Home » Nhạc Phẩm NHV » Lối Về » Lối về

Lối về

LỐI VỀ

Nhạc & Lời: Mỹ Dung – Kim Dung

Tôi đi trong cô đơn sầu theo muôn lối. Tôi đi trong thương đau hồn đầy bóng tối. Sóng gió cuộc đời phong ba vây quanh. Cúi xuống đời mình tuổi xanh đã phai. Tôi đi trong cô đơn sầu theo muôn lối, tôi đi trong thương đau hồn đầy bóng tối, sóng gió cuộc đời, phong ba vây quanh cúi xuống đời mình, hồn vỡ tan tành. Một hôm trong đau thương nhận biết Chúa quý báu, tình yêu Cha thiêng liêng đang gọi tôi về nương náu, sầu cũ đã cuốn bay, ngày tháng đã đổi thay, tâm tư giờ như ngàn hoa thắm tươi. Từ đây trong hân hoan ngợi ca Thiên Chúa, bao nhiêu đau thương xưa giờ không còn nữa, Chúa đến cuộc đời, phong ba tiêu tan vững bước theo Ngài. Hồn rất an bình!

Những Bài Viết Trong Mục Nầy