Home » Dưỡng Linh » Phát Thanh » Phát Thanh & Truyền Hình

Phát Thanh & Truyền Hình

 • Chương Trình Phát Thanh HTTL Hà Nội
 • Chương Trình Phát Thanh Nguồn Sống
 • Chương Trình Truyền Hình Tình Yêu Không Biên Giới

 

 

 

Xin Quý thính giả phổ biến chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống trên sóng ngắn radio tại Việt Nam cho những thân tín hữu không có điều kiện truy cập Internet theo thời khóa biểu như sau.

 • Tiếng ViệtTối từ 18:00 đến 19:00 giờ trên sóng ngắn 31m, tần số 9.855 kHz
 • Các Tiếng Sắc TộcTối từ 19:00 đến 20:30 giờ trên sóng ngắn 31m, tần số 9.920 kHz

 

 

Tình Yêu Không Biên Giới là một chương trình truyền hình nhằm để giới thiệu với quí vị và các bạn một tình yêu thật sự.

Tình Yêu Không Biên Giới phát hình trên hệ thống của các đài truyền hình sau đây:

   • Mon 10:00 AM Little Saigon TV, Channel 44.4
   • Wed 6:00 AM Little Saigon TV, Channel 44.4
   • Thu 5:00 AM Little Saigon TV, Channel 44.4
   • Fri 3:00 PM Cable Public TV, Channel 6 (Orange County, CA)
   • Fri 9:00 PM Cable Public TV, Channel 6 (Orange County, CA)
   • Sat 8:00 AM Little Saigon, Channel 44.4
   • Sun 5:00 AM VHNTV, DIRECT-TV Channel 2073
   • Sun 7:00 AM Little Saigon TV, Channel 44.4
   • Sun 9:00 AM Cable Public TV, Channel 3 (Garden Grove, CA)
   • Sun 5:30 PM Cable Public TV, Channel 3 (Garden Grove, CA)

 

Program 510A
Program 510 – (11/27/2016)
Title Kiểm Chứng Niềm Tin Bằng Phương Pháp Khoa Học
Pastor Nguyễn Trường Cửu
Visit 215
Video 510A
Program 509A
Program 509 – (11/20/2016)
Title Ba Sức Mạnh Của Thiên Đàng
Pastor Phạm Hữu Thinh
Visit 239
Video 509A
Program 508A
Program 508 – (11/13/2016)
Title Lòng Vui Mừng
Pastor TS Lâm Văn Minh
Visit 152
Video 508A
Program 507A
Program 507 – (11/06/2016)
Title Của Lễ Của Sự Cảm Tạ
Pastor Trần Mạnh Hùng
Visit 338

 

 • 24 HOUR RADIO PROGRAM
LỊCH TRÌNH PHÁT THANH
Chúa Nhật Giờ Thờ Phượng – Giảng Luận Theo Chúa Giê-xu Thứ Sáu Theo Chân Chúa Cứu Thế Lời Hằng Sống
Thứ Hai Niềm Tin Và Cuộc SốngCa Khúc Tâm Linh Lẽ Thật Cho Đời Sống Thứ Bảy Lẽ Thật Cho Đời Sống Sống Đạo Gia Đình Học Kinh Thánh
Thứ Ba Lời Hằng Sống Sông Đạo Áp DụngHọc Kinh Thánh Tiếng Việt Sáng từ 5:30 đến 6:00 giờ trên sóng ngắn 25m, tần số 12.09 kHz Tối từ 20:00 đến 21:00 giờ trên sóng ngắn 31m, tần số 9.92 kHzCác Tiếng Sắc Tộc Tối từ 18:00 đến 20:00 giờ trên sóng ngắn 25m, tần số 9.92 kHz Tối từ 20:00 đến 21:00 giờ trên sóng ngắn 41m, tần số 7.48 kHz
Thứ Tư Niềm Hy Vọng Theo Chân Chúa Cứu Thế
Thứ Năm Phúc Âm Vào Đời Giờ Phụ Nữ Sống Đạo Tăng Trưởng Học Kinh Thánh

 

 

