nếu sự nhận được lời hứa là cuộc chiến, thì cuộc chiến này chống lại ai?

Ý muốn CHÚA cho bạn – bạn được hoàn thiện, tăng trưởng và vững mạnh trong đức tin. CHÚA JESUS phán cùng các

môn đồ MÌNH: “…Hãy có đức tin của ĐỨC CHÚA TRỜI.
Quả thật, TA nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi này

⦁ CHÚA JESUS ra lệnh làm gì trước khi xắn tay vào việc hoàn thành mục đích?

rằng: Phải cất mình lên, và quăng xuống biển, nếu người chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho” (Mác 11:23). Hóa ra
⦁ Tại sao cần phải “tính phí tổn”? Điều đó có ý nghĩa gì với là bạn có thể có được đức tin mà THIÊN CHÚA có!
bạn? Hãy được đầy rẫy bởi Lời CHÚA, hãy dành làm sao cho thật nhiều thời gian trong sự hiện diện của CHÚA, rồi đức tin của bạn sẽ tăng trưởng và vững mạnh. Bạn có thể nhìn xuyên qua “núi” các nan đề, nó như là trong suốt vậy. Phần của bạn – làm đầy rẫy mình bởi Lời CHÚA, còn CHÚA khi đó sẽ ban cho bạn đức tin cần thiết cho sự chiến thắng.

⦁ Bạn sẽ hành động ra sao nếu sau lời cầu nguyện về sự chữa lành của bạn cho cô hàng xóm mà chẳng thấy có thay đổi gì cả? Hãy chọn phương án của bạn:
⦁ Tôi sẽ nói với cô ấy để cô ấy bởi đức tin tiếp nhận lấy sự chữa lành;
⦁ Sẽ cầu nguyện cho đến khi nhìn thấy kết quả, mặc dù đã đến lúc phải đi làm;
⦁ Sẽ an ủi cô ấy: “Không sao cả, lần sau sẽ khỏi”
⦁ Sẽ nói rằng cô ta không đủ đức tin (hay còn nhiều tội lỗi), vì thế không xảy ra sự chữa lành;
⦁ Phương án riêng của bạn

Bài tập
“…đức tin đến bởi sự người ta nghe”, vì thế rất quan trọng là bạn nghe cái gì và bạn nghe thế nào. Hãy đọc Tin Lành theo Luca 8:5..15 và trả lời những câu hỏi sau:

⦁ Bạn nghĩ thế nào, tại sao trong thí dụ này Lời CHÚA được ví như hạt giống?

⦁ Trong thí dụ có nói về hạt giống rơi dọc đường, nơi đá sỏi, nơi bụi gai và nơi đất tốt. Điều đó có nghĩa gì?

Bài học thứ ba
Làm thế nào để tăng trưởng đức tin trong mình?

Lời CHÚA nói rằng đức tin là món quà của NGÀI: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của ĐỨC CHÚA TRỜI. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Êphêsô 2:8,9). THIÊN CHÚA ban cho mỗi người một lượng đức tin xác định: “Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà ĐỨC CHÚA TRỜI đã phú cho từng người” (Rôma 12:3). Đức tin này đã phục vụ sự cứu rỗi của bạn: khi bạn nghe lời kêu gọi ăn năn, có điều gì đó động đến lòng bạn, và bạn xưng JESUS là CHÚA và ĐẤNG CỨU CHUỘC mình. Nguồn gốc đức tin – THIÊN CHÚA. Đức tin dựa trên cơ sở sự tỏ ra của Lời CHÚA: “Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những Lời TA phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống” (Giăng 6:63)
THẦN CHÚA làm cho sống tâm linh được sinh lại của bạn, khi bạn nhận sự bày tỏ trong lúc cầu nguyện hay đọc Kinh Thánh. THIÊN CHÚA hàng ngày làm mọi sự mới, và nếu hôm qua NGÀI trả lời bằng sự chúc phước cho lời cầu nguyện của bạn về tài chính, thì hôm nay rất có khả năng là NGÀI giao phó cho bạn công việc mới hoặc sự hầu việc. Vì thế mà bạn luôn phải tìm kiếm ý muốn CHÚA, nhận thức những sự tấn công của ma quỉ – bằng chứng của việc bạn đi đúng đường. Đừng đầu hàng! Hãy nuôi dưỡng đức tin của mình bằng Lời CHÚA, hãy làm vững mạnh nó bằng sự suy gẫm những sự bày tỏ của CHÚA, hãy chống trả tội lỗi, hãy thông công với những người sống bởi đức tin, hãy vui mừng mà cảm tạ CHÚA về điều mà bạn đang mong đợi nhận được từ nơi NGÀI, và khi ấy chẳng thành công nổi một nỗ lực nào của ma quỉ hòng làm hại bạn. “…hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em” (Giacơ 4:7)

⦁ Bạn là loại “đất” nào?

Hãy học không chỉ nghe, mà còn nghe thấy. Nếu bạn không nghe thấy, thì bạn không thể tin được. Kiến thức – nền tảng cho đức tin. Không thể tin được vào lời hứa của THIÊN CHÚA mà bạn chẳng biết lời hứa đó; không thể có được đức tin lớn hơn cái điều đã mở ra cho bạn. Thí dụ, nếu bạn không biết rằng từ nhà bạn tới chỗ làm có thể đi bằng xe taxi tuyến, thì bạn sẽ đến chỗ làm bằng 3 loại phương tiện. Nếu bạn mà không được nghe Tin tức tốt Lành, thì bạn đã chẳng được cứu rồi.
Như vậy, điều gì giúp tăng đức tin?
⦁ Nghiên cứu Kinh Thánh, học những lời hứa của CHÚA và các điều kiện cho sự thực hiện những lời hứa ấy.
⦁ Kĩ năng nghe thấy. Trong khi nghe giảng Lời CHÚA đừng sao nhãng những câu chuyện ngoài. Có thể, chính trong lúc bạn đang đối đáp với người bên cạnh, THIÊN CHÚA qua người giảng Lời CHÚA nói Lời mà bạn đang rất cần!
⦁ Kĩ năng ghi nhớ và suy gẫm những gì mà bạn nghe được (đọc được) sẽ làm Lời CHÚA ăn sâu vào lòng bạn. Vì nếu Lời như “hạt giống rơi dọc đường” thì ma quỉ chẳng tốn chút sức nào nó cũng có thể cướp hạt giống đó (nói – “điều này không phải cho ngươi” hay là “điều này là không thể được”)
⦁ Sự thánh sạch và công bình. “Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt CHÚA chẳng nghe tôi” (Thi Thiên 66:18). Tội lỗi ngăn cách bạn với THIÊN CHÚA, nguồn gốc đức tin, còn cảm giác phạm tội không cho bạn nghe thấy tiếng CHÚA. Vì thế đừng có mà phạm tội, nếu chót phạm tội rồi thì hãy ăn năn ngay lập tức (1 Giăng 1:9).
⦁ Sự thông công với những người ủng hộ lòng tin nơi bạn, và trước hết giữ sự thông công với CHÚA.
⦁ Sự biết ơn, cảm tạ. Trong Tin Lành theo Mác 8:1..9 có nói về chuyện CHÚA JESUS nuôi 4000 người đói, chỉ có 7 cái bánh và mấy con cá. Trước khi thực hiện phép lạ này, NGÀI “…lấy bảy cái bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra trao cho môn đồ để phân phát, thì môn đồ phân phát cho đoàn dân” (Mac 8:6). Sự cảm tạ – sự thể hiện cao cấp của đức tin, mà nó đặc biệt làm đẹp lòng THIÊN CHÚA.
Hãy dành nhiều thời giờ trong sự hiện diện của CHÚA, và bạn sẽ chẳng phải tốn nhiều công sức để đức tin của bạn tăng trưởng và vững mạnh!
Ma quỉ luôn nỗ lực hủy phá đức tin của bạn, chính nó biết là bởi đức tin bạn có thể chiến thắng bất kì hòan cảnh nào: “Vì hễ sự gì sanh bởi ĐỨC CHÚA TRỜI, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta” (1 Giăng 5:4).

Bài học thứ tư

Những bước của đức tin
Tuần trước bạn đã học được rằng để đạt được thành công trong cuộc sống cần phải:
⦁ biết Lời CHÚA;
⦁ tin Lời ấy;
⦁ làm theo Lời ấy.
Lời CHÚA – nền tảng của đức tin: “…đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi Lời của ĐẤNG CHRIST được rao giảng” (Rôma 10:17), tuy vậy biết Lời chưa đủ. CHÚA JESUS phán, rằng kẻ nào biết và thậm chí giảng Lời CHÚA, nhưng không làm theo, thì không thể đẹp lòng CHÚA được. “…khốn cho các ngươi nữa, là thầy dạy luật, vì các ngươi chất cho người ta gánh nặng khó mang, mà tự mình thì không động ngón tay đến!” (Luca 11:46). Lời CHÚA thay đổi đời sống bạn nếu bạn làm theo những điều bạn tin.
Trong Kinh Thánh có nói, rằng “…Lời…trong khi nghe, chẳng lấy đức tin nhận Lời đó thuộc về mình” (Hêbơrơ 4:2),

chẳng ích chi hết. “lấy đức tin nhận Lời đó thuộc về mình” (tiếng Nga: lấy đức tin mà hòa tan Lời ấy) nghĩa là gì?
⦁ Tin, rằng có ĐỨC CHÚA TRỜI. Bằng không đức tin chẳng có ý nghĩa gì. Chúng ta tin, rằng ĐỨC CHÚA TRỜI – ĐẤNG TẠO HÓA của chúng ta, CHA THIÊN THƯỢNG, ĐẤNG TẠO DỰNG toàn Vũ trụ và muôn vật trong đó, – là nguồn gốc của sự sống và của tất cả những gì cần thiết cho sự sống. Chúng ta tin và quyền năng, sự thánh sạch, công bình, sự thương xót, tình yêu thương của NGÀI. Chẳng có gì là không thể làm được đối với CHÚA! Bạn càng tương giao nhiều với THIÊN CHÚA và nhận biết NGÀI bao nhiêu, thì bạn càng tin tưởng, trông cậy NGÀI bấy nhiêu.
⦁ Tin, rằng CHÚA ban thưởng cho những kẻ tìm kiếm NGÀI. THIÊN CHÚA – CHA của chúng ta. NGÀI mừng rỡ khi con cái NGÀI chẳng thiếu thốn gì, thạnh vượng trong mọi sự: “…Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi CHA các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin NGÀI sao?” (Mathiơ 7:11). NGÀI muốn ban phước cho mọi người, nhưng NGÀI trả lời sự cầu nguyện chỉ của những người xin “…với đức tin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi CHÚA…” (Giacơ 1:6,7).
⦁ Tin, rằng mọi Lời CHÚA là chân lí, nếu không thì những lời hứa của CHÚA chỉ còn lại là những ước vọng tốt lành. Có chép, rằng CHÚA tỉnh thức với Lời MÌNH đặng nhất định làm cho trọn (Giêrêmi 1:12). “Vì chưng cũng như các lời hứa của ĐỨC CHÚA TRỜI đều là phải trong NGÀI cả, ấy cũng bởi NGÀI mà chúng tôi nói “Amen”, làm sáng Danh ĐỨC CHÚA TRỜI” (2 Côrinhtô 1:20).
Như vậy, bạn đã nhận được Lời CHÚA cho hoàn cảnh của mình, bạn đã biết được câu trả lời của NGÀI cho nan đề của bạn, bạn tin Lời đó – còn phải làm gì tiếp theo? Hãy tuyên xưng lời đức tin! Cực kì quan trọng nói ra chính cái điều mà bạn mong muốn thấy trong đời sống mình. Sự tuyên xưng những lời hứa của CHÚA chứng tỏ đức tin của bạn vào điều CHÚA chắc chắn sẽ thực hiện: “Vì chúng tôi có đồng một lòng tin, y như Lời Kinh Thánh rằng: Ta đã tin, cho nên ta nói; cũng vậy, chúng tôi tin, cho nên mới nói” (2 Côrinhtô 4:13)
Bước tiếp theo – hành động. “Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy” (Giacơ 2:26). Hành động cho đức tin sự sống và làm vững mạnh nó. Trong Kinh Thánh có nhiều tấm gương khẳng định điều này.
Người đàn bà mắc bệnh mất huyết đã tin là CHÚA JESUS sẽ chữa lành bà. Bà chen lách qua đám đông để động được vào trôn áo CHÚA, và được chữa lành (Mathiơ 9:20..22). Trong Sách Tin Lành theo Mác có nói khi CHÚA JESUS giảng Tin Lành tại thành Cabênaum, có 4 người khênh trên cáng một người đau bại, và bởi họ không thể lại gần NGÀI được (vì có đông người), họ đã “…dỡ mái nhà ngay chỗ NGÀI ngồi, rồi do lỗ đó dòng giường người bại nằm xuống” (Mác 2:1..4). Tiếp đó có kể là CHÚA JESUS nhìn thấy đức tin của họ, đã tha tội cho người bệnh và chữa lành người (Mác 2:5,9..11). Người mù Batimê ngồi dọc đường ăn xin, khi nghe thấy CHÚA JESUS tới bèn kêu: “Hỡi CHÚA JESUS con vua Đavít! Hãy thương tôi cùng!”. Những người bên cạnh cố bắt ông ta im lặng, nhưng Batimê kêu cho đến lúc CHÚA JESUS phải dừng lại và phán để người ta dẫn ông lại gần NGÀI. “ĐỨC CHÚA JESUS bèn cất tiếng phán rằng: Ngươi muốn TA làm chi cho ngươi? Người mù thưa rằng: Lạy THẦY, xin cho tôi được sáng mắt. ĐỨC CHÚA JESUS phán: Đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi. Tức thì người mù được sáng mắt, và đi theo ĐỨC CHÚA JESUS trên đường” (Mác 10:51..53). Tất cả những người này không chỉ có tin thôi, mà

⦁ Hãy viết ra, trước kia bạn đã nói gì khi bạn có nan đề, và bạn sẽ nói gì bây giờ trong những trường hợp tương tự: còn hành động theo đức tin nữa.
“Đức tin là sự thực hiện những điều mình đang trông mong…” (Hêbơrơ 11:1). Hãy hành động với đức tin vào những gì mà Lời CHÚA nói, và CHÚA sẽ thực hiện các phép lạ trong đời sống bạn. Nếu bạn tin lời hứa của CHÚA về sự thạnh vượng tài chính – hãy đem phần mười và các của dâng vào Hội Thánh. Nếu bạn giao phó cho CHÚA sự gia nhập trường đại học, thì đừng có mà buồn về chuyện không có tiền.
⦁ Hãy nộp đơn và chuẩn bị ôn thi. Nếu bạn cần việc làm – đừng có mà ngồi nhà mà hãy tìm nó. Hãy gắng sức, còn CHÚA sẽ quan tâm về việc để bạn được thành công. Đức tin mà không được thể hiện trong hành động – chẳng có ích gì: “Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng?” (Giacơ 2:14). Như vậy, chúng ta liệt kê các bước của đức tin:
⦁ Hãy biết được lời hứa của CHÚA cho từng hoàn cảnh cụ thể. Hãy tìm thấy trong Kinh Thánh những câu chuyện những người mà họ đã từng trải những gì mà bạn đang trải bây giờ. Hãy theo dõi diễn biến sự kiện trong đời sống họ, hãy xác định nguyên nhân hoàn cảnh, phương cách thoát ra khỏi hoàn cảnh đó, kết quả những hành động của họ. Không phải tất cả những gì mà họ làm đều đúng cả. Một vài hành động của họ được miêu tả chỉ để chúng ta biết là không được làm như vậy. Hãy tìm, CHÚA phán làm gì trong những hoàn cảnh tương tự của bạn, và NGÀI hứa điều gì với những ai thực hiện lời phán đó. Hãy chú tâm đặc biệt về những gì thuộc bạn như thuộc về người kế tự trong CHÚA JESUS CHRIST.
⦁ Hãy gọi những gì không có như là có. Hãy công bố lời hứa của CHÚA như thể lời hứa đó đã thành hiện thực. Thoạt đầu điều này không dễ, vì trong thế giới vật lí bạn vẫn chưa nhìn thấy kết quả. Nhưng lòng đầy rẫy mà miệng nói ra, vì thế hãy nuôi đức tin mình bằng Lời CHÚA, thường xuyên công bố Lời, và đức tin vào Lời đó sẽ lớn lên và vững mạnh. Hãy nói lời đức tin luôn luôn: không chỉ khi cầu nguyện, mà cả khi nói chuyện bạn bè, và ngay cả trong ý tưởng nữa.
⦁ Hãy thực hiện sự đang trông mong. Hãy hành động tương ứng với lời hứa của CHÚA. Hãy chuẩn bị với những tấn công vào đức tin của bạn và tiếp nhận chúng như sự ấn chứng rằng bạn đi đúng đường. Nếu ma quỉ tấn công, có nghĩa là nó tiếp bạn cách nghiêm túc và sợ đánh mất vị trí của mình trong đời sống bạn. Hãy chiến đấu và tin rằng sự thành công đang chờ đón bạn.
“TA chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của ĐỨC CHÚA TRỜI sao?” (Giăng 11:40)

Bài tập
⦁ Hãy tìm thấy và chép ra lời hứa của CHÚA cho việc giải quyết nan đề của bạn

Bài học thứ năm

Những bắt bớ vì đức tin

Đến tận giờ chúng ta mới nói về đức tin giúp nhận được các phước hạnh của THIÊN CHÚA. Nhưng đức tin cần không phải chỉ cho điều này. Trong chương 11 của Thư gửi cho người Hêbơrơ có nói về những người không tìm phước hạnh cho mình, nhưng thực hiện chiến công đức tin, khi đứng dậy chống chọi lại sự chết, trải qua đòn tra tấn, bị ngược đãi vì để thể hiện cho các thế hệ sau và các dân tộc sự vinh hiển của THIÊN CHÚA.
Những bắt bớ trong đời sống Cơ Đốc nhân chân chính là không thể tránh khỏi: “Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, thì sẽ bị bắt bớ ” (2 Timôthê 3:12). Thế gian chống lại ĐẤNG CHRIST đang sống trong bạn, chống lại Nước Thiên Đàng, mà bạn chính là người mang Nước ấy. Trong bạn ĐẤNG CHRIST càng được thể hiện ra bao nhiêu, ánh sáng trong đời sống bạn càng nhiều bấy nhiêu. Thế gian chìm đắm trong tối tăm địa ngục trần gian, và sự sáng CHÚA trong sự tối tăm này rõ ràng từ xa; nó làm “chói” mắt những ai đang đắm chìm trong tội lỗi, vì thể phản ứng tự nhiên của những người vô tín với sự sáng của sự hiện diện của THIÊN CHÚA là mong muốn ẩn nấp khỏi sự sáng đó hay là dập tắt ngay lập tức nó.
Nhưng bạn không được sợ sự bắt bớ! Cho dù bạn có khó khăn thế nào đi chăng nữa, không được đầu hàng, hãy tiếp tục làm những gì mà Lời CHÚA dạy dỗ. Đừng để ý tới việc thế gian không tiếp nhận bạn. Chẳng ai và chẳng có điều gì nén được CHÚA. Chẳng ai và chẳng có điều gì có khả năng dập tắt sự sáng CHÚA trong lòng bạn. CHÚA JESUS có nói về điều này: “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, TA đã thắng thế gian rồi” (Giăng 16:33)

“Hãy vững lòng” – điều đó nghĩa là hãy chịu khổ cách nhẫn nhục và dũng cảm, không chối bỏ đức tin. “Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta” (Rôma 8:18) – Sứ đồ Phaolô đã viết. CHÚA JESUS đã chịu khổ, người ta chế nhạo NGÀI, chửi mắng NGÀI, tra tấn, kết án chết đau đớn, nhưng NGÀI hoàn thành xong sứ mạng của MÌNH, trải qua mọi thử thách, uống cạn chén MÌNH. Chắc ma quỉ đã từng vui mừng và sung sướng khi người ta đóng đinh CHÚA JESUS trên Thập tự. Nhưng sự vui mừng của nó là sớm và không lâu, vì chẳng bao lâu “…ĐẤNG CHRIST đã từ kẻ chết sống lại…” (1 Côrinhtô 15:20). Thế gian trong hạn chế của mình không thể thậm chí hình dung được sự ban thưởng vĩ đại mà THIÊN CHÚA sắm sẵn cho mỗi người chịu đựng bắt bớ vì đức tin vào CHÚA JESUS CHRIST. “Khi nào vì cớ TA mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng Tiên tri trước các ngươi như vậy” (Mathiơ 5:11,12)
Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ! THIÊN CHÚA thể hiện sự vinh hiển và hùng mạnh của MÌNH! Mà để vui vẻ trong lúc thử thách và bắt bớ, khi những người thân thích không hiểu bạn, còn bạn bè thỉ khinh rẻ, cần đức tin. Đức tin vào việc là có ĐỨC CHÚA TRỜI và NGÀI ban thưởng những kẻ tìm kiếm NGÀI. Và nếu chồng (hay vợ) bạn ra tối hậu thư cho bạn: “Hoặc là tôi, hoặc là CHÚA” – bạn chỉ có một câu trả lời: “CHÚA”. Đừng lo lắng việc chi hết khi giao phó cho CHÚA những người thân thích và ruột thịt của mình. Bước đi này của đức tin nhất định sẽ được thưởng không chỉ ở trên trời, mà còn ở đây, dưới đất: “ĐỨC CHÚA JESUS đáp rằng: Quả thật, TA nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì TA và Tin Lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, vợ con, đất ruộng, mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời này, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau” (Mác 10:29,30)
Đừng để sự nghi ngờ trong lòng mình: “Có thể là khi nào đó CHÚA sẽ ban thưởng ta…”. Hãy chờ đợi sự ban thưởng của CHÚA, như của người khách quí từ xa. Hãy chuẩn bị cho sự xuất hiện của vị khách, háy nói: “CHÚA rất mau chóng biến đổi hoàn cảnh của ta! Tất cả người ruột thịt và thân thiết của ta trong tay CHÚA, và nếu NGÀI đã biến đổi ta, thì NGÀI cũng có thể biến đổi cả họ nữa. Chúng ta sắp cùng nhau đến Hội Thánh, dâng CHÚA sự vinh hiển, cầu nguyện, chúc phước nhau. Ta tin CHÚA, và NGÀI không bỏ ta!”. Hãy tin, và bạn có thể đứng vững trong lúc khó khăn, có nghĩa là bạn sẽ ăn mừng chiến thắng!
Hãy nhớ: nếu bạn không sẵn sàng chịu đựng sự bắt bớ vì cớ ĐẤNG CHRIST, thì bạn cũng không sẵn sàng nhận phước hạnh từ NGÀI nữa. Lời CHÚA nói là sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng (vinh hiển) (Châm ngôn 15:33), và ai tự hạ mình xuống sẽ được nhấc lên (Luca 14:11). Trước chiến thắng bao giờ cũng là trận chiến. Những thử thách đức tin và những sự bắt bớ vì cớ ĐẤNG CHRIST – đó là dấu hiệu của sự trưởng thành thuộc linh.

Người ta không đưa trẻ nhỏ những đồ vật quí giá. Bạn không mua ôtô cho đứa trẻ 1 tuổi, thậm chí nó có kéo tay và khóc lóc cay đắng. Cũng như vậy CHÚA sẽ không cho bạn những gì mà bạn không thể sử dụng đúng và giữ được: “…người kế tự dầu là chủ của mọi vật, mà đương còn thơ ấu, thì chẳng khác chi kẻ tôi mọi” (Galati 4:1)
Nếu CHÚA có cho phép những thử thách và bắt bớ trong đời sống bạn, có nghĩa là bạn đủ sự trưởng thành thuộc linh để vượt qua chúng và nhận lãnh nơi CHÚA những gì mà bạn đã cầu xin NGÀI! THIÊN CHÚA không bỏ mặc bạn trong lúc khó khăn. NGÀI ban sức mạnh, làm vững mạnh và giúp đỡ vượt qua mọi thử thách, khó khăn, bắt bớ. Về điều này có nói trong nhiều đoạn Kinh Thánh:
“Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì CHÚA ở cùng tôi…” (Thi thiên 23:4)
“Song tôi cứ ở cùng CHÚA luôn luôn: CHÚA đã nắm lấy tay hữu tôi. CHÚA sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi, rồi sau tiếp rước tôi trong sự vinh hiển” (Thi thiên 73:23,24)
“Khi ngươi vượt qua các dòng nước, TA sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi” (Êsai 43:2)
Cho dù hoàn cảnh có phức tạp đến đâu chăng nữa, CHÚA hứa là chúng sẽ không làm hại bạn. Nhiều lần bạn gặp trong Kinh Thánh những lời: “Đừng sợ, vì TA ở cùng ngươi”. Hãy ghi nhớ lời hứa ấy. Nó sẽ giúp bạn gìn giữ đức tin và ban sức mạnh trong lúc khó khăn hát và reo lên như vua Đavít: “ĐỨC GIÊHÔVA là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: tôi sẽ sợ ai? ĐỨC GIÊHÔVA là đồn lũy của mạng sống tôi: tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ làm ác, kẻ cừu địch và thù nghịch tôi, xông vào tôi, đặng ăn nuốt thịt tôi, thì chúng nó đều vấp ngã” (Thi thiên 27:1,2)
Hãy bền bỉ. Hãy chiến thắng mọi hoàn cảnh bởi đức tin của THIÊN CHÚA.
“Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, TA sẽ làm ĐỨC CHÚA TRỜI người và người sẽ làm con TA. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai” (Khải huyền 21:7,8)

Bài tập
Bạn sẽ hành động như thế nào, nếu trong bàn tiệc người ta nài nỉ mời bạn uống (bia, rượu) chúc sức khỏe người chủ nhân bữa tiệc? Hãy chọn một trong những phương án sau:
⦁ Tôi sẽ từ chối, viện cớ là đau dạ dày.
⦁ Tôi sẽ uống, vì chẳng thấy có gì xấu trong chuyện này – miễn là tôi không uống say!.
⦁ Tôi sẽ từ chối, giải thích rằng THIÊN CHÚA chống lại chuyện đó, và tôi không muốn vi phạm Lời NGÀI.
⦁ Phương án của bạn

Bài học thứ nhất

Nước TRỜI là gì?

