Home » Dưỡng Linh » Cầu Nguyện

Cầu Nguyện

Dâng hiến và tiền bạc

Con sẽ đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà Chúa. Và từ nay con sẽ lấy điều này thử Chúa xem Chúa có mở các cửa sổ trên ... Read More »

Lẽ thật

Ai làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời. (Giăng 3:21) Xin ban ánh sáng và chân ... Read More »

Kiêu ngạo

Nếu con khoe mình, con sẽ khoe mình trong Chúa. (1 Cô-rinh-tô 1:31) Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau. Tính tự cao đi trước sự sa ngã. (Châm ngôn 16:18) Mắt ... Read More »

Phục vụ Chúa

Con sẽ theo Đức Giê-hô-va, kính sợ Ngài, gìn giữ các điều răn Ngài, vâng nghe tiếng Ngài, phục sự Ngài và gắn bó với Ngài. (Phục truyền 13:4) Nếu con chăm chỉ nghe các ... Read More »

Lo lắng

Ta để sự bình an lại cho con. Ta ban sự bình an cho con, chẳng phải như thế gian ban cho. Lòng con chớ bối rối và đừng sợ hãi. (Giăng 14: 27) Lòng ... Read More »

Khó khăn

Con sẽ trao mọi điều lo lắng của con cho Ngài, vì Chúa là Đấng hay chăm sóc con. (1 Phi-e-rơ 5:7) Con ngước mắt lên núi sự tiếp trợ con đến từ đâu, sự ... Read More »

Kiên trì

Con kiên trì chịu đựng cho đến cùng thì sẽ được cứu rỗi. (Ma thi ơ 24:1) Con sẽ không nản chí trong việc làm điều lành, vì nếu con không trễ nải thì đến ... Read More »

Sự vui mừng

Con sẽ vui mừng trong Chúa luôn luôn. (Phi lip 4:4) Con sẽ quên sự than phiền, bộ mặt buồn thảm và lấy làm vui mừng. (Gióp 9:27) Con sẽ dâng của lễ bằng sự ... Read More »

Sự thoả lòng

Sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một mối lợi lớn. (1 Ti mô thê 6:6) Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống, làm cho con thỏa nguyện, không bị tai ... Read More »

Sự thánh khiết

Thân thể con không phải dành cho sự dâm dục nhưng là của Chúa. Con sẽ tránh mọi sự dâm dục vì mọi tội đều ngoài thân thể nhưng nếu con phạm tội tà dâm ... Read More »

Sự ban thưởng

Chúa sẽ trả cho con tùy theo công việc con làm. (Thi thiên 62:12) Đức Giê-hô-va dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho con tùy theo đường con đi, tùy kết quả ... Read More »

Giận dữ

Con sẽ dẹp sự giận và bỏ sự giận hoảng. Con sẽ không phiền lòng vì điều đó chỉ gây ra việc ác. (Thi thiên 37:8) Người nóng nảy làm điên làm dại, và kẻ ... Read More »

Đường lối Chúa

Ta sẽ dạy dỗ con, chỉ cho con con đường phải đi. Mắt Chúa sẽ chăm chú mà khuyên dạy con. (Thi thiên 32:8) Lạy Chúa xin dạy con đường lối Ngài. Con sẽ đi ... Read More »

Được bảo vệ

Khi con nằm chẳng có điều sợ hãi. Con sẽ được nằm ngủ ngon giấc. (Châm ngôn 3:24) Ai chịu nghe Chúa sẽ sống an lành, được an toàn, không sợ tai họa nào. (Châm ... Read More »

Dâng hiến và tiền bạc

Con sẽ đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà Chúa. Và từ nay con sẽ lấy điều này thử Chúa xem Chúa có mở các cửa sổ trên ... Read More »

Cám Dỗ

Ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh ... Read More »

Chiến thắng kẻ thù

  Khi kẻ thù có đến như sông tràn, Chúa sẽ ngăn chặn tất cả. (Ê-sai 59:19) Hỡi Đức Giê-hô-va xin trỗi dậy để kẻ thù con bị tan lạc và kẻ nào ghét Chúa ... Read More »

Trông Cậy Nơi Chúa

Linh hồn con nghỉ an nơi Đức Chúa Trời vì con trông cậy nơi Ngài. (Thi thiên 62:5) Linh hồn con trông cậy nơi Đức Chúa Trời vì Ngài là sự tiếp trợ và cái ... Read More »