Home » Thư Viện » Học Kinh Thánh » Các Sách Tiểu Tiên Tri – AGHÊ

Các Sách Tiểu Tiên Tri – AGHÊ

AGHÊ – NGƯỜI THÚC GIỤC XÂY DỰNG NHÀ ĐỨC CHÚA TRỜI

Khi bắt đầu phần cuối cùng của môn học này chúng ta bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới trong lịch sử của Giuđa và Ysơraên- giai đoạn tái thiết đất nước. Bây giờ chỉ còn một dân chứ không phải hai nước tách biệt như trước nữa. Những lời tiên tri của Giêrêmi và Habacúc về sự giấy lên và sụp đổ của Đế quốc Canh Đê và tình trạng phu tù của Giuđa đã được ứng nghiệm.Đế quốc Mêđi-Batư hiện đang là thế lực thống trị trong vùng Trung Đông.
Đức Chúa Trời không quên dân sự Ngài trong các xứ sở mà họ bị lưu đầy, họ đã hoàn toàn được chữa khỏi tệ thờ hình tượng.Êxêchiên và Đaniên đã có một vai trò to lớn trong cuộc phục hưng của dân sót thuộc linh. Vua Batư và Syri đã làm ứng nghiệm lời tiên tri được Esai rao báo 150 năm trước đó, bằng cách công bố một sắc lệnh về việc xây lại đền thờ của Đức Chúa Trời ở tại Giêrusalem.
Khoảng 50.000 người Giuđa từ Babylôn đã trở về Giêrusalem dưới sự lãnh đạo của Xôrôbabên. Mục đích của họ là xây lại đền thờ. Nhưng không lâu sau đó họ đã gặp phải sự chống đối buộc họ phải ngưng công việc. Năm tháng trôi qua, sự không quan tâm và bận rộn với đời sống an nhàn của riêng mình khiến dân sự bỏ mặt nhà Chúa dở dang. Để giải quyết tình trạng này Đức Chúa Trời đã sai Aghê và Xachari khuấy động dân sự Ngài xây dựng nhà Ngài.
Ngày nay Satan cũng dùng các công cụ tương tự- sự chống đối và sự không quan tâm- để ngăn trở việc xây dựng hội thánh của Chúa Cứu Thế khắp thế gian. Aghê và Xachari có nhiều điều để nói mà có thể được áp dụng cho những ưu tiên và trách nhiệm của chúng ta

Giới thiệu sách Aghê
Tác giả và niên đại
Bối cảnh lịch sử
Tính độc đáo và sứ điệp
Kêu gọi dân sự Chúa xây dựng đền thờ
Khích lệ những người thợ xây
Dạy dỗ về sự thánh khiết
Ban hy vọng về tương lai
Đức Chúa Trời được mặc khải qua Aghê

Khi học xong bài này bạn sẽ
• Liệt kê được chuỗi sự kiện lịch sử giữa các giai đoạn có lời tiên tri của Habacuc và lời tiên tri của Aghê
• So sánh công tác tái thiết đền thờ với công việc của chúng ta khi xây dựng hội thánh của Chúa Cứu Thế.
• Ứng dụng các nguyên tắc Aghê dạy dỗ vào công việc xây dựng hội thánh ngày nay.
• Chuẩn bị một bài học hoặc một bài giảng về việc vược qua những chướng ngại vật để làm công việc Đức Chúa Trời như đã thấy trong Aghê.

1.Chuẩn bị bài học này bằng cách đọc bối cảnh lịch sử được chép trong Kinh Thánh là điều rất quan trọng. Đọc kỹ sách tiên tri Aghê. Sau đó đọc II Sử ký 36; Êxơra đoạn 1-6; Giêrêmi 40-43; Esai 44-45; và các phân đoạn Kinh Thánh khác được đề cập đến trong phần khai triển bài học
2. Đọc Hailey 297-315 theo trình tự được yêu cầu trong phần khai triển bài học.
3.Nghiên cứu kỹ phần khai triển bài học theo khuôm mẫu bình thường. Tra xem trong bản từ vựng để tìm định nghĩa của những từ ngữ còn mới mẽ đối với bạn.
4. Làm bài tập trắc nghiệm và kiểm lại các câu trả lời của bạn.

Thành tựu
Sắc lệnh
Hùng hồn
Sự kêu gọi
Kẻ mạo danh
Sự ô uế

GIỚI THIỆU SÁCH AGHÊ
AgKg 1:1-2:23 Hailey 297-302
Tác giả và niên đại
1:1-2:23 Hailey 297-298