Tuần lễ thứ tư
NƯỚC THIÊN ĐÀNG
Nước TRỜI – đó không phải là đế quốc thuộc về đất, như nhiều người Giuđa đã tưởng. Họ chờ đợi là ĐẤNG MÊSI được hứa ban cho họ sẽ thiết lập và lãnh đạo quốc gia hùng mạnh lãnh

Bạn đang chuyển sang nghiên cứu đề tài mới, rất quan trọng: Nước TRỜI. CHÚA JESUS phần lớn công vụ trên đất của MÌNH chuyên giảng về việc Nước TRỜI đã đến gần, NGÀI giải thích các định luật và nguyên tắc Nước ấy, thậm chí NGÀI dạy dỗ trong lời cầu nguyện khẳng định Nước TRỜI ở dưới đất cũng như ở trên trời (Mathiơ 6:10)
Hãy cầu nguyện để CHÚA THÁNH LINH giúp bạn học từng bài của đề tài này. Bạn đã cầu nguyện chưa?
Hãy đọc Sách Tin Lành theo Mathiơ 4:17, điền vào chỗ trống:
“Từ lúc đó, ĐỨC CHÚA JESUS khởi giảng dạy rằng:
vì Nước Thiên Đàng ” (Khái niệm “Nước Thiên Đàng” chỉ tồn tại trong Tin Lành theo Mathiơ. Mathiơ là người Do Thái, vì thế ông ta không thể xưng Danh CHÚA cách làm chơi được. Trong các sách Tin Lành khác “Nước Thiên Đàng” được gọi là “Nước TRỜI”).
Bài giảng đầu tiên của CHÚA JESUS – THẦY Tân Ước – kêu gọi ăn năn. Nước TRỜI đã đến gần, nhưng không ai vào đó được nếu không ăn năn. Nhiều người khi nghe về những phép lạ dấu kì xảy ra trong các buổi thờ phượng, thì họ đi đến Hội Thánh, thổ dành cho người Do Thái. Nhưng lại có chép: “Nước TRỜI không đến cách rõ ràng” (Luca 17:20)
Nước TRỜI không đến như thể nước đất hình thành: thí dụ như kết quả của những trận chiến ác liệt, cướp bóc, phá hủy. Nước TRỜI được thiết lập bằng cách khác: “…và người ta sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở đó; vì này, Nước ĐỨC CHÚA TRỜI ở trong các ngươi” (Luca 17:21)
CHÚA JESUS phán: “Nước của TA chẳng phải thuộc về thế gian này…” (Giăng 18:36)
Nước TRỜI có bản chất thuộc linh. Nhưng điều đó không có nghĩa là Nước đó ở trên trời và chúng ta chỉ về được đó sau khi chết. Nước TRỜI được bắt đầu trên đất, và con người chỉ vào được đó trong khi còn sống trên đất. Sau khi chết sẽ là muộn để thay đổi cái gì đó! Sự chon lựa quốc tịch thuộc linh của mình mỗi người cần phải thực hiện trước khi chết vật lí.
Nước TRỜI ở đâu, và vào đó bằng cách nào? Nước TRỜI ở nơi nào mà ĐỨC CHÚA TRỜI ở và ở nơi nào theo Lời NGÀI: “Nước ĐỨC CHÚA TRỜI ở trong các ngươi” (Luca 17:21)
Hãy đọc Giăng 3:1..5. Bạn đã đọc xong chưa? . CHÚA JESUS dạy chúng ta rằng chỉ có thể vào được Nước TRỜI bằng cách duy nhất: sinh lại từ mong ước nhận được sự chữa lành, giải phóng, phước hạnh. và . Làm việc thiện chưa đủ. Không phải đợi đến khi chết vật lí. Ngay cả việc gìn giữ các điều răn của THIÊN CHÚA cũng không làm cho vào được Nước TRỜI! Chỉ tồn tại một phương cách – sinh lại từ trên cao. Bạn còn nhớ mở đầu bài học không? Chỉ có sự ăn năn mở cửa vào Nước TRỜI. Trong bản dịch từ tiếng Hilạp từ “ăn năn” có nghĩa là “đi theo hướng ngược lại”.

Nhưng trong Kinh Thánh có nói rằng đó không phải là điều quan trọng nhất: CHÚA JESUS CHRIST giảng Tin Lành Nước TRỜI trước cả Tin Lành giải phóng, trước Tin Lành dạy dỗ, trước cả Tin Lành chữa bệnh: “ĐỨC CHÚA JESUS đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành Nước ĐỨC CHÚA TRỜI, và chữa lành các thứ tật bệnh” (Mathiơ 9:35)
Tại sao điều này lại quan trọng như vậy đối với THIÊN CHÚA? Thứ nhất, tất cả nan đề dưới đất của chúng ta – là hiện tượng tạm thời. Sự tồn tại trên đất sớm hay muộn cũng sẽ kết thúc, những nan đề trên đất cũng kết thúc cùng chúng nữa. Bao nhiêu phép lạ chữa lành, sự sống lại từ trong kẻ chết được miêu tả trong Cựu Ước và Tân Ước! Nhưng cho dù có sự chữa lành và sống lại, chẳng ai trong số những người đó còn sống đến ngày nay. Chỉ có thần linh là vĩnh cửu, mà nó sẽ đứng trước ĐẤNG TẠO DỰNG mình, để khai trình về việc người đó đã sống các ngày của mình trên đất ra sao: đã thờ lạy CHÚA không, đã hầu việc NGÀI cách trung thành hay không?
Nếu con người ở đây, trên đất này, chọn CHÚA JESUS CHRIST làm CHÚA và ĐẤNG CỨU CHUỘC mình, vào Nước TRỜI và hầu việc CHÚA, thì sự vĩnh cửu người đó sẽ cùng NGÀI, được hưởng thụ tất cả những phúc lộc của Nước TRỜI. Nếu trong đời sống trên đất của mình con người chối bỏ ĐẤNG CHRIST, thích sống theo lề thói thế gian, phục vụ những mong muốn ích kỉ của mình, thì trong cõi đời đời những đau đớn khủng khiếp đang chờ đợi người đó trong xã hội vua chúa thế gian này là quỉ Satan.
Thứ hai, những phước hạnh mà chúng ta đang cần – đó là sự thể hiện Nước TRỜI. CHÚA quan tâm tới việc không chỉ để bạn nhận được phép lạ cho mình, mà còn trở thành ống dẫn quyền năng, vinh hiển, sự thương xót, tình yêu THIÊN CHÚA đến với muốn người. NGÀI mong mỏi để bạn trở nên người đại diện Nước TRỜI, mà không phải là “người sử dụng” 1 lần, khách của những sứ đồ của CHÚA. CHÚA tìm những người, một cách ý.
Ăn năn – điều đó có nghĩa là tự giác bắt đời sống mình phục CHÚA, tiếp nhận sự chết thay của CHÚA JESUS CHRIST giải phóng khỏi sự rủa sả của tội lỗi. Khi bạn phát âm lời cầu nguyện ăn năn, xưng CHÚA JESUS là CHÚA và ĐẤNG CỨU CHUỘC mình, thần linh bạn được sống lại bởi ĐỨC THÁNH LINH và bạn được sinh lại từ trên cao. Chỉ trong chớp mắt, không rời khỏi chỗ mình, bạn đã thay đổi quốc tịch thuộc linh – bạn đã rời từ vương quốc bóng tối sang Vương Quốc Sự Sáng – Nước TRỜI. Quỉ Satan đánh mất mọi quyền lực trên bạn và đời sống bạn. Bây giờ CHÚA quan tâm tới bạn như công dân Vương Quốc MÌNH. Và CHÚA THÁNH LINH dần dần, qua sự nhận biết Lời CHÚA, dạy dỗ những qui tắc mới của cuộc sống, những định luật mà dân CHÚA phải tuân theo, và NGÀI cũng giải phóng bạn khỏi những thói quen mắc bởi Satan.

Bài tập
Điều gì cần thiết để vào được Nước TRỜI? Hãy đánh dấu câu trả lời đúng:
⦁ làm việc lành;
⦁ chết và lên trời;
⦁ tiếp nhận sự báptêm nước;
⦁ sinh lại bởi nước và THÁNH LINH;
⦁ sinh ra trong gia đình tin CHÚA.
Bạn là công dân của quốc gia thuộc linh nào? Hãy khẳng định điều này bằng tuyên bố của mình:
Tôi là công dân

thức được theo ý muốn tốt lành của mình, rời từ vương quốc Nước TRỜI từ lúc ăn năn. Satan, vương quốc bóng tối sang Vưong Quốc ĐỨC CHÚA
TRỜI, Vương Quốc Sự sáng, Vương Quốc CON yêu dấu của NGÀI (Côlôse 1:13).

(ngày tháng ăn năn) (chữ kí)

Bài học thứ hai

Những dấu hiệu Nước TRỜI
và nước của Satan?
Trong thế gian này có hai vương quốc thuộc linh: Nước TRỜI trong lòng những người được sinh lại từ trên cao, và vương quốc bóng tối bị điều khiển bởi quỉ Satan. Hãy chăm chú nghiên cứu và so sánh những đặc tính của Nước TRỜI và của nước Satan. Hãy suy xét những phẩm chất Nước TRỜI nào đã xuất hiện trong bạn, những phẩm chất nào bạn cần hướng tới, những phẩm chất nào cần phải trau dồi.
Nước TRỜI
⦁ Sự cai quản chuyên quyền. Được thực hiện bởi THIÊN CHÚA: “Vì Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời rất lớn, Là Vua cao cả trên hết các thần” (Thi thiên 95:3). CHÚA chúng ta Ba Ngôi, và NGÀI cai quản thế gian này như CHÚA CHA, CHÚA CON và CHÚA THÁNH LINH.
⦁ Những dấu hiệu của Nước TRỜI trước hết là sự công bình (chính nghĩa), sự bình an và vui mừng. “Vì Nước ÐỨC CHÚA TRỜI chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Ðức Thánh Linh vậy” (Rôma 14:17). Sự công bình đứng trước tiên: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Nước ÐỨC CHÚA TRỜI và sự công bình của NGÀI…” (Mathiơ 6:33). Bạn không thể khẳng định rằng bạn là đại diện Nước TRỜI được nếu trong đời sống bạn không có bông trái của sự công bình. Chẳng có ý nghĩa gì về chuyện bạn thuộc lòng bao nhiêu đoạn Kinh Thánh và nghe bao nhiêu bài giảng; quan trọng là trong bạn xuất hiện những đặc tính Nước TRỜI.
Một số tín đồ tưởng rằng họ đang là Nước TRỜI, nhưng khi xuất hiện nan đề hay điều khó chịu, họ bắt đầu lăng xăng (hư không) và lằm bằm. Nếu bạn được khẳng định trong Nước TRỜI thì bạn sẽ sống trong sự bình an và yên nghỉ. Sự buồn chán và trầm uất không thắng được bạn, vì trong Nước TRỜI sự vui mừng như bông trái THÁNH LINH không bao giờ ngừng.
CHÚA THÁNH LINH không có chuyện bị thay đổi tâm trạng, NGÀI luôn vui mừng. Sự vui mừng – đó không phải là sự vui vẻ của tâm hồn mà nó bị lệ thuộc vào hòan cảnh, mà đó là tình trạng thuộc linh. Sống trong sự công bình, bình an và vui vẻ – có nghĩa là hầu việc THIÊN CHÚA: “Ai dùng cách ấy mà hầu việc ÐẤNG CHRIST, thì đẹp lòng ÐỨC CHÚA TRỜI và được người ta khen” (Rôma 14:18)
⦁ Quyền năng thần thánh. “Vì Nước ÐỨC CHÚA TRỜI chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực” (1 Côrinhtô 4:20). Qua những người truyền bá Nước TRỜI luôn xuất hiện quyền năng của NGÀI. Trong Nước TRỜI năng lực sự khôn ngoan và những hiểu biết của con người không có ý nghĩa gì. Quan trọng chỉ là sự sâu sắc nhận biết Lời CHÚA, CHÚA Hằng Sống và CON NGÀI, cũng quan trọng quyền năng mà bạn có được trong CHÚA THÁNH LINH.
⦁ Lẽ thật (chân lí). “Vậy ÐỨC CHÚA JÊSUS đáp rằng: TA là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống; chẳng bởi TA thì không ai được đến cùng CHA” (Giăng 14:6). Đối với THIÊN CHÚA rất quan trọng là bạn nhận biết chân lí. NGÀI đã làm tất cả để chân lí trở nên dễ hiểu với từng người: NGÀI đã không ở lại trên trời, NGÀI không phải là không đạt tới được với chúng ta, mà đã xuống thế gian trong xác thịt con người. NGÔI LỜI đã trở nên xác thịt, vì thế mà chúng ta bây giờ bước đi trong lẽ thật.
⦁ Sự thánh khiết. “Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ ÐỨC CHÚA TRỜI mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta.” (2 Côrinhtô 7:1). Bạn được tách khỏi thế gian và thuộc về

Nước TRỜI, vì thế rất quan trọng việc bạn sống trong sự thánh khiết.
⦁ Sự sáng. “Trong NGÀI có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.” (Giăng 1:4,5). Bạn đang mang sự sáng THIÊN CHÚA trong mình.
⦁ Sự đời đời. “Vì ÐỨC CHÚA TRỜI yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban CON MỘT của NGÀI, hầu cho hễ ai tin CON ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). CHÚA hứa sự sống đời đời cho tất cả những ai tin ĐẤNG CHRIST.
Nước Satan
⦁ Sự cai trị thuộc Satan. “…cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành ÐẤNG CHRIST, là ảnh tượng của ÐỨC CHÚA TRỜI không nhìn thấy” (2 Côrinhtô 4:4). Ađam giao chuyển sự thống trị toàn thế gian cho quỉ Satan mà nó bây giờ đang điều khiển thế gian. (Êphêsô 6:12; Đaniên 10:13)
⦁ Vương quốc này được khẳng định trong những việc thế gian. “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến ÐỨC CHÚA CHA chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ CHA mà đến, nhưng từ thế gian mà ra” (1 Giăng 2:15,16). Đời sống của người thuộc thế gian này sẽ được khẳng định trong những giá trị của thế gian này. Hãy kiểm tra lại lòng bạn, nó đang ở đâu – trong Nước TRỜI hay trong thế gian?
⦁ Bệnh tật, ốm yếu, nô lệ. Trật tự của vương quốc tối tăm được khẳng định trên chúng. Nhiều người đang chịu những đau khổ này nghĩ là họ đang trải qua địa ngục trần gian. Nhưng đó là sự sai lầm. Địa ngục còn đáng sợ hơn nhiều.
⦁ Sự lừa dối và nịnh hót, sự độc ác – tội lỗi. Đối với vương quốc tối tăm lừa dối là bình thường. Chính thế gian – là sự lừa dối: “vì họ đã đổi lẽ thật ÐỨC CHÚA TRỜI lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho ÐẤNG dựng nên, là ÐẤNG đáng khen ngợi đời đời! A-men” (Rôma 1:25).
Có những người đang làm việc độc ác, phạm tội nhưng không hề nghi ngờ là họ đang thể hiện những đặc tính của vương quốc tối tăm: “Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được Nước ÐỨC CHÚA TRỜI sao? Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được Nước ÐỨC CHÚA TRỜI đâu” (1 Côrinhtô 6:9,10). Người lừa dối, khi chưa được cứu, đang làm những hành động không công bình. Nếu bạn sau khi được cứu còn phạm tội thì bạn sẽ không nhìn thấy Nước TRỜI.
⦁ Sự tối tăm. “Hằng ngày TA ở trong đền thờ với các ngươi, mà các ngươi không ra tay bắt TA. Nhưng nầy là giờ của các người, và quyền của sự tối tăm vậy” (Luca 22:53). Trong Kinh Thánh có chép rằng Lời CHÚA là ngọn đèn. Vì thế để thoát khỏi sự tối tăm, bạn hãy ở trong Lời NGÀI. Quân đội của Satan là những kẻ cai trị thế gian tối tăm này, tức là các quỉ sứ. Chúng có trách nhiệm để sự ngu dốt về Lời CHÚA được thạnh vượng. Tuy vậy CHÚA giải thoát những người thực sự tin nhận NGÀI khỏi quyền lực đen tối.
⦁ Sự chết đời đời. “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội” (Rôma 5:12). Mỗi người được sinh ra vào sự chết, và nếu người đó không tiếp nhận sự cứu rỗi THIÊN CHÚA, chối bỏ sự sinh lại từ trên cao, thì không thoát khỏi phải tồn tại trên đất

trong tội lỗi và sự phạm tội, còn sự đời đời – trong sự đau đớn, bị tước đoạt khỏi sự sáng và sự sống.

Tất cả những dấu hiệu Nước TRỜI bạn đã hiểu chứ? Nếu chưa, hãy đọc về chúng trong sách của Sứ đồ Sunday Adelaja “Sự sống trong Nước TRỜI”.

Bài tập
Hãy đọc Rôma 14:17 và điền vào chỗ trống: “Vì Nước ÐỨC CHÚA TRỜI chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại, bởi Ðức Thánh Linh vậy”.
Hãy học thuộc lòng câu Kinh Thánh này.

Bài học thứ ba
Sự khẳng định Nước TRỜI
Mục đích của THIÊN CHÚA là khẳng định Vương Quốc của NGÀI trên đất cũng như trên trời: “Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy CHA chúng tôi ở trên trời; Danh CHA được thánh; Nước CHA được đến; Ý CHA được nên, ở đất như trời!” (Mathiơ 6:9,10)
Như vậy, bạn đã biết Nước TRỜI trong người được sinh lại từ trên cao. Vì thế sự khẳng định Nước TRỜI xảy ra trong 2 hướng:
⦁ Trong đời sống tín đồ;
⦁ Trong thế gian.
Sự khẳng định Nước TRỜI trong đời sống tín đồ
Để Nước TRỜI và mọi phước hạnh của Nước ấy được thể hiện và khẳng định trong đời sống bạn, cần phải biết những luật pháp của Nước TRỜI.
Nước TRỜI – đó là tập hợp đời sống của CHÚA JESUS CHRIST và những nguyên tắc, luật lệ của Nước mà NGÀI đã rao giảng.
Chỉ có sự kết hợp những thành phần này mới cho khả năng sống trong Nước TRỜI. Sự thực hiện chữ của luật pháp mà không có sự sinh lại từ trên cao, không có sự tiếp nhận THÁNH LINH Sự Sống – là hình thức, giáo điều. Nếu như THIÊN CHÚA hài lòng với kiểu quan hệ như thế với con người thì đã không cần phải có của lễ JESUS. Và quả thật là không thể thực hiện được mọi mạng lệnh của CHÚA mà không có trong mình sự sống và quyền năng của NGÀI. Mặt khác, sinh lại từ trên cao và chà đạp các định luật cuộc sống mà VUA đã khẳng định – đó là sự gian ác, tội lỗi.
Thí dụ, nếu ai đó cố sống theo luật của nước Ukraine trên đất Mĩ, thì chẳng bao lâu người đó có vấn đề với chính quyền nước Mĩ. Đúng hệt như thế không thể tiếp tục sống theo các luật lệ của vương quốc tối tăm nếu bạn đã trở thành công dân Nước TRỜI và muốn sống trong đó.
Đừng cẩu thả! THIÊN CHÚA đã thiết lập ra những luật lệ tốt lành mà sự thực hiện chúng mang lại sự an tòan, phồn vinh và thạnh vượng, giúp tránh được những nan đề thế gian đang chìm đắm trong tội lỗi. THIÊN CHÚA có trách nhiệm để những người làm theo ý muốn NGÀI, tức là những công dân chân chính, tuân

thủ luật pháp Nước TRỜI nhận lãnh được các phúc lợi của Vương Quốc.
Nhiệm vụ của bạn – nhận biết ý muốn CHÚA và làm theo. Bằng cách ấy bạn công bố về sự tuân phục VUA của mình và bạn hành động trong sự thống nhất với NGÀI, mà nếu CHÚA vừa giúp bạn thì ai có thể nghịch cùng bạn được? Hãy đọc sách Truyền Đạo 8:5 và điền vào chỗ trống: “Ai tuân theo
thì chẳng biết và lòng người khôn ngoan biết thì thế và phép lệ.”
Hãy nhận biết và làm theo các luật lệ Nước TRỜI để khỏi bị tai nạn!
Như vậy, các luật lệ Nước TRỜI được ghi chép trong Kinh Thánh, mà THIÊN CHÚA lại ban cho bạn THÁNH LINH để bạn có thể hiểu và làm theo các luật lệ đó. Làm thế nào để khi đọc Kinh Thánh mà nhận được trong đó nói về luật lệ?
⦁ Lời CHÚA JESUS không đề cập tới con người cụ thể và không liên hệ tới sự kiện cụ thể nào, có thể bày tỏ bản chất luật lệ Nước TRỜI (Mathiơ 5; Giăng 5:24; Mác 4:24)
⦁ Hãy để ý tới những từ “ai mà”, “điều gì” hay những từ khái quát khác. Thông thường chúng được sử dụng khi nói về chân lí công bằng trong mọi hoàn cảnh, mọi thời gian.
⦁ Trong Cựu Ước và Tân Ước tập hợp từ “luật pháp ĐỨC GIÊHÔVA”, “ý muốn CHÚA”, “điều răn CHÚA”, “Lời CHÚA” có cùng một ý. Chúng thể hiện ý định, mục đích của CHÚA và là sự công bố, hay là sự giải thích các nguyên tắc và luật lệ Nước TRỜI.
Sau khi bạn đã biết được luật lệ nào đó của Nước TRỜI, cần phải ngay lập tức bắt đầu thực hành nó. Không phải sự biết luật lệ, mà sự thực hiện luật lệ mang lại bông trái.
Sự khẳng định Nước TRỜI trong thế gian
Bạn đã biết Nước TRỜI ở trong bạn. Bạn mang Nước ấy trong mình. Điều đó có nghĩa là tất cả những phẩm chất và dấu hiệu Nước ấy là những phẩm chất và dấu hiệu của bạn. Khi so sánh những dấu hiệu Nước TRỜI và nước Satan, không còn nghi ngờ gì nữa bạn đã để ý đến việc không chỉ chúng khác nhau, mà còn trái ngược nhau về bản chất.
Nếu đơn giản bạn sống theo các luật lệ Nước TRỜI, thể hiện sự công bình, bình an và vui vẻ Nướ TRỜI, thì bạn không thể ở trong bóng tối và không thể không được để ý đến. Bất kì sự thể hiện các phẩm chất Nước TRỜI làm tách biệt bạn khỏi đám đông, vì sự bình an giữa những tai nạn, sự thánh khiết giữa sự trác trụy, sự vui mừng giữa sự sầu thảm, trầm uất, đau khổ – tất cả những điều này trái ngược tự nhiên với nước ma quỉ. THIÊN CHÚA chờ đợi, cũng y như CHÚA JESUS, để bạn khẳng định Nước TRỜI ở mọi nơi bạn ở.
Sự đuổi quỉ, chữa lành người bệnh, ảnh hưởng đến thiên nhiên, quyền năng trên sự chết, sự tha tội lỗi – đó là những phương cách khẳng định Nước TRỜI trong công vụ của CHÚA JESUS CHRIST. Chúng ta cùng xem xét chúng.
⦁ Sự đuổi quỉ. Giữa Nước TRỜI và các quỉ sứ chẳng có điểm gì chung cả. Nơi nào có Nước TRỜI và THIÊN CHÚA thì nơi đó các quỉ run sợ (hãy đọc về điều này trong Tin Lành theo Mác 1:21..34,39). Sức mạnh và quyền năng đuổi quỉ được ban cho mỗi người sinh lại từ trên cao: “Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy Danh TA mà trừ quỉ” (Mác 16:17). Bạn sẽ thực hiện được ý CHÚA và khẳng định Vương Quốc NGÀI trên đất.
⦁ Sự chữa lành kẻ bệnh. CHÚA JESUS đã chữa lành kẻ bệnh không chỉ vì sự thương cảm và tình yêu với con người, mà còn để thể hiện sự vinh hiển CHA, năng lực Nước TRỜI. Mỗi ai đến với CHÚA JESUS để chữa bệnh đều nhận được sự chữa lành, vì bệnh tật – là công việc của ma quỉ, mà CHÚA JESUS đã hủy phá và tiếp tục hủy phá khi hành động qua các tín đồ. “Vả, CON

ÐỨC CHÚA TRỜI đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ.” (1 Giăng 3:8)
⦁ Ảnh hưởng tới thiên nhiên. Hãy sử dụng quyền uy Nước TRỜI để ảnh hưởng lên thiên nhiên! CHÚA JESUS đã làm thay đổi luật thiên nhiên: gió và biển vâng lệnh NGÀI (Mác

vui mừng, vì thế mà NGÀI đã đặt ra những nguyên tắc mà khi tuân theo chúng, con người trở nên hạnh phúc. Những nguyên tắc này CHÚA JESUS đã công bố trong Bài giảng trên núi. Hãy đọc Tin Lành theo Mathiơ 5:3..12. Bạn đã đọc xong chưa?

