Home » Thư Viện » Học Kinh Thánh » Các Sách Tiểu Tiên Tri – HABACÚC

Các Sách Tiểu Tiên Tri – HABACÚC

HABACÚC – TIÊN TRI HAY CHẤT VẤN

Bạn có bao giờ hỏi Chúa “Tại sao” không? Ai mà chẳng thế? Tất cả chúng ta đều cảm thông với Habacúc khi ông thắc mắc với Đức Chúa Trời. Ông vật lộn với những nan đề lớn. Tại sao người công bình lại phải chịu khổ? Vì sao kẻ ác lại được hưng thạnh? Vì sao Đức Chúa Trời để cho một dân tộc gian ác thắng hơn và hà hiếp các dân khác. Tại sao Đức Chúa Trời cứ yên lặng để cho sự bất công thắng thế? Vì sao điều nầy xảy đến cho chúng ta?
Trong khi vật lộn với sự nghi ngờ, Habacúc đã không nhận được một giải đáp trực tiếp cho tất cả những thắc mắc của ông, nhưng ông nhận được một điều gì đó tốt hơn. Đức tin của ông đã được làm cho mạnh mẽ và thánh sạch. Thay vì dựa trên hoàn cảnh, đức tin của ông được trồng vững chãi trong bổn tánh của Đức Chúa Trời cùng những lời hứa của Ngài.
Habacúc đang sống trong thời kỳ đầy dẫy những hiểm họa và thậm chí còn có thể thấy những ngày tăm tối hơn đang đến gần. Giuđa đã trãi qua sự phục hưng thật dưới thời vua Giôsia, nhưng một lần nữa, những người lãnh đạo của họ lại đang xây họ khỏi Đức Chúa Trời. Trên thế giới, chiến tranh và hoang tàn đã đến với nhiều vùng. Các lời tiên tri về sự sụp đổ của Giuđa không bao lâu nữa phải được ứng nghiệm.
Sách Habacúc ghi chép cuộc tranh chiến của ông với nỗi nghi ngờ, lời than thở của ông với Chúa, sự trả lời của Đức Giêhôva và sự đắc thắng của đức tin. Sách kết thúc với một trong những tuyên bố đẹp đẽ nhất của đức tin trong cả Kinh Thánh. Habacúc cũng chứa đựng một lời công bố của lẽ thật đã giúp cho hàng triệu người bước đi trong đắc thắng với Chúa, đó là “Người công bình sẽ sống bởi đức tin.” Nguyện Chúa cho đức tin chúng ta cũng trở nên mạnh mẽ hơn khi học tập về sự tranh chiến và đắc thắng của Habacúc.

Giới Thiệu Sách Habacúc
Tác Giả và Niên Đại
Bối Cảnh Lịch Sử
Tính Độc Đáo và Sứ Điệp
Habacúc hỏi: Đức Chúa Trời Trả Lời
Vì Sao Ngài Dung Chịu Sự Dữ?
Ta Đang Dấy Người Canh Đê Lên
Làm thế nào mà Ngài Dung Chịu Họ?
Đến Đúng Kỳ Họ Sẽ Gặt
Bài Ca Đức Tin của Habacúc
Đức Chúa Trời Được Mặc Khải Qua Habacúc

Khi học xong bài nầy, bạn có thể:
• Nhận biết thời kỳ tổng quát và bối cảnh lịch sử của Habacúc.
• So sánh những nan đề của Habacúc với những nan đề tương tự ngày nay.
• Nhận biết bàn tay kỷ luật của Đức Chúa Trời như đã được thấy trong Habacúc và hiện nay.
• Nói lên những lẽ thật không thay đổi về Đức Chúa Trời được mặc khải qua Habacúc.
• Bạn hãy áp dụng cho mình phương cách của Habacúc từ chỗ nghi ngờ đi đến đức tin đắc thắng.

 1. Học tập dàn bài và các mục tiêu của bài học. Sau đó, ghi nhớ những điều đó trong tâm trí, mà đọc hết sách Habacúc trong tinh thần cầu nguyện. Đọc và nghiên cứu sách giáo khoa của Hailey từ trang 271-296 cùng với các đoạn Kinh Thánh có liên quan khi được yêu cầu ở phần khai triển bài học.
  2. Học tập kỹ lưỡng phần khai triển bài học như thường lệ, rồi làm bài tự trắc nghiệm.
  3. Ôn lại bài 8-10 để chuẩn bị cho đánh giá tiến bộ đơn vị của bạn. Đọc các chỉ dẫn trong tập học viên, rồi lấy tờ trả lời ra. Tuân theo những chỉ dẫn để điền vào tờ trả lời, rồi nộp cho giảng viên ICI của bạn là người sẽ kiểm các câu trả lời của bạn và cho biết kết quả.