Kinh Thánh không cho chúng ta biết gì về gia đình hay đời sống cá nhân của Aghê cả. Kinh Thánh chỉ cho chúng ta biết chức vụ của ông trong công việc xây lại đền thờ. Bốn sứ điệp trong sách của ông đề cặp đến một giai đoạn chừng khoảng bốn tháng trong năm thứ hai thuộc đời trị vị của vua Đariut (520 TC) nhưng chức vụ của ông chắc chắn dài hơn khoảng thời gian đó nhiều. Exơra đoạn 5-6 cho chúng ta thấy rằng sự giảng dạy của ông đã được tiếp tục để giúp dân sự vượt qua những chướng ngại vật và hoàn thành đền thờ trong một khoảng thời gian là bốn năm (Exo Er 6:14-15). Ông có lẽ đã bắt đầu giảng dạy trước năm 520 TC từ lâu.
Rõ ràng Aghê đã được công nhận là một nhà tiên tri, ông được Exơra gọi là “tiên tri Aghê” trong chính sách của ông ta. Ông cũng đã nhận mình là “sứ giả của Đức Giêhôva” (AgKg 1:13) có lẽ ông đã trãi qua hầu hết cuộc đời mình làm phu tù ở tại Babylôn, và có lẽ đã đóng góp nhiều cho đời sống tâm linh của dân sự tại đó
Bản bảy mươi (Septuagient: Bản dịch cổ của Cựu Ước sang tiếng Hylạp) quy một số các thi thiên của một số phần là của Aghê. Trong bản bảy mươi, tựa đề của thi thiên 138 và 146 đến 149 là Thi thiên của Davit, Aghê và Xachari. Các bản dịch tiếng la tinh (Vulgate) và Aram (Peshitta) cũng có các tựa đề tương tự như vậy dành cho một số các thi thiên khác (Cohen,trang 254)
Aghê là nhà tiên tri đầu tiên trong số ba tiên tri hậu lưu đầy. Chúng ta không biết chắc thời điểm ông từ Babylôn trở về Giêrusalem. Nhiều người cũng cho rằng ông đã trở về cùng với Xôrôbabên vào năm 536 TC. Còn những ngưòi khác thì tin rằng vì ông không được Exora liệt kê trong danh sách những người lãnh đạo trong nhóm đó, nên hẳn là ông đã đi sau đó.
Nhiều người tin rằng Aghê bấy giờ là một ông cụ đã từng được nhìn thấy đền thờ của Salômôn trước khi nó bị phá hủy 66 năm trước đó, tức là năm 585 TC. Họ suy ra điều đó từ việc ông nhắc đến vinh quang của đền thờ trước kia trong 2:3 rằng ông đã nhớ lại hình ảnh đó, và như vậy hẳn là ông phải ở vào độ tuổi bảy mươi mấy hoặc tám mươi mấy. Tuy nhiên, 2:1-2 chỉ cho chúng ta biết rằng Chúa bảo ông hãy phán điều được chép trong 2:3 cho những người già cả trong vòng dân sự. Vì vậy chúng ta không có dấu hiệu đích xác nào về tuổi tác của ông vào lúc ông viết sách.
Chúng ta phải nhớ rằng các cư dân của Giêrusalem vào thời điểm này đã đến đó với ý định rõ ràng là xây lại đền thờ. Họ đã để sự bắt bớ ngăn chặn họ,nhưng Đức Chúa Trời đã dùng Aghê và Xachari để khởi sự công việc trở lại. Để thúc giục những người khác làm việc, Đức Chúa Trời cần một người mà bản thân người ấy phải là một công tác viên, được thúc giục mạnh mẽ và nhiệt tình đối với đề án. Aghê chính là người Ngài cần cho công tác này! Đức Chúa Trời đã dụng lòng nóng cháy và sẳn sàng làm việc của ông. Chỉ trong hơn ba tuần sau lời kêu gọi thứ nhất của ông, các công tác đã được giao, các vật liệu đã được mang đến, và công trình xây dựng thực sự đã được tiến hành. “có các tiên tri của Đức Chúa Trời giúp đỡ” (Exo Er 5:2)
1. Làm thế nào mà chúng ta biết lời tiên tri của Aghê được ban ra vào năm 520 TC?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.Hãy giải thích trong vở của bạn những điều sau đây về tiên tri Aghê
a. Thành tựu chính của ông
b. Ông là loại người như thế nào
3. Hãy lập luận trong vở của bạn: ứng dụng gì có thể được đưa ra từ điều đó dành cho những lãnh đạo cơ đốc ngày này?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bối cảnh lịch sử
IISu 2Sb 36:1-25; Exo Er 1:1-6:22; Gie Gr 40:1-43:13; EsIs 44:1-45:25 Hailey 298-300