. Trong đoạn Kinh Thánh này liệt kê ra 8 địavị được gọi là những Điều răn của Hạnh phước (hạnh phúc). Hãy để ý là mỗi điều răn được bắt đầu bởi từ “phước cho”. THIÊN CHÚA khi lập ra những luật lệ này thì NGÀI đã nghĩ đến chuyện làm thế nào để con người được hạnh phúc; và NGÀI bảo đảm rằng bất cứ ai thực hiện các Điều răn của Hạnh phước sẽ được hạnh phúc. Bạn có mong ước điều đó không? Nếu như có thì hãy quyết định không chỉ làm quen với những định luật này, mà còn bắt đầu hành động theo chúng nữa. Vậy thì hãy đọc lại lần nữa Tin Lành theo Mathiơ 5:3..12, hãy điền vào chỗ trống và làm bài tập:

4:35..41). Nếu thiên tai cuồn cuộn hăm dọa bạn, bạn như đại diện Nước TRỜI có thể ra lệnh cho biển và trời, có thể cấm cả tuyết cả mưa, trong Danh JESUS. Trong Nước TRỜI chẳng có cản trở nào mà không vượt qua được!
⦁ Quyền năng trên sự chết. CHÚA JESUS làm sống lại kẻ chết (Giăng 11:18-48), vì thế điều này cũng khả thi đối với con cái Nước TRỜI. Chỉ cần tin CHÚA, vì mọi sự là có thể đối với kẻ tin. CHÚA JESUS đã chứng tỏ quyền năng của MÌNH trên sự chết khi sống lại từ trong kẻ chết. Nếu bạn nghe được từ ĐỨC THÁNH LINH về ai đó: “Hãy đi làm sống lại người đó”, thì hãy khẩn trương làm. Tuy vậy không có lệnh của CHÚA thì đừng có vội cầu nguyện về sự sống lại. Hãy nhớ là THIÊN CHÚA thực hiện phép lạ qua bạn.

⦁ Sự tha tội lỗi. Phương cách chủ yếu khẳng định Nước TRỜI trên đất – sự tha tội qua sự ăn năn của con người. Bạn được kêu gọi mang đến sự cứu rỗi cho mọi người! Con người phạm tội sinh ra không phải từ THIÊN CHÚA, mà từ ma quỉ (1 Giăng 3:8). CHÚA JESUS vì thế mà đã hiện ra, để hủy phá công việc của ma quỉ. Điều đầu tiên từ chúng – tội lỗi!

Bài tập

Nước Thiên Đàng là của những kẻ ấy!”. Con cái CHÚA hạnh phúc không đếm xỉa đến dư luận xã hội, nhận sự lệ thuộc và phù hộ của CHA THIÊN THƯỢNG.
⦁ “Phước cho , vì sẽ được yên ủi!”. Hiểu được điều này chỉ có thể trong toàn bối cảnh Kinh Thánh. Nếu ai khóc lóc và ăn năn về tội lỗi mình, CHÚA sẽ an ủi người ấy, ban cho biết sự thương xót của NGÀI. THIÊN CHÚA mong muốn để bạn đau buồn về tội lỗi của người khác, cầu nguyện cho người thân, bè bạn, cho tất cả những người chưa được cứu. Hãy viết ra ít nhất tên một người mà bạn sẽ cầu thay trước CHÚA: _

Bạn đã phải thể hiện năng lực Nước TRỜI chưa? Điều đó đã _. Hãy cầu nguyện cho

xảy ra thế nào?

người đó ngay bây giờ và tiếp tuc cầu nguyện cho đến lúc nào

bạn biết được là người đó được cứu thì thôi.
 “Phước cho , vì sẽ
hưởng được đất!”. Hạnh phúc là những ai hoàn toàn trông cậy
vào CHÚA. Những người này hưởng phước cả trên đất, cũng
như cả trên trời. Sự nhu mì trong cách hiểu của Kinh Thánh – đó
không chỉ là lòng tốt, đó là sự chuyển giao quyền lãnh đạo đời
sống mình vào Tay CHÚA. Điều đó có nghĩa là hoàn toàn vâng
lời CHÚA và làm những gì CHÚA phán, không ngó xem dư luận con người. Sự nhu mì đòi hỏi sự quên mình và kỉ luật, vì THIÊN CHÚA sẽ không bắt ép bạn làm điều gì ngược với ý bạn đâu. CHÚA dẫn dắt những ai tự nguyện tiếp nhận sự dẫn dắt của NGÀI, và hứa là những người đó sẽ hạnh phúc.
Sinh lại trên cao – đó là sự bắt đầu đời sống Cơ Đốc nhân. Bạn được THIÊN CHÚA kêu gọi để hoàn thành công việc cho Vương Quốc NGÀI mà không ai làm tốt hơn bạn được. Hãy suy nghĩ xem trong tuần lễ gần đây bạn muốn làm điều gì cho CHÚA và cho con cái NGÀI, nhưng bạn chưa làm được điều

Bài học thứ tư
Hạnh phúc trong Nước TRỜI

đó?
. Có khả năng là CHÚA đã gõ cửa lòng bạn với mạng lệnh. Hãy thể hiện sự nhu mì trong chuyện thực hiện mạng lệnh.

Mỗi người đều muốn được hạnh phúc. Chúng ta chúc nhau điều

⦁ “Phước cho

, vì sẽ

gì trong ngày sinh? Hạnh phúc, sức khỏe, sự thành đạt trong cuộc sống. Chúng ta nói gì với chú rể cô dâu? “Hãy hạnh phúc!”. Tuy vậy khái niệm hạnh phúc của mọi người khác nhau. Đối với người này hạnh phúc – là có gia đình tốt, với người khác – được bảo đảm đầy đủ, với người khác nữa – được khỏe mạnh. Thông thường hơn cả người ta gắn khái niệm hạnh phúc với sự thay đổi hoàn cảnh tốt hơn: “…ước gì nóc hết dột…” hay là “…ước gì trả xong thi…”. Trong nước ma quỉ hạnh phúc – điều gì đó không bắt được, hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện này hay điều kiện khác. Nhưng trong Nước TRỜI tình hình lại khác hẳn.
Hạnh phúc – đó là kết quả sự lựa chọn của bạn. CHÚA ban cho bạn sự bình an và yên nghỉ của NGÀI không phụ thuộc vào hoàn cảnh! NGÀI mong muốn luôn thấy bạn sung mãn và được no đủ!”. Bạn có khi nào đó thấy khát không? Ai muốn uống đều có khả năng vượt qua mọi trở ngại trên đường tới nguồn nước. Bạn cũng phải khát khao sự công bình và thánh sạch của CHÚA như vậy. Không cần thiết phải giữ đúng hang đống nguyên tắc để xứng đáng được tình yêu THIÊN CHÚA. NGÀI đã ban tặng nó cho bạn rồi! Bạn có bánh hằng sống – Kinh Thánh, nước hằng sống – CHÚA THÁNH LINH. CHÚA đã ban cho bạn hạnh phúc tương giao với NGÀI rồi. Bất cứ ai tìm kiếm NGÀI sẽ gặp được.
⦁ Phước cho , vì sẽ được thương xót!”. Đối xử với những người khác như thể CHÚA đối xử cùng chúng ta, – đó chính là ý nghĩa của điều răn này. Có sự vui mừng trong sự đồng cảm với người khác và trong sự tha thứ người khác! Hãy nghĩ về những người mà bạn có thể thể hiện sự thương xót (đồng cảm, tha thứ, quan tâm, ân huệ), đừng chờ đợi sự cám ơn mà hãy làm điều đó đi không chậm trễ! Bạn sẽ cảm thấy sự hạnh phước khi trở thành người nhân hậu.
⦁ “Phước cho , vì sẽ thấy ÐỨC CHÚA TRỜI!”. Thấy được ĐỨC CHÚA TRỜI – mục đích tối thượng và lớn nhất trong các phần thưởng! Tấm lòng – đó là bản chất của con người. Hãy kiểm tra những mong muốn và tư tưởng của mình: có hay không trong chúng điều tư lợi hay sự láu cá, mà cũng có thể bạn đến giờ vẫn chưa dâng mình cho CHÚA, mà chỉ hi vọng nhận được điều gì đó từ NGÀI thôi? Chỉ có khi nào hoàn toàn dâng mình cho CHÚA, bạn mới có thể đạt được hạnh phúc tối thượng nhất.
⦁ “Phước cho , vì sẽ được gọi là con ÐỨC CHÚA TRỜI!”. Hãy trở thành người làm hòa thuận mọi người: đừng gieo sự thù hận, hãy rao giảng Tin Lành, kêu gọi mọi người hòa thuận lại với THIÊN CHÚA, hãy chia sẻ với họ lời làm chứng của mình, hãy nói về tình yêu của CHÚA, và bạn quả thật sẽ là con thừa hưởng Nước TRỜI với tất cả sự giàu có và báu vật của Nước ấy.
⦁ “Phước cho , vì Nước Thiên Đàng là của những kẻ ấy!”. Những ai gìn giữ các luật lệ Nước TRỜI có thể bị bắt bớ và bị ruồng bỏ. Có thể là những người bạn bè cũ cười nhạo khi bạn đến Hội Thánh hàng chủ nhật thay vì ra chợ bán hàng. Sự bắt bớ là không thể tránh được trong đời sống mỗi ai tiếp nhận quyết định đi theo CHÚA JESUS CHRIST. Nhưng nếu bạn đứng vững được, phần thưởng vĩ đại đang chờ đón bạn.

Bài tập
⦁ Hãy đọc lại lần nữa các Điều răn Phước hạnh. Hãy suy nghĩ bạn có hạnh phúc không? Bạn có hay mỉm cười không? Có thể là tâm trạng bạn thay đổi phụ thuộc vào thời tiết, vào thái độ của người khác với bạn, vào số lượng thực phẩm trong tủ lạnh hay vào số tiền trong ví? Bạn không được để quỉ Satan đánh cắp hạnh phúc của bạn! Hãy nhớ rằng CHÚA JESUS luôn ở cùng bạn. Mặc cho những sự gì xảy ra xung quanh, NGÀI không rời và không bỏ bạn! Hạnh phúc của bạn – đó là trạng thái tâm hồn bạn, mà nó chỉ phụ thuộc vào quyết định thể hiện sự bình an, an nghỉ và vui mừng trong CHÚA THÁNH LINH.
⦁ Hãy cầu nguyện và cảm tạ CHÚA về chuyện NGÀI tỏ cho bạn các luật lệ Nước TRỜI, và hãy cầu xin CHÚA THÁNH LINH thay đổi tấm lòng bạn, làm vững mạnh bạn để thực hiện ý muốn CHÚA.

Bài học thứ năm
Phần thưởng cho người đầy tớ trung thành
Nước thuộc linh mà bạn là công dân của nước ấy, được thể hiện qua bạn. Đại diện Nước TRỜI tràn đầy sự vinh hiển và quyền năng THIÊN CHÚA. Đại diện nước tối tăm truyền bá sự rầu rĩ, điều ác và mọi tội lỗi. Chúng ta xét xem cụ thể hơn sự khác biệt của con cái CHÚA với con cái vương quốc tối tăm. Sau khi đã nắm vững những đặc tính này, hãy nghiên cứu bản thân, đời sống mình, hãy kiểm tra: bạn có hay ứng xử như con trai hay con gái của VUA muôn vua không? Trong những tình huống nào bạn cần phải thay đổi hành vi của mình, những phẩm chất của công dân Nước TRỜI nào bạn cần phải phát triển trong mình?

Con cái vương quốc tối tăm Con cái Nước TRỜI
1. Tất cả những kẻ sống trong vương quốc thế gian 1. Nền tảng đời sống của họ – đức tin và sự vâng lời. Họ không là con cái của quỉ Satan. Con cái ma quỉ được nhận nổi loạn, không lằm bằm và chẳng phán xét ai bao giờ.
biết thế này: bất cứ kẻ nào làm việc không công bình 2. Họ được hưởng sự sống đời đời.
và không yêu mến CHÚA, không ra từ CHÚA, 3. Họ đi trong sự sáng. Không tham gia vào các công việc tối những kẻ không yêu anh em mình cũng cùng loại. tăm mà tránh khỏi chúng.
2. Con cái ma quỉ sống trong sự vô tín và nổi loạn. 4. Dâng mình cho lẽ thật, không lừa dối ai cả!
3. Sự đời đời trong địa ngục đang chờ họ. 5. Họ cảm thấy xa lạ trong thế gian này, họ nhớ rằng họ ở đây
4. Họ sống trong sự tối tăm. chỉ tạm thời, họ là công dân trên trời.
5. Họ nói dối và chống trả lẽ thật. Họ ghét lẽ thật. 5. Họ cảm thấy xa lạ trong thế gian này, họ nhớ rằng họ ở đây
6. Tình yêu với họ hướng theo thế gian. 6. Họ sống theo thần linh, được dẫn dắt bởi ĐỨC THÁNH LINH.
7. Họ sống theo xác thịt. 7. Họ sống cuộc sống thánh khiết, không phạm tội.
8. Con cái nước tối tăm độc ác và ngang bướng. 8. Họ khiêm nhường và nhu mì, họ không khoe khoang và
9. Họ kiêu ngạo và kênh kiệu. không nói quá nhiều về mình.  9. Họ tự do trong CHÚA JESUS CHRIST khỏi những tư dục tội
10. Họ sống trong nô lệ của tội lỗi. 10. Họ thực hiện điều răn của tình yêu thương – luật pháp Nước
tức. TRỜI.
11. Họ gian dối và nịnh hót. lỗi và những thói quen ngu dại. 11. Họ luôn tha thứ mọi sự cho mọi người.
12. Họ sống theo luật pháp của sự căm ghét và bực. 12. Họ có đời sống tin kính và ảnh hưởng tốt lành tới nhữngngười xung quanh.
13. Họ không tha thứ, giận nhau, hay hận thù. 13. Họ hào phóng. Họ biết không chỉ nhận lãnh phước hạnh.
14. Họ ảnh hưởng xấu đến người khác. 14. Con cái CHÚA luôn thánh trong lời nói.
15. Họ sống trong tư dục, sống đời sống vô đạo đức. người xung quanh.
16. Họ keo tiện và đố kị
17. Họ nói xấu và vu khống còn tự chúc phước người khác.

Tất nhiên là người tin CHÚA cũng có thể vi phạm bất kì một trong những dấu hiệu trên, nhưng điều đó không có nghĩa là người đó ngay lập tức thôi không còn là công dân Nước TRỜI nữa. Ai cũng có thể phạm tội, điều quan trọng – ăn năn tội lỗi và không sống trong nó nữa.
Như vậy bạn đã xem xét những dấu hiệu đặc trưng của con cái Nước TRỜI và con cái Satan. Bạn có ý thức được niềm vinh hạnh – trở thành đại diện Nước TRỜI không? Bạn không chỉ được giải phóng khỏi đời sống trong tối tăm, sự sợ hãi, bệnh tật, đau khổ, đói nghèo, mà lại còn được chia sẻ quyền phép giải phóng những người khác nữa! Nguyện ân điển THIÊN CHÚA không uổng phí vì bạn, và mọi hành động của bạn xứng đáng là của con trai hay con gái VUA!
Trong suốt cả đời sống trên đất chúng ta luôn gắng sức để đạt được kết quả nào đó và nhận được phần thưởng nhờ công lao không dễ dàng, thường là công lao hi sinh. Bạn đã đặt cho mình những mục tiêu nào trước đây? Chúng có phù hợp với ý muốn CHÚA không?

Bài tập
⦁ Hãy suy nghĩ và chép ra, bạn muốn làm gì như người đại diện của Nước TRỜI trên đất

Hãy đọc đoạn Kinh Thánh này. “Trong đời các vua nầy, CHÚA trên trời sẽ dựng nên một Nước không bao giờ bị hủy diệt, quyền Nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời;” (Đaniên 2:44). Chuyện ở chỗ là tất cả mọi nước – địa lí, kinh tế, chính trị hay bất cứ gì khác – sớm hay muộn sẽ bị hủy diệt. Và ở đây không có nghĩa lí gì cho dù chúng rất lớn mạnh và hùng hậu. Chỉ có duy một nước sẽ tồn tại đời đời – đó là Nước TRỜI, mà công dân CHÚA trên đất thì nhất định bạn sẽ nhận được phần thưởng trên trời:
⦁ “mão triều thiên không hư nát của người chiến thắng” cho những ai đi đến cuối cùng chặng đường đua Cơ Đốc (1 Côrinhtô 9:24; Hêbơrơ 12:1);
⦁ mão triều thiên cho những ai dẫn người đến CHÚA (1 Têsalônica 2:19; Đaniên 12:3);
⦁ “mão triều thiên sự sống” cho những ai chịu bắt bớ vì cớ ĐẤNG CHRIST mà vẫn đáng vững và giữ được đức tin (Giacơ 1:12; Khải huyền 2:10);
⦁ “mão triều thiên vinh hiển” cho những ai là mục sư chân chính (1 Phierơ 5:4)Nước đó chính là bạn.
Hãy suy xét, có nghĩa gì không khi đặt hi vọng, tài nguyên

⦁ Bạn có thể làm được gì ngay bây giờ (hôm nay, ngày mai, trong tuần này)?

của mình (thời gian, tiền của, sức lực) vào cái mà nó sẽ
không còn tồn tại? Điều đó cũng như việc đánh cược vào đội mà đã được biết trước là đội ấy sẽ thua cuộc. Dâng hiến đời mình cho nước của thế gian này là vô nghĩa! Chính thế mà có nói trong Kinh Thánh: “Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó” (Mathiơ 6:19..21). Tất cả những gì bạn dâng cho lợi ích Nước TRỜI – mỗi giây phút, từng đồng xu – đều được CHÚA đếm và đặt vào trong “tài khoản trên trời” của bạn, nơi mà chẳng có gì mất mát và hư hỏng cả, nơi mà mọi thứ đều được bảo hiểm cách tin cậy. Khi người không tin CHÚA chết, người ấy sẽ ra tòa án khủng khiếp, và sau đó vào địa ngục. Khi người tin CHÚA chết, người ấy sẽ vào phòng xử án cho quan tòa. Trong phòng xử án này sẽ trình từng công việc của người đó, và chỉ có việc nào dâng hiến cho CHÚA mới đứng vững.
“…thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.” (1 Côrinhtô 3:13..15).
Trên một trong những buổi học tuần trước có nói, rằng sự hầu việc CHÚA được ban thưởng ở ngay đây, trên đất. Hóa ra là trên trời CHÚA trao phần thưởng cho những ai trung thành hầu việc NGÀI! Nếu bạn thành tâm và trung tín hầu việc NGÀI

⦁ Hãy đánh dấu khi nào bạn sẽ thực hiện những gì bạn đã ghi ở khoản số 2

Hệ dạy dỗ Kinh Thánh thống nhất (ESBO) trang 25

Bài học thứ nhất

Tuần lễ thứ năm

CẦU NGUYỆN

Bài học thứ nhất
trong đó có 2 bên tham gia: bạn nói – NGÀI nghe; NGÀI nói –

Cầu nguyện – tương giao với CHÚA
THIÊN CHÚA luôn mong ước tương giao với con người. NGÀI đã tìm kiếm sự tương giao với Ađam, thậm chí ngay cả khi Ađam đã phạm tội và lẩn trốn khỏi NGÀI. Cho đến ngày hôm nay CHÚA vẫn muốn chỉnh đốn quan hệ tương giao riêng tư với từng người. Và vì điều này đã trả giá cao bởi Huyết CHÚA JESUS CHRIST. Các quan hệ tương giao của bạn với CHÚA được bắt đầu từ thời điểm khi bạn mời CHÚA JESUS vào đời sống mình, tiếp nhận NGÀI làm CHÚA và ĐẤNG CỨU CHUỘC mình, và chúng tiếp tục phát triển trong suốt cả đời sống trên đất của bạn. Một trong những phương cách tương giao với THIÊN CHÚA là sự cầu nguyện.
Trong sự cầu nguyện bạn mở lòng ra với CHÚA – là ĐẤNG mong muốn nghe và trả lời bạn. Bạn kể cho NGÀI những trăn trở, nhu cầu của mình và nhận được sự trả lời. CHÚA hành động chỉ qua sự cầu nguyện của bạn. Trong Kinh Thánh có nói: “…anh em chẳng được chi, vì không cầu xin” (Giacơ 4:2). Chúng ta biết rằng CHÚA Toàn Năng có thể làm được tất cả, nhưng tại sao chẳng có chuyện gì xảy ra nếu không có sự cầu nguyện? Nguyên nhân ở sự nguyên tội. Ađam phản bội CHÚA TRỜI, phục tùng quỉ Satan, giao quyền lực cho nó. Trong sách 2 Côrinhtô 4:4 Satan được gọi là chúa đời này. Nhưng quyền thống trị của nó trên đất không phải là vĩnh cửu. Khi thời hạn của Satan kết thúc thì bắt đầu sự cai quản của CHÚA JESUS CHRIST. Sự tái lâm của NGÀI xảy ra khi Tin Lành được rao giảng khắp cả thế gian, và mỗi người đều được nghe Tin Lành. Còn khi chúng ta buộc phải đến với CHÚA trong sự cầu nguyện sau khi mời NGÀI vào đời sống của mình, công việc mình, gia đình mình, kêu cầu NGÀI về sự khẳng định Nước NGÀI trên đất, về sự hoàn thành ý muốn NGÀI.
Tồn tại 3 hướng cầu nguyện chính: cầu nguyện hướng tới CHÚA, cầu nguyện hướng tới hoàn cảnh với mục đích biến đổi chúng, cầu nguyện chống lại Satan. Chúng ta xét chúng chi tiết hơn.
⦁ Cầu nguyện hướng tới CHÚA.
CHÚA JESUS dạy dỗ đến với CHÚA trong sự cầu nguyện như đến với CHA: “Lạy CHA chúng con ở trên trời!…” (Mathiơ 6:9). Bạn có quyền làm điều này vì bạn đã lãnh được sự nhận làm con qua sự sinh lại từ trên cao. CHÚA JESUS phán với các môn đồ MÌNH: “…Quả thật, quả thật, TA nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi CHA, thì NGÀI sẽ nhơn Danh TA mà ban cho các ngươi. Ðến bây giờ, các ngươi chưa từng nhơn Danh TA mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.” (Giăng 16:23,24). CHÚA JESUS đã ban cho bạn quyền sử dụng Danh của NGÀI. Trong Kinh Thánh có nói: “Cũng vì đó nên ÐỨC CHÚA TRỜI đã đem NGÀI lên rất cao, và ban cho NGÀI Danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến Danh ÐỨC CHÚA JÊSUS, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống…” (Philíp 2:9,10).
THIÊN CHÚA đã ban cho CHÚA JESUS thẩm quyền và năng lực vô hạn. Khi cầu nguyện trong Danh JESUS, bạn thừa nhận sự bất lực của mình và sự phụ thuộc hoàn toàn vào THIÊN CHÚA, bạn thể hiện sự tin cậy NGÀI và trông cậy vào sự thương xót của NGÀI. Danh JESUS – chìa khóa mở các tầng trời để thỏa mãn các nhu cầu cần dùng của bạn.
Khi cầu nguyện, hãy chờ đợi sự trả lời từ CHÚA, vì sự cầu nguyện – đó không phải là sự độc thoại, mà là đối thoại, mà bạn nghe. Hãy kể hết cho CHÚA mọi nan đề và nhu cầu của mình, hãy kêu cầu NGÀI hoàn thành các mong ước thầm kín, hãy nói về tình yêu bạn đối với NGÀI, hãy tin cậy NGÀI. Trong lúc cầu nguyện hãy tạm lặng để nghe được sự trả lời – đó có thể là chỗ trong Kinh Thánh, sự ấn chứng trong lòng bạn, cũng có thể là sự bình an trong lòng, sự an nghỉ, vui mừng, mà chúng khẳng định là lời cầu nguyện đã được nhậm.
⦁ Cầu nguyện hướng tới hoàn cảnh nhằm biến đổi chúng. CHÚA bạn cho chúng ta năng lực và thẩm quyền phán bất cứ nan đề hay hoàn cảnh khó khăn nào: “Phải cất mình lên và quăng xuống biển…” (Mác 11:23). Như vậy bạn có thể ra lệnh cho bệnh tật rời khỏi thân thể bạn. Trong Danh CHÚA JESUS bạn có thể hủy phá trong thế giới thần linh bất cứ mọi nan đề, thay đổi hoàn cảnh trong đời sống mình và người khác (Mác 11:23)
⦁ Cầu nguyện chống lại Satan, quỉ sứ.
CHÚA JESUS phán rằng NGÀI ban cho mỗi người tin CHÚA quyền và lực đuổi quỉ, chống lại sự tấn công của Satan: “Nầy, TA đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chơn; không gì làm hại các ngươi được.” (Luca 10:19)
Trong đời sống chúng ta hay xảy ra những tình huống mà phải cầu nguyện sốt sắng cho đến khi nào nhận được sự trả lời. Hãy đọc Tin Lành theo Mathiơ 7:7,8. Bạn đã đọc xong chưa? . Ở đây có nói về 3 cấp độ cầu nguyện:
Cấp độ thứ nhất: – “Hãy xin”. Đây là sự cầu nguyện hướng tới CHÚA cầu xin, đề nghị sự thương xót. Thông thường sự cầu nguyện này liên quan đến những mong muốn, nhu cầu và nan đề cá nhân của người cầu nguyện.
Cấp độ thứ hai: – “hãy tìm, sẽ gặp”. Từ “hãy tìm” có nghĩa là sự cầu nguyện cần phải sâu hơn sự kêu xin thông thường. Đó là sự cầu nguyện sốt sắng, và nếu bạn có cầu nguyện về nan đề nào đó, mà nó vẫn chưa được giải quyết, thì có thể cần phải kiêng ăn để tăng hiệu quả và công hiệu sự cầu nguyện.
Cấp độ thứ ba: – “hãy gõ cửa, sẽ mở cho…”. Sự cầu nguyện cần phải như sự tìm kiếm bền bỉ. Nếu bạn đã cầu nguyện và kiêng ăn nữa, nhưng nan đề vẫn cứ chưa được giải quyết, hãy bắt đầu cầu nguyện nhiều hơn nữa – “gõ” cho đến khi “cửa mở ra”, và bạn vẫn chưa nghe được sự trả lời. Hãy bền bỉ: thậm chí nếu bạn chưa nhận được điều bạn đang xin, CHÚA nhất định sẽ phán cho bạn biết tại sao chuyện đó lại xảy ra.
Đừng ngừng cầu nguyện cho đến khi chưa nhận được ấn chứng rằng CHÚA đã trả lời bạn.
Trong sự cầu nguyện bạn có thể tôn vinh CHÚA (tán dương NGÀI như VUA, ĐẤNG TẠO HÓA Vũ trụ), cảm tạ về sự sống mà NGÀI ban cho bạn, về sự thương xót và tình yêu, sức khỏe, về đồ ăn uống và giấc ngủ, về sự bảo vệ, về cơ hội thờ phượng, đến được với NGÀI với lời cầu xin cho những nan đề bức thiết, cầu thay cho người khác, về cơ hội xưng các tội mình.
Khi đọc Kinh Thánh, hãy để ý đến chuyện CHÚA JESUS cầu nguyện ra sao, Sứ đồ Phaolô, Đavít, Sôlômôn, Apraham, Môise. Đừng tìm những lời hoa mĩ và đừng học thuộc lòng lời cầu nguyện của người khác. Hãy phát triển sự cầu nguyện cá nhân riêng của mình, đến với CHÚA như với Bạn và Người đối thoại. Hãy nói chuyện với người dẫn dắt bạn về cách cầu nguyện thế nào trong những hoàn cảnh cuộc sống, hãy chia sẻ kinh nghiệm cầu nguyện với các thành viên trong nhóm tế bào của mình.

