Home » Bilingual » Daily Living Word

Daily Living Word

Prayer For Our Government

I will make supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks for kings and all who are in authority that may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. I Timothy 2:1-2 I ... Read More »

Nguy Hiểm

Kinh Thánh hằng Ngày: 2010-05-28 Nguy Hiểm Kinh Thánh: Ê-xơ-tê 7:10 Câu Gốc: Châm-ngôn 11:3 Sự thanh liêm của người ngay thẳng sẽ hướng dẫn họ, nhưng sự gian tà của kẻ không trung thành ... Read More »

7 Best wishes for the New Year

Vào dịp đầu năm, chúng ta thường nhận được 7 lời chúc tốt lành này. I wish you Health… So you may enjoy each day in comfort. Chúc anh sức khỏe dồi dào Để anh ... Read More »

Hạn Chế

Chúa nói với tôi: “Ơn điển của Thầy đã đủ cho con, bởi sức mạnh của Ta được thực hiện hoàn hảo trong sự yếu đuối.” -II Cô-rinh-tô 12:9 Chúng ta đã được dạy rằng, ... Read More »

Thời Gian – Time

Hãy bảo vệ thời gian, nó chính là cuộc sống của bạn. Câu hỏi không phải là “Bạn bận rộn đến đâu?” mà là “Bạn bận rộn vào những việc gì?” Tôi giờ đây quan ... Read More »

Until when? / Cho Tới Chừng Nào?

Kinh Thánh: Ha-ba-cúc 1:12-17, 2:1-3 Ta sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy, rình xem Ngài bảo ta điều gì. Ha-ba-cúc 2:1 Chẳng bao lâu bình minh sẽ ló rạng ở cuối chân ... Read More »

God’s Guidance / Hướng Dẫn

“Một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, phán rằng: “Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại.” (Ma-thi-ơ 1:20) Câu chuyện Giáng sinh chứa đựng cái nhìn thoáng qua ... Read More »

See God’s Hand / Thấy Bàn Tay Chúa

Exodus 15:19-27 Moses brought Israel from the Red Sea; then they went out into the Wilderness of Shur. —Exodus 15:22 On the other side of every miraculous intervention by God on our behalf, there is ... Read More »

The Narrow Road / Con đường hẹp

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 5:20-29   Không hề có một năm nào trôi qua mà không có thiên tai gây xáo trộn đâu đó trên thế giới. Lụt lội, bão táp, và sóng thần hủy hoại tính ... Read More »

True Religion / Tôn Giáo Thật

I recently saw an ad for a brand clothing geared toward youth. True Religion Read: James 1:19-27 Pure and undefiled religion before God and the Father is this: to visit orphans and widows in their ... Read More »

Adopted / Làm Con Nuôi

Read: Colossians 3:1-11 Put to death your members which are on the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness. – Colossians 3:5 In ancient Rome, adoption was occasionally used by the emperors to pass ... Read More »

Follow Me / Hãy Theo Ta

I Cô-rinh-tô 3:5-15 “Người trồng kẻ tưới đều như nhau, và mỗi người sẽ nhận được phần thưởng của riêng mình. (I Cô-rinh-tô 3:8) Đôi khi chúng ta có thể nản lòng vì những gì ... Read More »

Day of Days / Ngày Của Mọi Ngày

Day Of Days Read: 2 Timothy 2:1-4 You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. – 2 Timothy 2:3 In the television miniseries Band of Brothers, the 101st Airborne is flown ... Read More »

Locked In / Bị Nhốt

Jean-Dominique Bauby’s memoir, The Diving Bell and the Butterfly, describes his life after a massive stroke left him with a condition called “Locked-In Syndrome.” Locked In Read: 2 Timothy 2:1-10 I suffer trouble… even to the ... Read More »