LƯU ĐẦY VÀ TRỞ VỀ: GIÊRÊMI ĐẾN MALACHI

Để hiểu được sách Aghê, chúng ta cần ôn kỹ lại bối cảnh lịch sử của sách
4. Dựa trên các phần yêu cầu đọc dành cho phần này, hãy nói sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với mỗi niên đại sau đây dẫn đến lời tiên tri của Aghê:
a 605 TC
b 597 TC
c 586 TC
d 562 TC
e 549 TC
f 539 TC
g 538 TC
h 536 TC
i 529 TC
j 522 TC
k 520 TC
Hai nhà tiên tri đã báo trước cảnh phu tù Babylon là Giêrêmi người đã bảo rằng cảnh lưu đày sẽ kéo dài bảy mươi năm (Gie Gr 25:11-14) và Habacuc. Lời tiên tri đã được ứng nghiệm vào năm 586 TC khi Nebucatnetsa chinh phục Giêrusalem thiêu đốt đền thờ, giết nhiều người và đem hầu hết những phu tù còn lại sang Babylon. Một số người bị để lại trong xứ nhưng về sau đã trốn sang Aicập,đem Giêrêmi theo với họ (40:1-43:13)
Esai đã nói tiên tri 150 năm trước khi Syru ra đời rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp Syru chinh phục các dân, giải phóng các kẻ bị lưu đày và khiến cho đền thờ ở tại Giêrusalem được xây lại. Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm vào năm 539 TC khi Syru ra chiếu chỉ rằng dân sự sẽ được phép trở về Giêrusalem và xây lại đền thờ.
Tiên tri Đaniên đã trở thành một viên chức cao cấp và là một nhân chứng đầy quyền năng về Chúa cho các vua và cả đế quốc khi ông thấy bảy mươi năm lưu đầy được Giêrêmi công bố đã gần kết thúc, Đaniên, và có lẽ những người khác nữa đã cầu nguyện cho sự tự do (DaDn 9:1-19)
5. Đọc Exo Er 3:1-6
a. Sinh hoạt đầu tiên của gần 50.000 người hồi hương là gì? sau khi họ đã ổn định?
b. Điều này nói gì với bạn về những ưu tiên của chúng ta?
6.Dựa trên Exơra đoạn 3 và 4, những câu nào sau đây là câu đúng
a. Xôrôbabên và nhóm người của ông đã tổ chức công việc, sai người mua vật liệu và đặt nền của đền thờ mới.
b. Một số người làm việc đã lớn tuổi đủ để nhớ lại đền thờ trước kia đã bị phá hủy năm mươi năm về trước
c. Ai nấy đều vui mừng vì đền thờ đã được xây lại đẹp đẽ như trước
d. Công việc tiến triển mà không gặp sự chống đối cho đến khi At-te-xet-xe lên làm vua e.Công việc đã đến chổ phải dừng lại cho đến khi Đariút lên ngôi vua
Tính độc đáo và sứ điệp
AgKg 1:1-2:23 Hailey 298, 300-302
Khi đọc các sách tiên tri khác chúng ta có thể nghĩ rằng sứ điệp của Đức Chúa Trời lúc nào cũng hùng hồn và thuộc dạng thơ, với nhiều hình thái tu từ. Liệu Đức Chúa Trời có thể dùng một người giảng đạo không có khả năng hùng biện không? Aghê là một bằng chứng cho thấy Ngài có thể dùng những con người đó! Ngài có thể dùng bạn để ban ra sứ điệp của Ngài dầu ngôn ngữ của bạn có hùng hồn hay thật đơn sơ. Điều quan trọng là phải biết Chúa muốn bạn nói gì và hãy nói điều đó. Nhiều hơn bất cứ nhà tiên tri nào khác-hai mươi tám lần trong hai đoạn-ông cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời chính là nguồn của sứ điệp ông rao truyền, và ông chỉ là sứ giả của Ngài mà thôi.
Chủ đề trọng tâm của Aghê cũng làm cho sách khác biệt hơn. Cả sách đều tập trung quanh việc xây dựng lại nhà của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã đem dân sự từ cảnh phu tù trở về để họ có thể xây lại đền thờ. Nhưng họ đã để cho sự chống đối và những mối bận tâm vị kỷ của mình ngăn chặn công việc họ làm cho Chúa. Lẽ ra họ phải đặt sự thờ phượng Chúa và công việc Ngài trước tất cả mọi thứ sở hữu đời này. Chuyên cầnl làm công việc Chúa sẽ mang lại sự chúc phước của Ngài và bày tỏ vinh hiển của Ngài! Đây là một bài học cho hội thánh ngày nay
