Home » Tin Lành » Bước Đầu Theo Chúa

Bước Đầu Theo Chúa

Giúp Niềm Tin

Cách đây gần 2.000 năm, có một môn đồ của Chúa tên là Thô-ma, khi nghe các sứ đồ báo tin Chúa Giê-xu sống lại, ông đã không thể nào tin nổi, làm sao mà ... Read More »

Học Để Sống Đạo

Nào, chúng ta hãy tiếp tục cuộc hành trình theo Chúa kỳ thú và phước hạnh. Mời bạn hãy dành thì giờ mỗi ngày trong cả tháng sắp đến để mỗi ngày đọc một phân ... Read More »

Những Bước Đầu Theo Chúa Jesus

Quyển sách giáo khoa này là một phần của chương trình đào tạo người tin nhận CHÚA từ người mới tin nhận CHÚA đến người lãnh đạo. Trong Tin Lành theo Giăng 15:16 có chép: “Ấy ... Read More »

Bước Đầu Theo Chúa

Câu gốc: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. (Mác 12:30) Attachment: Nhung_buoc_dau_theo_Chua HT LSS VN *** Để tìm hiểu thêm về Chúa ... Read More »

Đức Chúa Trời Là Ai?

Đức Chúa Trời là Đấng tạo thành trời đất, vạn vật và loài người và bảo tồn tất cả. Chúng ta đã từng tôn xưng Ngài là Đấng Tạo Hóa, là Thượng Đế, là Ông ... Read More »

Điều Bạn Cần Biết (II)

Câu gốc : 1. « Chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người tức là Đức Chúa Je-sus Christ là người » ... Read More »

Điều Bạn Cần Biết (I)

Hỏi: Không thấy Đức Chúa Trời mà tin có hợp lý không? Đáp: Chúng ta không thấy lý trí, không thấy lương tâm… Nhưng chúng ta biết có lý trí, có lương tâm. Nhìn vào ... Read More »

Niềm Tin Căn Bản (III)

Niềm tin về Đức Thánh Linh Tôi tin Thánh Linh Thánh Linh là ngôi thứ ba trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời . Thứ bậc này chỉ là một cách nói chứ không hàm ý ... Read More »

Niềm Tin Căn Bản (II)

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ Là người tin Chúa, chúng ta đặt đức tin trên lời của Chúa trong Thánh Kinh. Thánh Kinh là một kho sách vĩ đại, cả đời người cũng không ... Read More »

Niềm Tin Căn Bản(I)

Bạn đã tin nhận Chúa và sẵn sàng nhận thánh lễ báp-têm. Đây là quyển sách để bạn ôn lại những điều bạn đã tin và biết thêm một số vấn đề cần thiết cho ... Read More »