  – có thể tiếp cận
  – sự tự hủy hoại mình
  – sự bối rối
  – sự cống nạp
  – dung hòa

GIỚI THIỆU SÁCH HABACÚC
HaKb 1:1-3:19 Hailey 271-275
Tác Giả và Niên Đại
1:1 Hailey 171-272
Chúng ta biết rất ít về tiên tri Habacúc. Vì cớ những lời dạy dỗ cùng bài ca của ông (đoạn 3), một số người cho rằng ông là một người Lêvi giúp việc đàn hát trong đền thờ. Tên của ông có nghĩa là “ôm giữ, âu yếm”. Các bậc cha mẹ người Hêbơrơ thường đặt cho con cái mình những cái tên bày tỏ hy vọng họ đặt nơi chúng. Có lẽ cha mẹ ông hy vọng ông sẽ ôm giữ Đức Chúa Trời và yên ủi dân sự Ngài trong nhu cầu thuộc linh của họ.
1. Luther đưa ra sự so sánh gì giữa tên gọi của Habacúc với chức vụ của ông? (Hailey 227)…………………………………………………………………………………………………………………………….
Niên đại có khả năng nhất của sách Habacúc là vào khoảng năm 607 TC, sau sự sụp đổ thành Ninive vào năm 612 TC và trước khi nhóm phu tù thứ nhất bị bắt đem từ Giuđa sang Babylôn vào năm 605 TC. Sách của ông dường như là muộn hơn các sách của những tiên tri đồng thời với ông là Sôphôni và Nahum. Có lẽ đó là lúc Giêrêmi đang đối diện với nhiều thử thách nhất trong việc rao truyền.
Habacúc rất quen thuộc với các luật lệ và sứ điệp của Đức Chúa Trời qua các tiên tri. Ông cũng quen biết nhiều với dân sự mình, là người Giuđa. Ông đã xem xét dân sự và những kinh nghiệm của họ, và vô cùng buồn bực vì những gì ông đã thấy. Ông không thể nào dung hòa điều ông đã thấy với những gì Kinh Thánh đã phán dạy ông về Đức Chúa Trời. Vì sao Đức Chúa Trời lại dung chịu tội lỗi? Vì sao những kẻ phạm tội lại không bị trừng phạt?
Habacúc biết phải mang các vấn đề của ông đến chỗ nào. Ông đã đem chúng đến cùng Đức Chúa Trời, là Đấng đã giải tỏ cho ông câu trả lời qua những lời tuyệt diệu trong HaKb 2:4 “Người công bình sẽ sống bởi đức tin”. Việc hiểu thấu lẽ thật nầy đã thay đổi cả cuộc đời của Habacúc. Sứ đồ Phaolô đã trưng dẫn lời ông khi dạy rằng sự cứu rỗi đến bởi đức tin, chứ không phải bởi việc làm (RoRm 1:17; GaGl 3:11 cũng xem HeDt 10:37-39).
Bởi vì Habacúc phải khổ sở trong tình trạng bối rối, nên một số người đã gọi ông là “ông tổ của sự nghi ngờ”. Nhưng chúng ta có thể gọi ông là “ông tổ của đức tin”. Cách biểu lộ đức tin của ông đã giúp làm thay đổi đời sống của thánh Phaolô, của Augustine, Martin Luther, và hàng triệu Cơ Đốc Nhân khác.
2. Bằng cách nào mà HaKb 3:1, 19 cho thấy Habacúc là một người Lêvi?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Lời chỉ thị trong 3:19 “Phó cho quản phường nhạc” và “Trên nhạc khí bằng dây của ta” gợi ý gì về thời gian sách được viết?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Viết thuộc lòng theo trí nhớ ý nghĩa của mỗi niên đại sau đây
a 612 TC……………………………………………………………………………………………………………..
b 607 TC……………………………………………………………………………………………………………….
c 605 TC…………………………………………………………………………………………………………………
5. Vì sao gọi Habacúc là “ông tổ của đức tin” là phù hợp?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bối Cảnh Lịch Sử
IISu 2Sb 35:20-36:8; Gie Gr 26:1-37 Hailey 27
Thời điểm Habacúc viết sách là một thời điểm hết sức rắc rối. Có lẽ ông đã nói tiên tri trong cuộc phục hưng dưới thời Giôsia (621 TC). Chắc chắn ông đã vui mừng khi chứng kiến thế lực của Asyri bị bẻ gãy vào năm 612 TC. Đức tin của ông chắc chắn cũng được củng cố mạnh mẽ khi nhìn thấy các lời tiên tri của Nahum được ứng nghiệm, nhưng các sự việc đã đổi thay ở Giuđa.
Pharaôn Nêcô, vua Aicập, đã lên đường ra đánh người Canhđê tại Cạtkêmít, sông Ơphơrát. Vua Giôsia thì cứ nhất định đòi ra đánh Nêcô, và đã bị giết chết trong chiến trận vào năm 609 TC. Thế là Giuđa phải cống thuế cho Aicập. Các con Giôsia là những kẻ cai trị yếu nhược, bị những con người gian ác chi phối, và đất nước lại trở về tình trạng thờ hình tượng và gian ác. Trong lúc đó, Canh đê (Babylôn) đang chiến đấu để kiểm soát vùng Trung Đông, là một mối đe dọa mới đối với Giuđa.