Một nét độc đáo nữa của Aghê là việc ghi lại cẩn thận ngày tháng. Aghê đều cho biết tháng và ngày mà ông nhận được mỗi sứ điệp. Tính chính xác của ông trong việc ghi lại ngày tháng các sự kiện khiến chúng ta nhớ đến các thầy tế lễ, là những người nổi tiếng vì tính chính xác trong những gì họ làm. Điều này khiến cho một số người nghĩ rằng Aghê có thể là một thầy tế lễ nhưng không có lời ám chỉ nào hàm ý điều đó trong sách của ông. Ông luôn được gọi là “nhà tiên tri”(1:1, 3, 12; 2:1, 10) Chúng ta để ý một điểm giống với sách của Êxêchiên trong sự chính xác này và trong sự nhắc đến thường xuyên về Đức Giêhôva là nguồn gốc của sứ điệp ông rao giảng. Êxêchiên là một thầy tế lễ (Exe Ed 1:2) và là một nhà tiên tri giữa vòng những người bị lưu đầy ở tại Babylôn. Có lẽ chính vì vậy mà Aghê đã ở cùng Êxêchiên và đã học biết nhiều điều về Đức Giêhôva và chức vụ hầu việc từ nơi ông. Cả hai vị tiên tri đều ghi các niên đại chính xác với một mục đích- để nhấn mạnh tầm quan trọng của sứ điệp đến từ Đức Chúa Trời
7. Vì sao sứ điệp của Aghê lại quan trọng như vậy?
a. Không có đền thờ, dân sự đang bị đẩy trở lại tình trạng thờ hình tượng
b. Dân sự cần được khuyến khích để chống lại sự áp bức của Babylôn
c. Đền thờ là trung tâm của sự dâng hiến và thờ phượng của họ và là cần thiết để giữ dân tộc hiệp lại với nhau và nhận lãnh sự chúc phước của Đức Chúa Trời.
d.Nó quan trọng vì tất cả những lý do nêu trên.
8. Ba điều nào sau đây mô tả văn phong của Aghê?
a. dạng thơ ca
b. hùng hồn
c. sáng sủa
d. đơn giản
e. chính xác
f. yếu ớt
KÊU GỌI DÂN SỰ CHÚA XÂY DỰNG ĐỀN THỜ
AgKg 1:1-15 Hailey 301-307
Sứ điệp được ghi chép trước hết của Đức Chúa Trời qua Aghê là dành cho hai vị lãnh đạo chính của dân Do thái đã từ Babylôn trở về. Quan trấn thủ, Xôrôbabên, thuộc dòng vua,là cháu nội của Giêhôgiakin (Giêhôgiakin cũng được gọi là Giê cô nia hay Cô nia; Mat Mt 1:11-13) Xôrôbabên được liệt kê trong dòng dõi nhà vua để chứng tỏ quyền hợp pháp của Chúa Giêxu thuộc về ngôi Davit (Mat Mt 1:13)
Giêhôsua, thầy tế lễ thượng phẩm, là cháu nội của Sêragia, thầy tế lễ thượng phẩm đã bị Nêbucatnetxa xử tử khi hủy phá thành Giêrusalem (IIVua 2V 25:18-21). Cha của Giêhôsua, là Giêhôxađác (hay Giôsêđết) đã bị bắt đi làm phu tù (ISu1Sb 6:15). Hoàng thân Xôrôbabên và Giêhôsua thầy tế lễ thượng phẩm, là hai nhà lãnh đạo dân sự và tôn giáo của dân chúng, chịu trách nhiệm với họ và với công việc Chúa để giao cho họ làm. Để huy động dân chúng hành động, Đức Chúa Trời trước hết đã “giục lòng” các nhà lãnh đạo và sau đó là dân chúng, bằng cách bảo đảm với họ rằng Ngài ở với họ trong công việc mình (AgKg 1:13-15)
Xôrôbabên và Giêhôsua làm hình bóng về Vua Giêxu, thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta, Đấng đã được Đức Chúa Trời sai đến thế giới hư hoại này để xây dựng hội thánh của Ngài.Hết thảy mọi thế lực của âm phủ đã chống lại Ngài, và hiện vẫn còn chống lại với Ngài, nhưng hội thánh sẽ chiến thắng hết thảy! (Mat Mt 16:18) Ngài kêu gọi chúng ta-mỗi một CƠ ĐỐC NHÂN-hãy làm phần công việc của mình trong việc tập hợp các vật liệu và xây dựng hội thánh sống ấy. Hơn thế nữa Ngài hứa sẽ ở cùng chúng ta luôn!
9. Những cản trở nào sau đây làm chậm trễ công việc xây dựng đền thờ trì hoãn công việc Chúa ngày nay?
a. Sự chống đối từ bên ngoài
b. Bảo rằng chưa phải thời điểm của Đức Chúa Trời
c. Đặt những mối quan tâm vị kỷ lên trước hết
d. Dửng dưng đối với ý muốn của Đức Chúa Trời
e. Tất cả những điều kể trên