 • INTERNET RADIO
Giờ California
Chương Trình
00:00 Sống Theo Đúng Mục Đích Truyện Tích Thánh Kinh Câu Chuyện Gia Đình
12:00 Phát Thanh Tin Lành Hôn Nhân (Câu Chuyện Gia Đình) Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm
01:00, 13:00 Sống Với Thánh Kinh Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm Giảng Luận Thánh Kinh
02:00, 14:00 Phát Thanh Nguồn Sống
03:00, 15:00 Chúa Nhật: Tình Yêu Không Biên Giới Thứ Hai: Hội Thánh Tin Lành Orange Thứ Ba: San Diego Vietnamese Church Thứ Tư: Word Alive Family Church Thứ Năm: Tiếng Nói Phúc Âm Việt Nam Thứ Sáu: Westminster Vietnamese Baptist Church Thứ Bảy: Hội Thánh Tin Lành Orange
04:00, 16:00 Sống Với Thánh Kinh
05:00, 17:00 Giảng Luận Thánh Kinh Đọc Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng
06:00-11:00 18:00-23:00 Nhạc

 

 

 • TV GUIDE
Giờ California Chương Trình Đài Truyền Hình
Mon 10:00 TYKBG Little Saigon TV (44.4)
Wed 6:00 TYKBG Little Saigon TV (44.4)
Thu 5:00 TYKBG Little Saigon TV (44.4)
Fri 15:00 TYKBG Cable Public TV, Ch. 6 (Orange County, CA)
18:00 VBC, Houston, TX VBCweb.org
21:00 TYKBG Cable Public TV, Ch. 6 (Orange County, CA)
Sat 8:00 TYKBG Little Saigon TV (44.4)
16:00 HTTL Orange VBS-TV (57.6)
Sun 5:00 TYKBG VHNTV, DIRECTTV Ch. 2073
7:00 TYKBG Little Saigon TV (44.4)
7:00 VBC, Houston, TX VBCweb.org
9:00 TYKBG Cable Public TV, Ch. 3 (Garden Grove, CA)
10:00 HTTL Orange Little Saigon TV (44.4)
12:15 HTTL Thanh Lễ VietChristian Live TV
17:30 TYKBG Cable Public TV, Ch. 3 (Garden Grove, CA)
19:30 HTTL Thanh Lễ VietChristian Live TV

 

 Kính Mời Quý Vị Đón Nghe

San Jose, California
Băng Tần AM-1120 Mỗi Thứ Sáu 3pm-3:30pm
Băng Tần AM-1430 Mỗi Chúa Nhật 8am-9am

 

 • Chương Trình Truyền Hình Sống Tin Hy Vọng
 • Website: sthv.org

Chương trình truyền hình STHV-TIVI được phát hình hằng tuần trên kênh Truyền Hình Viet Today (Channel Air 26.5) vào mỗi Thứ Bảy.

Sáng: 10:00AM  Chiều:  3:00PM

 

Chương Trình Phát Thanh Hy Vọng:

Phát thanh trên đài 2VNR từ 5:30-6:15 chiều thứ bảy tại Sydney/Melbourne/Brisbane, 3:30-4:15 chiều thứ bảy tại Perth, và 5:00-5:45 chiều thứ bảy tại Adelaide.

Phát thanh trên đài Tiếng Nước Tôi từ 8:00-8:45 tối thứ bảy tại Brisbane/Melbourne và 7:30-8:15 tối thứ bảy tại Adelaide.

Truyền thanh qua vietchristian.com và http://www.tinlanhradio.com/ cùng với những chương trình phát thanh Tin Lành khác trên thế giới.

 

.   Niềm Tin và Cuộc Sống

.   Website:   niemtin-cuocsong.com

Chương trình này được phát hình nhiều lần hàng tuần qua đài truyền hình Saigon Network TV 51.3 tại Houston, Texas.
Chúa Nhật: 11:30 Sáng . Thứ Hai: 8:00 Sáng . Thứ Ba: 4:30 Chiều . Thứ Tư: 1:30 Sáng
Thứ Năm: 4:00 Chiều . Thứ Sáu: 5:00 Chiều . Thứ Bảy: 5:00 Sáng
Chương trình này cũng được phát hình hàng tuần qua đài truyền hình Saigon Network TV 55.3 tại Dallas, Texas.
Chúa Nhật: 8:30 Sáng và 4:30 Chiều . Thứ Năm: 8:30 Sáng và 4:30 Chiều

 

        ONEWAY RADIO

        Website: http://oneway.vn/
 

Bài Viết Liên Quan