Home » Thư Viện » Hôn Nhân & Gia Đình » Vai Trò Làm Cha Làm Mẹ

Vai Trò Làm Cha Làm Mẹ

10 Phương Cách Ðể Thất Bại Trong Vai Trò Làm Cha Làm Mẹ

01. Cha mẹ cải lộn kịch liệt trước mặt con cái. Nhưng nếu có khách đến thì cha mẹ đóng kịch thương yêu chìu chuộng nhau lắm.
02. Gạt qua một bên những câu hỏi của con cái bằng những câu trả lời như, “Ðừng làm phiền ba mẹ, ba mẹ bận lắm.”
03. Không quan tâm đến bạn bè của con cái, để chúng muốn chơi với bạn như thế nào cũng được.
04. Không bao giờ đặt kỷ luật ra cho đời sống của con cái, chỉ dùng tâm lý mà thôi.
05. Trách mắng con cái về việc học, nhưng không bao giờ khen thưởng khi chúng thành công.
06. Bày tỏ tình thương bằng vật chất. Chúng đòi gì là được nấy.
07. Không bao giờ nói chuyện với chúng về những bài học của đời sống. Thay vào đó lại để chúng tự tìm hiểu qua bạn bè, sách vở, hay báo chí không làm mạnh.
08. Tạo cho con cái những gương xấu qua cách sống của mình. Khiến con cái nghĩ rằng khi chúng lớn lên chúng sẽ không muốn giống như cha mẹ.
09. Nếu có ai cho mình biết rằng con cái đang hư hỏng, thì cha mẹ tuyệt đối từ chối không nghe không tin điều đó.
10. Ðể cho con cái còn tuổi vị thành niên tự do quyết định về tín ngưỡng. Không chỉ dẫn, cố vấn, hay có những ảnh hưởng trên chúng.