Sứ điệp của Đức Chúa Trời qua Aghê gởi đến các lãnh tụ rõ ràng đã được truyền đạt cho dân chúng (AgKg 1:12) đây là một thời điểm tra xét lòng mình của hết thảy họ như Đức Chúa Trời đã khuyên giục: “Các ngươi khá xem xét đường lối mình” (1:5)
Họ đang đặt sự an nhàn riêng của mình lên trước điều Chúa phán bảo họ làm. Họ đã nhường đường cho các mệnh lệnh và sức ép của kẻ giả mạo và kẻ cướp quyền ngai vua ở tại Babylôn thay vì xưng nhận thẩm quyền của sắc lệnh ban đầu của vua Syru (Hailey 300) và rồi họ bào chữa cho việc họ đã không đẩy mạnh công việc tiến triển bằng cách bảo rằng thời kỳ xây dựng nhà Chúa chưa đến. Sự dửng dưng đối với ý muốn của Đức Chúa Trời đã đem lại những hậu quả đáng buồn-cơn hạn hán, sản phẩm ít ỏi từ các nông trại của họ và sự nản lòng. Sự không vâng lời đã dẫn đến một đời sống trống rỗng, ngày nay cũng như vậy.
10. Sứ điệp của Đức Chúa Trời dành cho mỗi thành phần sau đây trong Aghê đoạn 1 là gì?
a. Các lãnh tụ:…………………………………………………………………………………………………………
b. Dân chúng nói chung……………………………………………………………………………………………
11. Khi Xôrôbabên và Giôhôsua đã vâng lời của Chúa truyền dân sự đi theo họ. Chỉ trong vòng hơn ba tuần lễ sau đó, họ đã bắt đầu công việc xây dựng lại đền thờ. Hãy đưa ra một ứng dụng từ điều đó cho:
a. Những người lãnh đạo ngày nay:
b. Những Cơ Đốc Nhân nói chung
1:14 cho biết bí quyết sự thành công của họ: Qua vai trò lãnh đạo của Xôrôbabên và Giôhôsua, Chúa đã ban cho dân sự lòng khao khát làm việc và hiệp nhất họ lại trong mục đích này
12. Sứ điệp của Chúa:“khá cẩn thận xem xét đường lối mình” dạy dỗ chúng ta điều gì trong bối cảnh của đoạn này? Hãy trả lời vào vở của bạn
KHÍCH LỆ NHỮNG NGƯỜI XÂY
2:1-9 Hailey 301-302, 307-311
Sứ điệp kế tiếp của Aghê đến gần một tháng sau khi công việc đã được bắt đầu lại. Sứ điệp này được ban cho vào ngày sau chót của lễ Đền tạm (LeLv 23:33-43)
Không bao lâu sau khi trở về từ cảnh lưu đày dân sự đã bắt đầu tổ chức kỷ niệm các lễ hội tôn giáo được định (Exo Er 3:1-6). Đến lúc này, đền thờ đã được xây đủ để những người già cả thấy rằng nó không bằng đền thờ của salomon về sự đẹp đẽ và nguy nga (3:12-13). Họ đã đóng góp rất nhiều “tùy theo khả năng của họ” và đã nhận các của dâng từ những người Do thái ở tại Babylôn để xây lại đền thờ. Vua Syru đã cho phép họ được lấy gỗ bá hương tứ Liban, nhưng tất cả mọi thứ ấy vẫn không đủ để xây một đền thờ giống như đền thờ họ nhớ đến (1:4-11; 2:68-69; 3:7). Mùa vụ thất thu đem lại cảnh nghèo khó, và sau đó họ phải đương đầu với sự chống đối mới. Kết quả của sự chống đối này là công việc phải đến chổ ngưng trệ (4:1-24)
Sứ điệp thứ hai đến từ Chúa qua tiên tri Aghê đã đem lại sự khích lệ. Dân sự được giục lòng khi biết rằng nhà mà họ đang xây sẽ được đầy dẫy sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Sự hiện diện và sự vinh hiển của Chúa quan trọng hơn là việc “đền thờ” là một ngôi nhà lớn, một phòng họp được thuê, một cái trại, hoặc một căn chòi đất được dành cho việc thờ phượng Chúa. Chúng ta phải suy nghĩ đến sự vinh hiển của Ngài hơn là đến việc so sánh các tòa nhà mà trong đó chúng ta ngồi thờ phượng Chúa.
Có một sự ám chỉ mà nhiều lần trong lời tiên tri của Aghê. Đấng Christ là sự mong muốn của muôn dân, sẽ đến trong đền thờ (là đền thờ được vua Hêrốt xây lại). Nhưng lời hứa lúc này còn vượt quá điều đó đến nỗi sự hiện diện của Ngài bởi Đức Thánh Linh ở trong đền thờ sống, là hội thánh. (ICo1Cr 3:16) và tiếp tục cho đến đền thờ một ngàn năm (Exe Ed 40:1-48:35)

