Home » Thư Viện » Học Kinh Thánh

Học Kinh Thánh

Các Sách Tiểu Tiên Tri – MALACHI

GIỚI THIỆU SÁCH MALACHI Tác giả và niên đại Hailey 401 Malachi là một nhà cải cách can đảm đã phán cách dạn dĩ với các thầy tế lễ và dân sự về tội lỗi ... Read More »

Các Sách Tiểu Tiên Tri – XACHARI

GIỚI THIỆU XACHARI XaDr 1:1-14:21 Hailey 316-322. Tác giả và niên đại .# 1:1-17 Hailey 316-318. Chàng thanh niên Xachari cảm kích và vui sướng biết bao khi cùng với 4289 thành viên trong các ... Read More »

Các Sách Tiểu Tiên Tri – AGHÊ

AGHÊ – NGƯỜI THÚC GIỤC XÂY DỰNG NHÀ ĐỨC CHÚA TRỜI Khi bắt đầu phần cuối cùng của môn học này chúng ta bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới trong lịch sử của ... Read More »

Các Sách Tiểu Tiên Tri – HABACÚC

HABACÚC – TIÊN TRI HAY CHẤT VẤN Bạn có bao giờ hỏi Chúa “Tại sao” không? Ai mà chẳng thế? Tất cả chúng ta đều cảm thông với Habacúc khi ông thắc mắc với Đức ... Read More »

Các Sách Tiểu Tiên Tri – NAHUM

NAHUM – TIÊN TRI CỦA SỰ HỦY DIỆT NINIVE Khi đọc sách Nahum bạn sẽ thấy về một vài mặt hoàn toàn khác với các sách chúng ta đã học. Đây không phải là một ... Read More »

Các Sách Tiểu Tiên Tri – MICHÊ

MICHÊ – TIÊN TRI VỀ ĐẤNG MÊSIA Điều gì đến với tâm trí bạn trước hết khi có người nhắc đến sách tiên tri Michê? Bạn có nghĩ đến các chương trình Lễ Giáng Sinh ... Read More »

Các Sách Tiểu Tiên Tri (Ô-SÊ )

Ô-SÊ Ô-sê là tiên tri cho vương quốc phía nam của Y-sơ-ra-ên. Ông hầu việc Đức Chúa Trời từ 753 đến 715 TC. Dưới triều đại của Giê-rô-bô-am II, vương quốc phía bắc thịnh vượng ... Read More »

Các Sách Tiểu Tiên Tri – Amốt

AMỐT – NGƯỜI RAO GIẢNG SỰ THÁNH KHIẾT Ngoài Ápđia, các tiên tri chúng ta đã học ở phần 1 đều có niên đại không chắc chắn, họ đều đã sống, rao giảng, và viết ... Read More »

Các Sách Tiểu Tiên Tri (Phan I)

Các Sách Tiểu Tiên Tri Tác giả: Thomas F.Harrison Giới Thiệu Giáo Trình PHẦN MỘT: Đế Quốc Asyri Ban Đầu – Các Sách Tiên Tri Không Rõ Niên Đại 1 Giới Thiệu Các Sách Tiểu ... Read More »

Hưởng ứng lời Thượng Đế

HƯỞNG ỨNG LỜI THƯỢNG ĐẾ Chúng ta đã xét qua một số nguyên tắc, chung cũng như riêng, trong việc học và giải Kinh. Trước khi bạn bắt đầu học và giải Kinh Thánh, bạn ... Read More »

Giáo lý

GIÁO LÝ Từ ngữ “giáo lý” được dùng theo hai cách: (1) nói về chân lý tổng quát, một hệ thống chân lý, và (2) nói về một chân lý đặc biệt, như sự tái ... Read More »

Lời tiên tri

LỜI TIÊN TRI Theo nghĩa nguyên thủy, nhà tiên tri là một phát ngôn viên, một người nói thay cho người khác. XuXh 4:16 nói A-rôn là nhà tiên tri của Môi-se, nói những lời ... Read More »

Thi phú Do Thái

THI PHÚ DO THÁI Thi phú là phương tiện diễn đạt những tư tưởng và cảm xúc sâu xa cũng như cao thượng nhất trong tâm hồn con người. Chúng ta biết thi phú là ... Read More »

Đặc ngữ Do Thái

ĐẶC NGỮ DO THÁI (Idioms ) Đặc ngữ là một lối diễn ý đặc biệt của một ngôn ngữ nào đó. Mỗi ngôn ngữ đều có một lối nói riêng khi đề cập đến một ... Read More »

Ngụ ngôn và phúng dụ

NGỤ NGÔN VÀ PHÚNG DỤ (Parables and Allegories ) NGỤ NGÔN Ngụ ngôn thường được định nghĩa là một câu chuyện kể với mục đích đưa ra một chân lý về luân lý hay tâm ... Read More »