Home » Nhạc Phẩm NHV » Lối Về » Chiên lạc trở về

Chiên lạc trở về

CHIÊN LẠC TRỞ VỀ

Nhạc & Lời: Don Moen

Cô đơn bơ vơ cất bước trong đêm, tôi như con chiên đi lạc đường về, đường đời gập ghềnh bóng tối vây quanh biết nơi đâu nhà. Con mong ước thấy ánh sáng Chúa trong đêm mịt mù Ngài tìm gặp con đang chơi vơi giữa lối gian nguy. Chúa ơi! Bao nhiêu năm qua con xa Ngài hôm nay con quay về bên Chúa. Chúa ơi! Xin Ngài đón con trở về bước chân lạc lầm về bên Cha nhân từ yêu thương. Khi xưa Giê – xu đã đến dương gian cam tâm hy sinh để cho tôi sạch mọi tội chịu mọi nhọc nhằn chết thế cho tôi ở trên  thập hình. Nguyện xin huyết Chúa xóa hết trong con bao tội tình và lòng này trọn đời được gần Chúa mãi  không rời. Chúa ơi! Trong ơn yêu thương đức nhân  từ, xin đưa chân con về bên Chúa, thứ tha lỗi lầm, đỡ nâng linh hồn, dắt đưa con về, về trong nơi an bình yêu thương.

Những Bài Viết Trong Mục Nầy