SỰ VINH HIỀN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở TRONG ĐỀN THỜ
Đức Chúa Trời trong đền thờ của Xôrôbabên
Chúa Giêxu ở trong đền thờ được Hêrốt xây lại
Đức Thánh Linh ở trong mỗi người tin Chúa (hội thánh)
Đức Chúa Trời ngự trong đền thờ thiên niên của Êxêchiên

Aghê và những tiên tri khác đã nói tiên tri rằng Đức Chúa Trời sẽ làm rúng động các nước. Điều này đã xảy ra ở một mức độ nào đó trong lịch sử, nhưng nó sẽ được ứng nghiệm trong cơn Đại nạn như đã được khải huyền mô tả. Sau đó Đấng Christ sẽ đến trong vinh hiển và đánh bại Antichrist và các nước dưới chân Ngài là những nước bạn nghịch cùng Đức Chúa Trời. Một đền thờ mới sẽ được xây dựng lại cho sự trị vì một ngàn năm của Chúa Cứu Thế (KhKh 20:6). Êxêchiên mô tả điều đó trong đoạn 43 câu 2, câu 4,5 như vậy
Ta thấy vinh quang của Đức Chúa Trời, Ysơraên từ phương đông mà đến. Tiếng Ngài giống như tiếng nước lớn, và đất sáng rực vì sự vinh quang Ngài…Vinh quang của Đức Giêhôva vào trong nhà do hiên cửa phía đông…và này vinh quang của Đức Giêhôva đầy nhà (đền thờ)
Niềm hy vọng tương lai về sự bày tỏ của Chúa trong vinh hiển đã giục lòng những người được nghe sứ điệp của Aghê cứ tiếp tục công việc xây cất. Điều đó cũng khích lệ chúng ta tiếp tục gây dựng “đương khi chờ đợi sự trông cậy phước hạnh của chúng ta-và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Giêxu Christ (Tit Tt 2:13)
13. Liên hệ lời bình chú của Hailey và giải thích một lẽ thật vô tận được nhấn mạnh bởi một sự khích lệ từ Chúa dành cho dân sự sau đây (AgKg 2:1-9)
a. “khá can đảm…Vì Ta ở cùng các ngươi”…………………………………………………………………
b. “Thần Ta ở giữa các ngươi.Chớ sợ hãi”…………………………………………………………………
c. “Bac là của ta, vàng là của Ta”……………………………………………………………………………
14. Hoàn tất các câu sau để cho thấy sự ám chỉ nhiều lần về vinh quang của Đức Chúa Trời trong đền thờ được gợi ý trong AgKg 2:6-9
a. Đức Chúa Trời ở trong………………………………………………………………………………………….
b. Chúa Giêxu ở trong……………………………………………………………………………………………
c.Đức Thánh Linh ở trong……………………………………………………………………………………..
d. Đức Chúa Trời ngự trong…………………………………………………………………………………..
DẠY DỖ VỀ SỰ THÁNH KHIẾT
2:10-19 Hailey 302,313
Bạn có biết người nào tưởng rằng việc thuộc vào một giáo hội và tham gia các buổi nhóm của hội thánh ấy khiến được Chúa chấp nhận không? Hoặc có ai đó tưởng rằng sự thánh khiết chỉ là vấn đề về cách ăn mặc hoặc thứ thức ăn mà họ ăn phải không? Đức Chúa Trời đã phán qua tiên tri Aghê để cho dân sự biết rõ rằng đền thờ và các nghi lễ của nó không tẩy sạch họ và đem sự chúc phước của Đức Chúa Trời đến được. Họ cần phải xây bỏ tội lỗi và trở về cùng Đức Chúa Trời, phải xem xét đường lối của mình và sống ngay thẳng. Aghê dạy dỗ chúng ta những lẽ thật sau đây:
1. Nghi thức mà không có sự thánh khiết làm Chúa không hài lòng (2:11-13)
2. Sự ô uế được cho và nhận nhanh hơn sự thanh sạch (2:12-14)
3. Cần có hai bàn tay thánh sạch để dâng các của lễ thánh (2:14)
4. Những sự chịu khổ của dân sự đôi khi đến từ sự không vâng lời Chúa (2:15-19)
5. Những nan đề của chúng ta khiến chúng ta phải trở về với Chúa (2:17)
6. Đôi khi Đức Chúa Trời phải làm khổ chúng ta để dạy dỗ và cứu giúp chúng ta (2:17)
7. Có thể chúng ta cần suy nghĩ về quá khứ để chuẩn bị cho tương lai (2:18)
8. Chúng ta có thể có một điểm bước ngoặc, một đời sống mới đầy sự ban phước của Chúa (2:19)
15. Điều nào sau đây là các ứng dụng ĐÚNG về những lẽ thật được dạy trong 2:11-19?
a. Nếu ai đó đang chịu khổ thì bạn biết người đó đang không vâng lời Chúa
b. Các hình thức thờ phượng là vô nghĩa trừ phi được kèm theo bởi một đời sống thánh khiết
c. Nếu chúng ta trở lại cùng Chúa, chúng ta sẽ không gặp những rắc rối
d. Chúng ta có thể học tập vâng lời Chúa qua những hoạn nạn của mình
e. Ngã vào tội lỗi dễ hơn là rơi vào sự công bình
BAN HY VỌNG CHO TƯƠNG LAI
Vào cùng Ngài mà Aghê ban sứ điệp của Chúa cho các thầy tế lễ và dân sự, một sứ điệp khác đã đến với nhà lãnh đạo dân sự. Xôrôbabên có lẽ ông đang băn khoăn về sự rúng động khắp nơi trên thế giới- những cuộc nổi dậy và chiến tranh-đang xảy ra trong vùng Trung Đông, là điều không bao lâu sau đó thậm chí còn đến chổ tồi tệ hơn (2:6-7, 21-22). Chúa cho Xôrôbabên biết rằng Ngài đang nắm quyền tể trị và Ngài sẽ bảo vệ Xôrôbabên. Chúa đã chọn ông làm ấn chỉ của Ngài, dấu chỉ của Ngài về thẩm quyền của Đức Chúa Trời, người đại diện Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng ông cách kỳ diệu để đưa dân sót trở về quê hương của họ, khôi phục lại sự thờ phượng Chúa cùng nhà Ngài, và dẫn dắt dân sự Ngài qua thời kỳ hiểm họa.
Trong mọi sự đó, Xôrôbabên là một hình bóng về Đấng Christ là Đấng mà trong Ngài lời tiên tri sẽ có sự ứng nghiệm cuối cùng. Đức Chúa Trời sẽ làm rúng động các từng trời và đất trong cơn Đại Nạn, và dòng dõi lớn hơn của Xôrôbabên sẽ đến và nắm giữ uy quyền, với tư cách Ấn chỉ của Đức Chúa Trời và trị vì trên thế gian
16. Khi nói Chúa Giêxu là Ấn Chỉ của Đức Chúa Trời là hàm ý điều gì?
…………………………………………………………………………………………………………………………….
17. Đức Chúa Trời phán Ngài sẽ làm gì với các dân ngoại?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
18. Hãy giải thích câu “người cỡi ngựa, sẽ bị đánh ngã bởi gươm của anh em mình” (2:22)…………………………………………………………………………………………………………………..
19.Sự tôn trọng được ban cho Xôrôbabên sẽ ứng nghiệm như thế nào?
…………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐỨc Chúa TrỜi ĐƯỢC MẶC KHẢI QUA A-GHÊ
20. Xem lại biểu đồ mẫu trong bài 2 (khung 27) rồi hoàn tất biểu đồ sau đây của sách Aghê (khung 11.5), tuân theo kiểu mẫu tương tự