Bài tập
Hãy đọc Tin Lành theo Mathiơ 7:7,8 và điền vào chỗ trống: “ , sẽ được, , sẽ gặp; , sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin; ai tìm ; ai gõ cửa thì ”

Bài học thứ hai

Phòng tương giao với CHÚA
THIÊN CHÚA đã trả giá cao để mỗi người có cơ hội đến với NGÀI: “Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ Huyết ÐỨC CHÚA JÊSUS được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà NGÀI đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác NGÀI” (Hêbơrơ 10:19,20). Hãy quí trọng cơ hội! CHÚA yêu bạn và mong muốn để bạn tương giao với NGÀI. Hãy luôn xao xuyến chờ đợi sự gặp gỡ với NGÀI!
Hãy đọc Tin Lành theo Mathiơ 6:6. Bạn đã đọc xong chưa? _. Lời CHÚA JESUS – “…hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện…” – đừng hiểu theo nghĩa đen: mà có thể cầu nguyện không chỉ trong phòng đóng kín các cửa. CHÚA JESUS đi lên núi cầu nguyện, nơi chẳng có phòng, và dĩ nhiên, không thể đóng cửa lại được. Lời CHÚA nói về chuyện trong lúc cầu nguyện không để được ai quấy rầy bạn. Tâm sự của bạn với CHÚA – đó là bí mật của bạn, sự tương giao riêng tư với CHÚA là việc không phải để khoe trình. “Phòng”, nơi bạn tương giao với CHÚA – là tấm lòng bạn. Ngay chính trong tấm lòng bạn quyết định cầu nguyện. “Hãy đóng” nó lại khỏi thế giới xung quanh, trong tấm lòng bạn không thể có sự cáu giận, cay đắng, không tha thứ, bực tức, hư không, lo lắng. Để lời cầu nguyện được hiệu quả, tấm lòng phải được mở ra chỉ ho NGÀI.
Phòng cầu nguyện có thể ở bất cứ nơi nào. CHÚA JESUS đã cầu nguyện trên núi, trong đồng vắng, còn bạn có thể cầu nguyện trong phòng ngủ, phòng khách, trong rừng, ngoài đồng…Cái chính là để không có ai và không có sự gì quấy rầy bạn. CHÚA JESUS phán rằng cần phải cầu nguyện cách kín nhiệm với CHÚA. Điều đó có nghĩa là không để được điều gì đó quấy rầy bạn, và bạn cũng không được làm phiền người khác. Vì thế hãy học cách chọn thời gian và địa điểm cầu nguyện. Đừng bắt đầu cầu nguyện khi chồng hay vợ bạn đi làm về và đang cần bạn quan tâm. Đừng yêu cầu họ tắt tivi vì nó quấy rầy bạn cầu nguyện – hãy khôn ngoan.
Sự cầu nguyện phải được cặp theo bởi sự bình an và yên nghỉ. Khi bạn vừa quyết định cầu nguyện thường xuyên, ma quỉ tìm đủ mọi cách làm sao nhãng bạn. Đó có thể là những cuộc gọi điện thoại không dừng, mọi kiểu chuyện không hay, những vấn đề đòi hỏi sự giải quyết cấp bách, những công việc khẩn cấp…Đừng có mà rơi vào những cái bẫy này, hãy trung tín với quyết định của mình tương giao với CHÚA. Hãy chống trả lại những cố gắng của ma quỉ hòng quấy rầy bạn, hãy cấm nó trong Danh JESUS. Chẳng có gì quí giá trong đời sống bạn hơn là những lúc bạn ở trong sự hiện diện của THIÊN CHÚA.
Tương giao với CHÚA như thế nào
1. Hãy sắp xếp thời gian: một phần thời gian giành cho việc đọc Kinh Thánh, một phần – cho sự cầu nguyện. Hãy để CHÚA THÁNH LINH dẫn dắt bạn.
⦁ Hãy đọc và suy gẫm Lời CHÚA. Tốt nhất hãy đọc Kinh Thánh thành tiếng. Hãy chờ đợi CHÚA phán với bạn qua Lời NGÀI. Nếu có câu Kinh Thánh nào được tỏ ra cách đặc biệt với bạn, hãy chép ra và suy gẫm câu ấy.
⦁ Như nền tảng của sự cầu nguyện bạn có thể sử dụng nhưng chỗ trong Kinh Thánh. Thí dụ, hãy sử dụng lời cầu nguyện của Sứ đồ Phaolô về sự tăng trưởng thuộc linh (Êphêsô 1:17..23; 3:14..21), Thi thiên Đavít. Nhưng không cần phải để chuyện đó thành việc học thuộc lòng lời cầu nguyện. Hãy tin cậy CHÚA THÁNH LINH, ĐẤNG mách bảo bạn những lời cần thiết trong lúc cầu nguyện.
Hãy mở lòng mình ra với CHÚA, và NGÀI sẽ nói với bạn, bạn sẽ học cách lắng nghe tiếng NGÀI. CHÚA tương giao với chúng ta qua thần linh được sinh lại của chúng ta. NGÀI nói thường xuyên, nhưng chúng ta không hay nghe NGÀI. CHÚA hứa rằng CHÚA THÁNH LINH sẽ hướng dẫn và dạy dỗ bạn (Êxêchiên 36:26,27). Bạn có thể nghe NGÀI như tiếng nhỏ dịu êm của lương tâm. Chúng ta có thể phản ứng với sự đối xử của CHÚA với chúng ta qua cảm xúc (sự vui mừng, bình an trong lòng), ý chí (xuất hiện sự thôi thúc hành động), lí trí, sự ấn chứng bên trong. Trong 1 Giăng 5:10 có chép, rằng “Ai tin đến CON ÐỨC CHÚA TRỜI, thì có chứng ấy trong mình…”
Như vậy CHÚA phán với chúng ta:
⦁ Qua Lời NGÀI;
⦁ Qua sự cầu nguyện;
⦁ Qua bài giảng;
⦁ Qua người khác;
⦁ Qua các ân từ THÁNH LINH.
Nếu bạn học được cách hàng ngày giành thời gian tương giao với CHÚA thì bạn sẽ tăng trưởng “…trong ân điển và trong sự thông biết CHÚA và CỨU CHÚA chúng ta là ÐỨC CHÚA JÊSUS CHRIST” (2 Phierơ 3:18).
Điều gì cản trở sự cầu nguyện?
⦁ Tội lỗi chưa được tuyên xưng: “Nếu lòng tôi có chú về tội ác, Ấy CHÚA chẳng nghe tôi” (Thi thiên 66:18). Tội lỗi phá hủy mối tương giao của bạn với CHÚA: không những CHÚA không nghe được bạn, mà bạn cũng chẳng nghe được NGÀI. Nếu như điều đó đã xảy ra, cần phải thừa nhận tội lỗi của mình, từ bỏ nó và xin CHÚA tha tội bạn (1 Giăng 1:8,9)
⦁ Không đủ đức tin (vô tín) (Giacơ 1:6,7; Mác 11:24). Đức tin – “cánh tay” với tới những phước hạnh của CHÚA cho bạn. Không có đức tin thì chẳng có lời cầu nguyện nào có năng lực cả. Hãy cầu nguyện với đức tin vào điều CHÚA sẽ trả lời bạn.
⦁ Sự không vâng phục (1 Giăng 3:21,22). CHÚA không trả lời sự cầu nguyện của bạn nếu bạn không vâng phục NGÀI.
⦁ Sự không tha thứ (Mathiơ 6:14). Nếu bạn không tha thứ ai đó, CHÚA sẽ không tha thứ các tội lỗi của bạn, và có nghĩa là NGÀI sẽ không trả lời sự cầu nguyện của bạn.
⦁ Động cơ không đúng đắn (Giacơ 4:3). CHÚA không chỉ nghe lời của bạn mà còn nhìn thấy trạng thái tấm lòng bạn nữa. Sự cầu nguyện sẽ không được nhậm nếu bạn có những mong muốn và mục đích ích kỉ.
⦁ Không phù hợp với ý muốn CHÚA. CHÚA không trả lời sự cầu nguyện của bạn nếu bạn xin NGÀI điều gì đó trái với ý muốn và Lời NGÀI.

Bài tập
Hãy đọc Tin Lành theo Mathiơ 6:6 và điền vào chỗ trống: “Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện CHA ngươi, ở

2. Mỗi lần hãy bắt đầu sự cầu nguyện bằng lời cảm tạ và tôn vinh CHÚA ; và CHA ngươi, là ÐẤNG thấy , sẽ thưởng cho ngươi ”

 

Bài học thứ ba
Tổ chức đời sống cầu nguyện
Ai muốn trở thành Cơ Đốc nhân thành đạt cần phải giành đủ thời gian cho sự cầu nguyện và tương giao với THIÊN CHÚA. Có một số Cơ Đốc nhân cống hiến cho sự cầu nguyện quá ít thời gian và thắc mắc, tại sao họ không tăng trưởng thuộc linh, tại sao họ không thể giành chiến thắng trên tội lỗi, tại sao CHÚA lại không chúc phước họ. Lời CHÚA phán: “…anh em chẳng được chi, vì không cầu xin” (Giacơ 4:2). Nói cách khác, con người chẳng có cái gì nếu không cầu nguyện về điều đó.
Sự cầu nguyện là cần thiết với người tin CHÚA như thể không khí là cần thiết với mỗi con người. Mối tương giao của con người với THIÊN CHÚA trong thế giới tâm linh được đã trả giá cao để mỗi qui định qua sự cầu nguyện.
⦁ CHÚA JESUS cầu nguyện vào buổi sáng, buổi chiều, ban đêm: “…Trong lúc đó, ÐỨC CHÚA JÊSUS đi lên núi để cầu nguyện; và cầu nguyện ÐỨC CHÚA TRỜI” (Luca 6:12) và “…Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi. Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện ;
, Ngài ở đó một mình” (Mathiơ 14:23)

Bạn có thể tránh được nhiều nguy hiểm nếu bạn kêu xin NGÀI bảo vệ.
CHÚA JESUS phán cùng các môn đồ: “Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ” (Luca 22:40). Đừng coi thường sự cầu nguyện khi biện hộ là bận bịu. Càng nhiều việc bạn cần làm, càng cần giành nhiều thời gian cho sự cầu nguyện, và CHÚA sẽ ban cho bạn sự khôn ngoan và năng lực. Đừng có bị hư không, mà trong suốt ngày làm việc hãy tìm vài phút cảm tạ và cầu nguyện để phục hồi lại sức lực, sự bình an và sự an nghỉ trong lòng. Hãy kêu cầu CHÚA chúc phước đồ ăn, đường lối của bạn. Hãy cảm tạ CHÚA về mọi hòan cảnh. Buổi chiều hãy tạ ơn CHÚA về mọi phước hạnh trong ngày, về giấc ngủ yên bình, về việc CHÚA bảo vệ bạn; cảm tạ CHÚA về ngày mới, vì sự thương xót của CHÚA đổi mới mỗi ngày.

Bài tập
Hãy đọc Tin Lành theo Mathiơ 26:41; Giăng 16:24 và điền vào chỗ trống:
“ và , kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần , mà xác thịt

⦁ Đavít kêu cầu CHÚA: “Ðức Giê-hô-va ôi! ” (Mathiơ 26:41)

Ngài sẽ nghe tiếng tôi; Buổi sáng tôi sẽ

“Ðến bây giờ, các ngươi nhơn Danh TA, trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và
, hầu cho
” (Thi thiên 5:3). “Buổi chiều,
buổi sáng, và ban trưa, tôi sẽ than thở rên siết; Ngài ắt sẽ nghe tiếng tôi” (Thi thiên 55:17)
⦁ Đaniên cầu nguyện mấy lần trong ngày: “…cứ một ngày ba lần, người quì gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt ÐỨC CHÚA TRỜI mình, như vẫn làm khi trước” (Đaniên 6:10). Con người có thể cầu nguyện ở mọi nơi trong mọi lúc. Sứ đồ Phaolô trong 1 Têsalônica 5:17 có nói: “hãy cầu nguyện không thôi”. Sự cầu nguyện – hơi thở của người tin CHÚA, và nếu bạn thở thường xuyên, thì cần phải tương giao với CHÚA thường xuyên. Bạn có thể mở lòng mình trước CHÚA trong mọi giây phút đời sống mình, nhưng cần phải có lúc khi bạn biệt riêng ra để tương giao với CHÚA, đóng “cửa” và cầu nguyện với CHA THIÊN THƯỢNG trong nơi kín nhiệm (Mathiơ 6:6).
Cũng như con người thở trong nhịp nhất định, con người cũng phải tổ chức đời sống cầu nguyện của mình. Hãy đọc Sáng thế kí 19:27: “Áp-ra-ham dậy sớm, đi đến nơi mà người đã đứng chầu ÐỨC GIÊ-HÔ-VA”. Apraham bắt đầu ngày mình bằng lời cầu nguyện, ông có địa điểm nhất định, nơi ông “đã đứng chầu ÐỨC GIÊ-HÔ-VA”, chờ đợi khi CHÚA bắt đầu nói với ông.
Như vậy, quan trọng là gìn giữ sự thường xuyên (bền lòng), có đời sống cầu nguyện tổ chức rõ ràng. Không thể hôm nay cầu nguyện 2 tiếng, ngày mai hoàn toàn không cầu nguyện, ngày kia
⦁ 30 phút…Hãy đặt mục tiêu – hàng ngày cầu nguyện 1 tiếng – để điều đó thành nhịp điệu thường xuyên của bạn. Trong tương lai bạn có thể tăng thời gian đó lên. Khi xuất hiện khó khăn gì đó, cần phải giành nhiều thời gian hơn cho việc tương giao với CHÚA. Bạn rất bận bịu? Bạn chẳng có lúc nào? Hãy phân tích, bạn phí bao thời gian cho việc ăn uống, nghỉ ngơi, tương giao với gia đình, làm việc, gọi điện thoại. Hãy đặt trật tự ưu tiên cho đúng, bạn sẽ tìm thấy thời gian cho sự cầu nguyện.
CHÚA JESUS phán cùng các môn đồ MÌNH, rằng cần “phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt” (Luca 18:1). Vừa tỉnh giấc, hãy đến với CHÚA với lời cảm tạ vì ngày đang tới. Sau đó cầu nguyện về sự thực hiện ý muốn CHÚA trên đất, cầu nguyện cho những người khác, cho các nhu cầu của mình. Hãy cảm tạ CHÚA về các phước hạnh, mang đến CHÚA những lời kêu xin về các nhu cầu của mình trong ngày. Kêu cầu ban cho bạn sức lực chống lại sự cám dỗ có thể xảy đến với bạn. Hãy nhớ rằng

các ngươi
” (Giăng 16:24)

Bài học thứ tư

Các dạng cầu nguyện
“Hãy nhờ ÐỨC THÁNH LINH, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ” (Êphêsô 6:18)
Như vậy bạn đã biết được 3 hướng và 3 cấp độ cầu nguyện (điều này đã nói trong bài học đầu tiên của tuần này). Cũng có các dạng cầu nguyện khác nhau.
⦁ Cầu nguyện cảm tạ. Trong đó bạn cảm tạ CHÚA về những gì NGÀI đã làm, đang làm và sẽ làm cho bạn, bạn cảm tạ với đức tin vào điều CHÚA sẽ thực hiện điều NGÀI đã hứa (thí dụ dạng cầu nguyện này – Thi thiên 103)
⦁ Cầu nguyện của đức tin. Bạn đến với CHÚA với sự kêu cầu thay đổi hoàn cảnh, giải quyết những nan đề nào đó. Sự cầu nguyện của đức tin được đặt cơ sở trên sự tỏ ra của Lời CHÚA, nhận được cho hoàn cảnh cụ thể. Kẻ thù của sự cầu nguyện này
⦁ sự nghi ngờ (Giacơ 1:6,7). Vì thế khi đến với CHÚA kêu cầu NGÀI, hãy tin rằng nan đề của bạn được giải quyết, và tiếp đó bạn hãy cảm tạ CHÚA về sự trả lời bạn nhận được.
⦁ Sự cầu nguyện cầu xin. Đây là sự kêu xin, kêu cầu khiêm nhường, nóng cháy:
⦁ Về những nhu cầu thuộc linh và thuộc thể của bạn: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho ÐỨC CHÚA TRỜI” (Philíp 4:6);
⦁ Cho những người tin CHÚA, cho tất cả các thánh đồ
(Êphêsô 6:18);

⦁ Cho tất cả mọi người: “Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhơn đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn” (1 Timôthê 2:1,2);
⦁ Về sự tha tội;
⦁ Về các nhu cầu thuộc linh: “Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin ÐỨC CHÚA TRỜI ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của NGÀI, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa” (Côlôse 1:9; hãy xem cả Côlôse 4:12; Êphêsô 1:16; Philíp 1:9)
⦁ Cầu nguyện tận hiến. Bạn tận hiến cả đời sống mình cho CHÚA và nói về sự sẵn lòng thực hiện ý muốn CHÚA. Bạn nói: “Nguyện ý CHÚA được nên”. CHÚA JESUS tại vườn Ghếtsêmanê đã cầu nguyện lời cầu nguyện này: “Rồi NGÀI bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: CHA ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi CON! Song không theo ý muốn CON, mà theo ý muốn CHA” (Mathiơ 26:39)
⦁ Cầu nguyện xưng tội. Bạn đã ăn năn, và THIÊN CHÚA đã tha thứ mọi tội bạn. Nhưng do hậu quả của sự không hoàn thiện của bạn, bạn lại phạm tội nữa. THIÊN CHÚA hay thương xót, chậm nóng giận, và NGÀI sẽ tha thứ các tội bạn, nếu bạn thành thật ăn năn về chúng (thi dụ sự cầu nguyện này – Thi thiên 51). Có nói về lời hứa tha tội trong 1 Giăng 1:9.
⦁ Cầu nguyện cầu thay. Đây là sự cầu nguyện về sự cứu rỗi, sự giải phóng và bảo vệ những người khác. Những người tin CHÚA đến với CHÚA để sau khi đã khẳng định ý muốn NGÀI, không cho ma quỉ thực hiện những kế hoạch, ý đồ trong đời sống mọi người và các dân tộc.
Cầu nguyện cầu thay – đó cũng là sự kêu xin sự thương xót cho những ai phạm tội và vì thế kéo lên mình sự thạnh nộ và phán xét của THIÊN CHÚA (thí dụ – lời cầu nguyện của Môise trong sách Xuất Êđíptô kí 32:1..14). Dân Do Thái đã thờ lại con bò vàng thay vì thờ lạy ĐỨC GIÊHÔVA. Vì thế CHÚA muốn hủy diệt họ. Tội lỗi gây nên sự thạnh nộ của CHÚA, và nếu ai phạm tội mà không đến cùng CHÚA ăn năn, thì cần phải có ai đó cầu thay cho người đó trước CHÚA. Môise đã kêu cầu: “Lạy ÐỨC GIÊ-HÔ-VA, sao nổi thạnh nộ cùng dân NGÀI?” (câu 11). Và tiếp theo có nói: “ÐỨC GIÊ-HÔ-VA bèn bỏ qua điều tai họa mà NGÀI nói rằng sẽ giáng cho dân mình” (câu 14).
CHÚA JESUS – Đấng cầu thay cho tất cả mọi người trên hành tinh chúng ta. NGÀI là THẦY TẾ LỄ THƯỢNG PHẨM đời đời của chúng ta, đang ngự bên hữu (bên tay phải) CHÚA CHA và cầu thay cho chúng ta (1 Timôthê 2:5; Hêbơrơ 7:25). Sứ đồ Giăng có chép: “Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều nầy, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có ÐẤNG cầu thay ở nơi ÐỨC CHÚA CHA, là ÐỨC CHÚA JÊSUS CHRIST, tức là ÐẤNG CÔNG BÌNH” (1 Giăng 2:1)
Sự thúc giục cầu thay đến từ CHÚA THÁNH LINH. Sự cầu nguyện được hà hơi bởi ĐỨC THÁNH LINH – sự cầu nguyện linh nghiệm nhất. Hãy nhậy bén, và khi nào xuất hiện sự thúc giục cầu nguyện, đừng dừng mình lại. Bạn có thể cứu sống được ai đó bới lời cầu thay của mình. Đừng ngừng nghỉ cầu thay cho đến khi trong lòng bạn chưa có sự chắc chắn rằng chiến thắng đã giành được trong thế giới tâm linh.
⦁ Cầu nguyện hiệp một. Cùng đồng ý với nhau, một số người cầu xin CHÚA về điều gì đó. Trong lúc cầu nguyện thế này giải phóng ra một năng quyền lớn từ trời. “Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi ở dưới đất không cứ việc chi, thì CHA TA ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhơn Danh TA nhóm nhau lại, thì TA họ” (Mathiơ 18:19,20).
Sự cầu nguyện hiệp một đặc biệt hiệu quả trong gia đình.
⦁ Cầu nguyện bằng tiếng lạ. Đây là sự cầu nguyện trong THÁNH LINH (Êphêsô 6:18). Nó có giá trị cao cho sự tăng trưởng thuộc linh của bạn, cần thiết trong lúc cầu thay cho người khác.
⦁ Cầu nguyện chung. Song song với sự cầu nguyện cá nhân còn có công vụ cầu nguyện. Những người tin CHÚA trong Hội Thánh hay trong buổi nhóm tế bào cầu nguyện lời cầu nguyện chung, mà người dẫn dắt xác định mục đích của nó, còn những người còn lại đồng ý theo (các thí dụ – Công vụ 4:23,24; Mathiơ 18:18..20)
“Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào” (Côlôse 4:2)
Những điều kiện cho sự cầu nguyện hiệu quả:
⦁ Sự thánh khiết và công bình trong đời sống;
⦁ Sự tha thứ;
⦁ Sự tự do khỏi sự hư không;
⦁ Sự bình an và an nghỉ trong lòng.
Nguyện đời sống bạn đầy rẫy sự cầu nguyện !

