Home » Nhạc Phẩm NHV » Dâng Vinh Quang Cho Chúa

Dâng Vinh Quang Cho Chúa

quay-lai

Dâng Vinh Quang Cho Chúa

  1. Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời 3:34
  2. Chúa 3:47
  3. Sống Trong Ân Điển 4:35
  4. Ca Khúc Tạ Ơn 5:31
  5. Vượt Trên Hết Năng Quyền 4:17
  6. Thầm Tạ Ơn Chúa 5:21
  7. Vững Tin Nơi Chúa 4:42
  8. Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay 4:21
  9. Bài Ca Cảm Tạ 5:42
  10. Ha-le-lu-gia Cảm Tạ Chúa 3:41

1. Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời  / Thiên Ân Group
2. Chúa  / Hagim
3. Sống Trong Ân Điển / David Đông / Hagim -Hồng Yến
4. Ca Khúc Tạ Ơn / Vũ Đức Nghiêm/ Hagim
5. Vượt Trên Năng Quyền / Lời Việt: Thảo Lan / Phương Trinh
6. Thầm Tạ Ơn Chúa / Vũ Đức Nghiêm / Hagim
7. Vững Tin Nơi Chúa / David Đông / Hoàng Quân
8. Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay  / Phương Trinh
9. Bài Ca Cảm Tạ / Hagim
10. Ha-lê-lu-gia! Cảm Tạ Chúa / Trần Anh Tuấn / Thiên Ân Group

Recorded by: Quoc Thi, Le Anh Dong, David Dong
Studios: Quoc Thi Studio, Music Group Studio, Psalm Music Recording Studio
Arranged by: David Dong, Le Tu, Quoc Thi

 

MUSIC MEDIA / NGUON HY VONG

Youtube websites:
www.youtube.com/MusicMediaMinistries (English Christian Songs)
www.youtube.com/nguonhyvongint (Vietnamese Christian Music)
www.youtube.com/user/vietmmm (Vietnamese Christian Movies)

NHV Facebook website:
www.facebook.com/hyvongint

NHV Twitter website:
www.twitter.com/nguonhyvongint

 

Lời giới thiệu

Để kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam, Music Media Ministries đã thực hiện CD Nhạc DÂNG VINH QUANG CHO CHÚA qua các Ca Sĩ, Nhạc Sĩ và Tốp Ca Cơ Ðốc được đầy ơn Chúa.

CD DÂNG VINH QUANG CHO CHÚA sẽ mang không khí thờ phượng ý nghĩa đến từng gia đình trong sự hân hoan mừng 100 năm Tin Lành Đến Việt Nam. Mong rằng qua CD DÂNG VINH QUANG CHO CHÚA, chúng ta cùng ôn lại quá khứ để dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời về những việc vĩ đại mà Ngài đã làm cho Hội Thánh Việt Nam khắp nơi và cùng nhìn về tương lai của nước Chúa.

Chúng tôi ước mong rằng chúng ta  có trong tay CD nhạc này để ca ngợi và cảm tạ về sự thành tín của Chúa qua một thế kỷ với bao thăng trầm, để “dâng vinh quang cho Đức Giê-hô-va” (Giê-rê-mi 13:16a) về những việc vĩ đại mà Ngài đã làm cho Hội Thánh Việt Nam tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới.

 

 

MUSIC MEDIA / NGUON HY VONG

Youtube websites:
www.youtube.com/MusicMediaMinistries (English Christian Songs)
www.youtube.com/nguonhyvongint (Vietnamese Christian Music)
www.youtube.com/user/vietmmm (Vietnamese Christian Movies)

NHV Facebook website:
www.facebook.com/hyvongint

NHV Twitter website:
www.twitter.com/nguonhyvongint

Những Bài Viết Trong Mục Nầy