Home » Thư Viện » Tài Liệu Tham Khảo

Tài Liệu Tham Khảo

Dâng trọn cuộc đời ( Lời mở đầu )

DÂNG TRỌN CUỘC ĐỜI  Tác giả: Michael Griffiths Lời Nói Đầu “Tầm quan trọng của thái độ không nhiệt thành” Ngày nay, mọi người hình như đều nghĩ rằng muốn trở nên trưởng thành, già ... Read More »

Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện

Nhưng trước khi họ có thể đi khắp thế gian, Đức Chúa Jêsus đã ban cho họ một mạng lệnh khác. Mạng lệnh này được gọi là mạng lệnh lớn nhất (Cong Vu 1:4). Ngài ... Read More »

BƯỚC THEO CHÚA JÊSUS

MỤC LỤC Mở đầu …………………………………………….… Cách làm việc với sách giáo khoa…………………………………. Tuần lễ thứ nhất. HÃY BƯỚC THEO CHÚA JÊSUS MỞ ĐẦU Quyển sách giáo khoa này là một phần của chương trình đào ... Read More »

GIÊ-RI-CÔ

GIÊ-RI-CÔ, THÀNH PHỐ CỔ NHẤT THẾ GIỚI CHỨNG MINH SỰ THẬT KINH THÁNH Giô-suê đánh chiếm Giê-ri-cô Giê-ri-cô có lẽ là một danh từ quen thuộc không chỉ với những người theo đạo Đức  Chúa ... Read More »

ÂN-TỨ KHUYÊN-BẢO

ÂN-TỨ KHUYÊN-BẢO   Tiếng Việt hay, nói về học có hai động từ kép: học-hỏi và học-hành. Muốn học thấu đáo phải nêu ra nhiều nghi-vấn trong vấn-đề. Ở đâu, tại sao, thể nào, cái ... Read More »

ÂN-TỨ PHÂN-BIỆT CÁC THẦN

ÂN-TỨ PHÂN-BIỆT CÁC THẦN Ngày nay, hầu hết trong các lãnh-vực, thật giả lẫn-lộn, khó nhận biết, khó phân-biệt. Giả tinh-vi đến như thật, để rồi cái thật cũng bị nghi là giả. Một số ... Read More »

ÂN-TỨ

  Hội thánh trong thời cuối cùng gặp nhiều nỗi khó-khăn. Con cái Chúa “ưa-thích sự vui chơi hơn là yêu-mến Đức Chúa Trời” (II Ti-mô-thê 3:4). Đối với lời Kinh-thánh, chân –lý, con cái ... Read More »

Cầu Nguyện Thờ Phượng (2)

VƯƠNG QUỐC CHÚNG TA TÌM KIẾM “Nước Cha được đến ” Mathiơ 6:10 Phần lớn người nam hay nữ đều có kế hoạch cho đời sống của họ. Họ muốn trở thành bác sĩ hay ... Read More »

Cầu Nguyện Thờ Phượng (1)

Cầu Nguyện Thờ Phượng Tác giả: Morris Williams Giới thiệu bài học ĐƠN VỊ MỘT: CẦU NGUYỆN VÀ THỜ PHƯỢNG: CON ĐƯỜNG SỰ SỐNG BÀI 1 Cầu nguyện với ai? 2 Một mối quan hệ ... Read More »

25 LỜI KHUYÊN CHO NGƯỜI LÃNH ĐẠO

MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI LÃNH ĐẠO, BẠN HÃY XEM TRONG 25 LỜI KHUYÊN CHO NGƯỜI LÃNH ĐẠO, ĐIỀU NÀO BẠN ĐÃ CÓ SẴN VÀ ĐIỀU NÀO BẠN CÒN PHẢI HỌC HỎI NHÉ! Sớm khắc phục ... Read More »