Bài tập
⦁ Hãy học thuộc lòng 1 Giăng 1:9
⦁ Hãy cầu nguyện lời cầu nguyện cảm tạ về sự cứu rỗi của mình.

Bài học thứ năm
Cầu nguyện cho người thân và bạn bè chưa tin CHÚA
THIÊN CHÚA muốn để tất cả mọi người đều được cứu. Hãy đọc 1 Timôthê 2:3,4 và điền vào chỗ trống: “…Ấy là một sự lành và đẹp mắt ÐỨC CHÚA TRỜI, là CỨU CHÚA chúng ta, NGÀI muốn cho mọi người được và hiểu biết ”. Tại sao còn nhiều người thân và bè bạn của bạn vẫn chưa hiểu rằng họ cần phải ăn năn về tội lỗi, đến với CHÚA bằng lời cầu nguyện để nhận được sự tha thứ, sinh lại cho cuộc sống mới, trở thành người kế tự Nước TRỜI, cho dù bạn kể cho họ nghe về THIÊN CHÚA, mời họ tới Hội Thánh? Trong Lời CHÚA có lời hứa thần kì: “Hãy tin ÐỨC CHÚA JÊSUS, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi” (Công vụ các Sứ đồ 16:31)
Sự đồ Phaolô viết rằng “…Nếu Tin Lành…còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành ÐẤNG CHRIST…” (2 Côrinhtô 4:3,4). Con người trong thế gian không hiểu rằng họ cần Tin Lành. Quỉ Satan “làm mù trí”, vì nếu người ta hiểu được lẽ thật của CHÚA mà nhờ đó hộ được tự do khỏi mọi sự rủa sả của tội lỗi thì ma quỉ sẽ đánh mất quyền của nó trên họ. Vì thế mà CHÚA sai người tin CHÚA “đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến ÐỨC CHÚA TRỜI”, và bởi đức tin nơi CHÚA JESUS CHRIST “được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ” (Công vụ các Sứ đồ 26:18)
Có 2 cách “mở mắt mọi người”: cách thứ nhất – qua bài giảng Lời CHÚA, cách thứ hai – qua sự cầu nguyện.

Một số người muốn nhận biết CHÚA và Lời NGÀI và vì thế nghe giảng Tin Lành và sự làm chứng về những gì CHÚA làm cho con cái MÌNH, rồi sau đó họ tiếp nhận JESUS CHRIST làm CHÚA và ĐẤNG CỨU CHUỘC mình. Nhưng đa số thậm chí còn không muốn nghe về THIÊN CHÚA. Cần phải làm gì trong những trường hợp này? Cầu nguyện cho họ. Nhờ chiến thắng của CHÚA JESUS CHRIST trên Thập tự giá mà bạn có được năng quyền của người chiến thắng (1 Côrinhtô 15:57). Bạn thực hiện thẩm quyền này trên đất qua sự cầu nguyện, khi cấm ma quỉ hành động trong đời sống của những người thân ruột thịt của bạn. CHÚA đã ban cho bạn vũ khí cực mạnh – Lời NGÀI, để bạn giành những người đó khỏi ma quỉ!
“Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của ÐỨC CHÚA TRỜI, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy: nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết ÐỨC CHÚA TRỜI, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục ÐẤNG CHRIST” (2 Côrinhtô 10:3..5)

Cầu nguyện thế nào cho những người chưa tin CHÚA?
⦁ Hãy phá hủy sự cao tự. Trong mỗi người không tin CHÚA có sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết THIÊN CHÚA và Lời NGÀI. Thông thường hơn cả là sự kiêu ngạo, sự tự đánh giá mình cao, sự ích kỉ, sự tự tin bản thân, cảm giác hơn hẳn đặc biệt so với người khác, tin vào sức riêng mình, tài năng mình, các khả năng, sự thàn đạt trong công việc nào đó. Những người thế này, thông thường hay nói: “Tôi không cần ĐỨC CHÚA TRỜI, tôi tự đạt được nhiều điều trong đời sống, tôi có đủ sức lực (kinh nghiệm, kiến thức, khả năng) để đạt được nhiều thành quả lớn hơn nữa”. Bạn cần xác định là trong con người có sự nổi lên chống lại sự hiểu biết THIÊN CHÚA (điều này không mấy khó khăn mà rõ được trong lúc nói chuyện với họ, nhận thấy người đó trả lời bạn thế nào, biện hộ những sự thuyết phục của mình bằng cách nào), và bạn cần đến với CHÚA bằng sự lời cầu nguyện: “Trong Danh JESUS ta bắt làm tôi mọi sự kiêu ngạo (sự tự tin bản thân, ích kỉ…) và hủy phá bằng năng lực CHÚA THÁNH LINH sự cao tự trong con người này! Ta lật đổ tất cả những gì ngăn trở người này tiếp nhận Tin Lành, và bởi Huyết JESUS ta rửa sạch trí và lương tâm của người này!”
⦁ Lật nhào các đồn lũy. Bạn đã được ban cho quyền bắt “…hết các ý tưởng làm tôi vâng phục ÐẤNG CHRIST” (2 Côrinhtô 10:5). Các ý tưởng và ý đồ – là những đồn lũy mà ma quỉ tạo ra trong tri thức con người. Thí dụ, con người nghĩ rằng sự đi đến Hội Thánh sẽ mang lại thiệt hại cho gia đình người ấy, mà người ấy đang cần chu cấp, và khi người ấy cần làm sự chọn lựa: đi thờ phượng CHÚA trong Hội Thánh hay đi làm thêm để kiếm thêm tiền – thì người ấy chọn công việc. Thoạt đầu có vẻ như quyết định bình thường. Nhưng thời gian trôi đi người đó thôi không đi Hội Thánh, bào chữa mình là nuôi sống gia đình. Người đó quả quyết là hành động đúng. Tuy vậy sự quả quyết này – sự lừa dối. Bởi vì chẳng có điều gì quí hơn là tương giao với THIÊN CHÚA và cơ hội được nghe Lời NGÀI qua người giảng trong lúc thờ phượng.

nghĩa là cầu nguyện để ý nghĩ của người đó phù hợp với Lời CHÚA.
⦁ Trói ma quỉ. Ma quỉ làm mù trí con người, vì thể trong sự cầu nguyện cho người chưa tin CHÚA phải trói nó lại. Theo Tin Lành Mathiơ 18:18 tất cả những gì bạn trói dưới đất sẽ bị trói ở trên trời, và những gì bạn mở ở dưới đất sẽ được mở ở trên trời. Trên cơ sở Lời này hãy phán: “Hỡi Satan, ta trói buộc ngươi và ra lệnh để những người thân thích của ta được tự do. Tất cả những gì ngươi đã sử dụng để làm mù trí mù lòng họ, ta phá hủy nhân Danh CHÚA JESUS CHRIST!”. Hãy hướng sự cầu nguyện chống lại Satan, vì chính nó bắt mỗi người chưa tin CHÚA trong tội lỗi.
⦁ Lột bức màn che. Câu “làm mù” được sử dụng trong bản dịch tiếng Nga thì trong bản dịch tiếng Anh được thay bằng câu “che mắt bằng tấm màn che”. Ở đây nói về nhãn quan, nhìn nhận thuộc linh. Trong lúc cầu nguyện bằng quyền ban cho bạn trong Danh CHÚA JESUS, bạn có thể xé rách bức màn che khỏi mắt của những người mà bạn đang cầu cho họ.
⦁ Hãy cầu nguyện để CHÚA THÁNH LINH cáo trách người chưa tin CHÚA về tội lỗi và dẫn họ tới sự ăn năn, để họ hết lòng tiếp nhận Tin Lành cứu rỗi, bởi đức tin nơi CHÚA JESUS CHRIST nhận được sự tha tội, “…hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến ÐỨC CHÚA TRỜI…” (Công vụ các Sứ đồ 26:18). Nếu như những người mà bạn đang cầu nguyện cho họ, ở xa bạn, hãy kêu xin THÁNH LINH tìm ra người kể cho họ về đức tin, về CHÚA JESUS CHRIST, về sự cứu rỗi để CHÚA THÁNH LINH mang đến cho họ Lời CHÚA, và để trong đời sống họ tỏa sáng sự sáng chân lí CHÚA.
Hãy lập danh sách những người mà bạn sẽ thường xuyên cầu nguyện cho sự cứu rỗi của họ: đó là các thành viên gia đình bạn, nhưng người ruột thịt, thân thích, người quen của bạn. Hãy nhận thức bạn như người mà CHÚA đặt lên mình trách nhiệm cầu nguyện và rao giảng Tin Lành, và hãy nhớ rằng nhân Danh CHÚA JESUS (là vũ khí thuộc linh của bạn), dựa trên cơ sở Lời CHÚA, bạn chiến đấu không phải chống lại con người, mà chống lại mưu kế của ma quỉ. Cầu nguyện – đó là chiến trận thuộc linh: “Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của ÐỨC CHÚA TRỜI, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy: nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết ÐỨC CHÚA TRỜI…” (2 Côrinhtô 10:3..5). Lời cầu nguyện của bạn sẽ góp phần cho việc thực hiện ý CHÚA trong đời sống những người thân cận bạn. Nguyện nó luôn theo, nhiệt tình và chân thành, và đến kì mình ắt bạn sẽ thấy trong Nước TRỜI từng người mà bạn cầu thay!

Bài tập
⦁ Hãy đọc Châm ngôn 24:11 và điền vào chỗ trống: “Hãy giải cứu
, Và chớ chối rỗi cho ”

⦁ Hãy viết ra bạn cần phải làm gì để thực hiện mạng lệnh của CHÚA:

Những ý tưởng này được gọi là đồn lũy, và trong Kinh Thánh
có nói rằng phải lật đổ, bắt vâng phục ĐẤNG CHRIST, có

Bài học thứ nhất

Tuần lễ thứ sáu
CHÚA THÁNH LINH
⦁ CHÚA THÁNH LINH giúp cầu nguyện

Thần tính và thân vị CHÚA THÁNH LINH
Năm bài học tiếp theo nhằm nghiên cứu CHÚA THÁNH LINH là Ai, NGÀI được gửi xuống đất làm gì và điều đó có ý nghĩa gì đối với riêng bạn.
CHÚA THÁNH LINH – ĐỨC CHÚA TRỜI. Có khả năng là
bạn đã biết, hoặc ít nhất đã nghe rằng CHÚA BA NGÔI. Bởi vì bằng trí tuệ mình con người không thể hiểu thế nào là ba ngôi, chúng ta cần tin cậy Lời CHÚA. THIÊN CHÚA có một, nhưng xuất hiện trong ba ngôi vị: CHÚA CHA, CHÚA CON và CHÚA THÁNH LINH: “Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: GIÊ-HÔ-VA ÐỨC CHÚA TRỜI chúng ta là GIÊ-HÔ-VA có một không hai” (Phục truyền luật lệ kí 6:4)
Câu “có một” (hay còn dịch là “thống nhất”) được hiểu như tổng hợp nhiều tập hợp ở trong một thể. Thí dụ, mặt trời có một, nhưng chúng ta nhìn thấy vòng tròn mặt trời trên bầu trời, cảm thấy sự âm áp, nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Con người cũng như thế – có thần linh, linh hồn và thể xác. Tất cả cái đó – vẫn là một người. Bởi thần linh con người giao tiếp với THIÊN CHÚA, tâm hồn – tập trung của đời sống trí tuệ và tình cảm, thân thể tiếp xúc với thế giới vật lí. Hãy đọc Tin Lành theo Mathiơ 3:13..17. Bạn đã đọc xong chưa? . Đó là một trong những thí dụ nổi bật nhất về ba ngôi THIÊN CHÚA: ở đây nói về CHÚA JESUS xuống thế gian trong hình dạng con người, về CHÚA THÁNH LINH giáng xuống trong hình dạng bồ câu, và về CHÚA CHA nói từ trời. Trong Tin Lành theo Mathiơ 28:19 chúng ta đọc: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh ÐỨC CHA, ÐỨC CON, VÀ ÐỨC THÁNH LINH mà làm phép
báp tem cho họ”.
ĐỨC CHÚA TRỜI là một trong ba ngôi vị. Rất quan trọng để hiểu rằng CHÚA là cả CHÚA CHA, cả CHÚA CON, cả CHÚA THÁNH LINH. Các ngôi là thống nhất, là một. Khác nhau duy chỉ “trách nhiệm chức năng” của các ngôi vị. CHÚA THÁNH LINH chiếm địa vị cũng như CHÚA CHA và CHÚA CON, cũng sở hữu sự toàn năng, quyền phép và vinh hiển như thế. NGÀI thực hiện công việc mà chỉ có THIÊN CHÚA mới làm được. NGÀI tạo dựng trời và đất (Sáng thế kí 1:2; Gióp 26:13), làm kẻ chết sống lại (Rôma 1:4), cáo trách thế gian “…về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét” (Giăng 16:8), đuổi quỉ (Mathiơ 12:28). Nhờ CHÚA THÁNH LINH bạn đã ăn năn và được sinh lại từ trên cao (Giăng 3:5..7)
CHÚA THÁNH LINH – đó không phải là năng lượng và không phải là sức lực không có cá tính và không có cảm xúc. NGÀI – chính là ĐỨC CHÚA TRỜI, có nghĩa là sở hữu tất cả những dấu hiệu của Thần tính.
CHÚA THÁNH LINH – Ngôi Vị. NGÀI có khả năng hiểu các nan đề của chúng ta, luôn đến giúp chúng ta. Bạn đồng ý là

THÁNH LINH lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta…” (Rôma 8:26)
⦁ CHÚA THÁNH LINH dạy: “Nhưng ÐấNG YÊN ỦI, tức là ÐứC THÁNH LINH mà CHA sẽ nhơn Danh TA sai xuống, ÐẤNG ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều TA đã phán cùng các ngươi” (Giăng 14:26)
⦁ CHÚA THÁNH LINH làm chứng về THIÊN CHÚA:
“…ấy chính NGÀI sẽ làm chứng về TA” (Giăng 15:26)
⦁ CHÚA THÁNH LINH dẫn dắt: “Lúc nào THẦN LẼ THẬT sẽ đến, thì NGÀI dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật…” (Giăng 16:13)
⦁ CHÚA THÁNH LINH an ủi người tin CHÚA: “Ấy vậy, Hội Thánh … được hưởng sự bình an, gây dựng và đi trong đường kính sợ CHÚA, lại nhờ ÐỨC THÁNH LINH vùa giúp, thì số của hội được thêm lên” (Công vụ các Sứ đồ 9:31)

CHÚA THÁNH LINH biết về những sự kiện và hiện tượng. NGÀI có cảm xúc và tình cảm: NGÀI đổ tình yêu THIÊN CHÚA vào những tấm lòng của chúng ta, NGÀI có thể bị xúc phạm hay buồn lòng.
Trong Kinh Thánh bạn sẽ tìm thấy những Danh xưng của CHÚA THÁNH LINH: THẦN ĐỨC GIÊHÔVA, THẦN ĐẤNG CHRIST, ĐẤNG AN ỦI, mỗi Danh xưng đều là đặc tính của NGÀI.

Bài tập
Như vậy, CHÚA THÁNH LINH – là Cá thể (Ngôi vị) thực tế. NGÀI ở trong bạn từ thời điểm ăn năn của bạn, NGÀI hiện diện trong đời sống bạn hàng ngày, hàng phút, không phụ thuộc vào chuyện bạn có cảm thấy hay không. Bên cạnh bạn luôn có Người Bạn sẵn lòng đến giúp đỡ bạn, không bao giờ phản bội, không bao giờ ghét, không bao giờ bỏ rơi bạn. Hãy gắng sức để nhận biết NGÀI càng thêm hơn, hãy cống hiến cho việc này sao cho càng nhiều thời gian, vì chính sự tin cậy và sự tương giao hình thành dần dần. Hãy thành thực với CHÚA THÁNH LINH! Hãy đến với NGÀI với lời cầu nguyện: “Lạy CHÚA THÁNH LINH, con biết NGÀI là CÁ THỂ. Con cầu xin NGÀI hãy nói chuyện với con, hãy giúp con nhận biết NGÀI”. Hãy kể cho NGÀI là bạn cảm thấy điều gì trong lúc này, rằng bạn đang nghĩ về NGÀI, bạn thấy mối tương giao của bạn với NGÀI như thế nào. Hãy xin NGÀI nói chuyện với bạn, sau đó hãy bình tĩnh ngồi yên lặng hay đọc Kinh Thánh. Hãy lắng nghe điều gì đang xảy ra trong lòng bạn. NGÀI nhất định trả lời, và câu trả lời sẽ mang lại cho bạn sự bình an và vui mừng. Hãy miêu tả cảm xúc của mình:

không thể nghiêm túc giãi bày tâm hồn bằng đá, gỗ hay bằng sức lực không có cá tính nào. Việc khác – kể về những khó khăn cho người bạn mà người bạn ấy chăm chú lắng nghe, động viên và bảo vệ, có quyền năng và sức mạnh để làm điều này. CHÚA THÁNH LINH có thể trở thành Người Bạn như vậy với bạn. Điều nói là CHÚA THÀNH LINH là Ngôi vị được Lời CHÚA khẳng định:
⦁ CHÚA THÁNH LINH phán: “Ai có tai, hãy nghe lời ÐỨC THÁNH LINH phán cùng các Hội Thánh…” (Khải huyền 2:7)
⦁ CHÚA THÁNH LINH giúp đỡ, tiếp sức: “Cũng một lẽ ấy,
ÐỨC THÁNH LINH giúp cho sự yếu đuối chúng ta…” (Rôma 8:26)

Bài học thứ hai

CHÚA THÁNH LINH
Hãy đọc Tin Lành theo Giăng 16:7,15 và trả lời những câu hỏi sau:
⦁ Ai gửi CHÚA THÁNH LINH xuống đất?

⦁ Với mục đích gì?

⦁ Tại sao CHÚA JESUS nói: “…TA đi là ích lợi cho các ngươi…”?

Trong Kinh Thánh lần đầu tiên nói về CHÚA THÁNH LINH trong câu 2 chương 1 sách Sáng Thế Kí, chỗ nói về sự tham gia của NGÀI trong công cuộctạo dựng thế gian. Trong thời Cựu Ước CHÚA THÁNH LINH qua những người mà CHÚA chọn lựa thực hiện những phép lạ, chữa lành, làm sống lại kẻ chết, thúc giục nói tiên tri, ban cho quyền phép siêu nhiên chiến thắng đạo quân nước thù. NGÀI hà hơi trên các vĩ nhân của THIÊN CHÚA viết Kinh Thánh (2 Phierơ 1:19..21). CHÚA JESUS thực hiện sứ mạng MÌNH trên đất cũng dưới sự dẫn dắt của CHÚA THÁNH LINH.
Nếu bạn đọc hết 2 chương đầu tiên của sách “Công vụ các Sứ đồ”, bạn sẽ phát hiện ra rằng từ ngày Lễ Ngũ Tuần đến Sự đến lần thứ hai của ĐẤNG CHRIST thì CHÚA THÁNH LINH là NGÔI VỊ chính, ĐẤNG Trợ Giúp, Thầy Giáo, ĐẤNG Dẫn Dắt Hội Thánh và mỗi Cơ Đốc nhân.
Nhờ CHÚA THÁNH LINH mà Tin Lành trở nên thực tế đối với con người. Bạn hãy nhớ lại bạn đã đến với CHÚA như thế nào. Bạn chắc đã nghe nhiều lần về chuyện THIÊN CHÚA yêu thương bạn, rằng CHÚA JESUS đã chết thay cho tội lỗi bạn, nhưng bạn đã ăn năn chỉ khi CHÚA THÁNH LINH ban cho bạn sự hiểu biết ý nghĩa quí báu và giá trị của những từ ngữ này cho đời sống của bạn, và những lời đó tìm thấy sự đáp lời trong lòng bạn. Tuy vậy sứ mạng của CHÚA THÁNH LINH không dừng lại ở chuyện bạn sinh lại từ trên cao. NGÀI cáo trách về tội lỗi và hay thánh hóa bạn, ban cho bạn sức mạnh sống đời sống công bình, bao phủ tình yêu và sự chăm sóc của MÌNH khi yên ủi và ban tặng sự vui mừng. Người tin CHÚA cần phải tương giao với CHÚA THÁNH LINH để nhận biết ý muốn của THIÊN CHÚA cho mình. Nếu bạn không tương giao với ĐỨC THÁNH LINH thì bạn không thể nhận được sự dẫn dắt của NGÀI, lời khuyên bảo, báo trước, sự động viên, yên ủi, giúp đỡ đúng lúc. Bạn được kêu gọi sống dưới sự dẫn dắt của CHÚA THÁNH LINH!
Sự tương giao cần có sự tác động qua lại của hai phía. CHÚA THÁNH LINH dẫn dắt và dạy dỗ người tin CHÚA:
⦁ Qua Lời. Hãy đọc Tin Lành theo Giăng 14:26. Bạn đã đọc xong chưa? . Không có CHÚA THÁNH LINH thì không thể đạt được chân lí của giáo lí Kinh Thánh. Ngoài ra trong lúc cần thiết NGÀI có thể nhắc lại Lời bạn đã đọc. Nhưng để có được điều này cần phải nghiên cứu Kinh Thánh thường xuyên: nếu bạn không đọc Kinh Thánh thì CHÚA THÁNH LINH chẳng nhắc bạn điều gì cả!
⦁ Qua sự ấn chứng bên trong hay lương tâm. CHÚA THÁNH LINH báo trước cho bạn về nguy hiểm, mách bảo cần phải làm gì cho đúng, cáo trách nếu bạn có phạm tội. Hãy lắng nghe tấm lòng mình. Nếu bạn quyết định đúng đắn thì trong lòng bạn sẽ có sự bình an, yên nghỉ và vui mừng. Nếu quyết định trái với ý CHÚA thì bạn sẽ cảm thấy sự bất an, bực tức, đè nén, sợ hãi, không tin tưởng. Trong trường hợp này đừng vội vàng thực hiện ý định của mình.
CHÚA THÁNH LINH dạy dỗ rằng nếu đức tin của bạn tập trung chỉ vào CHÚA và Lời NGÀI thì nó sẽ vượt qua mọi thử thách và khó khăn, sẽ vững mạnh và tăng trưởng, bạn sẽ giúp được nhiều người tiếp nhận chân lí Lời CHÚA. Trong cả ngày CHÚA THÁNH LINH nhiều lần đến với bạn – hãy học cách lắng nghe NGÀI. Khi đọc Kinh Thánh và so sánh kinh nghiệm sống của mình với những gì đã đọc, bạn sẽ phát triển và gia cố mối tương giao với CHÚA THÁNH LINH.
Con người có thể phản ứng như thế nào với sự hiện diện của CHÚA THÁNH LINH?
⦁ Chống lại CHÚA THÁNH LINH (Công vụ các Sứ đồ 7:51), có nghĩa là nghe được lời CHÚA THÁNH LINH, nhưng không vâng phục NGÀI.
⦁ Xúc phạm và làm buồn lòng NGÀI (Êphêsô 4:30..32)
bởi sự giận dữ, kêu la, nói xấu, tự ái, bực tức, ý tưởng tội lỗi.
⦁ Dập tắt THÁNH LINH (2 Têsalônica 5:19) – coi thường sự dẫn dắt của NGÀI.
⦁ Đầy rẫy THÁNH LINH (Êphêsô 5:18) – thường xuyên tương giao với NGÀI, nhớ rằng NGÀI luôn luôn trong từng giây phút ở bên bạn.
Mối tương giao đối tác với CHÚA THÁNH LINH cho phép chỉ có duy nhất một phản ứng của người tin CHÚA với sự hiện diện của NGÀI – đầy rẫy CHÚA THÁNH LINH! Hãy luôn nhớ rằng CHÚA THÁNH LINH là đối tác lớn của bạn. Quyền lãnh đạo đời sống bạn thuộc về NGÀI. Chỉ có trong mối tương giao như thế bạn mới có thể hưởng thụ được sự trọn vẹn của mối tương giao với THIÊN CHÚA.
Bài tập
⦁ Hãy cầu nguyện để CHÚA THÁNH LINH giúp bạn làm xong bài tập này. Khi trả lời câu hỏi, hãy thật trung thực, để thiết lập quan hệ tin cậy với CHÚA THÁNH LINH và cho NGÀI cơ hội giúp bạn.
⦁ Học thuộc lòng câu Kinh Thánh trong Tin Làng theo
Giăng 14:26
⦁ Bạn phản ứng như thế nào với sự hiện diện của CHÚA THÁNH LINH?
⦁ tôi chống lại;
⦁ tôi xúc phạm;
⦁ tôi dập tắt;
⦁ tôi được đầy rẫy.

