Home » Dưỡng Linh » Văn Phẩm

Văn Phẩm

TẠ ƠN

Người dân Mỹ lâu nay đã có một truyền thống rất đẹp, ấy là mỗi năm dành riêng ra một ngày để tạ ơn Ðức Chúa Trời ban cho họ tất cả những điều tốt lành trong năm ... Read More »

Học thuộc 100 câu Kinh Thánh

I- 4 Câu Kinh Thánh căn bản 1. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. (Sáng thế ký 1:1) 2. Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ... Read More »

SỰ CẦU NGUYỆN

“Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người”(I Ti-mô-thê 2:1). Đây là những phẩm hạnh cuối cùng của luận văn này, tôi muốn ... Read More »

Nguyên tắc của sự thịnh vượng

Chương trình của Chúa Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ... Read More »

Bền đỗ cầu nguyện

Cầu Nguyện là một sự nhiệm mầu đối với đại đa số Cơ Đốc Nhân nhưng đối với Cụ ANDREW MURRAY cầu nguyện là chiếc chìa khóa mở những cánh cửa để bước vào một ... Read More »

Những Phước Hạnh

Yonggi Cho (sứ điệp phục sinh) – trích từ sách “Sống Thành Công” Kinh Thánh : Xuất ê díp tô ký 12:1-13. Hoàng hôn nhanh chóng phủ xuống trên vùng đất Gôsen xứ Ai cập ... Read More »