Bài Tập Tự Trắc Nghiệm

CÂU LỰA CHỌN . Khoanh tròn mẫu tự đúng trước câu trả lời đúng nhất của mỗi câu hỏi
1. Điều nào sau đây chúng ta biết chắc về Aghê?
a. Cha ông là một thầy tế lễ
b. Lời tiên tri được ký thuật của ông bao gồm trong một thời gian là bốn tháng?
c. Ông được sanh ra trong cảnh phu tù tại Babylôn
d.Ông đã cùng Xôrôbabên từ Babylôn trở về Giêrusalem vào năm 536 TC
2.Sứ điệp chính của Aghê là một lời kêu gọi đối với
a. công việc khó nhọc hơn trong các cánh đồng
b. việc gia tăng các kỳ kiêng ăn và các tổ chức kỷ niệm công giáo
c. việc xây lại đền thờ
d.việc chắm dứt các kỳ kiêng ăn và các tổ chức kỷ niệm tôn giáo
3. Tước vị của Xôrôbabên là gì?
a. Quan trấn thủ
b. Vua
c. Tiên tri
d. Thầy tế lễ thượng phẩm
4. Bao nhiêu lần trong hai đoạn tiên tri Aghê cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là nguồn gốc sứ điệp của ông?
a.8
b.12
c.16
d.28
5. Vị tiên tri nào đã báo trước cảnh phu tù Babylôn sẽ kéo dài trong bảy mươi năm?
a. Giêrêmi
b. Habacuc
c. Michê
d. Esai
6. Vị tiên tri nào đã dự báo 150 năm trước khi Syru ra đời rằng Syru là người sẽ giải phóng những kẻ lưu đầy?
a. Giêrêmi
b. Habacuc
c. Michê
d. Esai
7. Nguyên nhân nào khiến cho công việc tái thiết đền thờ đến chổ đình trệ lần thứ nhất khi nó được khởi công?
a. Thiếu các vật liệu
b. Lệnh của nhà vua
c. Thiếu vai trò lãnh đạo tốt
d. Sự chống đối và những mối quan tâm vị kỷ
8. Lời khích lệ của Chúa đối với những người đã từng thấy vẽ lộng lẫy của đền thờ trước kia là gì?
a.Đền thờ mới còn đẹp hơn nữa
b. Vinh quang của Đức Chúa Trời sẽ đầy dẫy đền thờ
c. Họ sẽ được thịnh vượng lớn hơn bao giờ hết
d. Tất cả những kỷ niệm của họ đều được làm mới lại
9. Lời ám chỉ nhiều lần nào dưới đây về vinh quang của Đức Chúa Trời vẫn chưa được ứng nghiệm?
a. Đức Chúa Trời ngự trong đền thờ của Xôrôbabên
b. Đức Chúa Trời ngự trong đền thờ thiên nhiên của Exechien
c. Chúa Giêxu vào đền thờ được xây lại của Hêrốt
d. Dtl ngự trong những kẻ tin Ngài (hội thánh)
10. 2:12-14 dạy rằng sự ô uế được cho và nhận dễ dàng hơn là sự thánh sạch. Điều đó hàm ý rằng
a. Các hình thức thờ phượng không kèm theo đời sống thánh khiết là vô nghĩa
b. đôi khi con người phải chịu khổ vì không vâng lời Đức Chúa Trời
c. ngã vào vòng tội lỗi dễ dàng hơn là giữ sự công bình
d. những nan đề của chúng ta khiến chúng ta phải trở lại cùng Đức Chúa Trời
CÂU GHÉP CẶP
Đọc kỷ những lời chỉ dẫn
11-15 Hãy ghép cặp mỗi niên đại với sự kiện lịch sử có ý nghĩa
a. 586 TC
b. 549 TC
c. 538 TC
d. 536 TC
e. 520 TC
…..11. Syru đã công bố một sắc lệnh cho phép dân lưu đầy được trở về quê hương của họ
…..12. Lời của Chúa đến cùng Xôrôbabên qua Aghê để khởi sự xây lại đền thờ
…..13. Syru đánh bại Mêđi và hiệp nhất Mêđi với Batư dưới sự cai trị của ông
…..14. Giêrusalêm và đền thờ đều bị Nêbucatnetxa phá hủy, Giuđa bị bắt sang Babylôn làm phu tù
…..15. Nhóm lưu đày thứ nhất đã trở về Giêrusalem dưới quyền của Xôrôbabên