Bài học thứ ba

Bông trái THÁNH LINH
Hãy đọc Tin Lành theo Giăng 15:16 và điền vào chỗ trống: “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn TA, bèn là TA đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và , hầu cho
các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhơn Danh TA CHA, thì NGÀI các ngươi”. Lời hứa đáng ngạc nhiên! CHÚA nói là bạn có thể nhận được từ NGÀI mọi điều mà bạn cầu xin, nhưng với một điều kiện: bạn cần phải kết trái. Thế thì đó là bông trái gì?
Bông trái – đây điều gì đó rõ ràng với người xung quanh, điều gì đó thực tế trong thế giới vật lí, là cái gì có thể nhìn thấy, sờ thấy. Bông trái – đó là kết quả.
Thí dụ khi người phụ nữ nói rằng cô ta có mang, những người xung quanh có thể hình dung ra đứa trẻ tương lai – giới tính của bé, màu mắt và tóc, bé sẽ khóc với giọng nào, cười ra sao. Nhưng khi đứa trẻ sinh ra, chẳng cần phải hình dung điều gì nữa, có thể nhìn thấy bé. Bông trái tự nói cho mình và không cần để người ta kể về nó!
Bông trái có thể tốt, cũng như có thể xấu. Tất cả phụ thuộc vào điều là ai mang lại, nó lớn lên từ hạt giống nào. Trong Tin Lành theo Mathiơ 7:16,17 có chép: “Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu”. Những bông trái nào có thể trong đời sông con người? Hãy đọc Rôma 6:20..22 và trả lời các câu hỏi sau:
⦁ Tôi mọi của tội lỗi có bông trái gì?
⦁ Tôi mọi của sự công bình có bông trái gì?
⦁ Ai là tôi mọi của tội lỗi và ai là tôi mọi của sự công bình?

Như vậy trong đoạn Kinh Thánh này có nói về bông trái của tôi

thời chúng tạo nên một chùm và mọc trên một nhánh. Nếu bạn làm việc (sửa đổi) với bản thân dưới sự dẫn dắt của CHÚA THÁNH LINH, thì bông trái của NGÀI trong cả sự trọn vẹn sẽ được thể hiện trong từng lĩnh vực của đời sống bạn, bảo vệ bạn và ban cho bạn sức mạnh sống công bình và thánh khiết. Trong sách Châm ngôn 11:30 có chép: “Kết quả của người công bình như cây sự sống…”. Bạn được kêu gọi trở nên “cây sự sống” cho nhiều người khác, bày tỏ cho họ ĐẤNG CHRIST. Nếu người ta nhìn thấy trong bạn ĐỨC CHÚA TRỜI, thì không cần phải nói nhiều, thuyết phục họ cần phải ăn năn, mà những người thân thích chưa tin nhận CHÚA của bạn, theo thói thường, có thành kiến với sự giảng Lời CHÚA, không thể thờ ơ với những thay đổi trong tính cách, hành động, phong cách sống của bạn được.
Trong đời sống Cơ Đốc nhân chẳng có điều gì quan trọng hơn là sự thu nhập những phẩm chất vốn có của THIÊN CHÚA. Nhưng không nên cố gắng ra trái THÁNH LINH bằng những nỗ lực riêng của mình – đó là điều không thể được đối với con người. Bạn có thể, thí dụ, thay đổi hành động, lời nói, việc làm, cung cách giao tiếp của mình. Những người xung quanh sẽ tưởng là bạn đã được thay đổi, nhưng nếu bạn không để CHÚA THÁNH LINH thay đổi lòng bạn, thì bạn không thể ra trái THÁNH LINH được. Hãy làm việc với tấm lòng mình, để cho CHÚA THÁNH LINH cơ hội làm lớn lên bông trái từ hạt giống mà THIÊN CHÚA đã gieo vào bạn! Hạt giống đó – ĐẤNG CHRIST, Lời CHÚA. CHÚA THÁNH LINH vun trồng bông trái.

Bài tập
Hãy đọc Tin Lành theo Giăng 15:1..8 và trả lời các câu hỏi:
⦁ Bạn nghĩ thế nào, CHÚA JESUS gọi ai là nhánh?

⦁ Cơ Đốc nhân có thể ra trái THÁNH LINH bằng sức mình không? Tại sao (câu 4,5)?

mọi tội lỗi và bông trái của tôi mọi sự công bình. Bông trái của
tôi mọi sự công bình – kết quả của công việc CHÚA THÁNH LINH. Trong Kinh Thánh nó được gọi là “bông trái THÁNH LINH”. Còn bông trái của tôi mọi tội lỗi – bông trái của xác thịt,
bản chất tội lỗi cùng với các thú vui và tư dục của nó – “công việc của xác thịt”.

⦁ CHÚA đặt những điều kiện nào với những ai muốn ra trái?

Hãy đọc Thư gửi cho người Galati 5:17..23 và hãy chép ra, bông trái THÁNH LINH là gì:

Theo như bản chất, đó chính là đặc tính của con người thuộc linh của bạn; THIÊN CHÚA muốn thấy bạn y như vậy. Tại sao? Bởi vì NGÀI tạo dựng ra bạn như thế vào lúc bạn ăn năn, khi ấy hạt giống – là ĐẤNG CHRIST – được đặt vào trong tâm linh bạn bởi THẦN ĐỨC CHÚA TRỜI. Bạn có cố gắng nào đó để nhận được hạt giống ấy không? Không! Bạn đã thốt lên lời cầu nguyện, còn CHÚA THÁNH LINH đặt vào bạn hạt giống, mà từ ấy sẽ bông trái mới lớn lên. Hãy đọc lại lần nữa về bông trái THÁNH LINH (Galati 5:22,23). Đó là những phẩm chất của THIÊN CHÚA, hình mẫu của NGÀI mà theo đó NGÀI dựng nên bạn trong lúc bạn ăn năn.
Bông trái THÁNH LINH – đó là hình mẫu của ĐẤNG CHRIST trong bạn. Hãy nghĩ xem tất cả những phẩm chất kể trên có xuất hiện trong đời sống bạn không? Quan trọng là hiểu rằng Kinh Thánh không nói về các bông trái (số nhiều), mà nói về bông trái THÁNH LINH (số ít). Điều đó có nghĩa là nếu trong lòng bạn không đủ, thí dụ, sự vui mừng hay tình yêu thương, mềm mại hay nhịn nhục, thì bạn cũng không đủ những phẩm chất còn lại, và bông trái của bạn không trọn vẹn. Điều đó có thể ví với chùm nho. Những quả riêng biệt nhau, nhưng đồng

Bạn đã tiếp nhận JESUS CHRIST làm CHÚA và ĐẤNG CỨU CHUỘC, và trong bạn đã được gieo hạt giống không hay hư mất của Lời CHÚA. Theo thơ gửi 1 Giăng 3:1..6 bây giờ bạn ở trong ĐẤNG CHRIST. Nếu bạn để CHÚA đổi mới lại tư duy bạn theo Lời NGÀI, ĐẤNG CHRIST sẽ ở trong bạn. Nếu bạn để CHÚA hành động qua bạn tương tự như CHÚA JESUS để CHÚA CHA thực hiện công việc qua NGÀI: “…ấy là CHA ở trong TA, chính NGÀI làm trọn việc riêng của NGÀI” (Giăng 14:10), bạn sẽ ở trong ĐẤNG CHRIST.
Như vậy:
⦁ Hãy thường xuyên đọc Kinh Thánh và hành động phù hợp với những gì đã đọc.
⦁ Hãy nuôi mình bằng Lời CHÚA ban. Đừng có chọn thầy cho mình là những người hay nịnh bạn. Còn khi bạn đi thờ phượng CHÚA ở Hội Thánh, hãy biết rằng CHÚA đã ban cho người giảng luận Lời mà chính bạn đang cần.
⦁ Hãy bền lòng cầu nguyện khi tin cậy CHÚA dẫn dắt đời sống bạn.
⦁ Hãy năng đến thờ phượng trong Hội Thánh và nhóm họp nhóm tế bào.
⦁ Hãy tham gia cách tích cực vào đời sống Hội Thánh và nhóm tế bào, hãy hầu việc mọi người – và bông trái THÁNH LINH sẽ lớn mạnh trong bạn.

Bài học thứ tư
Các ân tứ THÁNH LINH
THIÊN CHÚA vun trồng bông trái THÁNH LINH trong lòng con người. Thành thử chăm sóc về “vùng đất” – tấm lòng – là nhiệm vụ quan trọng của mỗi Cơ Đốc nhân. Trong Châm ngôn 4:23 có chép: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra”. Nếu bạn hoàn toàn trông cậy CHÚA và để CHÚA “rửa sạch vùng đất” – thay đổi tấm lòng bạn, thì bông trái THÁNH LINH nhất định sẽ lớn, mang lại những phước hạnh THIÊN CHÚA cho đời sống bạn.
THIÊN CHÚA sống trong bạn, thay đổi tính cách bạn khi mang đến bông trái THÁNH LINH, và cho bạn những khả năng siêu nhiên để bạn có thể thực hiện những nhiệm vụ siêu nhiên của NGÀI.
Bông trái THÁNH LINH – đó là những gì mà bạn phải làm việc với nó bởi năng lực CHÚA – là tính cách, hình mẫu của CHÚA trong bạn.
Các ân tứ THÁNH LINH – đó là những gì mà theo ân điển bạn nhận được cho sự hầu việc – là quyền năng CHÚA trong bạn.

Hãy đọc Tin Lành theo Giăng 14:12,16,26 và trả lời các câu hỏi:
⦁ Người tin CHÚA JESUS sẽ làm trọn những công việc gì?

⦁ Tại sao điều đó là có thể được (câu 16,26)?

Không có năng lực của CHÚA thì không thể thực hiện được công việc của NGÀI. Khi tương giao với CHÚA, chúng ta nhận được không chỉ sự chỉ dẫn trong việc hầu việc mọi người, mà còn cả năng lực cần cho sự hầu việc đó nữa. Trong Kinh Thánh năng lực này được gọi là “ân tứ”, có nghĩa là “sự ban cho”
Hãy nhớ: ân tứ THÁNH LINH được bạn cho để hầu việc người khác, tôn vinh CHÚA JESUS CHRIST và khẳng định Nước TRỜI trên đất, chứ không phải để thỏa mãn những nhu cầu cá nhân và để đạt được những mục đích tư lợi. Hãy đọc 1 Côrinhtô 12:1..11. Chép ra tất cả các ân tứ THÁNH LINH:

Các ân tứ năng lực (đức tin, chữa lành, làm phép lạ)
⦁ Ân tứ đức tin – đó là sự thể hiện siêu nhiên của CHÚA THÁNH LINH. Ân tứ ban cho con người khả năng tin vào điều CHÚA sẽ làm điều gì đó đặc biệt cho người ấy. Ân tứ đức tin khác với đức tin cứu rỗi, mà nó có trong mỗi tín đồ và có thể và cần phải phát triển phù hợp với Lời CHÚA. Cũng như tất cả các ân tứ THÁNH LINH, ân tứ đức tin được thể hiện chỉ khi nào CHÚA THÁNH LINH giáng xuống trên tín đồ với năng lực đặc biệt. Một trong những thí dụ điển hình của Kinh Thánh – sự đi trên mặt nước của CHÚA JESUS (Mathiơ 14:25..27)
⦁ Ân tứ chữa bệnh – đó là khả năng siêu nhiên chữa lành người khỏi một hay nhiều bệnh tật. Con người không thể chữa lành tuyệt đối mọi bệnh tật vào bất cứ lúc nào – khả năng này duy chỉ có nơi CHÚA JESUS.
⦁ Ân tứ làm phép lạ – đó là khả năng siêu nhiên làm phép lạ. Thí dụ trong Tin Lành theo Giăng 2:1..11 có nói về phép lạ thứ nhất mà CHÚA JESUS làm khi biến nước thành rượu.

Các ân tứ hiểu biết (lời khôn ngoan, lời hiểu biết, ân tứ phân biệt các thần)
⦁ Ân tứ nói lời khôn ngoan – đó là sự bày tỏ siêu nhiên của CHÚA THÁNH LINH về những sự kiện nhất định nào đó sẽ xảy ra trong tương lai.
⦁ Ân tứ nói lời hiểu biết – đó là sự bày tỏ siêu nhiên về quá khứ hay hiện tại.
⦁ Ân tứ phân biệt các thần – đó là sự nhìn nhận siêu nhiên, sự hiểu biết chuyện xảy ra trong thế giới tâm linh nhằm mục đích xác định thần linh nào đang hành động trong con người hay ở địa điểm nào đó: THẦN ĐỨC CHÚA TRỜI hay thần sự tối tăm (thí dụ trong Kinh Thánh – Công vụ các Sứ đồ 16:16,18)
Các ân tứ phát ngôn (nói tiếng lạ, thông giải tiếng lạ, nói tiên tri)
⦁ Ân tứ nói tiếng lạ được biểu lộ khi CHÚA THÁNH LINH giáng trên bạn và bạn truyền đạt cho Hội Thánh hay cho ai đó những sứ điệp đặc biệt trên ngôn ngữ bạn không quen biết. Trong Hội Thánh tất cả chúng ta đều cầu nguyện tiếng lạ, vì CHÚA hiểu chúng ta. Nhưng chúng ta không giao tiếp với nhau bằng tiếng lạ, vì không có sự thông giải thì không thể hiểu nổi tiếng lạ.
⦁ Ân tứ thông giải tiếng lạ – đó là khả năng siêu nhiên truyền đạt lại ý nghĩa của điều nói ra trong tiếng lạ.
⦁ Ân tứ tiên tri. Các ân tứ tiếng lạ cùng thông giải tiếng lạ bằng ân tứ này, khi chúng hành động cùng nhau. Mỗi người tin CHÚA có thể kêu xin để nhận được ân tứ này. Quan trọng là hiểu rằng tiên tri – đó không phải là tiên đoán hay bói toán. Lời tiên tri – đó là lời từ THIÊN CHÚA được nói ra theo sự hà hơi của CHÚA THÁNH LINH nhằm gây dựng, khuyên răn, an ủi hay động viên.
Làm thế nào để nhận được các ân tứ THÁNH LINH
⦁ Báptêm THÁNH LINH. Tại sao điều này cần thiết và cụ thể làm như thế nào bạn sẽ biết được trong bài học sau.
⦁ Cầu nguyện về các ân tứ và luôn luôn đầy rẫy THÁNH LINH. Bạn có thể cầu nguyện về ân tứ nói tiên tri và thông giải tiếng lạ. Các ân tứ khác CHÚA THÁNH LINH sẽ ban phát giữa các tín đồ không phụ thuộc và ý muốn và mong ước của họ.
⦁ Hãy làm những gì mà CHÚA phán với bạn. Nếu bạn cảm thấy thúc giục hầu việc ai đó, hãy đến với CHÚA với lời cầu nguyện về điều này và sẽ biết được ý muốn của NGÀI. Cần phải hâm nóng ân tứ, tức là thực hành và tốt nhất làm điều này trong buổi nhóm tế bào khi đã nhất định hỏi ý kiến trưởng nhóm. Chúng ta có thể nhầm lẫn, vì thế bất kì hiện tượng siêu nhiên nào (và trước hết là sự tiên tri cá nhân) cần phải thử – từ CHÚA hay không. Sự tiên tri phải khẳng định (ấn chứng) điều mà bạn đã biết nhưng bạn có thể vẫn còn nghi ngờ. Hãy thực hành hành động các ân tứ, bằng không chúng không thể được biểu lộ và phát triển trong đời sống và công vụ của bạn, nhưng hãy nhớ rằng các ân tứ chỉ hành động khi đẹp ý CHÚA THÁNH LINH.

Bài tập
⦁ Hãy đánh dấu đâu là ân tứ THÁNH LINH?
⦁ lời tiên tri;
⦁ kĩ năng cho lời khuyên khôn ngoan;
⦁ đức tin siêu nhiên;
⦁ trí nhớ tốt
⦁ Hãy đến với CHÚA bằng lời cầu nguyện, hỏi xem bạn có thể hầu việc người khác ra sao.
⦁ Hãy ghi chép sự trả lời mà bạn đã nhận được từ CHÚA:

Bài học thứ năm

Báptêm THÁNH LINH
Hãy đọc chương 1 và chương 2 sách Công vụ các Sứ đồ. Bạn đã đọc xong chưa? Ở đây có nói về sự thực hiện lời hứa của THIÊN CHÚA: về báptêm THÁNH LINH trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Từ ngày đó CHÚA THÁNH LINH ở trên đất, và mỗi người tin CHÚA có thể (và cần phải) tiếp nhận NGÀI và đầy rẫy NGÀI hàng ngày. Trước khi CHÚA JESUS về cùng CHA, NGÀI báo trước các môn đồ MÌNH, rằng CHÚA TRỜI sẽ làm đầy rẫy họ quyền phép để họ có thể hầu việc NGÀI, thành những nhân chứng của NGÀI: “TA đây sẽ ban cho các ngươi điều CHA TA đã hứa, còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành Giêrusalem cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao” (Luca 24:48,49)
“Nhưng khi ÐỨC THÁNH LINH giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về TA tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công vụ các Sứ đồ 1:8). Bởi phép báptêm THÁNH LINH bạn nhận được quyền phép cho sự hầu việc CHÚA. Phép báptêm làm thay đổi tận gốc đời sống các môn đồ. Nhút nhát, buồn bã và hoang mang sau các sự kiện trên đồi Gôgôtha và sự thăng thiên của CHÚA JESUS CHRIST, họ đã cảm thấy mình bị mồ côi, bất lực. Nhưng khi được đầy rẫy quyền phép CHÚA THÁNH LINH trong ngày Lễ Ngũ Tuần, họ đã trở nên dạn dĩ rao giảng Tin Lành, coi thường những cản trở và bắt bớ. Sự thay đổi này cũng sẽ xảy ra cả với bạn!
Phép báptêm THÁNH LINH – đó là sự nhúng chìm (xuất phát từ tiếng Hilạp “Báptiô” – nghĩa là được nhúng chìm) trong CHÚA THÁNH LINH.
Ai có thể được báptêm THÁNH LINH? Hãy đọc Tin Lành theo Giăng 7:37..39 và điền vào chỗ trống: “…ÐỨC CHÚA JÊSUS ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào , hãy đến cùng TA mà . Kẻ nào TA thì sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. NGÀI phán điều đó chỉ về
người nào tin Ngài sẽ nhận lấy”. Nếu bạn tin vào CHÚA JESUS, thì không những bạn có thể mà còn phải nhận lãnh CHÚA THÁNH LINH! Bất cứ ai khát khao đều nhận được NGÀI. Khát khao nghĩa là gì? Mong ước điều gì đó lớn hơn, chờ đợi với đức tin, suy gẫm và cầu nguyện về điều này. Hãy đọc sách Công vụ các Sứ đồ 1:14. Hãy để ý rằng các môn đồ, khi đợi sự giáng xuống của CHÚA THÁNH LINH, “…bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện…”. Điều đó có nghĩa là giữa họ không có sự cãi cọ và bất đồng nào, tất cả họ đều nghĩ và cầu nguyện chỉ về một điều. Ở trong sự đồng một ý quan trọng đến mức mà trong Công vụ các Sứ đồ 2:1 nói lại thêm lần nữa: “Ðến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ” (trong bản dịch tiếng Nga – tất cả các môn đồ nhóm lại đồng một ý) . Hãy suy nghĩ về điều này! Để nhận lãnh THÁNH LINH, không nhất thiết phải đi nhóm, bạn có thể làm điều đó được khi ở một mình cùng CHÚA. Tuy nhiên trong lòng bạn không thể có sự xét đoán, xúc phạm, lằm bằm, không hài lòng, độc ác. Tấm lòng phải được đầy rẫy ước vọng hầu việc CHÚA trong sự hiệp một với những tín đồ khác.
Khi đọc chương 2 sách Công vụ các Sứ đồ, chắc bạn để ý tới chuyện là sự giáng xuống của CHÚA THÁNH LINH trên đất có kèm theo những hiện tượng siêu nhiên: tiếng động lớn đầy gian phòng nơi các môn đồ nhóm lại; lưỡi lửa trên từng người trong số họ; sự nói tiếng lạ; sau bài giảng đầu tiên của Phierơ gần 3000 người đã ăn năn! Khi đọc về phép báptêm THÁNH LINH trong những chương khác của sách Công vụ các Sứ đồ, bạn không còn tìm thấy những miêu tả những dấu kì hùng vĩ siêu nhiên nữa, bởi vì bây giờ CHÚA THÁNH LINH thường xuyên ở trên đất, và mỗi tín đồ đều nhận lãnh NGÀI. Và bây giờ CHÚA THÁNH LINH ở bên bạn và chờ quyết định của bạn nhận lãnh NGÀI cho sự hầu việc CHÚA. Sự nói tiếng lạ là dấu kì siêu nhiên duy nhất của phép báptêm mà nhờ đó bạn có thể được thuyết phục là bạn thực sự đã nhận lãnh CHÚA THÁNH LINH.
Thế nào là sự cầu nguyện tiếng lạ? Để trả lời câu hỏi này hãy chăm chú nghiên cứu Tin Lành theo Mác 16:17; Công vụ các Sứ đồ 2:4; 1 Côrinhtô 14:2..22; Giuđe 20. Tiếng lạ – đó là thứ tiếng cầu nguyện thuộc về trời không quen đối với bạn, mà không thể hiểu được bằng trí tuệ hay học như chúng ta học, thí dụ học ngoại ngữ. Nó xuất ra từ miệng bạn theo sự hà hơi của CHÚA THÁNH LINH. Sau khi được báptêm bạn mở miệng và phát ra những ngôn, từ hay tiếng kêu mà chúng phải có. Theo lượng thực hành của bạn trong tiếng lạ nó sẽ phát triển.
THIÊN CHÚA ban cho chúng ta cầu nguyện tiếng lạ để làm gì?
⦁ Bằng tiếng lạ chúng ta nói với CHÚA trong kín nhiệm.
⦁ Tiếng lạ – vũ khí chiến lược cho sự chinh phục tương lai. Thông thường chúng ta không biết cần phải cầu nguyện về điều gì trong thời điểm hiện tại, nhưng CHÚA THÁNH LINH là có mặt mọi nơi, và NGÀI đặt vào môi miệng chúng ta những lời cầu nguyện cần thiết, mà theo đó CHÚA thực hiện kế hoạch NGÀI trong đời sống chúng ta.
⦁ Cầu nguyện tiếng lạ có thể phục vụ như “cầu nguyện cấp cứu”. Nhiều tín đồ làm chứng rằng theo sự thúc giục siêu nhiên của CHÚA THÁNH LINH họ đã bắt đầu cầu nguyện tiếng lạ vào thời điểm, khi sự nguy hiểm đe dọa đời sống của người thân họ. Và bằng cách kì lạ, theo sự cầu nguyện sự giải cứu đã tới từ CHÚA.
⦁ Cầu nguyện tiếng lạ – công cụ hiệu quả cho sự tăng trưởng thuộc linh. Nó gây dựng và đổi mới con người thuộc linh, củng cố đức tin.
⦁ Nói tiếng lạ – đó là dấu kì khẳng định sự thực tế của THIÊN CHÚA

Nếu bạn vẫn chưa được báptêm bằng THÁNH LINH, hãy cầu nguyện với lời cầu nguyện sau: “Lạy CHA THIÊN THƯỢNG! Con được sinh lại từ trên cao, được cứu, con là con cái của CHÚA Toàn Năng. CHÚA ơi, NGÀI nói trong Lời của NGÀI: “…Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi CHA các ngươi ở trên trời lại chẳng ban ÐỨC THÁNH LINH cho người xin NGÀI!” (Luca 11:13). Con kêu cầu NGÀI, CHÚA ơi, làm báptêm THÁNH LINH cho con! Amen!”. Sau đó hãy nói những lời và câu mà chúng sẽ ra.

Bài tập
Hãy đọc Công vụ các Sứ đồ 2:38,39 và trả lời các câu hỏi:
⦁ Lời hứa CHÚA THÁNH LINH thuộc về ai?

⦁ Điều kiện nào cần giữ để nhận lãnh được CHÚA THÁNH LINH?

Bài học thứ nhất Hội Thánh. Đó là gì?

Tuần lễ thứ bảy
HỘI THÁNH

Ý muốn CHÚA ở chỗ là lập ra dân được chuộc, sau khi đã giải phóng mỗi người khỏi sự rủa sả của tội lỗi, thống nhất bởi một đức tin và nhóm tất cả lại thành Hội Thánh duy nhất.

