Home » Đời Sống » Lời Hay – Ý Đẹp (page 2)

Lời Hay – Ý Đẹp

Beautiful Words

1. Tôi yêu bạn không phải vì bạn là ai, mà là vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên bạn.       2. Không có ai xứng đáng với những giọt ... Read More »

Những Nguyên Tắc Cuộc Đời

1. Bạn được cuộc đời trao tặng một cơ thể.  Dù bạn yêu hay ghét cơ thể mình, nó vẫn sẽ là của bạn đến suốt cuộc đời.       1. Bạn được cuộc ... Read More »

Life Handbook

1. Drink plenty of water. Uống nhiều nước. 2. Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a beggar. Ăn sáng giống như vua, ăn trưa giống như ông hoàng và ... Read More »

Tư Tưởng Suy Gẫm

Ðấng Tạo Hóa giao phó cho chúng ta mỗi người một trách nhiệm để thi hành trong thế giới nầy. Bổn phận của chúng ta là trung thành làm cho trọn. Còn ma quỷ thì ... Read More »

24 Điều Nhất

  1.  Thói quen tàn phá mình nhiều nhất: Lo lắng 2.  Niềm vui lớn nhất: Ban cho 3.  Sự mất mát lớn nhất: Mất lòng tự trọn         4.  Công việc thỏa lòng nhất: Giúp đỡ người khác 5.  Cá ... Read More »

Interview with God

I dreamed I had an interview with God. “So you would like to interview me?” God asked. “If you have the time” I said. God smiled. “My time is eternity.”       “What questions do ... Read More »

Beautiful Phrases

1. Give God what’s right… not what’s left. 2. Man’s way leads to hopeless end. God’s way leads to an endless hope . 3. A lot of kneeling will keep you in good standing.   VIETNAMESE ... Read More »

Ba Điều Giá Trị

Ba điều giá trị trong cuộc đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:Thời Gian, Lời Nói, Cơ Hội.     –     Ba điều giá trị trong cuộc đời một khi đã đi ... Read More »

Lời Hay Ý Đẹp

  Biết mình ngu dại là một bước lớn tiến về hướng tri thức.    Bên ngoài ý Chúa không có gì gọi là thành công. Bên trong ý Chúa không có gì gọi là ... Read More »

Three Things In Life

Three things in life that, once gone, never come back: 1. Time 2. Words 3. Opportunity     Three things in life that, once gone, never come back: 1. Time 2. Words 3. Opportunity   ... Read More »

Interview With God

I dreamed I had an interview with God. “So you would like to interview me?” God asked. “If you have the time” I said. God smiled. “My time is eternity.”   “What questions do you ... Read More »

Ba Điều Giá Trị

Ba điều giá trị trong cuộc đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:Thời Gian, Lời Nói, Cơ Hội.   –     Ba điều giá trị trong cuộc đời một khi đã đi qua ... Read More »

Lời Hay Ý Đẹp

Biết mình ngu dại là một bước lớn tiến về hướng tri thức. Bên ngoài ý Chúa không có gì gọi là thành công. Bên trong ý Chúa không có gì gọi là thất bại. ... Read More »

Three Things In Life

Three things in life that, once gone, never come back: 1. Time 2. Words 3. Opportunity   Three things in life that, once gone, never come back: 1. Time 2. Words 3. Opportunity   Three ... Read More »