6. Dựa trên phần đọc chỉ định nầy, hãy khoanh tròn mẫu tự đứng trước các câu đúng liên quan đến bối cảnh lịch sử của lời tiên tri Habacúc.
a. Có lẽ vua Giôsia đang trị vì vào lúc Habacúc viết sách.
b. Giôsia và em ông là Giêhôgiakim (còn được gọi là Êliakim) đều là các vua gian ác đã đưa dân sự trở lại phạm tội.
c. Trong đời trị vì của Giêhôgiakim, Giêrêmi đã nói tiên tri rằng Giuđa sẽ bị đưa đi làm phu tù trong bảy mươi năm tại Babylôn.
d. Vào thời gian Habacúc nói tiên tri, Giuđa đang giữ một vị trí quyền lực trên các lân bang.
Tính Độc Đáo Và Sứ Điệp
HaKb 1:1-3:19 Hailey 272-275
Sách Habacúc thật độc đáo trong số các sách tiên tri khác về cả chủ đề lẫn cấu trúc. Các sách tiên tri khác chủ yếu là sứ điệp của Đức Chúa Trời phán cho các dân, được ban cho qua một tiên tri. Còn Habacúc là lời ký thuật về sự tranh chiến nội tâm của một nhà tiên tri, thắc mắc về các phương pháp của Đức Chúa Trời và những câu trả lời của Chúa trước các thắc mắc của ông.
Cấu trúc của sách là: thắc mắc, trả lời, thắc mắc, trả lời, bài ca ngợi khen. Cuộc trao đổi nầy cho chúng ta những câu trả lời quan trọng đối với các câu hỏi của chính mình. Những câu trả lời nầy bao gồm những lẽ thật về sự kỷ luật của Đức Chúa Trời, sự tự hủy hoại của tội lỗi, và đức tin để nâng đỡ, bảo tồn chúng ta dưới bất cứ tình trạng nào. Chúng ta sẽ xem xét tất cả những lẽ thật đó trong bài học nầy.
Habacúc thường được gọi là Gióp của các tiên tri. Cả hai người nầy – Gióp và Habacúc, đều có cùng những nan đề về mặt thần học:
1. Vì sao kẻ ác được thịnh vượng?
2. Vì sao người công bình phải chịu khổ?
3. Vì sao Đức Chúa Trời yên lặng thay vì đáp lời cầu nguyện của tôi?
Sách Gióp nói đến sự hoạn nạn của một con người, còn Habacúc liên quan đến hoạn nạn của một dân tộc.
7. (Chọn câu đầy đủ nhất) Hailey nói rằng trong sách Gióp lẫn sách Habacúc, sự hoạn nạn là sự kỷ luật (274) nói cách khác
a) Người ta sẽ chưa chịu ăn năn nếu như trước hết họ chưa bị hình phạt.
b) Bất cứ điều gì một cá nhân hay một dân tộc nào gieo ra, họ sẽ phải gặt lấy.
c) Những sự đoán phạt của Đức Chúa Trời là để cứu rỗi dân sự Ngài.
8. Cấu trúc của sách Habacúc khác với các sách tiểu tiên tri khác mà chúng ta đã học ra sao?
9. Sách Habacúc bắt đầu bằng việc nêu thắc mắc và kết thúc với điều nào sau đây?
a) Nghi ngờ.
b) Buồn rầu.
c) Hy vọng.
d) Đức tin.
HABACÚC HỎI: ĐỨC CHÚA TRỜI TRẢ LỜI
1:1-2:20 Hailey 274-288
Vì Sao Ngài Dung Chịu Điều Sai Trái?
1:1-4 Hailey 274, 276-277
Hầu hết các sách tiên tri cho chúng ta thấy các tiên tri thay mặt Chúa phán với dân sự. Sách Habacúc cho chúng ta thấy một tiên tri thưa với Chúa về dân sự. Ông viết lời làm chứng của ông và sự mặc khải ông đã nhận được từ nơi Chúa để làm vững mạnh đức tin của dân sự Đức Chúa Trời trong thời mình và suốt các thời đại.
Trong 1:2 chúng ta thấy hai lần Habacúc kêu van trong sự tuyệt vọng. Tiếng kêu đầu là xin sự cứu giúp. Tiếng kêu thứ hai là một từ hàm ý “gào thét với nỗi thống khổ”. Habacúc đang thống khổ trong tâm linh vì cớ tội lỗi của dân sự mình. Họ đã bội giao ước vừa được khôi phục lại. Sự suy bại thuộc linh đã dẫn đến tình trạng bại hoại đạo đức. Bạo hành đầy dẫy trên đất. Habacúc cầu nguyện, nhưng dường như Đức Chúa Trời chẳng thèm nghe. Vì vậy Habacúc suy nghĩ. Nếu Đức Chúa Trời là thánh và công bình, sao Ngài lại có thể dung chịu tội lỗi của Giuđa?
10. Theo sự mô tả trong 1:3-4 những tội lỗi của Giuđa là gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Điều gì được hàm ý trong câu hỏi của Habacúc “Tôi kêu van mà Ngài không nghe tôi cho đến chừng nào?”
