Home » Thư Viện » Hôn Nhân & Gia Đình

Hôn Nhân & Gia Đình

Cha & Con Trai (1)

Chúng ta đều biết, là cha mẹ chúng ta có ảnh hưởng lớn lao trên con cái, đặc biệt là cha đối với con trai. Trước khi nhìn vào ảnh hưởng của người cha đối ... Read More »

CỨU VÃN HÔN NHÂN

Trong 20 năm làm việc với quí chị em, tôi nhận được hàng trăm lá thư và thư điện tử của chị em về những trăn trở trong đời sống hôn nhân. Và thử đoán ... Read More »

Dạy Con

Có ai đó đã nói: “Chín mươi phần trăm tai nạn do con người gây ra, còn chín mươi phần trăm con người do tai nạn tạo ra!” Một đứa trẻ cần được sanh ra ... Read More »

Đời Sống Tình Yêu Đôi Lứa (4)

Với quyển Kinh thánh ở nhà mỗi cặp vợ chồng có thể trở nên những chuyên gia nhiên cứu một sách trong Kinh thánh hoàn toàn viết về tình yêu và hôn nhân. Tôi muốn ... Read More »

Đời Sống Tình Yêu Đôi Lứa (3)

Từ tiếng Anh tình yêu thường là một trong những từ bất thường trong ngôn ngữ của chúng ta! Giả sử từ này có nhiều nghĩa song dường như từ này không thích hợïp khi ... Read More »

Đời Sống Không Có Xung Đột (4)

XUNG ĐỘT ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ XỨC DẦU NHƯ THẾ NÀO? Sự xức dầu của Đức Thánh Linh là một trong những điều quan trọng nhất trong đời sống và sự hầu việc Chúa của ... Read More »

Đời Sống Không Có Xung Đột (2)

Kinh Thánh là một quyển sách về những mối quan hệ, hầu hết dựa trên 3 mối quan hệ căn bản: Mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa, với chính chúng ta và với người khác. Read More »

Hãy Hấp Hôn Trước Khi Hấp Hối

Ai còn vợ, còn chồng sống đầm ấm với nhau là đang hưởng phước. Ngẫm lại, người quan trọng nhất đời của mình chính là người phối ngẫu. Cha mẹ rồi sẽ qua đời, con ... Read More »

Nuôi Dưỡng Con Cho Đức Chúa Trời (2)

Ai là người phải dạy trẻ thơ? Nói chung, Kinh Thánh thường cho rằng cha mẹ là những người phải chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời để trở thành những người huấn luyện ... Read More »

Giúp Con Yêu Thương

Điều Lớn Hơn Hết Là Tình Yêu Thương “Hãy khao khát tìm kiếm những ân tứ lớn lao hơn. Bây giờ tôi chỉ cho anh chị em một con đường tốt đẹp hơn. 1Côrinhtô 12:31 ... Read More »