Home » Nhạc Phẩm NHV » Lối Về » Quay gót chân về

Quay gót chân về

QUAY GÓT CHÂN VỀ

Nhạc & Lời: David Đông

Đời con đổi thay khi gặp Chúa Giê-xu, từ khi trái tim thuộc về Ngài, giờ con quyết theo Ngài sống  với Cha còn đâu tháng năm buồn đau. Con mong ước ngắm xem sự hiển vinh Cha, ngợi khen Chúa  hết tâm linh nầy, nguyện xin lửa Linh Ngài thắp sáng con để sống sáng danh Giê-xu. Đi với Chúa còn tiếc nuối chi, tại nơi Chúa con nguồn sống thỏa vui. Giê-xu chính hy vọng của thế nhân đang chờ mong, hãy mau quay gót chân về với Cha. Con mong ước  muôn người chạy đến bên Cha, gặp nhau nơi Thánh Quốc yêu thương. Hát vang bài HaLeLugia!

Những Bài Viết Trong Mục Nầy