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Bốn câu hỏi của Habacúc trong 1:2-3 hàm ý một số những nghi ngờ về Đức Chúa Trời và bản tánh của Ngài: Có thật là Ngài yêu chúng ta không? Ngài có quan tâm đến những gì đang xảy ra không? Ngài có đang ở đó không? Ngài có nhậm lời cầu nguyện không? Ngài là thánh khiết thì sao lại dung chịu những tội lỗi như thế trong dân sự? Nếu Ngài là Đức Chúa Trời công chính, thì tại sao Ngài không trừng phạt những kẻ có tội? Bạn có bao giờ cảm thấy mình cũng đang muốn hỏi những câu hỏi ấy không? Có lẽ chúng ta giống như Habacúc cũng đã có những lần thắc mắc tất cả những điều như thế.
12. Nếu mọi cách khác đều thất bại, thì Đức Chúa Trời dùng cách nào sau đây để xử lý với tội lỗi con người? Ngài kêu gọi người ấy qua
a) Luật pháp
b) Sự đoán phạt
c) Lời Chúa hoặc sự cảnh cáo của các tiên tri.
d) Sự hình phạt có giới hạn.
Ta Khiến Người Canh Đê Dấy Lên
Đức Chúa Trời không định tội Habacúc vì những thắc mắc và nghi ngờ của ông, Ngài vui lòng trả lời cho tôi tớ Ngài đang cơn bối rối và vẫn tiếp tục dùng ông với tư cách tiên tri của Ngài. Song trong các câu trả lời của Đức Chúa Trời không phải luôn luôn là điều chúng ta mong đợi! Thay vì hứa hẹn chấm dứt bạo hành, Đức Chúa Trời tỏ cho Habacúc biết rằng sẽ có sự bạo hành dữ tợn hơn nữa xảy đến. Giuđa gian ác sẽ gặt sự bạo hành mà họ đã gieo. Đức Chúa Trời đang nắm giữ quyền kiểm soát. Ngài đang dấy người Canh đê lên để hình phạt Giuđa vì sự không vâng lời của họ.
Đức Chúa Trời cho chúng ta biết Ngài đã thấy nỗi khổ của các nạn nhân của sự bạo hành. Ngài nghe tiếng kêu la của những kẻ chịu khổ. Ngài không bỏ qua tội lỗi. Đến đúng kỳ, Ngài sẽ hình phạt tội lỗi và Ngài có thể dùng người khác để làm điều đó. Ngài đang nắm quyền kiểm soát!
Đức Chúa Trời không trả lời trực tiếp đối với bốn câu hỏi của Habacúc, nhưng Ngài cho ông biết điều Ngài sẽ làm. Ngài hàm ý rằng Ngài sẽ kỷ luật và sửa trị Giuđa bằng cách dùng Babylôn hình phạt tội lỗi của họ. Điều nầy sẽ xảy ra trong đời của Habacúc.
13. Điều gì sẽ khiến cho người Canh đê giành được thành công?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
14. Theo Hailey 278-279, điều nào sau đây nói rõ nhất vai trò của người Canh đê trong việc thi hành sự đoán phạt của Chúa trên Giuđa?
a) Họ sẽ nhận các huấn thị cụ thể từ Đức Chúa Trời để vâng theo, và bởi đó Ngài sẽ ban thưởng cho họ bằng cách mở rộng nước họ trên đất.
b) Đức Chúa Trời sẽ dùng người Canh đê vì cớ sự độc ác và dữ tợn của họ.
c) Người Canh đê trở thành công cụ trừng phạt của Đức Chúa Trời vì họ đã hưởng ứng nhanh trước ý định của Ngài.
d) Người Canh đê ra từ một dòng dõi công bình ở tại vùng Urơ cổ; vì vậy họ là những công cụ đoán xét thích hợp.
15. Điều nào sau đây là những lẽ thật được minh họa bởi sự trả lời của Đức Chúa Trời đối với Habacúc (Xem Hailey trang 273).
a) Vận mệnh của hết thảy các dân đều ở trong tay của Đức Chúa Trời.
b) Những kẻ Đức Chúa Trời dùng để thực hiện các ý định của Ngài sẽ nhận được một sự ban phước đặc biệt.
c) Đức Chúa Trời không trực tiếp tham gia vào sự dấy lên hoặc sụp đổ của các nước.
d) Gian ác là tự hủy hoại mình.
Thể Nào Ngài Dung Chịu Được Chúng Nó?
1:12-2:1 Hailey 275, 279-281
Habacúc đã bàng hoàng trước lời của Đức Chúa Trời! Làm thế nào mà một Đức Chúa Trời thánh khiết lại có thể dùng những người Canh đê gian ác để hủy diệt Giuđa? Quả thật, sự trừng phạt Giuđa đã chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết và công bình. Ngài sẽ hình phạt tội lỗi. Habacúc đã nhìn thấy giá trị của kỷ luật dành cho Giuđa nhưng ông thắc mắc phương cách của Đức Chúa Trời. Bất chấp Giuđa tội lỗi như thế nào, dân tộc họ vẫn còn khá hơn những người Canh đê hung bạo! Vậy thì làm thể nào mà Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình lại có thể vùa giúp cho dân Canh đê trong cuộc chinh phục của họ?
