Home » Dưỡng Linh » Văn Phẩm

Văn Phẩm

Nguyên tắc của sự thịnh vượng

Chương trình của Chúa Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ... Read More »

Bền đỗ cầu nguyện

Cầu Nguyện là một sự nhiệm mầu đối với đại đa số Cơ Đốc Nhân nhưng đối với Cụ ANDREW MURRAY cầu nguyện là chiếc chìa khóa mở những cánh cửa để bước vào một ... Read More »

Những Phước Hạnh

Yonggi Cho (sứ điệp phục sinh) – trích từ sách “Sống Thành Công” Kinh Thánh : Xuất ê díp tô ký 12:1-13. Hoàng hôn nhanh chóng phủ xuống trên vùng đất Gôsen xứ Ai cập ... Read More »

Kinh Thánh nói gì về sự bận rộn?

HTTL Hà Nội – Sống trong một xã hội “mì ăn liền”, chúng ta dễ dàng bị cuốn theo mọi thứ xung quanh mình: từ công việc, gia đình đến chuyện Hội thánh. Chúng ta dành phần lớn ... Read More »

VÔ ƯU? CHẲNG LO PHIỀN

Vô có nghĩa là không có. Nhưng Ưu là gì mà không có ưu? Hán tự có hai chữ Ưu mang hai ý nghĩa trái ngược nhau. Ưu thứ nhất (憂) là ưu tư, ưu ... Read More »

Sai phái giáo sĩ

HTTL Hà Nội – Các tổ chức cơ đốc thường giải quyết các vấn đề liên quan đến kiến thức, mà không tập trung đến những đặc tính hay các kỹ năng giúp các giáo sĩ có thể ... Read More »

ĐỊA CHỈ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Khi chúng ta trở thành Cơ Đốc Nhân, không những chúng ta cần tái lập lại nếp sống suy nghĩ của mình qua việc suy nghĩ tích cực, suy nghĩ trong điều kiện phép lạ ... Read More »