Giải Đáp Các Câu Hỏi Của Bài Học

11a. Câu trả lời được gợi ý: điều quan trọng đối với những người lãnh đạo là họ phải nghe và vâng theo lời Chúa để động viên các cdn làm công việc Chúa
b. Các cdn phải nghe theo quyền lãnh đạo tin kính và tham gia vào công việc Chúa
1. Bởi vì Aghê đã nói rõ rằng đó là vào năm thứ hai đời vua Dariut, tức là vào năm 520 TC
12. Theo tôi đều đó dạy chúng ta phải bảo đảm các ưu tiên của mình đang nằm đúng thứ tự
2a. Ông đã được Chúa dùng để thúc giục dân sự và giúp đỡ họ trong việc xây lại đền thờ. Ông đã vâng lời Chúa và nhận được các kết quả
b. Ông là một công tác viên có lòng sốt sắng và có động cơ rất mạnh, là người đã nghe được tiếng Chúa và vâng lời Ngài
13. Trả lời của bạn. Còn đây là những câu trả lời của tôi
a.Khi sức mạnh chúng ta đến từ Chúa thì không điều gì là không thể được
b. Thần linh của Đức Chúa Trời đã từng ở cùng Apraham, Môise, và Giôsuê (và nhiều người khác nữa) hiện vẫn đang ở với chúng ta. Đó là giao ước Ngài lập với chúng ta-Ngài vẫn ở cùng chúng ta-và vì vậy chúng ta không cần phải sợ.
c. Vàng và bạc đều là của Chúa. Sự chu cấp của Ngài dành cho mọi nhu cầu của chúng ta đều là đầy đủ
d. Vinh quang của Đức Chúa Trời không tùy thuộc vào các tòa nhà đẹp đẽ bởi tay người làm nên, nhưng vinh quang của Ngài được bày tỏ qua Con Ngài và dân sự của Ngài- chúng ta là đền thờ của Ngài ngự. Lời tiên tri này cũng chỉ về đền thờ một ngàn năm trong Exechien, là nơi sẽ được đầy dẫy vinh quang của Đức Chúa Trời
3. Trả lời của bạn. Những người lãnh đạo nhiệt thành sẵn sàng vâng lời Chúa và làm việc sốt sắng có thể động viên những người khác tham gia vào công việc Chúa
14a. Đức Chúa Trời ở trong đền thờ của Xôrôbabên
b. Chúa Giêxu ở trong đền thờ được xây lại của Hêrốt
c. Dtl ngự trong những người tin Chúa (hội thánh)
d. Đức Chúa Trời ngự trong đền thờ một ngàn năm của Exechien
4a. 605 Nêbucatnetxa xâm lược Giuđa lần thứ nhất
b. 597 tiên tri Exechien bị lưu đày sang Babylôn
c. 586 Giêrusalem và đền thờ bị vua Canh đê và Nêbucatnetxa phá hủy; Giuđa bị bắt sang Babylôn làm phu tù
d. 562 Nêbucatnetsa băng hà
e. 549 Syru một người Batư đánh bại vua Batư và hiệp nhất Mêđi và Batư dưới quyền cai trị của chính ông
f. 539 Syru chiếm thành Babylôn và chỉ định một vua bù nhìn (tức là ông vua hữu danh vô thực) cai trị nó
g. 538 Syru ra chiếu chỉ cho phép dân lưu đầy được trở về xứ sở của họ, xây dựng lại các đền thờ, và thay mặt ông kêu cầu với các thần của họ
h. 536 Nhóm lưu đày thứ nhất đã trở về Giêrusalem dưới quyền lãnh đạo của Xôrôbabên với mục đích xây lại đền thờ
i. 529 Syru được nối ngôi bởi con trai ông là Cambyses, sau đó đế quốc phải chịu đựng hàng loạt các cuộc nỗi dậy và biến động. Trong thời gian này, dưới quyền cai trị của ba vua có tên là Attaxetxe, dân Giuđa bị buộc phải ngưng công việc xây đền thờ ở tại Giêrusalem
j 522. Dariut I Hystaspes, dập tắc các cuộc nỗi dậy và lên ngôi vua
k 520 Dariut I ra một chiếu chỉ mới cho đền thờ Giêrusalem được xây lại. Lời của Đức Giêhôva đến cùng Xôrôbabên qua Aghê để bắt đầu xây lại đền thờ.
15 b,d và e là các ứng dụng đúng
5a Họ đã xây bàn thờ và bắt đầu tổ chức các lễ mừng thờ phượng đã được định
b. Trả lời của bạn. Tôi xin nói rằng sự tận hiến cho Chúa trong sự thờ phượng và thông công với Ngài chiếm ưu tiên trên việc chúng ta xây dựng các đền thờ hoặc nhà thờ. Chúng ta không phải đợi có ngôi nhà thờ rồi mới thờ phượng Chúa
16. Ngài sẽ cai trị thế gian bằng quyền phép của Đức Chúa Trời
6 a,b và e là các câu trả lời đúng
17. Hết thảy họ sẽ đều bị lật đổ
7c Đền thờ là trung tâm sự dâng hiến và thờ phượng của họ
18 Đức Chúa Trời dùng dân ngoại này để hủy diệt dân ngoại kia và rồi dấy lên một dân thứ ba để hủy diệt dân thứ nhất
8 Các câu trả lời c,d và e mô tả văn phong của Aghê
19. Chúa Giêxu là người kế tự ngai vua Davit qua chức vụ và dòng dõi của Xôrôbabên
9e Tất cả những đều kể trên
10a Đức Chúa Trời tỏ cho họ biết rằng những nan đề của dân sự là vì họ đã không vâng lời Chúa. Họ đã trễ hoãn công việc xây nhà Chúa và đặt công việc nhà mình lên trước. Sứ điệp Chúa dành cho họ là hãy bắt đầu làm việc và xây dựng nhà Ngài
b “Ta ở cùng các ngươi”
20. Những câu trả lời của bạn phải giống với phần giải đáp trong biểu đồ này