16. Đọc Hailey (1:13 trang 279-280) và trả lời các câu hỏi sau đây:
a. Hailey đưa ra lập luận gì để cho rằng Giuđa KHÔNG công bình hơn dân Canh đê?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Theo Hailey, Habacúc còn hàm ý điều gì nữa trong 1:13?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
c. Hailey đưa ra điều luật nào không thể đổi được của Đức Chúa Trời để giải thích cho hàm ý thứ hai nầy?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Khi so sánh 1:12 với 1:2-3 chúng ta thấy có sự thay đổi nơi thái độ của Habacúc. Niềm tin mạnh mẽ hơn được bày tỏ. Đức Chúa Trời đã trả lời, và Habacúc khẳng quyết đức tin ông đặt nơi sự thánh khiết và sự bảo vệ con dân Ngài. Ông gọi Đức Chúa Trời là “Vầng Đá” có nghĩa là một nơi ẩn náu, và nói rằng “Chúng tôi sẽ không chết”.
Đức Chúa Trời đã lập các tiên tri Ngài và những người hầu việc Ngài làm kẻ canh giữ (2:1), Ngài ban cho chúng ta những sự nhận biết về luân lý đạo đức, khiến chúng ta nhìn thấy những tội lỗi sẽ hủy hoại dân tộc hoặc cá nhân (1:3) Ngài dạy chúng ta nan đề cơ bản là gì (1:4) và bảo chúng ta hãy để ý xem cánh tay của Ngài trong lịch sử (1:5).
17. Exe Ed 33:1-7 cũng nói đến những gì người canh giữ phải làm. Trách nhiệm của chúng ta với tư cách người canh giữ của Đức Chúa Trời là gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Đến Đúng Kỳ, Họ Sẽ Gặt
HaKb 2:2-20 Hailey 275, 282-288
Đức Chúa Trời bắt đầu sự trả lời của Ngài bằng cách bảo Habacúc hãy chép lời của sứ điệp (2;2) các lời của Ngài cho chúng ta một khuôn mẫu dành cho tất cả văn phẩm Cơ Đốc:
1. Khá chép : Làm cho sứ điệp tồn tại bền lâu và dễ tiếp cận.
2. Sứ điệp : (Sự hiện thấy) Viết điều Chúa phán.
3. Khiến rõ ràng : Làm cho sứ điệp rõ ràng, dễ đọc.
4. Trên bảng : Sử dụng các phương pháp tốt (việc in ấn rõ ràng, nghệ thuật).
5. Hầu cho : Có một mục đích dứt khoát.
6. Người (kẻ đọc nó ) có thể chạy : Người đọc sẽ được cảm động mà có quyết định – tức là phải chạy đến với Chúa, chạy cùng Chúa, chạy vì Chúa.
Đối với Habacúc và đối với chúng ta, phải viết lời của Chúa sao cho lời đó là một lời làm chứng lâu bền và đem lại sự gây dựng là điều quan trọng. Khi lời tiên tri được ứng nghiệm, người ta có thể thấy là lời đó đến từ Đức Chúa Trời và rằng Ngài là Đấng cai trị bằng sự công chính. Lời đã được viết ra có thể được sao chép và phân phát cho nhiều người. Sứ điệp của Habacúc đã được viết ra hơn 2.500 năm, và sứ điệp ấy vẫn còn phán với chúng ta ngày nay, dức dấy đức tin của chúng ta.
Nếu chúng ta không có Kinh Thánh, là lời được viết ra của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng sẽ không biết về Ngài. Văn phẩm Cơ Đốc đã ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người. Một ví dụ đó là môn học mà bạn đang học. Điều bạn đang học được trong khi đọc và nghiên cứu chắc chắn làm mạnh mẽ đức tin của bạn. Bạn cũng có được một cơ hội để viết lời của Chúa để cảm thúc con người. Khi bạn làm điều đó, khuôn mẫu trong Habacúc 2;1-2 sẽ giúp bạn.

HaKb 2:2-10 Khung 10.2
Đức Chúa Trời đã tỏ cho Habacúc biết rằng đến đúng kỳ Canh đê sẽ gặt sự hung bạo nó đã gieo. Tội lỗi dẫn đến mùa gặt sự chết của nó. Sự đoán phạt sẽ khởi từ Giuđa vì nó đã biết lẽ thật mà không vâng theo lẽ thật (IPhi 1Pr 4:17). Nhưng sự kỷ luật sẽ giúp cho Giuđa dẫu cho nó đến từ người Canh đê.
Trong lúc nầy, dân sự Chúa phải sống bằng đức tin, tin cậy nơi kỳ đã định của Ngài để sửa ngay lại những sự trái nghịch trên thế gian. Chúng ta có thể tin cậy Ngài dầu bất cứ điều gì xảy đến! Đó chính là điều Habacúc quyết định phải thực hiện.
18. Đọc Hailey 284-288 rồi ghép cặp mỗi tai họa nghịch cùng sự cai trị bại hoại (phải) với lời giải thích Hailey đưa ra (trái).
…a Sự đoán phạt nghịch cùng kẻ không thương xót và lợi dụng người khác vì lòng tham.