Đề tài ở tuần lễ cuối cùng của giai đoạn thứ nhất Hệ ESBO – Hội Thánh. Trong bài học này chúng ta sẽ nói thế nào là Hội Thánh, mục đích và sứ mạng (tiền mệnh) của Hội Thánh là sao.
Nhiều người chắc mẩm rằng Hội Thánh – đó là tòa nhà mà trong đó người ta nhóm họp để cầu nguyện và tôn vinh ĐỨC CHÚA TRỜI. Nhưng khái niệm Kinh Thánh “Hội Thánh” hoàn toàn khác.
Hội Thánh – Hội những người được gọi từ trong thế gian, mà họ đang xưng nhận JESUS CHRIST là CHÚA và ĐẤNG CỨU CHUỘC mình. Từ “Hội Thánh” có thể có nghĩa Toàn cầu, địa phương hay tư gia.
Hội Thánh Toàn cầu thống nhất các tín đồ toàn thế giới, không phụ thuộc vào địa điểm và thời gian sống của họ. Đức tin vào CHÚA JESUS CHRIST như CHÚA và ĐẤNG CỨU
CHUỘC thống nhất họ. Tất cả những ai tiếp nhận Tin Lành – Tin Lành cứu rỗi, trở nên một phần của Hội Thánh này.
Hội Thánh địa phương bao gồm các tín đồ sống trong một địa điểm dân cư, quận, vùng. Trong những ngày nhất định họ nhóm họp trong các buổi thờ phượng CHÚA. Mỗi người mới tin nhận CHÚA cần phải “bám dính” vào Hội Thánh này, nơi mà CHÚA hướng người đó đến, bởi vì chính trong Hội Thánh này người ấy sẽ vững mạnh trong đức tin, nhận được thức ăn thuộc linh và sự gây dựng, hầu việc CHÚA.
Hội Thánh tư gia (nhóm) bao gồm một số lượng nhỏ các tín đồ (không quá 15 người), nhóm họp tại nhà ai đó trong số các thành viên Hội Thánh địa phương. Trong Hội Thánh chúng ta nhóm tư gia – đó là nhóm 12. Trong Kinh Thánh CHÚA phán: “Vì nơi nào có hai ba người nhơn Danh TA nhóm nhau lại, thì TA ở giữa họ” (Mathiơ 18:20). Đó chính là tại sao

Khái niệm Hội Thánh đã xuất hiện với sự tới của CHÚA JESUS CHRIST. CHÚA JESUS phán cùng các môn đồ: “…TA sẽ lập Hội Thánh TA trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được Hội đó…” (Mathiơ 16:18). CHÚA JESUS gọi Hội Thánh là của MÌNH, vì NGÀI đã dâng đời sống Mình vì Hội Thánh, chuộc Hội Thánh bằng Huyết MÌNH, và nhờ của lễ chuộc tội của NGÀI mà một dân được hình thành, được chuộc khỏi tay ma quỉ, được nên thánh (tách riêng) cho CHÚA (Tit 2:13,14). Hội Thánh được lập nên bởi CHÚA JESUS CHRIST cho sự thực hiện kế hoạch của ĐỨC CHÚA TRỜI và được dẫn dắt bởi CHÚA THÁNH LINH, còn CHÚA JESUS – CHÚA, Đầu của Hội Thánh. Và vì thế đường tới Hội Thánh chỉ có một: sự ăn năn, sinh lại từ trên cao. Vào kì đã định sẽ làm trọn điều mà CHÚA đã định trước: Hội Thánh sẽ lên trời cùng với CHÚA JESUS.
Hãy đọc chương 2 sách Công vụ các Sứ đồ, chỗ nói về sự thành lập Hội Thánh địa phương đầu tiên. Bạn đã đọc xong chưa? . Điều gì không bình thường đã xảy ra ở nơi đó?
⦁ Công vụ 2:2

⦁ Công vụ 2:3

⦁ Công vụ 2:4

trong các buổi nhóm các tín đồ chúng ta luôn ở trong sự hiện diện của CHÚA.
Hội Thánh đã có trong kế hoạch của CHÚA từ đời đời.
Nhưng ý định của CHÚA lập Hội Thánh như Hội những người thánh – những người được gọi từ thế gian, được sinh lại bởi CHÚA THÁNH LINH và sẵn lòng thực hiện ý CHÚA, vẫn là bí mật. Kì đã tới, khi THIÊN CHÚA bày tỏ sự huyền nhiệm này bởi CHÚA THÁNH LINH cho Sứ đồ Phaolô, người đã viết trong thư gửi cho những người ở thành Êphêsô về kế hoạch thành lập Hội Thánh của ĐỨC CHÚA TRỜI: “…trước khi sáng thế, NGÀI đã chọn chúng ta trong ÐẤNG CHRIST, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt ÐỨC CHÚA TRỜI, bởi sự thương yêu của NGÀI đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của NGÀI bởi ÐỨC CHÚA JÊSUS CHRIST, theo ý tốt của NGÀI” (Êphêsô 1:4,5). THIÊN CHÚA sáng lập ra dân MÌNH từ những người được chuộc bởi NGÀI. Trong Kinh Thánh nói, “…về ÐỨC CHÚA JÊSUS sẽ vì dân mà chết; và không những vì dân thôi, mà cũng để nhóm con cái ÐỨC CHÚA TRỜI đã tản lạc lại làm một đoàn” (Giăng 1:51,52) và NGÀI “là ÐẤNG liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta khỏi mọi tội và làm một dân thuộc riêng về NGÀI, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành” (Tít 2:14)

Trong ngày đó, sau sự làm chứng và kêu gọi của Phierơ, có gần 3000 người đã hiệp lại cùng các tín đồ! Họ bắt đầu nhóm họp trong đền thờ và trong các nhà: “Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện” (Công vụ 2:42). Tiếp đó có nói rằng “Mỗi ngày CHÚA lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh” (Công vụ 2:47), có nghĩa là Hội Thánh đã tăng trưởng nhờ những người mới tin nhận CHÚA.
Bạn cần đi nhóm thờ phượng CHÚA chung và ở nhóm tư gia. Không được là người tin CHÚA “riêng tư”, cách biệt khỏi những người còn lại. CHÚA nhìn thấy Hội Thánh như Thân Thể nguyên vẹn của ĐẤNG CHRIST, mà trong đó mỗi tín đồ
⦁ là chi thể của Thân Thể, còn ĐẤNG CHRIST là Đầu (Êphêsô 1:22,23). Như thể ngón tay bị đứt rời khỏi thân, nó không thể tồn tại nổi, người tin CHÚA cũng vậy, tách khỏi Hội Thánh, không thể sống cuộc sống tâm tinh có giá trị được.
Trong Kinh Thánh sự gây dựng Hội Thánh được ví với sự xây dựng đền thờ. CHÚA nhìn thấy Hội Thánh MÌNH như đền thờ thuộc linh, mà đá góc nhà của nó là CHÚA JESUS (Êphêsô 2:20), “cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong CHÚA” (Êphêsô 2:21). Mỗi người tin CHÚA là “đá thuộc linh” của đền thờ, nơi CHÚA ngự và thể hiện sự vinh hiển và quyền phép của MÌNH. Chính thế tại sao mà trong Hội Thánh xảy ra những dấu kì và phép lạ. CHÚA đã lập Hội Thánh để:
⦁ Nước TRỜI được rộng mở trên đất. CHÚA JESUS ban cho các môn đồ MÌNH như những khâm sai của Nước TRỜI Đại Mạng Lệnh mang Tin Lành cứu rỗi cho mọi người (Mathiơ 28:18..20)
⦁ Nước TRỜI được khẳng định trong các tín đồ qua sự gây dựng, thông công với nhau.
Hội Thánh được kêu gọi thực hiện sứ mạng rao truyền Tin Lành khắp trái đất (Hội Thánh chúng ta tên là “Đại Sứ Quán Nước TRỜI”, vì thế ở đây CHÚA cất nhắc những giáo sĩ, những người hầu việc CHÚA tương lai của Tin Lành JESUS CHRIST). Qua Hội Thánh CHÚA chinh phục thế gian, đánh bại các vua chúa không trung và các thế lực mờ tối (Êphêsô 3:10;6:12).
CHÚA đã chuộc loài người khỏi sự rủa sả của tội lỗi, và bây giờ NGÀI đang chờ những ai sẽ tiếp nhận Tin Lành và làm chứng cho thế gian về CHÚA JESUS CHRIST. Bạn được kêu gọi trở nên người cùng làm việc của CHÚA. Hãy cảm tạ CHÚA về việc NGÀI đã chọn lựa bạn, và hãy quyết định thực hiện Đại Mạng Lệnh của CHÚA JESUS khi rao truyền và củng cố Nước TRỜI trên đất.

Bài tập
Hãy đọc Êphêsô 3:5,6. Trả lời các câu hỏi:
⦁ Chương trình của CHÚA cho Hội Thánh ở trong điều gì?

Bài học thứ hai
Hội Thánh – Thân Thể của ĐẤNG CHRIST. Sự tương giao trong Thân Thể

Đề tài của bài học này – Hội Thánh như Thân Thể ĐẤNG CHRIST; sứ mạng người tin CHÚA như các chi thể của Thân; các nguyên tắc mà trên đó tương giao trong Hội Thánh của họ được xây dựng.
Hãy đọc 1 Côrinhtô 12:27: “Vả, anh em là thân của Ðấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy”
CHÚA nhìn Hội Thánh MÌNH như một cơ thể duy nhất và gọi Hội Thánh là Thân Thể ĐẤNG CHRIST: “NGÀI đã bắt muôn vật phục dưới chơn ÐẤNG CHRIST, và ban cho ÐẤNG CHRIST làm đầu Hội Thánh, Hội Thánh là Thân Thể của ÐẤNG CHRIST, tức là sự đầy đủ của ÐẤNG gồm tóm mọi sự trong mọi loài” (Êphêsô 1:22,23)
Như vậy, ĐẤNG CHRIST – Đầu của Hội Thánh mà qua đó NGÀI bày tỏ MÌNH trên đất. Ai được kêu gọi từ thế gian – vương quốc sự tối tăm, được trở nên công dân Nước TRỜI (Côlôse 1:13), trở nên thành viên của Hội Thánh – Thân Thể ĐẤNG CHRIST. Mỗi tín đồ cần phải nhận được sự bày tỏ về sự có phần của mình trong Thân, về sự hiệp một với CHÚA JESUS và với những tín đồ khác. Trong Kinh Thánh có chép: “Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong ÐẤNG CHRIST, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau” (Rôma 12:4,5). Thân thể vật lí của chúng ta cấu tạo từ những phần khác nhau, mỗi phần trong đó có sứ mạng riêng nhất định của mình. Chúng cần thiết theo những mức độ khác nhau cho sự hoạt động đầy đủ giá trị của thân. Tương tự vậy mỗi người tin
CHÚA đều có sứ mạng riêng của mình, và mỗi người đều cần thiết để Hội Thánh như Thân Thể ĐẤNG CHRIST hoàn thành được sứ mạng của mình trên đất.
Nhận thức được mình là chi thể của Thân Thể ĐẤNG CHRIST giải phóng khỏi chủ nghĩa cá nhân. Tín đồ cần phải sống cho Thân Thể, chứ không phải cho riêng mình. Chi trong sự hiệp một với CHÚA JESUS và với nhau chúng ta mới có thể thực hiện được sau khi đã nhận được mọi sự cần thiết cho cuộc sống và sự hầu việc CHÚA. Nếu Cơ Đốc nhân không là thành viên Hội Thánh, thì sớm hay muộn đức tin của người ấy sẽ yếu đi, người ấy sẽ quay lại nếp sống cũ đầy tội lỗi, đánh liều mất sự cứu rỗi của mình. Tương tự như thể chân hay tay không thể tồn tại được riêng khỏi thân, tín đồ không thể không phụ thuộc vào Hội Thánh.
Nhiều nhu cầu và nan đề của bạn sẽ được giải quyết qua sự hầu việc của những thành viên khác trong Hội Thánh. Hãy đọc chương 9 sách Công vụ các Sứ đồ, mà trong đó có nói về sự đối xử của Phaolô. Khi CHÚA hiện ra cho ông trong dạng ánh sáng phát ra, Saulơ (Phaolô) đang đi từ thành Jêrusalem đến thành Đamách để đàn áp Cơ Đốc nhân. Cuộc gặp gỡ với CHÚA hoàn toàn thay đổi đời sống ông, biến ông từ kẻ sốt sắng bắt bớ Cơ Đốc nhân thành Sứ đồ vĩ đại Phaolô, người viết phần lớn sách trong Tân Ước và nhờ ông mà lập ra nhiều Hội Thánh. Sau cuộc gặp gỡ với CHÚA Phaolô bị mù. Ba ngày sau CHÚA gửi tới ông một trong thành viên của Hội Thánh – Anania, để người này hầu việc Phaolô, sau khi chữa lành ông khỏi sự mù lòa. Thí dụ kì diệu này làm chứng về điều mỗi tín đồ được cứu cần các thành viên của Thân Thể

ĐẤNG CHRIST, và khẳng định sự cần thiết của việc hầu việc lẫn nhau.
Như thể các phần khác nhau của thân thể thực hiện những chức năng khác nhau, mỗi chi thể của Thân Thể ĐẤNG CHRIST được xác định trước thực hiện sứ mạng tiền định của mình. Bạn có các khả năng và tài năng (những sự ban cho này CHÚA ban cho từng người khi mới sinh), nhưng chúng được ban cho không phải để đạt được những mục đích và thỏa mãn những nhu cầu riêng của mình, mà để hầu việc người khác!
Nhiều người chưa tin CHÚA không biết được những tài năng và khả năng mình, vì thế họ chọn nghề nghiệp không thích hợp với sự kêu gọi của họ. Thời gian trôi đi, và họ không thể hiểu nổi, tại sao không có mong muốn đi làm việc, tại sao lao động trở nên gánh nặng đối với họ. Rất ít người trở nên người thành công, đạt được đỉnh cao nghệ thuật trong công việc mình. Chính CHÚA THÁNH LINH giúp đỡ bật mở và phát triển tài năng cho tín đồ. Bạn, có lẽ là nhận thấy rằng trong Hội Thánh nhiều người trở nên những người sáng tạo – những nhà thơ, nhạc sĩ. Cùng với thời gian bạn cũng phát hiện trong mình có những khả năng mà trước đây thậm chí bạn không hề đoán ra. Hãy tìm chỗ của mình trong Thân Thể, phát triển sự ban cho của mình và thi triển nó trong sự hầu việc người khác.

Dù bạn có dâng hiến bao nhiêu, cho dù bạn có nhiệt tình phục vụ ra sao, cho dù bạn có những kiến thức sâu rộng thế nào – sẽ chẳng có ích lợi gì từ những việc đó cả.
Hãy ghi nhớ! Trong Kinh Thánh có nói, rằng BẠN như tín đồ cần phải bày tỏ tình yêu TRƯỚC TIÊN, chứ không đòi hỏi nó từ người khác.
Như vậy, chúng ta rút ra kết luận cho bài học này:
⦁ THIÊN CHÚA nhìn Hội Thánh như Thân Thể ĐẤNG CHRIST: CHÚA JESUS – Đầu, còn tất cả các tín đồ – các chi thể.
⦁ Đối với mỗi người CHÚA xác định vị trí trong Thân Thể ĐẤNG CHRIST – nơi hầu việc.
⦁ Tất cả các chi thể phụ thuộc lẫn nhau, cần nhau trong sự thông công, hầu việc nhau bằng ơn mà họ đã nhận lãnh được từ CHÚA.
⦁ Nền tảng mối tương giao trong Thân Thể ĐẤNG CHRIST – sự tôn trọng và tình yêu lẫn nhau của các tín đồ.

Bài tập
⦁ Hãy đọc 1 Côrinhtô 12:13 và điền vào chỗ trống: “Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-tem chung một THÁNH LINH để ; và chúng tôi đều đã chịu uống chúng ta cũng hết, khi chúng ta mang gánh của người ”
khác – gánh nặng của chúng ta trở nên nhẹ nhàng.

Trong Hội Thánh chúng ta có nhiều mục vụ (ca đoàn, công vụ cầu nguyện, công vụ chữa bệnh, công vụ làm việc thiện, công vụ thanh niên và trẻ em…). Hãy bắt đầu hầu việc trong
công vụ nào đó, và nếu bạn nhiệt tình, trung tín và có lương tâm tốt, CHÚA sẽ đặt bạn vào chỗ mà NGÀI đã tiền định cho bạn. Đừng khinh thường người khác khi nghĩ rằng bạn có ích hơn hay tốt hơn họ. Sứ đồ Phaolô phòng trước: “…chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà ÐỨC CHÚA TRỜI đã phú cho từng người” (Rôma 12:3). Kẻ nào tự nâng mình không tránh khỏi sự sa ngã. Chúng ta cần cho nhau. Trong Thân Thể ĐẤNG CHRIST mọi người phụ thuộc nhau, và nền tảng của những tương giao phải là tình yêu thương và sự hiệp một của các thành viên Hội Thánh, điều đó là điều kiện chính của sự hiện diện THIÊN CHÚA. Tất cả các tín đồ – các chi thể của một Thân Thể ĐẤNG CHRIST, “Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác cùng vui mừng” (1 Côrinhtô 12:26)

⦁ Khi nào các tín đồ trở nên những chi thể của Thân Thể ĐẤNG CHRIST?

CHÚA ra lệnh chúng ta phải yêu thương nhau (Giăng 13:34,35). Trong Kinh Thánh có chép: “Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình; nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình…” (Lêvi kí 19:18);

“…đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng” (1 Phierơ 1:22)
Trong 1 Côrinhtô 13:4..7 bạn có thể đọc khái niệm tình yêu thương mà THIÊN CHÚA đổ đầy lòng chúng ta. Chỉ nhờ tình yêu thương mới có thể có sự hiệp nhất và sự đồng tâm giữa các tín đồ. Trong Kinh Thánh có chép: “Nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng…” (1 Phierơ 4:8); “Ðừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi…” (Rôma 13:8). Nếu trong lòng bạn không có tình yêu thương thì cho dù bạn có làm gì đi chăng nữa, cho dù bạn tích cực tham gia trong Hội Thánh như thế nào, cho
⦁ Học thuộc lòng Galati 3:27
⦁ Hãy rõ những công vụ nào có trong Hội Thánh bạn, và hãy cầu xin CHÚA chỉ chỗ của bạn.

Bài học thứ ba
“Hệ 12” như thẩm quyền của Hội Thánh. Mục đích các nhóm tư gia trong “Hệ 12”
Về sự nhóm họp của các nhóm tư gia được nói đến trong Kinh Thánh: “Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen ÐỨC CHÚA TRỜI và được đẹp lòng cả dân chúng…” (Công vụ các Sứ đồ 2:46,47). Trong Hội Thánh chúng ta, hệ thống các nhóm tư gia được gọi là “hệ 12”, và là nguyên tắc cơ bản xây dựng cấu trúc tổ chức Hội Thánh. Nguyên tắc này bao gồm những gì? Mỗi người sau khi tiếp nhận sự ăn năn, đầu tiên học giai đoạn thứ nhất ESBO như bạn đang học bây giờ. Đó là nền tảng mà trên đó cuộc sống Cơ Đốc tương lai của bạn sẽ được xây dựng. Sau khi kết thúc hoặc trong khi bạn đang học giai đoạn 1 và 2 của hệ ESBO, bạn cần phải trở nên thành viên của một trong những nhóm tư gia đang có. Đó có thể là nhóm, mà nhóm lại gần nơi bạn ở, nhóm “theo sở thích” (thí dụ như nhóm thanh niên, nhóm những người đang phục vụ trong một công vụ…). Điều qua trọng – tìm được gia đình tâm linh của mình, nơi bạn sẽ nhận được thức ăn thuộc linh, và bám chặt vào đấy như nhánh bám và cây cành, để không phải thành “kẻ tha phương thuộc linh”, đi từ nhóm nọ sang nhóm kia.
Bạn thấy được cấu trúc tổ chức của Hội Thánh trong sơ đồ. Mục sư Hội Thánh – có 12 thành viên nhóm (những môn đồ), mỗi người trong số đó cũng có nhóm của mình gồm 12 người khác…
Nhóm được hình thành từ những người mới tin nhận CHÚA. Trong “hệ 12” mỗi người được xem như lãnh tụ tiềm tàng. Theo thời gian, khi bạn vững mạnh trong đức tin, đạt được đủ trình độ cao của sự trưởng thành tâm linh, nhận được những kiến thức cần thiết, bạn có thể thống nhất xung quanh mình 12 người mà bạn sẽ là lãnh đạo của họ. Trong Hội Thánh chúng ta có tổ chức huấn luyện các lãnh đạo các nhóm tư gia ở giai đoạn 3 và 4 của hệ ESBO.

Nền tảng của “hệ 12” – tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Trong Hội Thánh lớn Mục sư không thể thâu tóm bằng sự quan tâm chăm sóc tất cả các thành viên Hội Thánh, vì thế mà các lãnh đạo giúp đỡ Mục sư. Sự tham gia vào sự hầu việc các nhóm tư gia làm cho mỗi tín đồ có cơ hội mang lại bông trái, khi phục vụ người khác, đầu tiên như thành viên của nhóm tư gia, sau đó như lãnh đạo. CHÚA JESUS cũng có 12 môn đồ. NGÀI tập trung các nỗ lực MÌNH vào họ, giành cho họ nhiều thời gian, đặt vào họ đời sống MÌNH. Hãy đọc Tin Lành theo Mác 3:14,15 và trả lời các câu hỏi:
⦁ CHÚA JESUS đã chọn bao nhiêu môn đồ?
⦁ Với mục đích gì?
1)
2)
3)
4) CHÚA JESUS đã nhìn thấy “mùa gặt thì trúng, nhưng con gặt thì ít”, NGÀI cần nhiều phụ tá – là những người mang Tin Lành cứu rỗi cho người khác. 12 môn đồ đã trở thành những phụ tạ của NGÀI. NGÀI là tấm gương cho họ, đã sử dụng mọi cơ hội để dạy dỗ họ.

Mục đích của mỗi nhóm tư gia – thống nhất các tín đồ cho sự thông công, gây dựng, hầu việc lẫn nhau và hầu việc những người chưa tin CHÚA. Rất quan trọng tiếp nhận nhóm tư gia như gia đình tâm linh của mình, mà mối tương giao trong đó được xây trên nền tảng tình yêu thương và sự tôn trọng. THIÊN CHÚA đã bày tỏ ra cho chúng ta tình yêu MÌNH bằng việc vì sự cứu rỗi của chúng ta mà NGÀI đã hi sinh CON MÌNH (Giăng 3:16). Tình yêu thương lẫn nhau chúng ta thể hiện trong sự động viên nhau, làm vững mạnh đức tin của nhau, gây dựng nhau, dạy dỗ chỉ bảo nhau. Bông trái của tình yêu thương này – sự chăm sóc và hầu việc lẫn nhau. Bên ngoài nhóm tư gia chúng ta hầu việc, khi rao giảng Tin Lành cho những người chưa tin CHÚA. Giữa các thành viên nhóm tư gia cần có thiết lập mối tương giao gần gũi, tin cậy.
Nhóm họp nhóm tư gia như thế nào?
⦁ Nhóm họp nhóm tư gia, như thông lệ, được bắt đầu từ sự thông công, trong thời gian đó người lãnh đạo cần giành sự chú ý tới từng người. Trong những lúc đầu đó là sự làm quen, kể về mình, và tiếp theo – làm chứng về sự thành công, những sự bày tỏ nhận được từ CHÚA, về những gì CHÚA đã làm. Sự nhóm họp nhóm tư gia – đó là cuộc gặp mặt các thành viên gia đình, chia sẻ mọi điều làm họ vui mừng hay lo lắng.
⦁ Trong buổi nhóm họp tư gia người ta tôn vinh CHÚA và thờ lạy NGÀI. Sự tôn vinh – đó là sự thể hiện thái độ chúng ta với CHÚA, cảm xúc thán phục, tôn sùng, biết ơn về tất cả ÐỨC CHÚA TRỜI; tôn trọng vua. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình…” (1 Phierơ 2:17,18)
⦁ Thẩm quyền trong Hội Thánh
Hãy đọc 1 Phierơ 5:5; 1 Timôthê5:17; Hêbơrơ 13:17. Chúng ta phải vâng phục ai trong Hội Thánh?

những gì NGÀI đã làm và sẽ còn làm. Mong ước thờ lạy xuất phát từ tấm lòng người đầy rẫy tình yêu đến CHÚA. Sự thờ lạy – đó là sự hiệp một với CHÚA, sự tương giao tâm linh với NGÀI, là thời gian khi mà CHÚA trả lời tiếng kêu của tấm lòng chúng ta với sự hiện diện của NGÀI. Nhóm họp nhóm tư gia do CHÚA chỉ dẫn.
⦁ Học những đề tài quan trọng đối với cuộc sống và sự tăng trưởng tâm linh của từng người tin CHÚA. Các đề tài được soạn thảo bởi Mục sư trưởng và 12 môn đồ của Mục sư.
⦁ Trong buổi nhóm họp nhóm tư gia người ta cầu nguyện về những nhu cầu cần dùng cho nhau và cho Hội Thánh. Như thông lệ, các buổi nhóm họp diễn ra ở nhà ai đó trong các tín đồ và trong khung cảnh gia đình ấm cúng. Thỉnh thoảng người ta tổ chức tiệc trà, và mỗi người có thể mang đồ tiếp đãi của mình tới để chúc phước cho người khác. Có thể mang trẻ em đến nhóm.
Chúc bạn đâm rễ lập nền trong nhóm tư gia mà CHÚA hướng bạn tới, trở nên môn đồ thực sự của CHÚA JESUS, tăng trưởng tâm linh và theo thời gian trở nên người lãnh đạo.

