Home » Dưỡng Linh » Phát Thanh » Phát Thanh & Truyền Hình

Phát Thanh & Truyền Hình

–  Chương Trình Phát Thanh Nguồn Sống

– Chương Trình Oneway Radio 

– Chương Trình Phát Thanh HTTL Hà Nội

 

 

 • Chương Trình Phát Thanh HTTL Hà Nội

Website:  www.hoithanhhanoi.com/phat-thanh

 

 • Chương Trình Oneway Radio 
 Website: http://oneway.vn/

 

 • Đài Nguồn Sống

Website: http://dainguonsong.com/

Xin Quý thính giả phổ biến chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống trên sóng ngắn radio tại Việt Nam cho những thân tín hữu không có điều kiện truy cập Internet theo thời khóa biểu như sau.

 • Tiếng Việt:  Tối từ 18:00 đến 19:00 giờ trên sóng ngắn 31m, tần số 9.855 kHz
 • Các Tiếng Sắc Tộc:  Tối từ 19:00 đến 20:30 giờ trên sóng ngắn 31m, tần số 9.920 kHz

 

 • Tình Yêu Không Biên Giới 

Tình Yêu Không Biên Giới là một chương trình truyền hình nhằm để giới thiệu với quí vị và các bạn một tình yêu thật sự.     

Chương Trình Tình Yêu Không Biên Giới 2017:

http://www.tinhyeukhongbiengioi.org/ChuongTrinh.php

 

 • VĂN HÓA & NIỀM TIN

 http://www.songdaoonline.com/?com=songdaosudiep&

 

 •  ĐỒNG CỎ XANH

 

 http://www.songdaoonline.com/?com=songdaosudiep&

 

 • TIN LANH BAY AREA

Website: tinlanhbayarea.org

 

 •  TV GUIDE
Chương Trình
00:00 Sống Theo Đúng Mục Đích Truyện Tích Thánh Kinh Câu Chuyện Gia Đình
12:00 Phát Thanh Tin Lành Hôn Nhân (Câu Chuyện Gia Đình) Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm
01:00, 13:00 Sống Với Thánh Kinh Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm Giảng Luận Thánh Kinh
02:00, 14:00 Phát Thanh Nguồn Sống
03:00, 15:00 Chúa Nhật: Tình Yêu Không Biên Giới Thứ Hai: Hội Thánh Tin Lành Orange Thứ Ba: San Diego Vietnamese Church Thứ Tư: Word Alive Family Church Thứ Năm: Tiếng Nói Phúc Âm Việt Nam Thứ Sáu: Tình Yêu Không Biên Giới Thứ Bảy: Hội Thánh Tin Lành Orange
04:00, 16:00 Sống Với Thánh Kinh
05:00, 17:00 Giảng Luận Thánh Kinh Đọc Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng
06:00-11:00 18:00-23:00 Nhạc Thánh (Giới Thiệu Nhạc Phẩm)

 

 • INTERNET RADIO
Giờ California
Chương Trình
00:00 Sống Theo Đúng Mục Đích Truyện Tích Thánh Kinh Câu Chuyện Gia Đình
12:00 Phát Thanh Tin Lành Hôn Nhân (Câu Chuyện Gia Đình) Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm
01:00, 13:00 Sống Với Thánh Kinh Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm Giảng Luận Thánh Kinh
02:00, 14:00 Phát Thanh Nguồn Sống
03:00, 15:00 Chúa Nhật: Tình Yêu Không Biên Giới Thứ Hai: Hội Thánh Tin Lành Orange Thứ Ba: San Diego Vietnamese Church Thứ Tư: Word Alive Family Church Thứ Năm: Tiếng Nói Phúc Âm Việt Nam Thứ Sáu: Westminster Vietnamese Baptist Church Thứ Bảy: Hội Thánh Tin Lành Orange
04:00, 16:00 Sống Với Thánh Kinh
05:00, 17:00 Giảng Luận Thánh Kinh Đọc Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng
06:00-11:00 18:00-23:00 Nhạc

 

 • TV GUIDE
Giờ California Chương Trình Đài Truyền Hình
Mon 10:00 TYKBG Little Saigon TV (44.4)
Wed 6:00 TYKBG Little Saigon TV (44.4)
Thu 5:00 TYKBG Little Saigon TV (44.4)
Fri 15:00 TYKBG Cable Public TV, Ch. 6 (Orange County, CA)
18:00 VBC, Houston, TX VBCweb.org
21:00 TYKBG Cable Public TV, Ch. 6 (Orange County, CA)
Sat 8:00 TYKBG Little Saigon TV (44.4)
16:00 HTTL Orange VBS-TV (57.6)
Sun 5:00 TYKBG VHNTV, DIRECTTV Ch. 2073
7:00 TYKBG Little Saigon TV (44.4)
7:00 VBC, Houston, TX VBCweb.org
9:00 TYKBG Cable Public TV, Ch. 3 (Garden Grove, CA)
10:00 HTTL Orange Little Saigon TV (44.4)
12:15 HTTL Thanh Lễ VietChristian Live TV
17:30 TYKBG Cable Public TV, Ch. 3 (Garden Grove, CA)
19:30 HTTL Thanh Lễ VietChristian Live TV

      Chương Trình Phát Thanh Hy Vọng 

        LEADING THE WAY DUAL LANGUAGE RADIO

 

Bài Viết Liên Quan