…b Sự đoán phạt nghịch cùng sự dùng địa vị và thanh thế để làm say, tước đoạt và hủy hoại danh dự và nhân phẩm của người khác.
…c Sự đoán phạt nghịch cùng kẻ thâu đoạt của cải và quyền hành do bóc lột kẻ khác.
…d Sự đoán phạt nghịch cùng sự thờ hình tượng và chủ nghĩa duy vật chất.
…e Sự đoán phạt nghịch cùng lòng tham muốn sự chinh phục và quyền lực.

 1. Theo Hailey, mục đích của những tai ương là để thực hiện điều nào dưới đây?
  a) Nói lên các nguyên tắc của sự cai trị thiên thượng nghịch cùng bất cứ quyền lực nào đi theo kiểu cư xử đã được mô tả.
  b) Giải thích vì sao người Canh đê lại được Chúa chọn để đem sự đoán phạt đến nghịch cùng dân Giuđa.
  c) Mô tả loại hành động chắc phải có của nhà cầm quyền nào gây chiến tranh cùng một chính quyền khác.
  20. Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên các dân tộc hoặc những người cư xử theo cách ấy (HaKb 2:7-8, 16-17) là như thế nào? Nói điều nầy như một nguyên tắc chung.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………
  “Người công bình sẽ sống bởi đức tin ” (2:4). Đức Chúa Trời dùng từ Hybá dành cho chữ đức tin với ý nghĩa là “không dao động”, ám chỉ một sự gắn bó chặt chẽ với Đức Chúa Trời, một đức tin kiên vững không nghi ngờ sự khôn ngoan, sự công bình hoặc tình yêu của Ngài trong những gì Ngài làm. Đó là sự xác quyết mạnh mẽ rằng bất cứ điều gì Đức Chúa Trời làm cũng đều phải lẽ. Bạn có thể nghỉ yên trong đức tin loại ấy và “trao mọi sự lo lắng mình cho Ngài vì Ngài hay săn sóc anh em” (IPhi 1Pr 5:7). Chính đức tin đã cứu chúng ta “Ápraham tin Đức Chúa Trời, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người” (SaSt 15:6). Đó chính là chìa khóa dẫn vào một đời sống đắc thắng hiện nay và trong cõi đời đời.
  21. Những câu nào trong đoạn 2 ban hy vọng về sự đắc thắng và sự cứu rỗi cho những kẻ bị hà hiếp?……………………………………………………………………………………………………
  Giải thích câu trả lời của bạn………………………………………………………………………………..
  BÀI CA ĐỨC TIN CỦA HABACÚC
  HaKb 3:1-19Hailey 289-296
  Bài thánh ca đẹp đẽ đầy lời ca tụng của Habacúc xuất phát từ sự đối mặt của ông với Chúa. Nhà tiên tri đã kêu xin Ngài cứu giúp và Đức Chúa Trời đã gặp gỡ ông cách vinh hiển. Đức Chúa Trời cũng có thể giải quyết mọi khủng hoảng trong đời sống chúng ta nữa, cũng như trong Hội Thánh nếu chúng ta cầu nguyện cùng Ngài.
  BÀI CA ĐỨC TIN DÂNG LÊN ĐỨC CHÚA TRỜI
  3:1-19
 2. Sau khi Chúa trả lời những điều ông than thở, Habacúc đã hiểu thế nào về mỗi điều sau? (xem Hailey trang 289)
  a. Giuđa và Giêrusalem…………………………………………………………………………………………….
  b. Dân Canh đê………………………………………………………………………………………………………..
  Cũng như Habacúc chúng ta có thể đến chỗ có được đức tin mới mẽ đặt nơi Chúa khi nhìn lại công việc của Ngài trải qua các thế kỷ (3:2-15). Chúng ta thấy cách Ngài dùng thiên nhiên để thực hiện ý muốn của Ngài. Chúng ta nhìn xem bàn tay của Ngài hành động qua lịch sử loài người. Chúng ta thấy Ngài thực hiện mọi sự vì cớ sự vinh hiển và vinh quang của Ngài và vì lợi ích của dân sự Ngài. Habacúc nhận ra rằng chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ trong chương trình của Ngài vào một thời điểm mà thôi. Chúng ta phải nhịn nhục chờ đợi sự ứng nghiệm chương trình của Ngài vào đúng kỳ Ngài hoạch định (3:16). Còn trong lúc nầy, dầu có điều gì xảy ra đi nữa, chúng ta vẫn có thể vui mừng trong Ngài và bước đi mỗi ngày bằng sức lực của Ngài (3:17-19).
  23. Việc Habacúc ôn lại những công việc Chúa đã làm trong quá khứ tiết lộ chân lý quan trọng gì về Ngài (xem Hailey 290-291)..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………
  Lời cầu nguyện của Habacúc đoạn 3 cho chúng ta một kiểu mẫu của sự cầu nguyện và đức tin (Khung 10.3). Kiểu mẫu ấy gồm.
  1. Việc xem xét quyền năng của Chúa trong quá khứ (trong Kinh Thánh, trong lịch sử Hội Thánh và từng trải của bạn) và cầu xin Ngài bày tỏ quyền năng và tình yêu giống như vậy cho hiện nay.
