Home » Nhạc Phẩm NHV » Lối Về » Triệu con tim một ước mơ

Triệu con tim một ước mơ

TRIỆU CON TIM MỘT ƯỚC MƠ

Nhạc & Lời: Bùi Trung Nhơn

Đời như những chuyến xe vô vọng mãi mê quay cuồng, vì những giấc mơ cao sang quyền quý. Về đâu những trái tim thất vọng, chồng chất bao nhiêu nỗi niềm? Lặng lẽ trôi theo dòng đời, nào ai biết! Đi về đâu, đi về đâu? Hàng triệu con tim đang cần một phép lạ. Đi về đâu, và tìm đâu nữa nơi cõi đời hư vô? Hàng triệu con tim chỉ một ước mơ, hàng ngàn ước mơ chỉ cần Giê-xu. Vì những đam mê của thế gian này rồi sẽ hư không trở thành quá khứ. Tìm về Giê-xu để được tha thứ đời sống sẽ luôn đổi mới. Hàng triệu con tim chỉ cần đức tin vào Giê-xu Con Một Chúa Cha. Ngài hứa ban cho ta sự sống đời đời, cho những ai đã nhận tin Giê-xu, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con Ngài. Chuyến xe của đời tôi quay về, phó thác trong bàn tay Giê-xu. Trên thiên trình vững bước theo Ngài lòng bình an và vui mừng thay khi có Giê-xu đồng hành với tôi mỗi ngày! Hàng triệu con tim đang cần Giê-xu, hàng ngàn mơ ước chỉ cần Giê-xu! Cả thế gian không thể sách với linh hồn, ta hãy mau mau truyền rao danh Chúa. Hàng triệu con tim cần sự cứu rỗi bởi dòng huyết Cứu Chúa Giê-xu! Vì Ngài ban cho sự sống đời đời.

Những Bài Viết Trong Mục Nầy