Bài tập
Hãy tìm trên bảng thông báo ở Hội Thánh địa chỉ của nhóm mà nhóm họp gần nơi bạn ở. Ghi ra địa chỉ và họ tên người lãnh đạo:

Bài học thứ tư
Sự vâng lời và thẩm quyền
Hãy đọc Rôma 13:1: “Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi ÐỨC CHÚA TRỜI, các quyền đều bởi ÐỨC CHÚA TRỜI chỉ định”. Bất kì quyền lực nào trong quốc gia, Hội Thánh, gia đình đều do THIÊN CHÚA chỉ định! CHÚA ra lệnh mỗi người phải vâng phục các đấng cầm quyền. Hãy đọc xem Lời CHÚA nói gì về thẩm quyền.
⦁ Thẩm quyền trong quốc gia.
“Vì cớ CHÚA, hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên, hoặc vua, như đấng rất cao, hoặc các quan, như người vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành” (1 Phierơ 2:13,14). “Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính sợ
⦁ Thẩm quyền trong gia đình
Hãy đọc Êphêsô 6:1; 1 Phierơ 3:1; 1 Côrinhtô 7:4 và chép ra, vợ phải vâng phục ai , con cái phải vâng phục ai
Như vậy, sự vâng lời và vâng phục bất kì thẩm quyền nào – là sự vâng lời và vâng phục CHÚA, ý muốn NGÀI. Trong Kinh Thánh có chép: “Nếu chúng vâng nghe và phục sự NGÀI, Thì các ngày chúng sẽ được may mắn, Và những năm chúng được vui sướng” (Gióp 36:11)
Về người không vâng phục có chép rằng người đó không “vâng phục CHÚA” (1 Têsalônica 4:8). Chúng ta được chọn lựa để vâng phục ĐẤNG CHRIST (1 Phierơ 1:2). Tín đồ được ban cho điều răn đầu tiên và là điều răn lớn nhất: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến CHÚA là ÐỨC CHÚA TRỜI ngươi” (Mác 12:30). Và để bởi việc làm chứng tỏ cho CHÚA tình yêu của mình và thực hiện được điều răn này, cần phải vâng lời và tuân phục NGÀI trong mọi lĩnh vực đời sống.
Trong Hội Thánh có những cấp bậc thẩm quyền. Các thành viên nhóm tư gia phục tùng trưởng nhóm, các thành viên Hội Thánh – Mục sư, Mục sư phục tùng các Sứ đồ và những người trong thứ bậc. Mỗi Cơ Đốc nhân cần phải biết là người đó ở dưới quyền của ai, phải vâng phục và kính trọng người lãnh đạo của mình: “Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em” (Hêbơrơ 13:17); “Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo CHÚA mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm…” (1 Têsalônica 5:12,13)
Mỗi thành viên trong Hội Thánh cần phải có người lãnh đạo thuộc linh – là người dạy dỗ, dẫn dắt người ấy. Nếu không có người lãnh đạo, con người có thể bị say mê những giáo lí lầm lạc, trở nên “con chiên lạc”. Vậy, trong Kinh Thánh có nói về những Cơ Đốc nhân lang thang từ Hội Thánh này đến Hội Thánh khác (1 Phierơ 2:25). Bạn tránh được điều này nếu có người lãnh đạo trưởng thành thuộc linh bên bạn. Hãy đọc chuyện Saulơ (1 Samuên 9:1..8). Người cha sai ông đi tìm lừa lạc. Saulơ không biết phải đi đâu, thì người tôi tớ khuyên ông: “…Tôi có trong mình một phần tư siếc-lơ bạc; tôi sẽ dâng bạc đó cho người của ÐỨC CHÚA TRỜI, rồi người sẽ chỉ đường cho chúng ta” (1 Samuên 9:8).
Lãnh đạo – đó là người đi theo CHÚA JESUS và giúp đỡ người khác theo CHÚA, thực hiện sự kêu gọi. Hãy học cách đi theo Mục sư và người lãnh đạo, hãy tiếp nhận như tiêu chuẩn việc họ khiển trách và hướng dẫn bạn. ĐỪNG BAO GIỜ XÉT ĐOÁN NGƯỜI LÃNH ĐẠO. Hãy đọc Rôma 14:4: “Ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác?”. Mục sư bạn, người lãnh đạo bạn, chồng bạn – tôi tớ của ai? Của CHÚA. Nếu vậy, bạn không có quyền xét đoán họ. Đừng xét đoán ai, lại càng đừng làm việc đó với những người mà CHÚA giao phó cho họ sự lãnh đạo. “Nó đứng hay ngã, ấy là việc chủ nó; song nó sẽ đứng, vì CHÚA có quyền cho nó đứng vững vàng” (Rôma 14:4). Lỗi lầm của người lãnh đạo, Mục sư – không phải là chuyện để xét đoán. THIÊN CHÚA biết là không có những người hoàn thiện. Sự không tuân phục chỉ được phép trong trường hợp, khi người ta bắt bạn làm điều trái với Lời CHÚA.
Kinh Thánh dạy chúng ta bắt chước những người dẫn dắt thuộc linh của mình. Điều đó có nghĩa là hướng tới trở nên khát khao, không mệt mỏi trong việc nghiên cứu Kinh Thánh như họ, học đòi đức tin của họ, sự nhịn nhục, quan sát họ xử lí thế nào trong những tình huống này, tình huống nọ. Hãy che đậy họ bằng tình yêu thương, cầu nguyện cho họ, và CHÚA sẽ thể hiện sự vinh hiển MÌNH trong đời sống bạn. Sứ đồ Phaolô có viết cho những tín đồ ở thành Côrinhtô: “Vậy, tôi lấy điều đó khuyên anh em: hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước ĐẤNG CHRIST” (1 Côrinhtô 4:16). Hãy trở nên người có thể được bắt chước. Hãy sử dụng sự khôn ngoan và kinh nghiệm của người khác để tăng trưởng thuộc linh thật nhanh chóng. CHÚA giao phó quyền lực chỉ cho những ai vâng lời. Những kẻ nổi loạn mất sự xức dầu của CHÚA, “…Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lịnh ÐỨC CHÚA TRỜI đã lập; và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình” (Rôma 13:2). Trong Nước TRỜI các tín đồ làm việc dưới sự lãnh đạo của người lãnh đạo mà CHÚA chọn lựa và xức dầu.
Mỗi người lãnh đạo – là sự ban cho của THIÊN CHÚA, và trước hết – người được xức dầu của CHÚA, được kêu gọi cho sự gây dựng và lãnh đạo Hội Thánh. Chúng ta tuân phục không phải con người, mà tuân phục uy tín của CHÚA trong con người đó. Khi tôn trọng sự ban ơn của CHÚA trong người hầu việc CHÚA, bạn tôn trọng CHÚA và sẽ nhận lãnh phước hạnh của NGÀI; khi chối bỏ người hầu việc CHÚA, bạn chối bỏ CHÚA và phước hạnh của NGÀI. Nếu bạn đối xử với người hầu việc CHÚA như với người phàm, thì bạn sẽ nhận lãnh từ người ấy như từ người phàm: nụ cười, sự thông cảm…Nhưng nếu bạn tiếp nhận người ấy như người được xức dầu của CHÚA, người được phân chia uy thế và thẩm quyền của CHÚA, thì qua người đó bạn sẽ nhận được từ CHÚA sự trả lời cho sự cần dùng của mình. CHÚA JESUS đã phán: “Ai rước các ngươi, tức là rước TA; ai rước TA, tức đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!” (Malachi 3:10). “TA sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi; và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, ÐỨC GIÊ-HÔ-VA phán vậy” (Malachi 3:11). Phần mười, “chưa tách ra”, phải dành dụm từ tất cả các khoản thu nhập, và việc này phải làm trước tiên. Hãy đem vào Hội Thánh phần mười và các của dâng không tiếc nuối gì trong lòng. Hãy đọc thư 2 Côrinhtô 9:6..8: “Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng; vì ÐỨC CHÚA TRỜI yêu kẻ thí của cách vui lòng. ÐỨC CHÚA TRỜI có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành”.
Một trong những thí dụ của CHÚA JESUS có nói về hạt giống được gieo vào nơi đất tốt, cho mùa màng 30, 60, 100 lần hơn (Mathiơ 13:1..9). “Hạt giống” – đó là những của dâng của chúng ta, còn đất tốt – đó là những dự án khác nhau lan truyền Lời CHÚA, xây dựng Nhà Thờ, công vụ truyền giáo…Như vậy, “…Hãy cho, người sẽ cho mình…” (Luca 6:38)
Đừng bao giờ bực tức và lằm bằm những người được CHÚA xức dầu. Hãy đọc chuyện về Côrê bị đất nuốt do lằm bằm (Dân số kí 16:32,33).

Ghi nhớ!
⦁ Khi đi theo người lãnh đạo và dẫn dắt mình, không ngừng tin cậy CHÚA
⦁ Hãy đối xử với Mục sư của mình với sự tôn kính, và bạn sẽ được phước.
⦁ Đối với từng người lãnh đạo, dẫn dắt, thầy giáo không có sự vui mừng nào lớn hơn sự vâng lời Lời CHÚA của các môn đồ.

Bài tập
⦁ Bạn thể hiện sự tôn trọng với người lãnh đạo mình (người dẫn dắt, Mục sư) ra sao? là rước ÐẤNG đã sai TA. Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri; ai rước một người công chính vì là công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính” (Mathiơ 10:40,41) CHÚA sẽ chúc phước bạn qua người Mục sư, lãnh đạo của bạn. Hãy cám ơn những người dẫn dắt mình về sự quan tâm chăm sóc của họ, về đồ ăn thuộc linh, hãy cầu nguyện cho họ, hãy trở nên trung thành, trung tín, vâng lời, hãy chúc phước họ bằng vật chất, lại càng hơn nếu bạn biết họ đang cần gì. Hãy đọc 1 Côrinhtô 9:11,13: “Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em, mà muốn thâu lại của vật chất của anh em, thì nào có phải một việc quá lẽ đâu?… Anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn của dâng trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao?”. Các tín đồ theo sự thúc giục của lòng mình làm các của dâng, nhưng điều đó không thay thế phần mười. CHÚA ra lệnh cho chúng ta dâng phần mười những của lễ đầu mùa công việc mình: “Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà TA; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử TA, ÐỨC GIÊ-HÔ-VA vạn quân phán, xem TA có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi,

⦁ Bạn có thể làm được gì để giúp Hội Thánh?

 

Bài học thứ năm
Sự tăng trưởng tâm linh
Mục tiêu của sự thành lập Hội Thánh – truyền bá và khẳng định Nước TRỜI. Sự hầu việc của mỗi thành viên Thân Thể ĐẤNG CHRIST đều phải tuân thủ mục tiêu này. CHÚA đã ban CHÚA JESUS CHRIST làm của lễ chuộc tội khi chuộc loài người khỏi quyền lực của ma quỉ. Ai tiếp nhận JESUS làm CHÚA và ĐẤNG CỨU CHUỘC mình được giải phóng khỏi sự rủa sả của tội lỗi, sự đau ốm và bệnh tật, khỏi những khổ đau và nghèo khó. Để trên đất được thiết lập trật tự và sự công bình của THIÊN CHÚA, để mọi người nhận biết lẽ thật Lời CHÚA, chúng ta, những người tin CHÚA, phải hoàn thành Đại Mạng Lệnh mà CHÚA JESUS giao phó cho các môn đồ MÌNH: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn Danh ÐỨC CHA, ÐỨC CON, và ÐỨC THÁNH LINH mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà TA đã truyền cho các ngươi. Và nầy, TA thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Mathiơ 28:19,20)
Trong Kinh Thánh có nói, rằng cả thế gian đang đau khổ “…chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ ÐẤNG bắt phục” (Rôma 8:20), và vì thế “…muôn vật ước ao, nóng nảy mà trông đợi con cái ÐỨC CHÚA TRỜI được tỏ ra… Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái ÐỨC CHÚA TRỜI” (Rôma 8:19,21). Các con cái CHÚA mà ở đây có nói đến – đó là những người tin CHÚA đã vững mạnh, trưởng thành tâm linh. Bạn đến Hội Thánh, tiếp nhận CHÚA JESUS CHRIST vào lòng mình, được sinh lại từ trên cao. Giai đoạn đầu tiên của đời sống Cơ Đốc của bạn – đó là giai đoạn con đỏ thuộc linh. Tuy vậy THIÊN CHÚA giao phó toàn bộ sự trọn lành của quyền phép và năng lực cho những Cơ Đốc nhân trưởng thành tâm linh, bởi vì chỉ có họ mới có thể nhận trách nhiệm về số phận của người khác và hoàn thành Đại Mạng Lệnh của CHÚA JESUS. Vì thế nhiệm vụ quan trọng của mỗi người mới tin nhận CHÚA – tăng trưởng tâm linh.
CHÚA muốn để khi tăng trưởng tâm linh, bạn trở nên giống như CHÚA JESUS CHRIST và bày tỏ NGÀI cho thế gian như thể CHÚA JESUS đã bày tỏ cho thế gian ĐỨC CHÚA CHA, để cũng như CHÚA JESUS hoàn thành xong ý muốn CHÚA CHA, bạn cũng hoàn thành xong Đại Mạng Lệnh của NGÀI. Từ lúc ban đầu điều này đã được tiền định cho các tín đồ: “Vì NGÀI cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng CON NGÀI, hầu cho CON nầy được làm CON cả ở giữa nhiều anh em” (Rôma 8:29).
Khi trở nên như CHÚA JESUS, giống như NGÀI, bạn sẽ có khả năng làm những gì mà CHÚA JESUS đã làm khi NGÀI còn ở thế gian.
⦁ Đi đến những người đang bị hư mất. CHÚA JESUS đã đến tìm và cứu con người khỏi sự rủa sả. Bạn có thể kể về CHÚA JESUS cho mỗi người chưa được cứu, cứu họ qua tình yêu thương và sự chăm sóc, chứ không phải qua sự xét đoán và kết tội.
⦁ Chữa lành bệnh nhân. CHÚA JESUS đã chữa lành tất cả những ai mong muốn điều này. Bạn đã nhận được năng lực của CHÚA JESUS, và bây giờ qua bạn NGÀI có thể động chạm đến đời sống những ai đang cần sự chữa lành
⦁ Đuổi quỉ. Trong 1 Giăng 3:8 có chép: “Vả, CON ÐỨC CHÚA TRỜI đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ”. Bạn có thể ra lệnh cho ma quỉ, bắt chúng phải đi khỏi. CHÚA đã ban cho bạn quyền phép trên các thế lực tối tăm, và bạn có quyền nhân Danh CHÚA JESUS hủy phá tất cả những gì trái nghịch với Lời CHÚA.
⦁ CHÚA JESUS đã giải thoát mọi người khỏi cảm giác sợ hãi, có tội, không tự tin vào mình, sự trầm uất. Bạn cũng có thể giúp mọi người giải quyết những nan đề này.
Cần phải làm gì để tăng trưởng tâm linh?
⦁ Trong Kinh Thánh có ban cho những người mới tin CHÚA mạng lệnh: “… hãy ham thích sữa thiêng liêng của Lời, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn” (1 Phierơ 2:2). Hãy nuôi mình bằng thức ăn thuộc linh (Lời CHÚA) và áp dụng những kiến thức nhận lãnh được vào thực tế.
⦁ Từ bỏ nếp sống cũ. Làm việc này thế nào? Trong Kinh Thánh có chép: “Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết nói sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Ðừng nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng ÐẤNG dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn… Vậy anh em là kẻ chọn lựa của ÐỨC CHÚA TRỜI, là người thánh và rất yêu dấu của NGÀI, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhơn từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như CHÚA đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành” (Côlôse 3:8..10,12..14)
⦁ Phát triển mối tương giao của mình với CHÚA, khi nhận biết NGÀI qua sự đọc Kinh Thánh và cầu nguyện.
⦁ Dâng đời sống mình cho CHÚA, cho sự hầu việc NGÀI. Nếu ai cho rằng người ấy chưa sẵn sàng làm việc vì CHÚA hay bận bịu công việc của mình đến nỗi không thể có thời gian hầu việc CHÚA, thì người đó không thực hiện ý muốn CHÚA. CHÚA JESUS đã ra lệnh cho các môn đồ theo NGÀI. Điều đó là giành cả cho bạn nữa. Nếu bạn muốn trở nên Cơ Đốc nhân vững mạnh, muốn để lời cầu nguyện của bạn là linh nghiệm – hãy làm việc trong cánh đồng THIÊN CHÚA. Hãy bắt đầu từ việc đơn giản nhất: kể cho ai đó trong số những người láng giềng, họ hàng về sự cứu rỗi của mình, về những gì mà CHÚA đã làm cho bạn. Hãy giúp đỡ người khác trong công vụ của họ, và đến kì CHÚA sẽ ban cho bạn công vụ của bạn.
Vào quyết định của bạn phụ thuộc việc đời sống bạn có thay đổi hay không, bạn có tăng trưởng tâm linh hay vẫn cứ con đỏ tâm linh cả đời sống mình. Tất cả mọi sự cho sự tăng trưởng được ban cho bạn: đồ ăn – Lời CHÚA, người dẫn dắt – CHÚA THÁNH LINH, tấm gương bắt chước – CHÚA JESUS, sự trợ giúp của các tín đồ khác qua các ân tứ THÁNH LINH, ân tứ ân điển và sự thông công trong nhóm tư gia. Đời sống bạn sẽ chứng tỏ bạn là ai, bạn biết làm gì, bạn đã đạt được những gì, bạn biết gì, bạn có theo những gì bạn đã được học không, bạn đã chiến thắng gì trong mình.

Hãy tiếp nhận sự giàu có của cơ nghiệp mình. Bạn được kêu gọi hoàn thành Đại Mạng Lệnh của CHÚA JESUS: mang Tin Lành cứu rỗi cho mọi nhà, mọi gia đình, mang Tin Lành đến mọi người, để Nước TRỜI được mở rộng và khẳng định trên khắp trái đất.

BÀI THỬ NGHIỆM
Đánh dấu những mục mà bạn có thể trả lời đúng:

⦁ Tôi phụ thuộc vào ý kiến người ta;
⦁ Tôi vâng lời những người dẫn dắt;
⦁ Tôi từ bỏ tội lỗi;
⦁ Tôi biết vượt qua điều ác, sự giận dữ, sự bực tức;

Bây giờ bạn sẽ thấy bạn đã đạt được gì trong cuộc sống Cơ Đốc của mình.
Hãy chép ra, trong lĩnh vực nào bạn cần làm việc với chính mình; theo bạn cần sửa đổi những gì?

⦁ Tôi làm điều ác, mặc dù tôi muốn làm điều lành
(chưa chiến thắng được xác thịt);

⦁ Tôi đọc Kinh Thánh hàng ngày;
⦁ Tôi đọc Kinh Thánh thỉnh thoảng;
⦁ Tôi là thành viên nhóm tư gia;
⦁ Tôi biết ơn của mình giành cho sự hầu việc người khác;
⦁ Tôi giao cho CHÚA tất cả mọi mối lo âu;
⦁ Tôi tin chắc là CHÚA yêu tôi;
⦁ Tôi biết tha thứ;
⦁ Tôi cầu nguyện cho các nhu cầu của người
khác;
⦁ Tôi giành cho sự cầu nguyện hàng ngày phút mỗi ngày;
⦁ Tôi không hổ thẹn làm chứng về ĐẤNG CHRIST;
⦁ Tôi được tự do khỏi những tật xấu;
⦁ Không đủ thời gian để cầu nguyện;
⦁ Không đủ thời gian để đọc Kinh Thánh;
⦁ Tôi cầu nguyện cho những người họ hàng chưa
được cứu;
⦁ Tôi cố gắng hòa bình với tất cả mọi người;
⦁ Tôi biết xử lí những nan đề;
⦁ Tôi tin chắc chắn là tôi được cứu;
⦁ Tôi được báptêm THÁNH LINH và cầu nguyện
tiếng lạ;

⦁ Tôi được tự do khỏi sự sợ hãi;
⦁ Tôi được tự do khỏi cảm giác phạm tội;
⦁ Tôi dễ dàng thông công với các tín đồ khác;
⦁ Tôi luôn vui mừng;
⦁ Tôi cầu nguyện về bông trái THÁNH LINH;
⦁ Tôi đang làm việc với tính cách mình trong sự
hợp tác với CHÚA THÁNH LINH và sẵn sàng chịu thay đổi;

⦁ Tôi chống lại các bệnh tật;
⦁ Tôi thường xuyên đến các buổi thờ phượng
CHÚA ở Hội Thánh.

BÀI KIỂM TRA

Qui tắc trình bày

⦁ Bài kiểm tra phải được viết vào vở mỏng riêng.
⦁ Ngoài bìa vở ghi rõ họ tên, tên Hội Thánh, họ tên người dạy, ngày tháng bắt đầu và ngày tháng kết thúc các bài học.
⦁ Các câu trả lời các câu hỏi của bài kiểm tra phải dựa trên giáo lí, chứ không phải trên lập luận cá nhân của bạn.
⦁ Bài kiểm tra nộp cho người dạy mình trong buổi học cuối cùng.

CÂU HỎI

⦁ Hãy miêu tả kế hoạch đầu tiên của THIÊN CHÚA cho con người.
⦁ Hãy miêu tả lịch sử sự nguyên tội. Nguyên nhân của nguyên tội ở đâu?
⦁ Tại sao CHÚA JESUS xuống trần (sứ mạng của NGÀI)?
⦁ Thế nào là sự cứu rỗi? Hãy nói ra những yếu tố và bằng chứng sự cứu rỗi.
⦁ Ai là Tác Giả của Kinh Thánh? Hãy chứng minh. Kinh Thánh được ban cho để làm gì? Bạn ứng dụng những kiến thức nhận được từ Kinh Thánh trong đời sống mình như thế nào?
⦁ Thế nào là đức tin? Cần đức tin để làm gì? Phải ứng xử thế nào với những thử thách? CHÚA hứa gì cho những Cơ Đốc nhân trung tín?
⦁ Nước TRỜI ở đâu và làm thế nào vào được trong đó? Hãy làm rõ câu trả lời của mình bằng những thí dụ trong Kinh Thánh.
⦁ Cầu nguyện là gì? Tại sao các tín đồ lại cần nó?
⦁ Dựa trên cơ sở những thí dụ trong Kinh Thánh hãy chứng tỏ rằng CHÚA THÁNH LINH – là ĐỨC CHÚA TRỜI và là Thân Vị. Các ân tứ THÁNH LINH được ban cho Hội Thánh để làm gì?
⦁ THIÊN CHÚA lập Hội Thánh ra với mục đích gì? Bạn có tham gia vào đời sống của Hội Thánh không? Nếu “có” thì trong công vụ nào?

10 hướng cầu nguyện tăng trưởng của Hội Thánh “Sự thương xót của THIÊN CHÚA”
⦁ Tăng trưởng số lượng, để CHÚA lấy thêm thật nhiều người mới với tấm lòng chân thật vào Hội Thánh Việt Nam đầu tiên của NGÀI tại Ukraine;
⦁ Tăng trưởng tâm linh, để con cái CHÚA trong Hội Thánh con trưởng này tăng trưởng không ngừng trong sự nhận biết, kính sợ, khát khao, yêu mến CHÚA, để bản tính của THIÊN CHÚA thành bản tính của con cái CHÚA: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, hiền lành, nhân từ, trung tín, mềm mại, tiết độ, thánh sạch, khôn ngoan, công bình, thương xót…Để con cái CHÚA được đẹp lòng CHÚA luôn luôn và đẹp lòng cả mọi người. Để được mặc lấy bản tính và quyền phép siêu nhiên сủa THIÊN CHÚA;
⦁ Tăng trưởng trong lĩnh vực tiền bạc, tài chính: con cái CHÚA luôn dư thừa tiền bạc để làm mọi thứ việc lành mở rộng Nước TRỜI Ân Phước khắp thế gian;
⦁ Tăng trưởng trong ảnh hưởng đến thế gian, ảnh hưởng và cải thiện mọi lãnh vực của đời sống xã hội (lĩnh vực tâm linh, chính trị, kinh tế thương mại, văn hóa nghệ thuật, khoa học giáo dục, thể thao, y tế, truyền thông đại chúng…);
⦁ Tăng trưởng về tài sản vật chất, để Hội Thánh có đất đai, Nhà Thờ, có phương tiện giao thông, dụng cụ máy móc làm việc, khí cụ âm nhạc…Con cái CHÚA có nhà cửa, biệt thự, phương tiện giao thông và mọi tài sản vật chất khác để hầu việc CHÚA;
⦁ Tăng trưởng trong sự thông hiểu, trong khải tượng. Để khải tượng CHÚA ban cho chúng ta được thực hiện cách tuyệt vời, ngày càng rộng mở;
⦁ Tăng trưởng trong sự nhân bội mình thêm lên, để từ Hội Thánh chúng ta ra nhiều Hội Thánh Sứ đồ mạnh mẽ khác;
⦁ Tăng trưởng trong sự biến đổi xã hội: qua các trung tâm cai nghiện, trung tâm phục hồi nhân phẩm, trung tâm trẻ mồ côi, dưỡng lão, trung tâm tị nạn, nhà hát, sân vận động, trường học, Viện hàn lâm khoa học, công ti tập đoàn thương mại, tổ chức xã hội,…;
⦁ Tăng trưởng trong sự thường xuyên dạy dỗ, đào tạo lãnh tụ, để từ Hội Thánh ra những vua, quan, những Sứ đồ, giáo sĩ đầy năng quyền CHÚA, những tay đánh lưới người…chinh phục cả thế gian cho ĐẤNG CHRIST;
⦁ Tăng trưởng vượt bậc, không giới hạn.

 

http://www.GODEmbassy.org

Email: mercy-of-GOD@ukr.net

Điện thoại hỏi đáp: +38067 268 2511, +38063 223 2997, +38063 298 1536, +38093 786 7957

Mọi thay đổi xin liên hệ theo các số điện thoại trên.

Thân ái trong AGAPE,
Mục Sư quản nhiệm Hội Thánh “Sự thương xót của THIÊN CHÚA” Nguyễn Mạnh Cường