  2. Sự Cầu Thay.
  3. Suy nghĩ đến bản tánh của Chúa cùng các lời hứa của Ngài.
  4. Nhịn nhục chờ đợi các lời tiên tri và lời hứa của Chúa được ứng nghiệm.
  5. Quyết định tin cậy Chúa và vui mừng, dẫu có bất cứ điều gì xảy đến.
  6. Ngợi khen Chúa và xưng nhận Ngài là sức lực của bạn.
  24. Hãy viết lại 3:17-19 vào vở của bạn từ quan điểm của chính kinh nghiệm của bạn, như một sự bày tỏ đức tin của bạn đặt nơi Ngài dầu hoàn cảnh của bạn hiện nay như thế nào.
  Để kết thúc bài học nầy, tôi đề nghị bạn hãy hát Habacúc đoạn 3 dâng lên Chúa bằng giai điệu của chính bạn như một cách bày tỏ đức tin bạn đặt nơi Ngài. Bạn sẽ được vui mừng với bài ca đó và Đức Chúa Trời cũng vui nhận lời ca tụng đó!
  ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC MẶC KHẢI QUA HABACÚC
  25. Ôn lại biểu đồ mẫu ở bài 2 (Khung 2.7) rồi hoàn tất biểu đồ dưới đây dành cho sách Habacúc (Khung 10.4) tuân theo khuôn mẫu tương tự.

Bài Tập Tự Trắc Nghiệm

CÂU LỰA CHỌN . Khoanh tròn mẫu tự của câu trả lời đúng nhất của mỗi câu hỏi.
1) Điều nào sau đây mô tả đúng nhất cấu trúc cơ bản của Habacúc
a) Câu hỏi – và – Trả lời.
b) Thuộc văn xuôi.
c) Văn thuật chuyện.
d) Thuộc thơ ca.
2. Sách Habacúc có lẽ được viết ra sau
a) Cuộc Lưu Đày.
b) Khi nhóm phu tù đầu tiên bị đem từ Giuđa sang Babylôn.
c) Sự sụp đổ thành Ninive vào năm 612 TC.
d) Lời tiên tri của Giêrêmi.
3. Những lời nổi tiếng nhất của Habacúc là: a) “Cá nhân cũng như các quốc gia, đều sẽ gặt điều họ đã gieo”.
b) “Vì sao người công bình phải chịu khổ?”
c) “Vì sao kẻ ác được thịnh vượng?”
d) “Người công bình sẽ sống bởi đức tin”.
4. Vị sứ đồ nào sau đây về sau đã dạy dỗ lẽ thật lớn lao ấy, là điều đã làm thay đổi cái nhìn của Habacúc về cuộc đời?
a) Giăng
b) Phierơ
c) Phaolô
d) Mác
5. Về một số mặt, những thắc mắc của Habacúc đã có liên quan đến cùng các vấn đề thần học giống như các vấn đề thần học của
a) Ápraham
b) Gióp
c) Giêrêmi
d) Phaolô
6. Câu trả lời của Đức Chúa Trời đối với thắc mắc của Habacúc về tội lỗi của Giuđa là “Ta khiến người Canh Đê dấy lên” Hàm ý của câu trả lời nầy là
a) Dân Canh đê tội lỗi nhiều hơn người Giuđa.
b) Dân Canh đê ít tội lỗi hơn người Giuđa.
c) Habacúc đã sai khi chất vấn và nghi ngờ Đức Chúa Trời.
d) Đức Chúa Trời đang nắm quyền kiểm soát; đến đúng kỳ Ngài sẽ hình phạt tội lỗi.
7. Năm tai họa nghịch cùng nhà cầm quyền bại hoại cho thấy rằng những kiểu cư xử như thế như đã được mô tả, là hậu quả của
a) Chiến tranh giữa các dân
b) Sự giàu có và quyền lực
c) Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời
d) Sự loạn nghịch
8. Habacúc đoạn 3 có thể được mô tả hợp nhất với điều nào sau đây?
a) Sự ca ngợi của đức tin dâng lên Chúa
b) Những thắc mắc chân thành trình lên Chúa
c) Việc chấp nhận điều không thể tránh khỏi
d) Kỳ đã định của Đức Chúa Trời

CÂU ĐÚNG SAI . Nếu là câu ĐÚNG, xin viết chữ Đ vào chỗ trống. Viết chữ S nếu thấy câu ấy SAI.
…9 Chịu khổ nhiều khi là kỷ luật. Điều nầy có nghĩa là Chúa sẽ cho phép sự chịu khổ để cứu rỗi con dân Ngài.
…10 Đức Chúa Trời đã không thể dùng dân Canh đê để thực hiện ý định của Ngài trừ phi họ muốn phục vụ Ngài.
…11 Hailey cho rằng trước mặt Đức Chúa Trời, Giuđa thậm chí còn tội lỗi hơn người Canh đê nữa vì Giuđa đã có nhiều cơ hội nhận biết và làm điều phải hơn là Canh đê.
…12 Khuôn mẫu dành cho sự cầu nguyện và đức tin được minh họa trong Habacúc, bắt đầu với sự nhịn nhục chờ đợi các lời hứa của Chúa được ứng nghiệm.
…13. Nhiều khi người công bình phải chịu khổ cùng với kẻ phạm tội.
…14. Xem xét quyền năng của Chúa trong quá khứ để đức tin của chúng ta được mạnh mẽ về những lời hứa của Ngài trong tương lai.

Giải Đáp Các Câu Hỏi Của Bài Học

 1. Đức Chúa Trời sẽ dấy họ lên và ban cho họ sự thành công.
  1. Luther cho rằng điều đó nói về một người hết lòng yêu dân tộc của mình. Điều này thật đúng với Habacúc.
  14. b) Đức Chúa Trời sẽ dùng người Canh Đê
  2. Ông cho biết những bài hát của ông phải được hát bởi ban hợp ca của đền thờ. Đó là chức phận của những người Lêvi.
  15. a) Vận mệnh của hết thảy các dân đều ở trong tay Đức Chúa Trời.
  d) Gian ác là tự hủy hoại mình.
  3. Dường như điều đó phải xảy ra trước khi đền thờ bị hủy phá, và là điều hậu thuẫn cho niên đại 607 T.C của sách.
  16. a. Đức Chúa Trời không thấy như loài người thấy. Bởi vì Giuđa đã có nhiều cơ hội để biết và làm theo lẽ phải hơn, nên tội không chịu làm điều phải của nó thậm chí còn lớn hơn người Canh Đê.
  b. Vẫn còn có một số người Giuđa trung chịu nhưng cùng phải chịu đau khổ khi hoạn nạn xảy đến.
  c. Đôi khi người công bình cũng phải chịu khổ cùng với kẻ có tội.
  4. a Sự sụp đổ của thành Ninive.
  b. Niên đại được gợi ý của thời gian viết sách Habacúc.
  c. Nhóm phu tù đầu tiên được đưa từ Giu đa sang Babylôn.
  17. Câu trả lời của bạn. Giống như Habacúc, chúng ta phải đem những nan đề của dân sự mình đến với Chúa và chờ đợi sự trả lời hoặc đem sứ điệp của Chúa đến cho dân sự của mình. Cũng như Êxêchiên, chúng ta phải rao sứ điệp của Đức Chúa Trời cho dân sự và báo cho họ biết tình trạng nguy hiểm của họ.
  5. Bởi vì lời tuyên bố của ông “Người công bình sẽ sống bởi đức tin” đã giúp hàng triệu người, kể cả sứ đồ Phao Lô giữ vững đức tin của chính họ bất chấp hoàn cảnh ra sao.
  18 a. 3) Xây thành bằng sự đổ huyết và tội phạm
  b. 4) Cho kẻ lân cận mình uống đồ say.
  c. 2) Xây dựng lãnh thổ của mình bằng lợi nhuận bất công.
  d. 5) nói với gỗ rằng “hãy sống động”
  e. 1) chồng chất những của cướp và tự làm giàu bằng cách tống tiền.
  6. b và c là các câu trả lời đúng.
  19. a) Nói lên các nguyên tắc của sự cai trị thiên thượng nghịch cùng bất cứ quyền lực nào làm theo những cách cư xử đã được mô tả.
  7. c) Những sự đoán phạt của Đức Chúa Trời là để cứu rỗi dân sự Ngài.
  20. Họ sẽ gặt điều họ đã gieo.
  8. Hầu hết các tiên tri đều thay mặt Đức Chúa Trời phán với dân sự. Còn Habacúc thưa với Chúa về dân sự. Cấu trúc: Dạng hỏi đáp và sau đó là ngợi khen.
  21. Các câu 4, 14, 20. Nếu chúng ta đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời, tức là có một xác quyết mạnh mẽ rằng bất cứ điều gì Ngài làm đều đúng, thì chúng ta có thể yên nghỉ, vì biết rằng Ngài yêu thương và chăm sóc chúng ta, và biết rằng tội lỗi sẽ bị đoán phạt, mọi sự sẽ chiến thắng vào thời điểm mà Ngài đã định.
  9) d) Đức tin
  22. a. Họ phải bị hình phạt vì cớ tội lỗi của họ.
  b. Họ sẽ được Chúa dùng để hình phạt dân sự Ngài. Sau đó họ sẽ bị hình phạt vì cớ sự gian ác của chính họ.
  10. Bất công và làm điều sai trái, sự tàn hại và sự bạo ngược tranh đấu và cãi lẫy, luật pháp tê liệt (không được tán trợ), sự chánh trực bị méo mó (không được thi hành).
  23. Câu trả lời của bạn. Còn tôi sẽ nói như vầy: Mọi công việc của Chúa đều có mục đích. Điều Ngài đã làm cho dân sự Ngài trong quá khứ thì chúng ta biết Ngài sẽ còn làm nữa.
  11. Dường như Habacúc đã kêu cầu cùng Đức Giêhôva một thời gian dài và Chúa đã không đáp lời.
  24. Câu trả lời của bạn.
  12. b) sự đoán phạt
  25. Trả lời của bạn phải giống với phần giải đáp trong biểu đồ sau: